TÔNG HUẤN

 BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG  SACRAMENTUM CARITATIS
  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 

Gửi Các Vị Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, Đời Tận Hiến và Giáo Dân

 về

Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tột Đỉnh

của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Hội

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch trực tiếp từ

mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_en.html

(các chỗ được in nghiên đậm là do người dịch tự ư muốn

làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng cần lưu ư)

 

 

Phần Một

 

 

THÁNH THỂ, MỘT MẦU NHIỆM CẦN PHẢI TIN TƯỞNG

 

Thánh Thể và Cánh Chung

 

Thánh Thể: một tặng ân cho con người nam nữ trong cuộc hành tŕnh của họ

 

30.       Nếu quả thực các bí tích là một phần nơi cuộc hành tŕnh của Giáo Hội qua gịng lịch sử (99) hướng về cuộc tỏ hiện trọn vẹn vinh thắng của Chúa Kitô phục sinh, th́ cũng thực sự, nhất là trong phụng vụ Thánh Thể, các bí tích cống hiến cho chúng ta một tiên hưởng thực sự cái tầm vóc viên trọn cánh chung là những ǵ hết mọi người và toàn thể tạo vật đều hướng tới (cf Rm 8:19ff). Con người được dựng nên để hoan hưởng t́nh trạng hạnh phúc chân thực và vĩnh cửu mà chỉ có t́nh yêu Thiên Chúa mới có thể ban cho họ. Thế nhưng, cái tự do bị thương tích của chúng ta sẽ trở nên lệch lạc nếu nó không cảm nghiệm thấy một cái ǵ đó về những ǵ viên trọn ở tương lai. Ngoài ra, để tiến bước theo đúng hướng, tất cả chúng ta cần được hướng dẫn tới đích điểm cuối cùng của chúng ta. Đích điểm ấy là chính Chúa Kitô, Vị Chúa đă chiến thắng tội lỗi và sự chết, và là Đấng biến ḿnh hiện diện với chúng ta cách đặc biệt nơi việc cử hành Thánh Thể. Mặc dù chúng ta vẫn “là những kẻ xa cách và lưu đầy” ở thế gian này (1Pet 2:11), nhờ đức tin, chúng ta đă được thông phần vào tất cả sự sống phục sinh. Tiệc Thánh Thể, bằng việc bày tỏ cho thấy chiều kích cánh chung mănh liệt của ḿnh, trở thành sự trợ giúp cho tự do của chúng ta khi chúng ta tiếp tục cuộc hành tŕnh của chúng ta.

 

Bữa tiệc cánh chung

 

31.       Suy tư về mầu nhiệm này, chúng ta có thể nói rằng việc Chúa Kitô đến đă đáp ứng cho niềm trông đợi hiện hữu nơi dân Yến Duyên, nơi toàn thể nhân loại và cuối cùng nơi chính tạo vật. Bằng việc trao ban chính bản thân ḿnh, Người đă khách quan khai mở cho thời đại cánh chung này. Chúa Kitô đến để qui tụ lại với nhau Dân Chúa bị phân tán (cf. Jn 11:52) và rơ ràng bộc lộ cho thấy ư hướng của Người trong việc qui tụ lại với nhau cộng đồng giao ước này, để hoàn trọn những lời Thiên Chúa đă hứa với cha ông của họ xưa kia (cf. Jer 23:3; Lk 1:55, 70). Trong việc kêu gọi 12 vị, một con số được cho là có liên hệ tới 12 chi tộc Yến Duyên, và Người đă truyền cho họ trong Bữa Tiệc Ly, trước cuộc khổ nạn cứu chuộc của Người, hăy cử hành việc tưởng nhớ đến Người, Chúa Giêsu đă tỏ cho thấy rằng Người muốn chuyển sang toàn thể cộng đồng được Người đă thành lập này công việc trở thành dấu hiệu và dụng cụ trong lịch sử cho cuộc qui tụ cánh chung được bắt nguồn từ Người. Nhờ đó, hết mọi cuộc cử hành Thánh Thể theo bí tích đều hoàn thành việc qui tụ cánh chung này của Dân Chúa. Đối với chúng ta, bữa tiệc Thánh Thể là một tiên hưởng thật sự của bữa tiệc cuối cùng được các tiên tri báo trước (cf. Is 25:6-9) và đă được diễn tả trong Tân Ước như “bữa tiệc thành hôn của Con Chiên” (Rev 19:7-9), được cử hành trong niềm vui của việc các thánh cùng thông công (100).

 

Việc cầu nguyện cho kẻ chết

 

32.       Việc cử hành Thánh Thể, trong đó chúng ta loan truyền rằng Chúa Kitô đă chết và sống lại rồi sẽ lại đến, là một bảo chứng cho vinh quang mai này, nhờ đó cả thân xác của chúng ta nữa cũng sẽ được hiển vinh. Việc cử hành tưởng niệm đến ơn cứu độ của chúng ta là những ǵ kiên cường niềm hy vọng của chúng ta ở cuộc phục sinh của thân xác cũng như ở khả thể được gặp lại nhăn tiền những ai đă ra đi trước chúng ta mang dấu vết đức tin. Theo chiều hướng ấy, cùng với các Nghị Phụ Thượng Nghị, tôi muốn nhắc nhở tất cả thành phần tín hữu về tầm quan trọng của những lời nguyện cầu cho kẻ chết, nhất là việc dâng Thánh lễ cho họ, nhờ đó, một lần nữa, được thanh tẩy, họ có thể được hưởng kiến Thiên Chúa (101). Việc tái nhận thức chiều kích cánh chung chất chứa nơi Thánh Thể, một Thánh Thể được cử hành và tôn thờ, sẽ nâng đỡ chúng ta trong cuộc hành tŕnh của chúng ta và an ủi chúng ta trong niềm hy vọng được vinh quang (cf. Rm 5:2; Tit 2:13).