TÔNG HUẤN

 BÍ TÍCH YÊU THƯƠNG  SACRAMENTUM CARITATIS
  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 

Gửi Các Vị Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, Đời Tận Hiến và Giáo Dân

 về

Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tột Đỉnh

của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Hội

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch trực tiếp từ

mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_en.html

(các chỗ được in nghiên đậm là do người dịch tự ư muốn

làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng cần lưu ư)

 

 

 

Hiệp Lễ với Trái Tim Mẹ Maria

 

(Kinh của Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC, vị linh mục khởi xướng phong trào Tôn Sùng Mẹ Fatima ở VN từ đầu thp niên 1940 tại các Giáo Xứ của ngài, như Dương A, Liên Thủy… Giáo Phận Bùi Chu)

 

 

Dọn Ḿnh Hiệp Lễ

 

Lạy Mẹ yêu mến, Trái Tim rất khiêm nhượng và trinh sạch Mẹ – xưa đă TIN, CẬY, MẾN Chúa rất vững chắc và rất nồng nàn thiết tha – Nên Chúa Ngôi Hai từ Thiên cung đă ngự xuống ḷng Mẹ – Đă thánh hóa Mẹ – đă làm cho Mẹ nên Mẹ Thiên Chúa – nên Mẹ chung loài người – và nên Mẹ riêng rất yêu dấu của con.

 

Lạy M rt yêu mến – ch my phút na Chúa ng vào ḷng con – Con cảm thy ḿnh rt khn nn ti li – và chng có nhân đức nào tô đim cho linh hn nên xinh đẹp trước mt Chúa.

 

Vậy con khn khon kính mi M đến để sa dn ḷng con – Xin M hăy làm cho con nên khiêm nhượng thm sâu – và nên trong sch vn tuyn vi M – Xin M hăy ban cho con đức TIN – CY st đá – và đức MN Chúa rt nng nàn thiết tha vi Trái Tim M – Xin Trái Tim M hăy là ngai báu linh hn con để Chúa ng xung.

 

Lạy Chúa – xin mau chóng ng đến vi con – để nên sc mnh – nên ngun sống – nên T̀NH YÊU cho con.

Lạy Chúa, M Thánh Chúa – các Thánh Quan Thày con và con đang trông đợi Chúa – xin Chúa hăy mau mau ng đến – v́ chúng con đang khát khao ngóng Chúa – Ly Chúa – xin Chúa hăy đến… - con mến yêu Chúa!... – con trông đợi …

 

Tạ Ơn Hip L

 

Lạy Chúa Giêsu vô cùng m miu kh ái – là Vua toàn năng – là Đấng Cu Chuc Xót Thương – là Cha hin hu – là Bn thiết ái duy nht ca con – Con biết nói chi để ca tng s cao c – ḷng yêu thương vô hn lượng ca Chúa đối vi con là to vt nhỏ hèn ca Chúa – Con xin cung kính mến yêu hôn Năm Du Thánh Chúa.

 

Con xin hiệp li cùng M – cùng các Thánh Quan Thày con – và c triu Thn Thánh để chúc tng ḷng xót thương và s hin vinh vô cùng Chúa – Mi khi tim con đập – hơi con th – nht c nhất động ca con là mi c triu ln con có ư cm t – mến yêu – chúc tng Chúa làm mt cùng M và các thánh – và hết các k lành – thay thế cho mi to vt chưa tin kính mến yêu Chúa.

 

Lạy Chúa – con xin hip cùng M – hiến dâng Chúa trái tim mn hèn con – Xin Chúa hăy làm Vua yêu mến cai qun ḷng con – Xin cho con ng đầu vào Thánh Tâm Chúa – để con chng sng cho con na, mt sng cho Chúa – Xin Chúa hăy là SC SNG MĂNH LIT cho con – là T̀NH YÊU – là MI S – là HNH PHÚC cho con – Con ước ao và nài van Chúa cho con được thuc trn vn v Chúa – Chúa là phn gia nghip con.

 

Lạy Chúa rt đáng mến yêu trông cy – Nhân cuc Chúa ban Ḿnh cho con trong phép Thánh Th sáng/chiu nay – Con tin rng Chúa chng tiếc ǵ cùng con – Vy xin Chúa ban cho con:

 

·         Ơn tha th mi ti con đă phm và ǵn gi con luôn trong trng – Cho con tht tâm thng hi khi trót li lm.

·         Ơn tăng bi T́nh Yêu Chúa và M măi măi.

·         Con cũng nguyn xin cho mi người thân thuc con được mi ơn lành hn xác – và hết mi người trên thế gii tin yêu Chúa – Cho Giáo Hi – cho T Quc con được hưng thnh và hnh phúc.

·         Con cũng không quên xin Chúa ban muôn ơn cho… - là người con thương mến cách riêng, và cho …. – là k đang có điu chng bng ḷng vi con.

