Học Hỏi

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

THÁNG 5

 

“Những điều Mẹ tưởng niệm

có thể được coi như là ‘kinh mân côi’

Mẹ không ngừng lần suốt cuộc sống trần gian của Mẹ”

(đoạn 11)

 

“Những điều Mẹ tưởng niệm… là ‘kinh mân côi’”

tại sao và ở chỗ nào?

 

(câu trả lời có thể được giải đáp ở các đoạn sau đây:

11 và 13

11. Mẹ Maria Tưởng Nhớ

13.
Tưởng Nhớ Chúa Kitô Với Mẹ Maria