TÔNG HUẤN

 BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG  SACRAMENTUM CARITATIS
  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 

Gửi Các Vị Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, Đời Tận Hiến và Giáo Dân

 về

Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tột Đỉnh

của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Hội

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch trực tiếp từ

mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_en.html

(các chỗ được in nghiên đậm là do người dịch tự ư muốn

làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng cần lưu ư)

 

 

 

Phần Một

 

 

THÁNH THỂ, MỘT MẦU NHIỆM CẦN PHẢI TIN TƯỞNG

 

 

“Đây là việc làm của Thiên Chúa,

đó là quí vị hăy tin vào Đấng Ngài đă sai”

(Jn 6:29)

 

Đức tin của Giáo Hội nơi Thánh Thể

 

6.         “Mầu nhiệm đức tin!” Với những lời này, những lời được nói ngay sau những lời truyền phép, vị linh mục công bố mầu nhiệm đang được cử hành và bày tỏ cái ngỡ ngàng của ḿnh trước việc biến đổi về bản thể của bánh và rượu thành ḿnh và máu của Chúa Giêsu, một thực tại vượt quá tất cả mọi kiến thức của con người. Thánh Thể là một “mầu nhiệm đức tin” trên hết: “một tổng kết và tổng tóm đức tin của chúng ta” (13). Đức tin của Giáo Hội thực sự là một niểm tin tưởng Thánh Thể và đức tin này đặc biệt được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Thánh Thể. Đức tin và các bí tích là hai khía cạnh bổ khuyết cho nhau nơi đời sống của giáo hội. Được tác động bởi việc rao giảng lời Chúa, đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên trong cuộc gặp gỡ đầy ân sủng với Chúa Phục Sinh nơi các bí tích: “đức tin được thể hiện nơi lễ nghi, ngược lại lễ nghi củng cố và kiên cường đức tin” (14) Đó là lư do Bí Tích Bàn Thờ bao giờ cũng là tâm điểm của đời sống Giáo Hội: “nhờ Thánh Thể Giáo Hội hằng được tái sinh!” (15) Niềm tin tưởng thánh thể nơi Dân Chúa càng sinh động th́ càng sâu xa hơn việc chia sẻ đức tin trong đời sống giáo hội qua việc kiên tŕ dấn thân truyền giáo được Chúa Kitô kư thác cho các môn đệ của Người. Chính lịch sử Giáo Hội làm chứng cho điều này. Hết mọi cuộc canh tân lớn lao đều có liên hệ một cách nào đó tới việc tái nhận thức của niềm tin tưởng nơi sự hiện diện Thánh Thể của Chúa giữa dân Người.