TÔNG HUẤN

 BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG  SACRAMENTUM CARITATIS
  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 

Gửi Các Vị Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, Đời Tận Hiến và Giáo Dân

 về

Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tột Đỉnh

của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Hội

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch trực tiếp từ

mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_en.html

(các chỗ được in nghiên đậm là do người dịch tự ư muốn

làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng cần lưu ư)

 

 

 

Phần Hai

 

 

 THÁNH THỂ,

MỘT MẦU NHIỆM CẦN PHẢI CỬ HÀNH

 

 

Việc cử hành Thánh Thể, một việc làm của “Christus Totus – Toàn Thể Chúa Kitô”

 

Christus totus in capite et in corpore – Toàn Thể Chúa Kitô nơi đầu và nơi thân 

 

36.       “Chủ thể” của vẻ đẹp nội tại nơi phụng vụ là chính Chúa Kitô, Đấng đă phục sinh và hiển vinh trong Thánh Linh, Vị bao gồm Giáo Hội trong hoạt động của Ngài (109). Ở đây chúng ta có thể nhớ lại một câu nói cảm kích của Thánh Âu Quốc Tinh mạnh mẽ diễn tả cái động lực này của đức tin hợp với Thánh Thể. Vị đại Giám Mục thành Hippo này, khi đặc biệt nói về mầu nhiệm Thánh Thể, đă nhấn mạnh đến sự kiện là Chúa Kitô đồng hóa chúng ta với chính ḿnh Người: “Tấm bánh anh chị em thấy trên bàn thờ, tấm bánh được thánh hóa bởi lời Chúa, là ḿnh của Chúa Kitô. Chén, đúng hơn, những ǵ được chứa đựng trong chén này, được lời Chúa thánh hóa, là máu của Chúa Kitô. Nơi những dấu hiệu này, Chúa Kitô muốn kư thác cho chúng ta ḿnh Người và máu Người đổ ra để thứ tha tội lỗi của chúng ta. Nếu anh chị em lănh nhận ḿnh máu này một cách xứng đáng, th́ chính anh chị em là những ǵ anh chị em lănh nhận” (110). Bởi thế, “chúng ta chẳng những trở nên Kitô hữu mà chúng ta c̣n trở thành chính Chúa Kitô nữa” (111). Thế nên chúng ta có thể chiêm ngưỡng việc làm nhiệm mầu của Thiên Chúa, một việc làm mang lại mối hiệp nhất sâu xa giữa chúng ta với Chúa Giêsu: “người ta không được tin rằng Chúa Kitô ở đầu mà không ở thân ḿnh; trái lại, Người hoàn toàn ở cả đầu lẫn thân” (112).   

 

Thánh Thể và Chúa Kitô phục sinh 

 

37.       V́ phụng vụ Thánh Thể chính yếu là action Dei – tác động của Thiên Chúa là những ǵ nhờ Thánh Linh lôi kéo chúng ta tới với Chúa Kitô, mà cơ cấu căn bản của phụng vụ này không phải là một cái ǵ đó ở trong khả năng biến đổi của chúng ta, và không thể bị bắt giữ làm con tin bởi những xu hướng mới nhất. Câu nói bất khả bác bẻ của Thánh Phaolô cũng được áp dụng cả ở đây nữa: “không ai có thể đặt bất cứ nền tảng nào khác ngoài nền tảng đă được thực hiện là Chúa Giêsu Kitô” (1Cor 3:11). Một lần nữa, chính vị Tông Đồ Dân Ngoại bảo đảm với chúng ta rằng, về vấn đề Thánh Thể, ngài đang tŕnh bày chẳng những giáo huấn của ngài mà c̣n những ǵ chính ngài đă lănh nhận (cf. 1Cor 11:23). Việc cử hành Thánh Thể bao hàm và bao gồm Truyền Thống sống động. Giáo Hội cử hành hy tế Thánh Thể theo lệnh truyền của Chúa Kitô, căn cứ vào cảm nghiệm của Giáo Hội về Chúa Phục Sinh và việc tuôn đổ Thánh Linh. Đó là lư do, ngay từ ban đầu, cộng đồng Kitô hữu đă qui tụ lại để fractio panis – bẻ bánh vào Ngày của Chúa. Chúa Nhật, ngày Chúa Kitô phục sinh từ cơi chết, cũng là ngày thứ nhất trong tuần, ngày theo truyền thống Cựu Ước như là khởi điểm của việc Thiên Chúa tạo dựng. Ngày tạo dựng này giờ đây trở thành ngày của “cuộc tân tạo”, ngày giải phóng của chúng ta, khi chúng ta tưởng niệm Chúa Kitô là Đấng đă chết và sống lại (113).