Học Hỏi

Tng Thư Kinh Mn Ci Trinh Nữ Maria

THNG 1

 

Kinh Mn Ci chất chứa tất cả những g su xa

 của ton thể sứ điệp Phc m,

c thể ni được rằng

Kinh Mn Ci l một tổng hợp Phc m

(đoạn 1)

 

Kinh Mn Ci l một tổng hợp Phc m:

tại sao v ở chỗ no?

 

(cu trả lời c thể được giải đp ở cc đoạn sau đy:

1 v 18, 20-23

1. Kinh Mn Ci Trinh Nữ Maria
18. Kinh Mn Ci, Một Tổng Tm Phc m
20. Những Mầu Nhiệm Vui Mừng
21. Những Mầu Nhiệm nh Sng
22. Những Mầu Nhiệm Thương Đau
23.
Những Mầu Nhiệm Vinh Hiển