TÔNG HUẤN

 BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG  SACRAMENTUM CARITATIS
  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 

Gửi Các Vị Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, Đời Tận Hiến và Giáo Dân

 về

Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tột Đỉnh

của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Hội

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch trực tiếp từ

mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_en.html

(các chỗ được in nghiên đậm là do người dịch tự ư muốn

làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng cần lưu ư)

 

 

 

Phần Hai

 

 

 THÁNH THỂ,

MỘT MẦU NHIỆM CẦN PHẢI CỬ HÀNH

 

 

Việc tôn thờ và tôn sùng Thánh Thể

 

 Mối liên hệ nội tại giữa việc cử hành và việc tôn thờ

 

66.       Một trong những giây phút cảm kích nhất của Thượng Nghị xẩy ra khi chúng tôi qui tụ lại ở Đền Thờ Thánh Phêrô, cùng với một số rất đông tín hữu, để tôn thờ Thánh Thể. Nơi tác động cầu nguyện này, và không phải chỉ bằng lời nói, cộng đồng chư vị Giám Mục này muốn vạch ra mối liên hệ nội tại giữa việc cử hành Thánh Thể và việc tôn thờ Thánh Thể. Việc gia tăng cảm nhận về khía cạnh này nơi đức tin của Giáo Hội đă từng là một yếu tố quan trọng của việc chúng ta cảm nghiệm vào những năm sau cuộc canh tân phụng vụ theo ư muốn của Công Đồng Chung Vaticanô II. Trong những giai đoạn đầu của cuộc canh tân này, mối liên hệ sẵn có giữa Thánh Lễ và việc tôn thờ Bí Tích Thánh không phải bao giờ cũng được nhận thức một cách rơ ràng cho đủ. Chẳng hạn, có lúc đă xẩy ra trào lưu chống đối cho rằng bánh Thánh Thể được ban cho chúng ta không phải để nh́n ngắm mà là để ăn vào. Tuy nhiên, theo chiều hướng về cảm nghiệm cầu nguyện của Giáo Hội th́ điều ấy đă bị cho là một thứ phân đôi sai lầm. Như Thánh Âu Quốc Tinh cho biết "nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adorando – không ai ăn thịt này mà trước hết lại không tôn thờ thịt ấy; chúng ta chắc chắn phạm tội nếu chúng ta không tôn thờ thịt này” (191). Nơi Thánh Thể, Con Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và muốn trở nên một với chúng ta; việc tôn thờ Thánh Thể chỉ là thành quả tự nhiên của việc cử hành Thánh Thể, một  cử hành tự ḿnh là tác động tôn thờ cao cả của Giáo Hội (192). Việc lănh nhận Thánh Thể nghĩa là tôn thờ Người là Đấng chúng ta nhận lănh. Chỉ có thế chúng ta mới trở nên một với Người, và thực sự được nếm hưởng trước vẻ đẹp của phụng vụ thiên cung. Tác động tôn thờ ngoài Thánh Lễ là những ǵ kéo dài và gia tăng tất cả những ǵ xẩy ra trong chính việc c hành. Thật thế, “chỉ ở nơi việc tôn thờ mới có được sự chín mùi cho việc sâu xa và đích thực lănh nhận. Và chính cuộc hội ngộ riêng tư này với Chúa là những ǵ tăng cường cho sứ vụ xă hội được chất chứa nơi Thánh Thể, một Thánh Thể phá đổ chẳng những các bức tường ngăn cách Chúa và chúng ta, mà nhất là các bức tường tách biệt chúng ta với nhau nữa (193).                      

 

Thực hành việc tôn thờ Thánh Thể

 

67.       V́ thế, cùng với Thượng Nghị này tôi thiết tha kêu gọi các vị chủ chiên của Giáo Hội và Dân Chúa hăy thực hành việc tôn thờ Thánh Thể, cả riêng cũng như chung (194). Lợi ích rất nhiều được mang lại từ việc dạy giáo lư thích đáng để giải thích cho biết tầm quan trọng của tác động tôn thờ này, một tác động giúp tín hữu cảm nghiệm được cử hành phụng vụ một cách trọn vẹn hơn và hiệu năng hơn.

 

Bất cứ nơi nào có thể, thật là thích đáng, nhất là ở những vùng đông đảo dân số, trong việc giành riêng những nhà thờ hay nguyện đường đặc biệt nào để thực hiện việc tôn thờ Thánh Thể. Tôi cũng kêu gọi, trong việc dạy giáo lư và nhất là việc dọn ḿnh Rước Lễ Lần Đầu, trẻ em cần phải được dạy chi biết ư nghĩa và vẻ đẹp của thời gian ở với Chúa Giêsu, và giúp vun trồng nơi các em một cảm quan kính sợ trước sự hiện diện của Người trong Thánh Thể.

