Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 3

 

“Chẳng những kinh nguyện này không tương khắc với Phụng Vụ,

kinh này c̣n nuôi dưỡng cho phụng vụ nữa”

(đoạn 4)

 

“không tương khắc … c̣n nuôi dưỡng cho phụng vụ”:

tại sao và ở chỗ nào?

 

(câu trả lời có thể được giải đáp ở các đoạn sau đây:

4 và 13

4. Chống Đối Kinh Mân Côi

13.
Tưởng Nhớ Chúa Kitô Với Mẹ Maria