·         Con xin Chúa thương các Đẳng linh hn nơi Luyn h́nh – nht là linh hn …. – cách riêng nhng linh hn m côi.

 

Tóm tắt – con xin Chúa ban cho con hết mi ơn như ư Chúa mun – như M khn cu cho con – V́ công nghip Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm M.

 

Con dốc ḷng hôm nay sẽ làm … - sẽ lánh… - s chu… - mt cách chu đáo v́ ḷng mến Chúa và M để t ḷng cm t cuc rước Chúa sáng/chiu nay.

 

 

 

Cảm Nguyện Bánh Thánh T́nh Thương

 

(của Chị Thánh Maria Faustina, Nhật Kư, 356)

 

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất cha giao ước ca t́nh thương ca Thiên Chúa đối vi chúng con, nht là đối vi các ti nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chứa đựng Ḿnh Máu Chúa Giêsu như chng c ca mt t́nh thương vô cùng đối vi chúng con, nht là đối vi các ti nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất cha s sng trường sinh và t́nh thương vô cùng, được di dào ban phát cho chúng con, nht là các ti nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất cha t́nh thương ca Cha, Con và Thánh Thn đối vi chúng con, nht là đối vi các ti nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất cha mch nước s sng xut phát t t́nh thương vô cùng đối vi chúng con, nht là đối vi các ti nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất cha ngn la ca t́nh yêu tinh tuyn nht ta ra t t cung ḷng ca Cha Hằng Hu, như t vc thm ca t́nh thương vô cùng đối vi chúng con, nht là đối vi các ti nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất cha phương dược cho tt c mi th bnh hon ca chúng con, xut phát t t́nh thương vô cùng, như t mt sui ngun, đối vi chúng con, nht là đối vi các ti nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất cha mi hip nht gia Thiên Chúa và chúng con nh t́nh thương vô cùng ca Ngài đối vi chúng con, nht là đối vi các ti nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa tt c nhng cm thc ca Trái Tim du ngt nht Chúa Giêsu đối vi chúng con, nht là đối vi các ti nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nht ca chúng con trong tt c mi kh đau và nhng gian nan khn khó ca cuc đời.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nht ca chúng con gia ti tăm và băo t trong ngoài.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nht ca chúng con trong cuc đời và trong gi lâm t.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nht ca chúng con gia nhng gian nan khn khó và ngp tràn thất vng.

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nht ca chúng con gia nhng sai lm và phn trc.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nht ca chúng con gia t́nh trng ti tăm và vô thn đang lan tràn trái đất.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nht ca chúng con trong ḷng trông mong và ni đớn đau s không ai hiu được.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nht ca chúng con trong cnh vt v cc nhc và nht nho bun t hng ngày.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nhất ca chúng con trước cnh tàn ri ca nhng ǵ chúng con hy vng và n lc.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vng duy nht ca chúng con gia nhng tàn phá ca địch thù cùng nhng n lc ca ha ngc.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi gánh nng đă quá sc của con và con thấy rng nhng n lc ca con đều tr thành vô hiu.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi băo t làm tâm can ca con chao đảo và tinh thn hăi hùng ca con cm thy tht vng.

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi tim con cm thy hong snguy vong ám ảnh trí khôn con.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi hết mi sư âm mưu chng li con và linh hn con cm thy chng c̣n hy vng ǵ.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi mt con bt đầu tr nên m nht trước tt c mi s trn thế, và ln đầu tiên tâm thần ca con thy được nhng thế gii vô h́nh.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi nhng vic con làm tr thành quá sc ca con và gian nan khn khó tr thành thân phn hng ngày ca con.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con cm thy vic thc hành nhân đức tr nên khó khăn và bn tính t nhiên ca con tiến đến ch phn lon.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con tr thành mc tiêu cho nhng cơn thù hn.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi nhng vt v kh cc và các n lc ca con b người khác phán đoán sai lc.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi nhng phán quyết ca Chúa s vang lên v con; by gi con s tin vào đại dương ca t́nh thương Chúa.

 

 

Lời Nguyện Thánh Thể ở Fatima

 

(Thiên Thần Ḥa B́nh dạy 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1916.

Lời Nguyện đầu vào lần hiện ra thứ nhất trong Mùa Xuân,

 và lời nguyện sau vào lần hiện ra thứ ba trong Mùa Thu)

 

"Lạy Chúa Trời Con,

con tin kính Chúa,

con thờ lạy Chúa,

con trông cậy Chúa

và con yêu mến Chúa.

Xin Chúa thứ tha cho những người

không tin kính Chúa,

không thờ lạy Chúa,

không trông cậy Chúa

và không yêu mến Chúa".

 

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh

là Cha và Con và Thánh Thần,

con sấp ḿnh thờ lạy Chúa.

Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu,

linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô

đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,

để đền tạ những lăng nhục,

phạm thánh

và thờ ơ lănh đạm

mà chính Người đă phải chịu.

Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".