 

Đến đây tôi muốn bày tỏ ḷng tri ân và ủng hộ tất cả những Hội Ḍng Sống Đời Tận Hiến có các phần tử giành nhiều thời gian tôn thờ Thánh Thể. Nhờ đó, họ cống hiến cho chúng ta một gương sống được h́nh thành bởi sự hiện diện thực sự của Chúa. Tôi cũng phấn khích những hội đoàn tín hữu và những hội ái hữu đặc biệt hiến thân tôn thờ Thánh Thể; họ trở nên như men chiêm niệm cho toàn thể Giáo Hội và là một hiệu triệu mời gọi các cá nhân và cộng đồng hăy lấy Chúa Kitô làm tâm điểm cho cuộc sống của ḿnh.

 

Những h́nh thức của việc tôn sùng Thánh Thể

 

68.       Mối liên hệ tư riêng cá nhân tín hữu thiết lập với Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể là những ǵ liên lỉ vươn tới toàn thể mối hiệp thông của Giáo Hội và nuôi dưỡng một cảm quan trọn vẹn hơn về vai tṛ làm phần tử của Thân Ḿnh Chúa Kitô. V́ lư do này, ngoài việc khuyến khích các cá nhân tín hữu hăy t́m giờ cầu nguyện một ḿnh trước Bí Tích Bàn Thờ, tôi cảm thấy buộc phải thúc giục các giáo xứ và các nhóm khác trong Giáo Hội hăy giành giờ cho việc tôn thờ chung. Dĩ nhiên các h́nh thức vốn hiện hữu của ḷng sùng kính Thánh Thể vẫn giữ nguyên giá trị của chúng. Chẳng hạn, tôi đang nghĩ đến những cuộc rước kiệu Thánh Thể, nhất là cuộc rước truyền thống vào Lễ Trọng Ḿnh Thánh Chúa Kitô, việc tôn sùng 40 Giờ, những Hội Nghị Thánh Thể địa phương, quốc gia và quốc tế, cũng như những sáng kiến khác. Nếu hợp thời và thích ứng hợp với hoàn cảnh địa phương, ngày nay những h́nh thức tôn sùng này vẫn đáng được thực hành (195).

 

Vị trí của nhà tạm

 

69.       Khi cứu xét tới tầm quan trọng của việc ǵn giữ và tôn thờ Thánh Thể, cũng như việc tôn kính đối với bí tích hy tế của Chúa Kitô, Thượng Nghị này cũng bàn tới vấn đề vị trí thích đáng của nhà tạm trong các nhà thờ của chúng ta (196). Vị trí xác đáng của nhà tạm góp phần vào việc nh́n nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô nơi Bí Tích Thánh này. Bởi thế, nơi giữ các bánh Thánh Thể, được đánh dấu bằng một cái đèn cung thánh, cần phải tỏ tường cho mọi người vào nhà thờ trông thấy. Vậy cần phải lưu ư tới vấn đề kiến trúc của ṭa nhà: trong các nhà thờ không có nguyện đường Thánh Thể, và nơi nào bàn thờ kèm theo nhà tạm vẫn ở tại chỗ, th́ cần phải tiếp tục sử dụng cấu trúc này để bảo tŕ và tôn thờ Thánh Thể, đừng để ghế của vị chủ tế trước nhà tạm. Trong các ngôi nhà thờ mới, nên đặt nguyện đường Thánh Thể bên cạnh cung thánh; nơi nào không thể làm như thế th́ đặt nhà tạm ở cung thánh, ở một nơi cao đủ, tâm điểm của chỗ hậu cung, hay ở nơi khác dễ thấy như vậy. Vấn đề chú trọng tới những quan tâm này sẽ gia tăng phẩm vị của nhà tạm, một nhà tạm bao giờ cũng phải lưu ư theo quan điểm về nghệ thuật. Dĩ nhiên là cần phải theo những điều khoản của Bản Hướng Dẫn Chung của Sách Lễ Rôma về vấn đề này (197). Bất cứ trường hợp nào phán đoán cuối cùng về những vấn đề như thế thuộc vị Giám Mục Địa Phận.

 

 

 

Chân Phước Phanxicô,

Một trong 3 Thiếu Nhi Fatima

chuyên tâm an ủi “Chúa Giêsu Ẩn Thân”

bằng Chuỗi Kinh Mân Côi luôn cầm trong tay,

như cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa.