TÔNG HUẤN

 BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG  SACRAMENTUM CARITATIS
  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 

Gửi Các Vị Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, Đời Tận Hiến và Giáo Dân

 về

Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tột Đỉnh

của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Hội

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch trực tiếp từ

mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_en.html

(các chỗ được in nghiên đậm là do người dịch tự ư muốn

làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng cần lưu ư)

 

 

Phần Một

 

 

THÁNH THỂ, MỘT MẦU NHIỆM CẦN PHẢI TIN TƯỞNG

 

Thánh Thể:

Chúa Giêsu là Con Chiên Hy Tế thực sự

 

Giao ước mới và đời đời nơi máu của Con Chiên

 

9.         Sứ vụ Chúa Giêsu đến để thực hiện giữa chúng ta đă được hoàn thành nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua. Trên Thập Giá là nơi Người kéo tất cả mọi người đến cùng Người (cf Jn 12:32), ngay trước khi “trút hết Thần Linh”, Người đă than lên rằng: “hoàn tất” (Jn 19:30). Nơi mầu nhiệm Chúa Kitô tuân phục cho đến chết, dù chết trên Thập Giá (cf. Phil 2:8), giao ước mới và vĩnh cửu được nên trọn. Nơi xác thịt tử giá của ḿnh, tự do của Thiên Chúa và tự do của loài người vĩnh viễn gặp nhau trong một hiệp ước vĩnh viễn hiệu thành bất khả xâm phạm. Tội lỗi của loài người cũng được Con Thiên Chúa cứu chuộc một lần vĩnh viễn (cf Heb 7:27; 1Jn 2:2,4:10). Như tôi đă có lần nói “cái chết của Chúa Kitô trên Thập Giá là tột đỉnh của những ǵ biến Thiên Chúa trở nên kẻ chống lại bản thân ḿnh, ở chỗ Ngài ban chính bản thân ḿnh để nâng con người lên và cứu độ họ. Đó là t́nh yêu lên tới cực độ (18) Nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua, việc chúng ta được giải thoát khỏi sự dữ và sự chết đă xẩy ra. Trong việc thiết lập Thánh Thể, Chúa Giêsu đă nói về “giao ước mới và vĩnh viễn” khi tuôn đổ máu của Người ra (cf. Mt 26:28; Mk 14:24; Lk 22:20). Mục đích tối hậu cho sứ vụ này của Người đả sáng tỏ ngay từ khi mở màn cho cuộc đời công khai của Người. Thật vậy, trên bờ sông Dược-Đăng, khi Thánh Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu đến với ḿnh th́ kêu lên: “Ḱa, Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Jn 1:29). Thật là ư nghĩa, cũng những lời này được lập lại mỗi khi cử hành Thánh Lễ, khi vị linh mục kêu mời chúng ta hăy tiến lên bàn thờ: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Phúc thay cho những ai được gọi tới dự tiệc của Người”. Chúa Giêsu là con chiên vượt qua thực sự, Đấng tự hiến v́ chúng ta, nhờ đó hoàn trọn giao ước mới vĩnh cửu. Thánh Thể chất chứa cái mới mẻ trọn vẹn này, một thứ mới mẻ được cống hiến cho chúng ta một lần nữa mỗi lần cử hành Thánh Thể (19).

 

Việc thiết lập Thánh Thể

 

10.       Điều này dẫn chúng ta tới chỗ suy nghĩ về việc thiết lập Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly. Việc thiết lập này xẩy ra trong một bữa ăn theo nghi thức tưởng niệm biến cố chính yếu của dân Yến Duyên, đó là việc họ được giải phóng khỏi cảnh làm nô lệ ở Ai Cập. Bữa ăn theo nghi thức này, một bữa ăn cần đến việc hy tế của các con chiên (cf Ex 12:1-28,43-51), là bữa ăn tưởng nhớ về quá khứ, nhưng đồng thời là một tưởng nhớ có tính cách tiên báo, một loan truyền về cuộc giải pḥng chưa xẩy ra. Con người đă nhận ra rằng việc giải thoát trước không phải là cuộc giải thoát tối hậu, v́ lịch sử của họ vẫn tiếp tục ghi dấu vết của t́nh trạng nô lệ và tội lỗi. Việc tưởng nhớ đến cuộc giải thoát quá khứ của ḿnh bởi thế đă vươn tới lời kêu cầu và niềm mong đợi về một ơn cứu độ sâu xa, toàn diện, phổ quát và tối hậu. Đó là cái bối cảnh được Chúa Giêsu đưa cái mới mẻ của tặng ân Người vào. Trong lời cầu nguyện chúc tụng, the Berakah, Người không chỉ tạ ơn Cha về những biến cố quan trọng trong lịch sử đă qua, mà c̣n có cả việc Người được “thượng tôn” nữa. Trong việc thiết lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ngưỡng vọng tới và làm cho hiện thực hy tế Thập Giá và cuộc chiến thắng phục sinh của Người. Người đồng thời cũng cho thấy rằng chính Người là con chiên hiến tế thực sự, được ấn định nơi dự án của Cha từ khi thành h́nh thế gian, như chúng ta đọc thấy trong Thư Một Thánh Phêrô (cf 1:18-20). Khi đặt tặng ân của ḿnh trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu cho thấy ư nghĩa cứu độ nơi cái chết và cuộc phục sinh của Người, một mầu nhiệm canh tân lịch sử và toàn thể vũ trụ. Việc thiết lập Thánh Thể chứng tỏ cái chết của Chúa Giêsu, v́ tất cả những ǵ dữ tợn và ngu xuẩn của nó, đă trở nên ra sao ở nơi Người một tác động tối hậu của t́nh yêu và là cuộc giải thoát tối hậu của nhân loại cho khỏi sự dữ.

 

Figura transit in veritatem – h́nh bóng trở thành sự thật

 

11.       Như thế Chúa Giêsu mang cái mới mẻ trọn vẹn của ḿnh đến cho bữa ăn hiến tế xưa của Dân Do Thái. Đối với Kitô hữu chúng ta, bữa ăn đó không cần phải lập lại nữa. Như các vị Giáo Phụ của Hội Thánh có lư nói rằng, figura transit in veritatem: h́nh bóng đă nhường chỗ cho chính sự thật. Nghi thức cũ đă được nên trọn và hoàn toàn qua mặt bởi tặng ân yêu thương là Người Con Thiên Chúa nhập thể. Thư lương thực sự thật đó là Chúa Kitô đă hy hiến v́ chúng ta, dat figuris terminum (20). Theo lệnh truyền của Người “hăy làm việc này mà nhớ đến Thày” (Lk 22;19; 1Cor 11:25), Người xin chúng ta hăy đáp ứng tặng ân này của Người và làm cho tặng ân ấy hiện hữu một cách bí tích. Qua những lời ấy, Chúa Kitô thực sự bày tỏ niềm mong ước của Người là Giáo Hội, được hạ sinh bởi việc hy tế của Người, sẽ lănh nhận tặng ân này, khai triển h́nh thức phụng vụ của bí tích này theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Việc tưởng nhớ đến tặng ân tuyệt hảo của Người không phải chỉ ở chỗ đơn thuần lập lại Bữa Tiệc Ly, mà c̣n ở chính Thánh Thể, tức là ở chính cái mới mẻ toàn vẹn nơi việc tôn thờ của Kitô giáo. Có thế, Chúa Giêsu mới lưu lại cho chúng ta việc tiến vào “giờ” của Người. “Thánh Thể lôi kéo chúng ta vào tác động tự hiến của Chúa Giêsu. Chúng ta không chỉ lănh nhận Lời nhập thể một cách hững hờ mà là tiến vào chính cái động lực tự hiến của Người” (21). Chúa Giêsu “kéo chúng ta vào với Người” (22). Việc biến đổi bản thể bánh và rượu thành ḿnh và máu của Người là những ǵ mang đến cho thiên nhiên tạo vật cái nguyên lư của một thứ biến đổi toàn vẹn, một thứ “phân hạt nhân”, nếu muốn dựa theo h́nh ảnh quen thuộc với chúng ta ngày nay, những ǵ thấu nhập tận tâm điểm của tất cả mọi hữu thể, một thứ thay đổi nhắm đến việc thực hiện một tiến tŕnh biến đổi thực tại, một tiến tŕnh cuối cùng dẫn đến việc biến h́nh toàn thế giới, cho đến độ Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự (cf 1Cor 15:28).