LỄ MẸ FATIMA

 

 

FATIMA: “MẸ VỘI VĂ LÊN ĐƯỜNG”

Biến Cố Fatima 90 Năm với vị giáo chủ Công Giáo ở Nga về tính cách thích thời của Sứ Điệp Fatima và về việc nước Nga trở lại

BÍ  MẬT  FATIMA THỨ  BA? - "Các con hăy coi chừng! Đừng bị ai lừa đảo!" (Mt 24:4)

Không có vẤN đỀ Bí MẬT Fatima thỨ tư

Thánh Thể là cốt lơi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima

Fatima là một biến cố và là một sứ điệp hướng về và dẫn đến Ḷng Thương Xót Chúa.

KINH LẠY CHA THÁNH MẪU FATIMA

Một chức bậc của Ṭa Thánh: Fatima không thể là một trung tâm đại kết và liên tôn 

Đền Thờ mới ở Fatima do một Kiến Trúc  Sư Chính Thống phác họa chứa được 10 ngàn khách hành hương và phản ảnh tính chất Fatima

 ĐTC Piô XII “Tôi đă thấy ‘phép lạ mặt trời’, đó hoàn toàn là một sự thật”

 

 

FATIMA: “MẸ VỘI VĂ LÊN ĐƯỜNG”

 

Đaminh Maria Cao Tn Tĩnh, BVL

 

 

C

h đề "M vi vă lên đường" ca Ngày Thánh Mu 2007 ca Chi Ḍng Đồng Công Hoa K, thi đim mng k nim 90 Năm Biến C Fatima, cũng rt thích hp vi S Đip Fatima, v́ nơi ch đề này chúng ta thy được Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M, mt trái tim biu hiu cho ḷng tin yêu ca M: tin Chúa yêu người.

 

Tht vy, trong 3 Mnh Lnh Fatima, tuy không phi là mnh lnh chính ca toàn b S Đip Fatima, mt s đip bao gm mnh lnh Ci Thin Đời Sng, Cu Kinh Mân Côi và Tôn Sùng Mu Tâm, song theo din tiến ca Biến C Fatima và D Án Fatima, th́ Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M li là yếu t ti quan trng ca Biến C Fatima. Đến ni, mt trong 3 Thiếu Nhi Fatima by gi là Lucia (10 tui), như M Maria cho biết vào ln hin ra th hai 13/6/1917 là, “phn con s phi li thế gian lâu hơn (Phanxicô và Giaxinta được v tri sm), v́ Chúa Giêsu mun dùng con để làm cho M được nhn biết và yêu mến”.

 

Chưa hết, Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M c̣n chi phi c s v ca Giáo Hi ln vn mnh ca thế gii na. ch, để làm cho Nước Nga tr li, nh đó, Nước Nga s không c̣n gieo rc lm lc khp nơi và tr thành ng̣i chiến tranh (nguyên t hay thế chiến th ba), chính Đức Thánh Cha và toàn th hàng giáo phm ca Giáo Hi Công Giáo bao gm các v giám mc trên thế gii, theo li M tiết l cho ch n tu Lucia Tuy ngày 13/6/1929, phi hip nhau hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M. Và vic hiến dâng quyết lit liên quan ti ḥa b́nh thế gii này, xem ra có v d dàng như thế, cũng đă phi mt đến gn na thế k mi tht s hoàn thành, t khi ch Lucia viết thư đệ tŕnh Đức Thánh Cha Piô XII đề ngày 24/10/1940 v ư mun ca Tri Cao y, cho ti ngày 25/3/1984, ngày bế mc Năm Thánh Cu Chuc (1950 năm sau Biến C Vượt Qua ca Chúa Kitô vào năm 33), ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, v Giáo Hoàng đă b ám sát chết ht ti Qung Trường Thánh Phêrô, chiu hôm 13/5/1981, vào ngay ngày gi Đức M hin ra ti Fatima ln đầu tiên 13/5/1917. 

 

Vn đề được đặt ra đây là ti sao “Thiên Chúa mun thiết lp ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti trên thế gii” mt cách c th và trng đại như thế?

 

Nếu không phi, chính v́ thế gii ngày nay, nht là thế gii Kitô Giáo Âu Châu, t thế k 19 sang đầu thế k 20, đă và đang càng ngày càng sng quay cung vi nn văn hóa s chết, mt hết ḷng tin yêu siêu nhiên, mà Biến C Fatima đă hin lên, như mt Du Ch Thi Đại, như mt Cu Vng Cu Ri, ngay gia bu tri mù mt khói la ca trn Thế Chiến ln đầu tiên xy ra trong lch s loài người (1914-1918). Fatima: Du Ch Thi Đại đây là ǵ, nếu không phi du ch cho thy “Thiên Chúa mun thiết lp ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M trên thế gii”, để con người nói chung và con cái M nói riêng, có th căn c vào mô phm tuyt vi là Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M y mà Ci Thin Đời Sng, mt vic ci thin đời sng trước hết được chiêm ngm và cm nghim bng vic Cu Kinh Mân Côi hng ngày, mt kinh nguyn chng nhng cht cha Mu Nhim Cu Độ ca Chúa Kitô, c̣n phn nh c tm gương sng tin yêu ca đệ nht to vt "Đầy Ơn Phúc" Maria na.

 

Đúng thế, Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M Maria là tiêu biu cho ḷng tin yêu ca M, mt ḷng tin yêu được gói ghém và bc l đầu tiên nơi biến c truyn tin (tin) và viếng thăm (yêu) ca M.

 

Nơi biến c truyn tin, nếu M đă chng tin tưởng “Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng” (Luca 1:49, 37), th́ M đă chng cưu mang Thai Nhi Giêsu by gi trong cung ḷng trinh nguyên ca M. Thánh Âu Quc Tinh đă nói M Maria đă th thai cưu mang Chúa bng đức tin ca M trước khi M th thai cưu mang Người nơi thân xác ca M. Đó là lư do Mđầy ơn phúc” (Luca 1:28) chng nhng v́ được Thiên Chúa cùng ngay t giây phút được hoài thai trong ḷng thai mu Anna, mà c̣n, như li người ch h Isave tràn đầy Thánh Linh đă tuyên nhn: “ đă tin nhng ǵ Thiên Chúa phán s được thc hin” (Luca 1:45).

         

Nơi biến c thăm viếng, mt biến c được Đức Thánh Cha Bin Đức XVI gi “là cuc cung nghinh Thánh Th đầu tiên trong lch s” (Hun T 31/5/2005), s dĩM vi vă lên đường” (Luca 1:39), mt con đường dài t bc vô nam, t thôn Nazarét x Galiêa min bc đến mt tnh gn thành Gialiêm x Giuđêa min nam nước Do Thái, không phi v́ M mun kim chng xem thc hư li tng thn Gabiên nói vi M v trường hp người ch h Isave đă già mà c̣n có con (xem Luca 1:38). Tht ra là v́ M by gi, “bi Thánh Linh” (Luca 1:35; Mathêu 1:20) và nhđức tin tuân phc”, đă th thai và cưu mang Li Nhp Th. Và ch đă th thai và cưu mang chính T́nh Yêu Nhp Th như thế mà M không th nào không “vi vă lên đường”, như v tha sai tiên khi trong vic mang Tin Mng S Sng đến cho nhng con người đầu tiên là m con ca v Tin Hô Gioan Ty Gi. Và tác dng thn linh ca vic M hin din cùng vi T́nh Yêu Nhp Th trong ḷng M đă thc s làm cho c hai m con Tin Hô Gioan Ty Gi “tràn đầy Thánh Linh” (Luca 1:41), đến ni, sau khi nghe li M chào, thai nhi Gioan Ty Gi đă hân hoan nhy mng, gây tác dng giây chuyn cho c thai mu ca bé, làm bà được tràn đầy thn hng và đă tht lên nhng li ca tng M Thiên Chúa (xem Luca 1:41-45).

