Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 4

 

“Kinh Mân Côi

là một trong những truyền thống chiêm niệm Kitô Giáo đẹp nhất và đáng kể nhất”.

(đoạn 5)

 

“Kinh Mân Côi … truyền thống chiêm niệm Kitô Giáo”:

tại sao và ở chỗ nào?

 

(câu trả lời có thể được giải đáp ở các đoạn sau đây:

5 và 12, 39-42

5. Một Đường Lối Chiêm Niệm
12. Kinh Mân Côi, Một Kinh Nguyện Chiêm Niệm
39. “Kinh Mân Côi Thánh Của Mẹ Maria,
Sợi Giây Xích Êm Ái Thắt Cột Chúng Ta Với Thiên Chúa

40. Ḥa B́nh
41. Gia Đ́nh: Cha Mẹ…
42. … Và Con Cái