Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 2

 

“Việc lần hạt Mân Côi

không là ǵ khác ngoài việc cùng với Mẹ Maria

chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô”

(đoạn 3)

 

“Cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa”:

làm thế nào để thực hiện khi lần hạt mân côi?

 

(câu trả lời có thể được giải đáp ở các đoạn sau đây:

3 và 10, 29-31

3. Năm Mân Côi: 10/2002-10/2003
10. Mẹ Maria, Mô Phạm Chiêm Niệm
29. Công Bố Từng Mầu Nhiệm
30. Lắng Nghe Lời Chúa
31.
Thinh Lặng