 

Nếu ḷng tin yêu ca M Maria, được biu hiu nơi Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M Maria như thế, đặc bit qua biến c truyn tin và biến c thăm viếng như vy, th́ qu thc M là mô phm tuyt vi cho chung nhân loi và cho riêng Kitô hu, trong vic h chng nhng sng Ơn Gi Làm Người căn bn ca h, mà c̣n sng Ơn Gi Làm Thánh trn lành ca thành phn được lănh nhn Phép Ra và được tr nên “nhng đứa con tha nhn” ca Thiên Chúa na (xem Galata 4:5). Đó là lư do, v đương kim Giáo Hoàng Bin Đức XVI ca chúng ta, khi c̣n là Hng Y Tng Trưởng Thánh B Tín Lư Đức Tin, trong tác phm “The Ratzinger Report” (n bn Anh ng, Ignatius Press, 1985, trang 105-106), va thú nhn va kêu gi v ḷng sùng kính M Maria như sau:

 

“Là mt thn hc gia tr vào thi đim trước (cũng như trong) Công Đồng, tôi đă đặt vn đề v mt s nhng công thc c xưa, chng hn như câu ni tiếng De Maria nunquam satis, ‘nói v M Maria không bao gi cùng’. Câu này có v quá đáng đối vi tôi. Bi thế sau này tôi khó ḷng mà hiu được ư nghĩa thc s ca li din t danh tiếng khác (đang lưu hành trong Giáo Hi t các thế k đầu tiên, thi mà sau cuc tranh căi đáng ghi nh, Công Đồng Êphêsô năm 431 đă công b Maria là Theotokos, M Thiên Chúa). Vic công b này tc là vic nh́n nhn Đức Trinh N là ‘V Chiến Thng tt c mi lc thuyết’. Bi vy, trong giai đon ln ln này, khi mà hết mi th sai lc thc s dường như đang áp đảo ngưỡng ca đức tin chân thc, th́ tôi mi hiu được rng nó không phi là vn đề quá trn ca ḷng đạo đức, mà là vn đề ca nhng chân lư ngày nay có hiu lc hơn bao gi hết…

 

“Phi, cn phi tr v vi M Maria nếu chúng ta mun tr li vi ‘s tht v Chúa Giêsu Kitô’, ‘s tht v Giáo Hi’, và ‘s tht v con người’ là nhng ǵ được Đức Gioan Phaolô II đề ra như mt chương tŕnh thc hin cho toàn th Kitô Giáo vào năm 1979, thi đim ngài khai mc hi đồng giám mc M Châu Latinh Puebla. Các v giám mc đă đáp li d án này ca v Giáo Hoàng y bng vic bao gm trong các bn văn kin đầu tiên (nhng văn kin đă được mt s người đọc mt cách thiếu sót) ước mun và mi quan tâm nht trí ca các v, đó là: ‘Hơn bao gi hết M Maria cn phi tr thành mt khoa sư phm để loan báo Phúc Âm cho con người ngày nay’. Tht vy, chính châu lc này là nơi ḷng tôn sùng Thánh Mu theo truyn thng nơi dân chúng đă b sa sút, mt t́nh trng trng rng xy ra được thay thế bng nhng ư h chính tr. Nó là mt hin tượng có th nhn thy hu như khp nơi vi mt mc độ nào đó, cho thy tm quan trng ca mt th ḷng tôn sùng không ch thun túy tôn sùng mà thôi”.

 

Đến đây chúng ta mi thy li tiên báo ca Thánh Long Mng Ph (Louis Montfort) v vai tṛ ca M Maria vào thi đim ca M trong tuyt tác Thánh Mu “Lun v Ḷng Thành Thc Sùng Kính M Maria” (viết t đầu thế k 18 và ph biến vào gia thế k 19) ca ngài là nhng ǵ đă được thc s và hoàn toàn ng nghim nơi Biến C Fatima và S Đip Fatima, như sau:

 

“Vào lần đến thứ hai của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria được Chúa Thánh Thần làm cho nhận biết và tỏ hiện, để qua Mẹ, Chúa Giêsu Kitô được nhận biết, mến yêu và phụng sự” (số 49).

 

“Thiên Chúa muốn làm cho Mẹ Maria, tuyệt phẩm của bàn tay Ngài, được tỏ hiện và nhận biết vào những thời buổi sau này” (số 50 và 55).

               

 

TOP

 

 

Biến Cố Fatima 90 Năm với vị giáo chủ Công Giáo ở Nga về tính cách thích thời của Sứ Điệp Fatima và về việc nước Nga trở lại

 

ĐTGM Tadeusz Kondresiewicz, cai quản TGP Mẹ Thiên Chúa ở Nga đă cho mạnh điện toán toàn cầu Zenit biết rằng những lần hiện ra ở Fatima vẫn c̣n thích thời sau 90 năm, v́ nó liên quan tới việc biến đổi con người và cống hiến  lư do để hy vọng. Theo ngài, biến cố này đối với giới trẻ như sau:

 

“Trước hết, giới trẻ cần phải hiểu rằng Đức Mẹ Fatima đă cống hiến cho chúng ta niềm hy vọng vào năm 1917. Mẹ đă cảnh báo về những hiểm nguy sắp tới mà chún g ta cần phải nguyện cầu.

 

“Mẹ đă tiên báo về việc diễn tiến lịch sử ở Nga cũng như trên thế giới, thế nhưng đồng thời Mẹ cũng cống hiến cho chúng ta niềm hy vọng và ban cho chúng ta Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ như là một lư tưởng hay một biểu hiệu cho chúng ta theo đuổi để có được một con tim tinh tuyền: ‘Trái Tim  Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ  sẽ thắng và Nước Nga sẽ trở lại. Đó là niềm hy vọng Mẹ đă ban cho Nước Nga và toàn thế giới”.

 

Vị TGM này nói rằng có lẽ giới trẻ không nhớ đến điều đó, “thế nhưng những cuộc hiện ra ấy ngày nay vẫn c̣n thích thời v́ tiếng gọi thống hối bao giờ cũng được vang lên: một tiếng gọi con người hăy có một tâm hồn tinh tuyền”.

 

“Những lời của Đức Mẹ đă là một lời cảnh báo trong việc thi hành ư muốn của Thiên Chúa – ư muốn hăy tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ – v́ chỉ có thế chúng ta mới có được một thế giới tinh tuyền; bằng không, nhiều khốn khó sẽ xẩy ra.

 

“Ngày nay chún g ta thấy nơi nhiều phần đất trên thế giới xẩy ra những vấn đề mới, như chiến tranh, triệt sinh an tử, các trục trặc về gia đ́nh … v́ con người không tuân giữ 10 Điều Răn.

 

“Chính v́ điều này mà những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Fatima vẫn c̣n thích thời sau 90 năm và vẫn c̣n được chú trọng tới v́ chúng trước hết liên quan tới vấn đề biến đổi con người”.

 

Vị TGM 61 tuổi này c̣n khẳng định thêm rằng sứ điệp của Mẹ Fatima là những ǵ quan trọng đối với Nước Nga theo chiều hướng đại kết. Ngài nói:

 

“Đức Mẹ Fatima đă nói về việc Nước Nga trở lại cùng Thiên Chúa, Mẹ không nói rằng nó phải hoàn toàn là Công Giáo.

 

“Là Giáo Hội Công Giáo, chúng ta giúp đỡ anh chị em Chính Thống của ḿnh và chúng tôi tiếp tục làm việc với nhau và phát triển vấn đề đối thoại giữa chúng tôi với nhau.

 

“Mẹ Maria hiện diện nơi Giáo Hội Chính Thống cũng như nơi Giáo Hội Công Giáo, và tôi có thể nói Mẹ c̣n hiện diện nhiều hơn nữa ở Nga. H́nh ảnh Mẹ là một h́nh ảnh bao giờ cũng tinh tuyền đối với hết mọi người Công Giáo cũng như Chính Thống Giáo là thành phần cảm thấy những lần Mẹ hiện ra có ư nghĩa đại kết”.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 27/5/2007

 

 

TOP

 

 

BÍ  MẬT  FATIMA THỨ  BA? - "Các con hăy coi chừng! Đừng bị ai lừa đảo các con!" (Mt 24:4)    

               

Ngày Chúa Nhật 13/11/2005, tôi có nhận được một điện thư tung ra Bí Mật Fatima Thứ Ba dưới đây. Tôi xin đăng lại nguyên văn, và, với tư cách là một người Việt Nam đă từng nghiên cứu về Fatima rất kỹ, những ǵ đă được tôi phổ biến qua 10 tác phẩm (Trái Tim Mẹ Toàn Thắng - 1992, Sứ Điệp Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi - 1993, Hận Thù Quyết Thắng - 1996, Fatima và Năm 2000 - 1997, Học Hỏi Ba Thiếu Nhi Fatima - 1997, Thời Điểm Maria Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - 1998,  Fatima Dấu Chỉ Thời Đại - 2000, Fatima Chân Trời Cứu Độ - 2004. Fatima: Đạo Binh Dàn Trận - 2006, và Tông Đồ  Fatima Trái Tim Maria - 2007), tôi xin khẳng định ngay rằng Bí Mật Fatima Thứ Ba dưới đây hoàn toàn là một Bí Mật Fatima Thứ Ba giả tạo. Xem xong, xin mời đọc tiếp những chứng cớ tôi trưng dẫn ngay sau đó. Nguyên văn Bí Mật Fatima Thứ Ba giả tạo này như sau:

 

"D́ Lucia tiết lộ: Bí mật Fatima thứ ba, không thuộc Tín- Điều hay do Giáo-Hội, nhưng là để có sự chuẩn bị tốt đẹp hơn và sống theo lời tốt lành của Chúa, dù chúng ta chẳng hề chúng ta rời bỏ thế giới nầy.

 

     "Giáo -Hội cho phép tiết lộ cho công chúng biết phần cuối của thông điệp nầy. Đức Trinh Nữ đầy ơn phúc hiện ra với ba trẻ tại Fatima,nước Bồ Đào Nha vào năm 1917 . Sự kiện nầy đă được chứng nhận,một trong ba trẻ c̣n sống,tên chị là Lucia,nữ tu ḍng kín,hiện đang sống trong một tu viện ở Âu Châu.(Bà Lucia vừa mất ngày 13/02/2005).

 

     "Chị Lucia tiết lộ thông điệp nầy lần thứ nhất cho Đức Giáo Hoàng Piô XII . Sau khi đọc,Ngài niêm phong,cất đi,không công bố.

 

     "Sau này ĐGH Gioan  XXIII  Đọc, cũng theo cách tiền nhiệm, không để công chúng biết, v́ Ngài biết, một khi được tiết lộ, sẽ làm cho nhân loại thất vọng, hoảng sợ.

 

      "Giờ, thời đang tới, Đức Gioan Phao Lô II cho phép tiết lộ thông điệp với con cái Chúa, không phải để gây sợ hải, nhưng làm cho người ta ư thức được tầm quan trọng của thông điệp để mọi người chuẩn bị.

 

       "Đức Trinh Nữ bảo chị Lucia rằng:

 

       "Con của Mẹ! Con hăy đi và nói cho thế giới những ǵ sẽ xảy ra trong những năm 1950-2001 . Người ta không thực thi giới răn Cha chúng ta đă ban cho chúng ta . Quỷ dữ đang thống trị thế giới,gặt hái ḷng hận thù và đố kỵ khắp nơi . Người ta sẽ chế tạo những vũ khí gây chết chóc tiêu diệt được thế giới trong giây phút,một nữa nhân loại bị hủy diệt,cuộc chiến chống Rôma sẽ bắt đầu,sẽ có xung đột trong hàng chức sắc tôn giáo .

 

        "Chúa sẽ cho mọi hiện tượng thiên nhiên như khói, mưa đá, lạnh, nước, lửa, lụt, động đất, gió, thời tiết khắc nghiệt từ từ công kích hành tinh này . Những việc này sẽ xảy ra trước năm 2002 .

 

         "Những ai không tin đây là giờ Mẹ yêu dấu của con nói với con, những ai thiếu ḷng bác aí với tha nhân,những ai không yêu thương người bên cạnh như con dấu ái Mẹ yêu thương các con, không thể sống sót được .Lúc đó họ sẽ mong được chết, bởi hàng triệu sự kiện không thể tưởng tượng ra được chắc chắn sẽ xảy tới . Thiên Chúa chúng ta sẽ nghiêm khắc trừng trị nghững người không tin tưởng nơi Ngài,những người làm Ngài giận và những người không dành thời gian cho Ngài .

 

"(2)       Mẹ kêu gọi tất cả các con chạy đến với Chúa Giêsu con Mẹ . Chúa sẽ giúp chúng thế giới này,nhưng tất cả những ai không tỏ ḷng trung tín chân thật sẽ bị hủy diệt.

 

      "Cha Augustino,hiện sống tại Fatima,nói rằng: ĐGH Phaolô VI cho phép Ngài thăm chị Lucia, hiện là nữ tu ḍng kín (chị không rời tu viện và cũng không được phép tiếp người thăm viếng). Cha Augustino nói rằng: Ngài hoàn toàn bị khuất phục khi Chị tiếp Cha.

 

      "Chị nói với Cha : 'Thưa Cha ! Mẹ chúng ta rất buồn v́ chẳng có ai quan tâm tới lời tiên báo của Mẹ năm 1917 .

 

       "Người công chính đi qua lối hẹp,kẻ thuộc quỷ dữ đi trên đường giàu sang đưa thẳng họ tới diệt vong .

 

       "Cha tin con đi, sự trừng phạt của Chúa chẳng bao lâu nữa sẽ tới. Nhiều linh hồn sẽ mất, nhiều nước sẽ biến đi trên trái đất .

 

        "Nhưng khi những việc đó đang xảy ra,nếu con người thức tỉnh,cầu nguyện và thi hành những việc tốt lành,thế giới có thể được cứu. Trong khi những việc đó tiếp tục xảy ra,nếu con người cứ khăng khăng đi theo thần dữ,thế giới sẽ vĩnh viễn mất đi .

 

        "Đă đến lúc mọi người phải chuyển thông điệp này của Mẹ đầy ơn phúc chúng ta đến các gia đ́nh,bạn bè và toàn thế giới . Hăy bắt đầu cầu nguyện, ăn năn thống hối,hy sinh. Chúng ta đang ở trong giờ phút cuối cùng của ngày cuối cùng  và tai họa đang gần kề . V́ thế,nhiều người xa nhà thờ sẽ trở lại  với cánh tay rộng mỡ của Giáo Hội Công Giáo. Nước Anh, nước Nga,nước Trung Hoa, Do Thái và Tin Lành, tất cả sẽ trở lại tin tưởng và tôn thờ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta,tin tưởng vào Con yêu dấu Ngài và Đức Trinh Nữ Maria Mẹ đầy ơn phúc chúng ta .

 

         "Cái ǵ đang chờ đón chúng ta ?

 

      "Khắp nơi sẽ có những hội thảo ḥa b́nh,nhưng việc trừng phạt sẽ tới . Một nhân vật có vị thế rất quan trọng sẽ bị ám sát và việc này sẽ gây nên chiến tranh . Một đạo binh hùng mạnh sẽ thống trị tất cả các nước Châu Âu và chiến tranh nguyên tử bắt đầu . Cuộc chiến này phá hủy mọi thứ,bóng tối sẽ bao trùm chúng ta 72 giờ và 1/3 nhân loại sống sót sau biến cố tối trời và hiến tế này là những người tốt lành . Họ sẽ bắt đầu sống một kỷ nguyên mới .

 

        "Vào một đêm rất lạnh,10 phút trước nửa đêm,một cuộc động đất lớn sẽ rung chuyển trái đất trong 8 giờ . Đây là dấu chỉ thứ ba của Chúa . Đấng cai quản địa cầu . Những người công chính và những người loan truyền niềm tin và sứ điệp của Mẹ Fatima đừng sợ hăi .

 

   "(3)       Phải làm ǵ ?

 

      "Hăy quỳ gối,cúi đầu xin Chúa thứ tha,v́ chỉ có những ǵ tốt lành và không thuộc uy quyền quỷ dữ mới c̣n tồn tại sau tai họa này .

 

     "Để cho các con chuẩn bị và giữ được mạng sống, Mẹ sẽ cho các con những dấu chỉ sau đây :

 

 "Khốn khó ....và trong một thời gian ngắn trận động đất sẽ bắt đầu,trái đất sẽ rung chuyển . Sự rung chuyển này mănh liệt đến nỗi sẽ làm trái đất lệch đi 25 độ rồi sẽ trở lại vị trí b́nh thường . Rồi bóng tối sẽ hoàn toàn bao phủ toàn thể hành tinh . Mọi thần dữ sẽ tự do trà trộn khắp đó đây,làm hại mọi linh hồn,không muốn lắng nghe thông điệp này và làm hại những người không muốn hối cải .

 

  "Đối với những linh hồn tín trung,nhớ thắp nến Thánh,chuẩn bị bàn Thánh có Thánh giá để hiệp thông với Chúa . Tha thiết nài xin Chúa ban ḷng thương xót vô biên của Ngài . Tất cả sẽ là tối tăm . Trên trời,một cây Thánh Giá mầu nhiệm sẽ xuất hiện nhắc chúng ta cái giá con yêu dấu của Ngài đă trả để chuộc chúng ta .

 

    "Trong nhà chỉ duy nhất 1 vật có thế cho ánh sáng là nến thánh mà thôi…Một khi sáng lên,không ǵ có thể dập tắt cho tới khi 3 ngày tối trời qua đi . C̣n nữa,các con nên có nước Thánh để vẩy thật nhiều trên các cửa sổ và cửa ra vào,Chúa sẽ bảo vệ gia sản của những người được tuyển chọn....

 

     "Các con hăy quỳ gối trước Thánh giá uy quyền của con yêu dấu Mẹ,lần chuổi Mân Côi,và sau mỗi kinh Kính Mừng,các con đọc lời nguyện sau đây:

 

     “'Lạy Chúa ! xin tha tội lỗi chúng con . Xin ǵn giữ chúng con khỏi lửa hoả ngục.Xin đưa mọi linh hồn lên Thiên Đàng,nhất là những linh hồn cần đến ḷng thương xót Chúa hơn'.

 

      "Xin Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc bảo vệ chúng con. Chúng con yêu Mẹ. Xin Mẹ cứu chúng con và cứu thế giới'.

 

        "Đọc 5 kinh Tin Kính và kinh Mân Côi âm thầm dâng cho trái tim vô nhiễm Mẹ .

 

         "Tất cả những người tin vào lời Mẹ, đi rao truyền thông điệp Mẹ cho mọi người , đừng sợ . Đừng sợ ǵ hết trong ngày lớn lao của Chúa . Bây giờ các con hăy nói cho mọi linh hồn giờ đang tới . Những người giữ im lặng có trách nhiệm với mọi linh hồn bị huỷ diệt v́ không biết. Mẹ sẽ giúp họ chết trong an b́nh,họ sẽ nên Thánh khi họ vào thế giới khác .Mẹ mong mọi con cái của Mẹ tham dự Thánh lễ mỗi ngày thứ Sáu và thứ Bảy đầu tháng .Xưng tội,rước lễ,làm như vậy sẽ cứu thế giới khỏi huỷ diệt toàn diện .

 

 "(4).... Khi trái đất không c̣n rung chuyển nữa,những người không tin vào Thiên Chúa chúng ta,sẽ bị huỷ diệt cách kinh hoàng . Gió sẽ đem xăng dầu lan tràn khắp  nơi nơi,rồi mặt tṛi sẽ mọc lên,có thể các con là những người sống sót sau tai họa này, đừng quên sự trừng phạt của Chúa là sự trừng phạt thánh thiện và một khi nó bắt đầu,các con không được nh́n ra ngoài,dù bất cứ hoàn cảnh nào,Chúa không muốn một ai trong con cái Ngài nh́n xem khi Ngài trừng phạt kẻ tội lỗi....

 

        "Tất cả đă dược viết trong kinh Thánh … Hăy đọc Tân Ước Lc 21-5:121; 12:19; 20:20; 29:33 , các thư của Thánh Phaolô 3-8-14 ,Isaia 50,1:5:9

 

          "Chúng ta phải hiểu rằng Chúa cho phép mọi sự ấy xảy ra . Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục hiện đang chờ đợi một thông điệp khác nói về ḷng thống hối và cầu nguyện . Ta hăy nhớ lời Chúa không phải là sự đe dọa,nhưng là một tin tốt lành...

 

       "Xin gởi những trang nầy đến những người chúng ta quen biết,như vậy tất cả mọi người chúng ta có thể có dịp thống hối và được cứu thoát . Chúng ta không biết những người nhận thông điệp này có tin vào Chúa hay không nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta nhận thông điệp này th́ đúng là có cái lư do của nó ! Có thể Đấng Tạo dựng cho chúng ta một cơ may để được cứu vớt,dù không quan tâm tới đạo,cũng chẳng quan tâm tới kinh Tin Kính . Nếu chúng ta không tin thông điệp này th́ ít ra chúng ta cũng gởi nó cho người khác,chẳng tốn kém ǵ cho chúng ta . Đối với mọi người nhận thông điệp,họ có thể có cơ may xét lại chính ḿnh .

 

          "Nên nhớ,chúng ta có thể tránh được nhiều thứ nếu chúng ta thực thi các giới răn Thiên Chúa,Cha chúng ta đẻ lại cho chúng ta. Có 10 việc đơn giản, ước mong tất cả mọi người trong chúng ta đem ra thực hành để chúng ta có thể nhận được sự tha thứ của Chúa. Tôi tin Chúa Giêsu ở trong chúng ta".

 

Trên đây là Bí Mật Fatima Thứ Ba hoàn toàn giả tạo. Tại sao?

 

Thứ nhất, là v́ tất cả những ǵ được Ṭa Thánh, qua Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin công khai tiết lộ vào ngày 26/6/2000, sau khi đă được ĐHY Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano loan báo ở cuối Thánh Lễ Phong Chân Phước cho Phanxicô và Giaxinta tại Fatima ngày 13/5/2000, là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho phép tiết lộ Bí Mật Fatima phần thứ ba (chứ không phải Bí Mật Fatima Thứ Ba; chỉ có một Bí Mật Fatima duy nhất có 3 phần liên hệ mật thiết với nhau, mà hai phần đầu đă được chị Lucia viết ra trong Hồi Niệm của chị, c̣n phần cuối cùng chị đă gửi cho Ṭa Thánh để chính Đức Thánh Cha tiết lộ), hoàn toàn không hề có một tí ǵ giống như những điều được tung ra trên đây.

 

Thứ hai, trước khi tiết lộ Bí Mật Fatima phần c̣n lại này, Ṭa Thánh đă phải trực tiếp liên lạc và gặp gỡ chị Lucia để chính chị xác nhận tính cách chân thực của Bí Mật Fatima phần c̣n lại ấy. Tuy nhiên, sau khi Bí Mật Fatima phần c̣n lại này được Ṭa Thánh chính thức công khai phổ biến th́ có một vị linh mục ở Canada là Nicholas Gruner phản kháng, cho rằng Ṭa Thánh c̣n giấu diếm Bí Mật Fatima, chưa tiết lộ hết. Vị linh mục này, v́ bất tuân phục, đă bị Ṭa Thánh treo chén. "Bí Mật Fatima" được gọi là  "Thứ Ba" trên đây đă được, như Cha Đinh Công Huỳnh, Linh Hướng Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam (Đạo Binh Xanh) cho biết, tung ra từ tờ báo do vị linh mục bị treo chén này chủ trương, đó là tờ Fatima Crusader, từ trang 4 đến trang 6, dưới tựa đề "The Third Secret reveals the Great Chastisement - Bí Mật Fatima Thứ Ba tiết lộ Cuộc Đại Thanh Trừng" do linh mục Paul Kramer viết.

 

Thứ ba, chúng ta hăy lưu ư và nhớ kỹ là BÍ MẬT FATIMA phần thứ ba không hề nói đến ngày tận thế hay thế chiến thứ III, và bí mật này không được tỏ cho một cá nhân nào ngoài 3 Thiếu Nhi Fatima, và được 1 trong 3 em là Lucia viết gửi cho Ṭa Thánh mà thôi, và chỉ có Ṭa Thánh mới biết và được quyền tiết lộ mà thôi. Chị Lucia không hề tỏ cho một người nào biết về Bí Mật Fatima phần thứ ba này ngoài Ṭa Thánh và Đức Thánh Cha.

 

Thứ bốn, nếu chúng ta chấp nhận Bí Mật Fatima Thứ Ba do hai vị linh mục này phổ biến, những ǵ hoàn toàn không được Giáo Hội chính thức công nhận và phổ biến, là chúng ta vào hùa với họ cho rằng Ṭa Thánh và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, thậm chí kể cả chị Lucia là người đă được thấy Mẹ Maria và viết ra Bí Mật Fatima phần thứ ba, đều là thành phần gian dối, đánh lừa thiên hạ, bậy bạ.

 

Thứ năm, bởi thế, tôi xin tất cả mọi người hăy cứ đọc cho biết, nhưng đừng chủ động hay tích cực phổ biến, trái lại, thấy ai phổ biến và tin tưởng vào những ǵ dối trá trắng trợn đầy tính cách phản phá Giáo Hội trên đây, chúng ta hăy mạnh mẽ lên tiếng ngăn chặn và chứng minh cho họ biết, theo như những ǵ tôi đă cố gắng tŕnh bày trên đây. Nếu ai đọc được tiếng Anh, xin vào thẳng trang điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh sau đây để thấy rơ tất cả sự thật:

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html

 

Nếu ai không đọc được tiếng anh, xin đọc lại những ǵ tôi đă viết về Bí Mật Fatima hết sức quan trọng này, căn cứ vào tài liệu của Ṭa Thánh trên đây, trong tác phẩm về Fatima của tôi, đó là cuốn "Fatima: Dấu Chỉ Thời Đại" (do Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xuất bản năm 2000):

 

1. Giáo Hội hé mở Bí Mật Fatima phần thứ hai

2. Những Vấn Đề về Bí Mật Fatima

3. Vận Mệnh Thế Giới đă được Tiên Báo và Cảnh Báo trong Bí Mật Fatima

4. Bí Mật Fatima Phần Thứ Ba: Thời Điểm, Nội Dung, Ư Nghĩa

5. Tất Cả Ư Nghĩa của Bí Mật Fatima

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

TOP

 

Không có vẤN đỀ Bí MẬT Fatima thỨ tư

 

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone, SDB, trong buổi chính thức ra mắt tác phẩm Vị Thụ Khải Fatima Cuối Cùng "L'Ultima Veggente di Fatima", một tác phẩm đă được xuất bản bằng Ư ngữ từ tháng 5/2007, trong đó có lời giới thiệu của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI.

 

Trong buổi ra mắt này, người ta c̣n thấy có sự hiện diện của vị Tổng Giám Mục lăo thành 91 tuổi, nguyên thư kư của Đức Gioan XXIII, vị chứng nhân duy nhất đă hiện diện khi vị giáo hoàng này mở và đọc bí mật Fatima phần thứ ba vào năm 1959 ở Castel Gandolfo. Vị TGM cho biết:

 

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thứ bí mật thứ tư. Không ai nói điều ấy với tôi hay tôi đă từng tuyên bố một điều nào như vậy”.

 

Vị hồng y tác giả đă từng gặp Chị Lucia 3 lần, từ năm 2000 đến 2003, trước khi chị nữ tu chết vào Chúa Nhật 13/2/2005, hưởng thọ non 98 tuổi (chị sinh ngày 22/3/1907).

 

Vấn  đề nội dung của tác phẩm này bao gồm  những cuộc đàm thoại liên quan tới những lần hiện ra của Đức Trinh Nữ, những lời tiên báo về chiến tranh và về tương lai của Nước Nga, về những bí ẩn của bí mật phần thứ ba, và về những ư nghĩ cho rằng có bí mật thứ tư liên quan tới ngày tận thế và tội lỗi của Vatican.

 

(Biệt chú của người dịch bản Việt ngữ: Người dịch đă đề cập tới vấn đề này trong bài chủ đề về Fatima của Nguyệt San Dân  Chúa Âu Châu số 5/2007, liên quan tới 1 vị linh mục ở Canada và tờ báo Fatima Crusader tuyên truyền điều này, và đă phải đăng nguyên văn những ǵ Ṭa Thánh phổ biến về toàn bộ bí mật này trong cuốn “Sống Thánh Chứng Nhân: Đạo Binh Dàn Trận”, do Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Hoa Kỳ xuất bản năm 2006, trang 309-350. Thời Điểm Maria sẽ phổ biến lại bài viết trên vào Thứ Bảy cuối tuần này).

 

Tác phẩm của vị hồng y quốc vụ khanh gồm có cả những ngày tháng liên quan tới phần bí mật này, kể cả những chữ viết tay của chị Lucia, tất cả toàn bộ bí mật 3 phần, và bài dẫn giải thần học về bí mật ấy của Đức  Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lỳ Đức Tin bấy giờ là Joseph Ratzinger. (Những phần này đă được trích lại nguyên văn trong tác phẩm của tôi như vừa được nhắc tới trên đây).

 

Đức Ông Ambrogio Spreafico, người đă hộ tống ĐHY Bertone đến Fatima cho một trong những cuộc gặp gỡ ĐHY với chị Lucia, cũng đă lên tiếng trong buổi ra mắt cuốn sách như sau:

 

“Vào ngày 27/4/2000, tôi đă đích thân  đi hộ tống ngài đến tu việc Ḍng Cát Minh ở Coimbra và ngài đă trao cho Chị Lucia 4 tờ giấy viết tay liên quan tới bí mật phần ba. Chị cẩn thận kiểm chứng chúng, công nhận rằng những trang giấy ấy đă được tay chị viết ra 56 năm  trước, và chị cũng thừa nhận cả giấy viết nữa”.

Trong buổi ra mắt sách của ḿnh, ĐHY Quốc Vụ Khanh nguyên Bí Thư Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin thời Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đă chia sẻ về vai tṛ của Thánh Mẫu Học và việc Giáo Hội thận trọng phân tích những biến cố được cho là siêu nhiên xẩy ra. Theo ngài th́ “tiêu chuẩn để nhận thức được sự thật của mạc khải tư đó là nó hướng về Chúa Kitô và về Phúc Âm”, sau đó mới tới những yếu tố khác, như ḷng đạo đức nơi dân chúng và việc sống đạo.

 

Ngài cảnh giác là “chúng ta cần tránh cái nguy hiểm của một ‘Giáo Hội của những cuộc hiện ra’, không tin tưởng vào phẩm trật của Giáo Hội”.

 

Nói về sứ điệp Fatima, vị hồng y cho biết “cuộc gặp gỡ thiện ích giữa đoàn sủng và cơ cấu, giữa mầu nhiệm 3 Ngôi và mầu nhiệm Chúa Kitô, được hiện thực nơi sứ điệp này. Mẹ Maria, dấu hiệu của t́nh thương Thiên Chúa, không bỏ mặc Kitô hữu.

 

“Mẹ cống hiến cho chúng ta những dấu chỉ như là một dấu đường để chiến đấu giữa thiện và ác. Mẹ Maria là h́nh ảnh của niềm dịu dàng êm ái của Thiên  Chúa đối với chúng ta.

 

“Nó là một cái ǵ đó chạm tới và ngấm vào lịch sử hiện đại không giống như cuộc hiện ra khác của Đức Mẹ, và cái cô đọng của sứ điệp này đang tác động tâm can con người, kêu gọi hoán cải và đồng trách nhiệm trước phần  rỗi của thế giới”.

 

Tác phẩm này đang được chuyển  dịch sang 6 ngôn ngữ và mau chóng được phổ biến bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh Văn.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 24/9/2007

 

TOP

 

 

Thánh Thể là cốt lơi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima

  (nghe phát ngôn)

 

 

Thật vậy, trước hết, Chúa Giêsu Thánh Thể là trọng tâm của Biến Cố Fatima. Ở chỗ, Chúa Giêsu Thánh Thể xuất hiện ngay từ khi mở đầu Biến Cố Fatima và cũng là Đấng xuất hiện vào lúc kết thúc Biến Cố Fatima. Chúng ta nên nhớ rằng Biến Cố Fatima được chia ra làm 3 giai đoạn riêng biệt và rơ rệt. Đó là những giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima, giai đoạn Chính Biến Cố Fatima và giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima.

 

Giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima là giai đoạn Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima ba lần vào năm 1916, để đặt nền tảng cho Biến Cố Fatima và sửa soạn cho việc Mẹ Maria sẽ chính thức hiện ra với các em vào năm 1917 sau đó. Giai đoạn Chính Biến Cố Fatima là giai đoạn 6 lần liền Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào chính năm 1917, từ tháng 5 đến tháng 10 tại đồi Cova da Iria, nước Bồ Đào Nha. Giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima là giai đoạn 2 lần đặc biệt Mẹ Maria hiện ra với riêng chị Lucia, để bổ túc những ǵ Mẹ hứa sẽ thực hiện sau này lúc Mẹ tiết lộ Bí Mật Fatima phần thứ hai cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết trong ngày 13-7-1917: lần đặc biệt thứ nhất vào ngày 10-12-1925 ở Pontevedra nước Tây Ban Nha, và lần đặc biệt thứ hai vào ngày 13-6-1929 ở Tuy cũng nước Tây Ban Nha.

 

Về Giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima là giai đoạn Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima ba lần vào năm 1916, để đặt nền tảng cho Biến Cố Fatima và sửa soạn cho việc Mẹ Maria sẽ chính thức hiện ra với các em vào năm 1917 sau đó.

 

Lần thứ nhất, Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào Mùa Xuân năm 1916 ở trong hang Loca do Cabeco, để kêu gọi và dạy các em cầu nguyện: "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa thứ tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

 

Lần thứ hai, Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào Mùa Hè cùng năm, sau giờ nghỉ trưa, ở dưới bóng cây bên một giếng nước, để kêu gọi các em hy sinh cầu nguyện và dạy cho các em biết cách hy sinh đền tạ Chúa mà cứu rỗi các tội nhân: "Hăy biến mọi sự có thể thành những hy sinh dâng lên Chúa như một việc để đền tạ tội lỗi Ngài đă bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn hối cải".

 

Lần thứ ba, Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào một buổi chiều Mùa Thu cũng năm ấy, trên đường các em từ Pregueira về Lapa, để cho các em rước Ḿnh Thánh (Lucia) và Máu Thánh (Phanxicô và Giaxinta), sau khi kêu gọi các em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể như sau: "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp ḿnh thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

 

Như thế, mở đầu cho Biến Cố Fatima là một Chúa Giêsu Thánh Thể cần phải được nhận biết, mến yêu và đền tạ. Đó là lư do, kết thúc giai đoạn Chính Biến Cố Fatima là giai đoạn bao gồm 6 lần Đức Mẹ hiện ra trong 6 tháng liền, từ Tháng 5 đến tháng 10/1917, ngay trước khi biến đi, không c̣n hiện ra với chung 3 em Thiếu Nhi Fatima tại đây nữa, Đức Mẹ đă thảm thiết lên tiếng kêu gọi: “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”. “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta” trong lời Mẹ Maria kêu gọi đây là ai, nếu không phải là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đă được Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 em Thiếu Nhi Fatima 3 lần trong năm 1916 để dạy cho các em biết cách tôn thờ và đền tạ Người. Bởi vậy, Mẹ Maria hiện ra ở Fatima là để đem con cái ḿnh về với Thiên Chúa, với Vị Thiên Chúa Emmanuel, Vị Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người ở giữa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô hai ngh́n năm trước, cũng chính là Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng Giáo Hội của Người một cách bí tích cho đến tận thế.

 

V́ Chúa Giêsu thật sự là trọng tâm của Biến Cố Fatima, mà Người chẳng những xuất hiện ở giai đoạn Tiền Biến Cố Fatima năm 1916 và giai đoạn Chính Biến Cố Fatima năm 1917 mà c̣n xuất hiện cả ở giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima nữa vào năm 1929.

 

Đúng thế, Mẹ Maria đă hiện ra với chị Lucia ngày 13-6-1929 tại Tuy, nước Tây Ban Nha, nơi viện tu của chị thuộc ḍng thánh Đôrôthêu. Theo chị kể lại, được phép làm giờ thánh từ 11 đến 12 giờ đêm ngày 13-6-1929, chị Lucia một ḿnh ở trong nhà nguyện, đứng giang tay cầu nguyện. Bỗng nhiên, cả nhà nguyện bừng sáng, không c̣n lờ mờ với ngọn đèn chầu nhà tạm nữa. Một thánh giá bằng ánh sáng hiện ra trên bàn thờ cao lên tới trần nhà nguyện. Phần trên của cây thánh giá sáng hơn, có dung nhan cùng với thân ḿnh của một người từ cạnh sườn trở lên; trên ngực của người này có một con chim câu bằng ánh sáng; bị đóng đanh vào thập giá là thân ḿnh của một người khác. Dưới cạnh sườn chút xíu, có một chén thánh và một bánh thánh lớn lơ lửng trên không trung. Những giọt máu từ mặt của Chúa Giêsu Tử Giá và từ cạnh sườn của Người chảy xuống bánh thánh và nhỏ vào chén thánh. Bên phải cây thánh giá là Đức Mẹ với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội ở trong tay Mẹ. Bên trái cây thánh giá có những chữ lớn như thể bằng nước trong như thủy tinh chảy xuống trên bàn thờ làm thành những chữ: "Ân Sủng và T́nh Thương".

 

Trên đây là những ǵ chứng minh cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Thánh Thể thực sự là trọng tâm của toàn thể Biến Cố Fatima, kể cả giai đoạn tiền biến cố năm 1916, giai đoạn chính biến cố năm 1917 và giai đoạn hậu biến cố năm 1929 này. Đó là lư do, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng là cốt lơi của cả Sứ Điệp Fatima nữa. Hầu như ai trong chúng ta cũng đều biết rằng Sứ Điệp Fatima bao gồm 3 điểm chính được quen gọi là 3 Mệnh Lệnh Fatima: Cải Thiện Đời Sống, Tôn Sùng Mẫu Tâm và Lần Hạt Mân Côi.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể là cốt lơi của Sứ Điệp Fatima đối với Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống, ở chỗ con cái Giáo Hội, như lời Mẹ Maria trăn trối trước khi biến đi vào lần cuối cùng 13/10/1917: “đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể là cốt lơi của Sứ Điệp Fatima đối với Mệnh Lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm, bởi v́, một trong những tội phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể đó là tội lộng ngôn và vô ơn phạm đến Mẹ Maria của Người, Người Mẹ đă ban cho Người huyết nhục, một huyết nhục đă tự hiến cho chung loài người và cho riêng Giáo Hội. Đó là lư do, trong giai đoạn Hậu Biến Cố Fatima, vào ngày 10/12/1925, Mẹ đă hiện ra với chị Lucia ở Pontevedra nước Tây Ban Nha khi chị đang tu tại ḍng thánh Đôrôthêu. Mẹ hiện ra cùng với Chúa Hài Nhi, dưới chân Chúa có mây trời rực sáng làm bệ chân cho Người. Mẹ đặt tay lên vai chị, và chỉ cho chị một trái tim bị gai nhọn cuốn quanh được Mẹ cầm trên một bàn tay kia. Bấy giờ cả Chúa Hài Nhi và Mẹ Maria, thay phiên nhau lên tiếng nói với chị, Chúa Hài Nhi trước và Mẹ Maria sau, song cả hai Mẹ Con cùng nhau kêu gọi một điều.

 

Chúa Hài Nhi kêu gọi chị Lucia rằng: "Con hăy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Rất Thánh của con đă bị gai nhọn cuốn quanh do những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để rút những gai ấy ra". Mẹ Maria cũng kêu gọi chị Lucia như sau: "Hỡi con yếu dấu, con hăy nh́n Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh mà những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút bởi tội lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là con, con hăy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp, trong giờ lâm tử, bằng những ơn cần thiết đến phần rỗi, cho những ai, trong năm ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ư đền tạ Mẹ". Như thế, một trong những dấu hiệu tỏ ra con người thực sự cải thiện đời sống, tức đừng xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể nữa là hăy thật ḷng Tôn Sùng Mẫu Tâm.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể là cốt lơi của Sứ Điệp Fatima đối với Mệnh Lệnh Lần Hạt Mân Côi, là v́ Cầu Kinh Mân Côi là một trong những cách chẳng những tỏ ra nhận biết và yêu mến Mẹ Maria, cùng đền tạ Mẹ Maria thích hợp nhất, mà c̣n là việc cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô, “Đấng cứu chuộc tôi” (Lk 1:47) của Mẹ Maria, tức cùng Mẹ chúng ta nhận biết, mến yêu và đền tạ “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta”, Đấng đă tỏ ḿnh cho chúng ta qua các Mầu Nhiệm Mân Côi. Đúng thế, nếu Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria hằng giây hằng phút bị những gai nhọn lộng ngôn và vô ơn đâm chọc bởi thành phần vô ơn bội nghĩa, th́ việc cầu Kinh Mân Côi hằng ngày, như Mẹ Maria lần nào hiện ra ở Fatima cũng kêu gọi, thực sự là việc đền tạ Mẹ, ở chỗ, tuyên xưng “Kính mừng Maria đầy ơn phúc… Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời” để đền bù lại những tội lộng ngôn phạm đến Mẹ; và ở chỗ, suy niệm các Mầu Nhiệm Mân Côi, tức tưởng nhớ đến những ǵ Vị Thiên Chúa Nhập Thể và Vượt Qua đă làm cho loài người, một tác động bày tỏ ḷng tri ân cảm tạ Người, để bù lại những tội vô ơn của con cái Giáo Hội.

 

Nguyên việc nhận biết và yêu mến Mẹ Maria cùng đền tạ Mẹ qua việc thực ḷng và trung thành liên lỉ cầu Kinh Mân Côi hằng ngày đă là những ǵ an ủi Chúa Giêsu Thánh Thể lắm rồi. Việc cầu Kinh Mân Côi c̣n là việc làm tông đồ cho Người nữa, làm cho Người được nhận biết và yêu mến nữa, nếu chúng ta biết sống trọn vẹn Mầu Nhiệm Mân Côi, tức nếu chúng ta biết Sống Chúa Kitô, một Chúa Kitô đến để phục vụ, đến hiến mạng sống ḿnh cho chiên được sự sống và là một sự sống viên măn (x Jn 10:10), chẳng những bằng cuộc Vượt Qua của ḿnh mà c̣n bằng chính Ḿnh Máu Thánh của Người trong Bí Tích Thánh Thể cực linh nữa.

 

Chớ ǵ trong Năm Thánh Thể 10/2004-2005 này, chúng ta hăy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày như lời Mẹ Maria kêu gọi ở Fatima để chẳng những cải thiện đời sống mà c̣n để làm tông đồ cho Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc Sống Mầu Nhiệm Mân Côi như Mẹ Đồng Công Maria, Mẹ Mân Côi Fatima của chúng ta.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

 TOP

 

 

Fatima là một biến cố và là một sứ điệp hướng về và dẫn đến Ḷng Thương Xót Chúa.

 

Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima không phải chỉ là Biến Cố Thánh Mẫu và Sứ Điệp Thánh Mẫu, mà là một biến cố và là một sứ điệp hướng về và dẫn đến Ḷng Thương Xót Chúa. Đó là lư do 3 Thiếu Nhi Fatima đă được thị kiến thấy hỏa ngục ngày 13/7/1917, và cũng trong cùng lần hiện ra thứ ba này, Đức Mẹ đă kêu gọi các em sau mỗi chụ Kinh Mân Côi hăy đọc: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin ǵn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn”.

 

Chưa hết, đúng như lời hứa vào lần hiện ra trên “Mẹ sẽ đến để xin dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và xin rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng”, Đức Mẹ đă thực sự hiện ra với chị Lucia vào ngày 13/6/1929, tại tu viện ḍng Đôrôthêô của chị ở thành Tuy nước Tây Ban Nha khi chị chầu Thánh Thể ban đêm, và cho chị thấy một thị kiến được chị kể lại như sau:

 

·         Bỗng nhiên, cả nhà nguyện bừng sáng, không c̣n lờ mờ với ngọn đèn chầu nhà tạm nữa. Một thánh giá bằng ánh sáng hiện ra trên bàn thờ cao lên tới trần nhà nguyện. Phần trên của cây thánh giá sáng hơn, có dung nhan cùng với thân ḿnh của một người từ cạnh sườn trở lên; trên ngực của người này có một con chim câu bằng ánh sáng; bị đóng đanh vào thập giá là thân ḿnh của một người khác. Dưới cạnh sườn chút xíu, có một chén thánh và một bánh thánh lớn lơ lửng trên không trung. Những giọt máu từ mặt của Chúa Giêsu Tử Giá và từ cạnh sườn của Người chảy xuống bánh thánh và nhỏ vào chén thánh. Bên phải cây thánh giá là Đức Mẹ với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội ở trong tay Mẹ. Bên trái cây thánh giá có những chữ lớn như thể bằng nước trong như thủy tinh chảy xuống trên bàn thờ làm thành những chữ: ‘Ân Sủng và T́nh Thương’".

 

(Như Mẹ Maria hiện ra ở Fatima là để đem loài người về với Ḷng Thương Xót Chúa, qua lời Mẹ kêu gọi vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917, ngay trước khi biến đi để chấm dứt Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917, đó là: “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”, và như gương 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi đă sống ơn gọi của ḿnh, bằng cả một đời hy sinh cho các tội nhân và đền tạ Chúa, Thiếu Nhi Fatima TGP/LA cũng cố gắng để làm tông đồ cho Ḷng Thương Xót Chúa, bằng việc cử hành Đường Thánh Giá trong Ngày Thánh Mẫu tại Missouri (4-7/8/2005), vào chiều Thứ Sáu 5/8/2005, như đă thực hiện trong năm 2003, một biến cố đă được cả giáo dân lẫn nhà ḍng tổ chức Ngày Thánh Mẫu hoan hô và mong TNF tiếp tục công việc chẳng những mang lại lợi ích thiêng liêng cho người tham dự mà c̣n tăng thêm ư nghĩa cho Ngày Thánh Mẫu nữa).

 

Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima là một biến cố và là một sứ điệp hướng về và dẫn đến Ḷng Thương Xót Chúa. Bởi v́, cốt lơi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima là Chúa Giêsu Thánh Thể, v́ Thánh Thể mở đầu Biến Cố Fatima và là tột đỉnh của Sứ Điệp Fatima.

 

Trước hết, Thánh Thể mở đầu Biến Cố Fatima, ở chỗ, Thiên Thần Ḥa B́nh đă hiện ra với 3 em Thiếu Nhi Fatima 3 lần, một vào Mùa Xuân, 1 vào Mùa Hè và 1 vào Mùa Thu, đều về Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Lần thứ nhất, Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào Mùa Xuân năm 1916 ở trong hang Loca do Cabeco, để kêu gọi và dạy các em cầu nguyện: "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa thứ tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

 

Lần thứ hai, Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào Mùa Hè cùng năm, sau giờ nghỉ trưa, ở dưới bóng cây bên một giếng nước, để kêu gọi các em hy sinh cầu nguyện và dạy cho các em biết cách hy sinh đền tạ Chúa mà cứu rỗi các tội nhân: "Hăy biến mọi sự có thể thành những hy sinh dâng lên Chúa như một việc để đền tạ tội lỗi Ngài đă bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn hối cải".

 

Lần thứ ba, Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima vào một buổi chiều Mùa Thu cũng năm ấy, trên đường các em từ Pregueira về Lapa, để cho các em rước Ḿnh Thánh (Lucia) và Máu Thánh (Phanxicô và Giaxinta), sau khi kêu gọi các em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể như sau: "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp ḿnh thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

 

Sau nữa, Thánh Thể là tột đỉnh của Sứ Điệp Fatima, ở chỗ, trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, mệnh lệnh chính yếu đó là Mệnh lệnh Cải Thiện Đời Sống, một mệnh lệnh kêu gọi con người tội nhân hăy hoán cải trở về cùng “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”, như lời Mẹ Maria kêu gọi loài người vào lần hiện ra ở Fatima cuối cùng 13/10/1917 ngay trước khi biến đi để kết thúc Biến Cố Fatima. “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta” đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi đây chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đă mở đầu cho Biến Cố Fatima, cũng là Đấng đă được nữ tu Lucia thị kiến thấy vào ngày 13/6/1929, tại Tuy nước Tây Ban Nha, qua h́nh ảnh “Những giọt máu từ mặt của Chúa Giêsu Tử Giá và từ cạnh sườn của Người chảy xuống bánh thánh và nhỏ vào chén thánh”.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 TOP

 

 

KINH LẠY CHA THÁNH MẪU FATIMA

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời./ Cha là T́nh Yêu vô cùng nhân hậu./ Cha chẳng những đă dựng nên loài người vô cùng thấp hèn chúng con/ theo h́nh ảnh Thần Linh của Cha,/ mà c̣n ban chính bản thân ḿnh là Lời Nhập Thể/ cho loài người chúng con,/ thậm chí Cha đă không dung tha cho Con Một ḿnh,/ một phó nạp Người v́ loài người tội nhân chúng con,/ để loài người vô cùng đáng thương chúng con được muôn đời hiệp thông với Cha trong Thánh Thần.

 

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng./ V́ Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất, đă liên lỉ trung thành với loài người vô ơn bội nghĩa chúng con,/ đă yêu thương chúng con đến cùng,/ bằng việc thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trên thế giới,/ vào chính thời điểm thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn,/ đến nỗi v́ sự dữ gia tăng mà ḷng mến nơi nhiều người đă ra nguội lạnh,/ chẳng biết khi Con Người tới có c̣n thấy đức tin trên thế gian nữa hay chăng. 

 

Chúng con nguyện Nước Cha trị đến./ V́ trong giai đoạn dường như không c̣n bao lâu cho hoạt động tàn phá của Satan và bọn ngụy thần,/ Cha đă ủy thác cho Mẹ Maria việc trang bị cho thành phần tông đồ cuối thời,/ thành phần môn đệ trung thực của Chúa Kitô Con Mẹ,/ để họ trở thành một đạo binh dàn trận,/ trong việc làm cho vương quốc của Thiên Chúa bao trùm vương quốc của thành phần vô thần,/ vương quốc của thành phần tôn thờ ngẫu tượng,/ và vương quốc của thành phần khủng bố bạo tàn.

 

Chúng con nguyện Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./ V́ Cha đă muốn Mẹ được nhận biết và yêu mến trong Thời Điểm Maria,/ nhờ t́nh thương của Mẹ đối với tội nhân,/ bằng uy quyền của Mẹ đối với ma quỉ,/ và qua ân sủng của Mẹ đối với những hồn nhỏ;/ thật sự Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ đă trở thành nơi nương náu cho loài người vô cùng yếu đuối chúng con,/ và là con đường đưa chúng con đến cùng Cha mau chóng nhất,/ dễ dàng nhất,/ an toàn nhất,/ và trọn hảo nhất.

 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày./ Đó là luôn khao khát Cha,/ là cậy trông phó thác hoàn toàn cho sự Quan Pḥng Thần Linh vô cùng khôn ngoan đầy yêu thương của Cha,/ là liên lỉ đáp ứng mọi tác động thần linh của Cha,/ và chỉ no thỏa Thánh Ư Cha trong hết mọi sự,/ như lương thực của Chúa Giêsu Thiên Sai Con Cha là hoàn thành những ǵ Cha trao phó cho Người,/ không t́m ǵ khác ngoài Thánh Ư Cha,/ như Mẹ Maria là Người Nữ Tỳ đầy ơn phúc Xin Vâng của Cha.

 

Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con./ Chẳng những tội vô ơn và lộng ngôn chúng con đă phạm đến t́nh yêu vô cùng nhân hậu của Cha,/ những tội đă trở thành một ṿng gai nhọn liên lỉ xâu xé Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,/ mà c̣n tất cả số nợ chúng con không thể trực tiếp trả cho Cha,/ mà chỉ có thể gián tiếp trả cho Cha/ bằng ḷng quảng đại tự động mau mắn thứ tha cho anh chị em chúng con,/ cho dù họ có cố t́nh xúc phạm đến chúng con trăm ngàn lần./ 

 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Đó là những cám dỗ và sự dữ xuất phát từ mầm mống nguyên tội,/ mà chỉ có một ḿnh Mẹ Maria là đệ nhất tạo vật về ân sủng/ mới được Cha ǵn giữ cho khỏi vướng mắc ngay từ lúc được hoài thai,/ khi cho Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô,/ và chính Mẹ cũng đă sống cuộc đời liên lỉ đầy ơn phúc với đức tin tuân phục của Mẹ,/ và bằng tâm t́nh cảm tạ Ngợi Khen Ḷng Thương Xót Chúa của Mẹ./ Amen.

 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn đặc biệt cho Ngày Tôn Vinh Mẹ Fatima 13/7/2007 ở Giáo Xứ Blessed Sacrament Church, Cộng Đoàn Thánh Phêrô Westminster Giáo Phận Orange)

 

 

TOP

 

 

Một chức bậc của Ṭa Thánh: Fatima không thể là một trung tâm đại kết và liên tôn 


ĐHY José Saraiva Martins, tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh đă tỏ phản ứng một cách công khai trước việc loan báo của một số nhóm và những trang điện toán về vấn đề kiến thiết một “giáo hội đại kết” ở đền thánh mẫu này, và phản đối bất cứ ư tưởng nào muốn biến đền thánh mẫu này làm nơi đối thoại liên tôn với Hồi giáo.


Thật vậy, vào ngày 29/6/2004, vị linh mục giám đốc đền thánh mẫu Fatima này là cha Luciano Guerra đă phổ biến một công báo nói rằng Nhà Thờ Chúa Ba Ngôi đang được xây cất sẽ không phải là một “nhà thờ đại kết”.


Cứ tiếp tục nghe tin đồn về trung tâm này, ĐHY Saraiva Martins đă nói bằng những lời lẽ được phổ biến trong số báo mới nhất của tờ nguyệt san ll Consulente RE là ngài “hoàn toàn chống lại việc biến Đền Fatima thành một trung tâm đối thoại liên tôn với Hồi giáo”.


Vị hồng y người Bồ Đào Nha này nói tiếp: “Fatima đă từng là và sẽ măi măi là một đền Thánh Mẫu của người Công giáo. Dĩ nhiên, điều này không loại trừ, thật sự là bao gồm, việc liên tục đối thoại với tất cả mọi tôn giáo, bao gồm cả Hồi giáo.


“Tuy nhiên, tôi khẳng định là tôi chống lại tất cả những thứ lẫn lộn khác nhau có thể được tạo ra: Fatima bao giờ cũng là đền thánh mẫu Công giáo, một đền thánh mẫu được bắt đầu bằng một mầu nhiệm tuyệt vời được Vị Trinh Nữ truyền đạt cho 3 em nhỏ mục đồng, bắt đầu từ ngày 13/5/1917”.


Vị hồng y này nhận định là Đức Trinh Nữ đă chọn hiện ra tại nơi duy nhất ở Âu Châu mang tên của đứa con gái yêu dấu của Mohammed.


“Chúng ta thường gọi là ‘trùng hợp’ những ǵ ngược lại bày tỏ dự án thần linh. Chúng ta không biết cái trùng hợp này có ư nghĩa ǵ ở trường hợp Fatima. Tuy nhiên, tôi thích nghĩ rằng chúng ta cần phải lợi dụng cái trùng hợp này để phát triển việc đối thoại với anh chị em Hồi giáo.


“Dĩ nhiên, Đức Trinh Nữ đến Fatima để nhắc nhở chúng ta về Phúc Âm là những ǵ cho tất cả mọi Kitô hữu đồng thời cho tất cả mọi người nữa”.

 

TOP

 

Đền Thờ mới ở Fatima do một Kiến Trúc  Sư Chính Thống phác họa chứa được 10 ngàn khách hành hương và phản ảnh tính chất Fatima

 

Nếu năm nay 2007 là năm kỷ niệm Biến Cố Fatima 90 năm th́ năm tới 2008 là năm kỷ niệm 150 Biến Cố Lộ Đức (1858-2008). Nếu năm 2007 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đă hụt viếng thăm Fatima v́ chuyến tông du Ba Tây, th́ năm tới ngài đă có ư định viếng thăm Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức, một biến cố sẽ được cử hành từ ngày 8/12/2007, Lễ Mẹ Vô Nhiễm đến 8/12/2008.

 

Theo tin tức th́ nhân thời điểm kỷ niệm 90 năm biến cố Fatima (1917-2007), 13/5/2007, Linh Địa Thánh Mẫu Fatima khánh thành một đền thờ mới có sức chứa tới 10 ngàn khách hành hương, một đền thờ được đặt viên đá đầu tiên vào tháng 12/2003.

 

Đền thờ này được phác họa bởi một kiến trúc sư Chính Thống Giáo là Alexandros Tombazis, người đă tổng hợp ánh sáng và kỹ thuật vào một cấu trúc xoay tṛn.

 

Hằng năm có cả hằng bao nhiêu trăm ngàn người đến  hành hương Linh Địa Thánh Mẫu Fatima. Nếu Lộ Đức là nơi duy nhất hiện ra Đức Mẹ cười nên cảnh trí hết sức thơ mộng thế nào th́ ở Fatima với sứ điệp và ơn  gọi của ḿnh cũng là một địa điểm hùng vĩ rộng lớn như thế.

 

Thật vậy, vào các Chúa Nhật có khoảng 10 ngàn người tham dự Thánh Lễ ở ngôi đền thờ cũ là nơi chỉ chưa nổi 900 người, v́ thiếu chỗ, đại đa số phải đứng ở bên ngoài, trong khi đó có những lúc mưa nắng bất thường và bất tiện.

 

Đó là lư do đă có một cuộc đấu thầu quốc tế từ năm 1999, và vị kiến trúc sư được chọn là người Hy Lạp tên Tombazis. Ngôi đền thờ mới này đối diện với ngôi đền thờ cũ, ở phía bên kia khu đất.

 

Theo vị kiến trúc sư này th́ h́nh thù của khu Quảng Trường, một h́nh thù hơi dốc xuống tâm điểm chỉ được vươn lên lại hướng về ngôi Đền Thờ mà thôi, để nhắc nhở như là một đại làn sóng vươn lên vĩnh hằng. Đền thờ mới có thể vẫn được chiếu ánh sáng tự nhiên từ trời và là những làn ánh sáng được đổi thay ở các nơi khác nhau trong đền thờ nhờ kỹ thuật điện toán.

 

Thật sự không biết vị kiến trúc sư này có nghiên cứu về biến cố Fatima hay chăng, nhưng tính chất ánh sáng cho ngôi đền thờ mới rất hợp với ư nghĩa của Biến Cố Fatima, v́ Mẹ Maria đă chiếu tỏa ánh sáng ra 5 lần qua các lần hiện ra, nhất là thời điểm Mẹ hiện ra ngay giữa ban ngày, chứ không phải ban sáng như ở Lộ Đức năm 1858 hay tối như ở Ba Lê năm 1830, đặc biệt là hiện tượng mặt trời nhẩy múa vào lần hiện  ra cuối cùng 13/10.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

TOP

 

 

ĐTC Piô XII “Tôi đă thấy ‘phép lạ mặt trời’, đó hoàn toàn là một sự thật”

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Từ trước đến nay, người ta chỉ nghe loáng thoáng là Đức Thánh Cha Piô XII đă được thấy phép lạ mặt trời nhẩy múa như ở Fatima ngày 13/10/1917. Tin đồn này được phổ biến bởi một nguồn đáng tin cậy là Đức Hồng Y Federico Tedeschini (1873-1959), vị đă kể lại trong bài giảng của ḿnh về biến cố này của Đức Thánh Cha, v́ ngài là một trong mấy người tín cẩn của Đức Thánh Cha, được Đức Thánh Cha cho biết riêng.

 

Và chứng từ này đă trở nên xác thực vào hôm Thứ Ba, 4/11/2008, ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ. V́ hôm nay, Ṭa Thánh Vatican đă cho trưng bày một bản ghi chú viết tay của Đức Thánh Cha Piô XII trong số những ǵ liên quan tới “Đức Piô XII: Con Người và Giáo Triều”, và cuộc trừng bày này sẽ kéo dài tới ngày 6/1/2009. Những ghi chú viết tay này được t́m thấy trong văn khố của gia đ́nh họ Pacelli của Đức Thánh Cha. Trong bản ghi chú này của ḿnh, ĐTC đă cho biết rằng ngài đă thấy “phép lạ mặt trời” tất cả là 4 lần. Ngài tiết lộ rằng: “Tôi đă thấy ‘phép lạ mặt trời’, đó hoàn toàn là một sự thật”.

 

Ngài cho biết là ngài thấy “phép lạ mặt trời” trong năm ngài tuyên bố tín điều Mẹ Mông Triệu, tức năm 1950, trong khi ngài đang đi bách bộ trong Khu Vườn Vatican. Ngài coi hiện tượng này như dấu hiệu Trời cao tỏ ra ưng thuận dự án tuyên bố tín điều Mẹ Mông Triệu của ngài. Ngài cho biết thêm là vào lúc 4 giờ chiều ngày 30/10/1950, trong khi “đi bách bộ theo thói quen trong Khu Vườn Vatican, vừa đọc sách vừa nghiên cứu”, tiến đến bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức, “trên đỉnh đồi […] tôi cảm thấy kinh hoàng trước một hiện tượng mà trước đó tôi chưa từng thấy vào lúc ấy. Mặt trời, bấy giờ vẫn c̣n khá cao, giống như là một quả cầu mờ đục, hoàn toàn được bao phủ bằng một ṿng tṛn sáng ngời”.

 

Cũng giống như phép lạ mặt trời ở Fatima ngày 13/10/1917, theo ngài kể, trong phép lạ mặt trời ngài được chứng kiến, người ta có nh́n mặt trời cũng “không hề cảm thấy khó chịu. Bấy giờ có một đám mây rất mỏng ở trước mặt trời”. Ngài cho biết thêm: “Quả cầu mờ đục này chuyển động hơi vươn ra ngoài, xoay tṛn hay di chuyển từ trái sang phải và ngược lại. Thế nhưng ở bên trong quả cầu này, các người có thể thấy những chuyển động rơ ràng hoàn toàn sáng tỏ và không bị gián đoạn”.

 

Ngài thuật lại những lần ngài được thấy “phép lạ mặt trời” này là “ngày 31/10 và 1/11, ngày định tín Mẹ Mông Triệu, rồi một lần nữa vào ngày 8/11, sau đó không c̣n xẩy ra nữa”. Ngài thú nhận là vào các ngày khác, cũng vào giờ xẩy ra hiện tượng ấy, ngài để ư xem nó c̣n xẩy ra nữa không, “nhưng vô ích – tôi không thể gắn mắt vào mặt trời dù chỉ trong giây lát; tôi sẽ cảm thấy bị chói mắt”.

 

Đức Thánh Cha Piô XII có duyên nợ với Mẹ Fatima như Đức Gioan Phaolô II. Nếu Đức Gioan Phaolô II hoàn tất việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần thứ ba cũng là lần cuối cùng vào ngày 25/3/1984, (lần đầu vào ngày 7/6/1981 và lần hai 13/5/1982), th́ Đức Thánh Cha Piô XII là vị giáo hoàng đầu tiên hiến dâng toàn thể nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 13/10/1942, thời điểm mừng ngân khánh 25 năm Biến Cố Fatima.

 

Nếu sở dĩ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là v́ ngài cảm thấy vị giám mục mặc áo trắng bị ám sát trong phần thứ ba của Bí mật Fatima được ứng nghiệm nơi trường hợp ngài là Giám Mục Rôma bị ám sát (song thoát chết) bấy giờ cũng mặc áo trắng ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981, vào đúng ngay ngày kỷ niệm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima, th́ sở dĩ Đức Thánh Cha Piô XII là vị giáo hoàng đầu tiên hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (hai lần, lần sau vào ngày 7/7/1952, ngày lễ kính nhị vị thánh tông đồ của sắc dân Slav là sắc dân bao gồm dân tộc Nga và Balan), v́ ngài cảm thấy cái trùng hợp lịch sử lạ lùng giữa biến cố ngài được tấn phong giám mục ở Nguyện Đường Sistine ngày 13/5/1917, ngày Mẹ Maria hiện ra ở Fatima lần đầu tiên.

TOP