Chia Sẻ Niềm Tin

 


Theo thông lệ của Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo Phận Los Angeles từ năm 1992, tôi đi tham dự Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng với các em Thiếu Nhi Fatima đến từ các đoàn (San Gabriel, Los Angeles, Torrance, El Monte và Pomona). V́ có 5 đoàn (sau khi Đoàn West Covina được linh mục quản nhiệm bấy giờ đổi thành Thiếu Nhi Thánh Thể năm 1994), mỗi Đoàn phụ trách tổ chức Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 2 lần một năm (thường cách nhau 6 tháng một), và Liên Đoàn cũng phụ trách một năm hai lần, một vào Tháng 12, Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, quan thày của Liên Đoàn, và một vào Tháng 2, để ăn tất niên hay mừng tân niên chung Liên Đoàn. Trong mỗi Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, các em Thiếu Nhi Fatima, chính yếu là các Huynh Trưởng, một số em Ngành Nghĩa (từ 14 đến hết 17 tuổi), đôi khi có cả ngành Thiếu (từ 10 đến hết 13 tuổi), qui tụ về một nơi đă được ấn định theo Niên Lịch Sinh Hoạt của Liên Đoàn, để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ (bằng việc lần hạt 50 Kinh Mân Côi), học hỏi sống đạo, dâng Thánh Lễ, ăn trưa và sinh hoạt thể thao sau đó. Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/7/2002 tới phiên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Lộ Đức Los Angeles. Đoàn này thường tổ chức tại nguyện đường của Ḍng Nữ Chúa Chiên Lành (có các nữ tu Ḍng Mến Thánh Giá Việt Nam ở Los Angeles đến phục vụ các phụ nữ đáng thương ở đây nữa) ngay trong khu nhà thờ Đức Mẹ Loretto ở Downtown Los Angeles.

Hôm đó, vào lúc 9 giờ sáng, tôi theo ba em Thiếu Nhi Fatima của Đoàn này tiến vào nhà nguyện để sửa soạn cho Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Bấy giờ chúng tôi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đang đọc sách ra tiếng, đó là một người phụ nữ da hơi đen, trạc trên 30 tuổi, ngồi một ḿnh ở cuối nguyện đường, góc bên trái nh́n lên bàn thờ. Em Huynh Trưởng lớn nhất vào pḥng áo dọn lễ, hai em khác ngồi ở cuối nhà nguyện, góc bên phải nhà nguyện, c̣n tôi đứng gần hai em để đọc lại bài Phúc Âm Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A cuối tuần ấy.

Một lúc sau chúng tôi nghe chị phụ nữ lên tiếng hỏi xin các anh cho biết người Công Giáo các anh làm ǵ? Nghe thấy thế, tôi hỏi lại chị ta rằng chị hỏi như thế có nghĩa là ǵ, v́ tôi muốn biết rơ ư của chị tôi mới trả lời chính xác đúng như chị muốn. Chị ta liền thêm, giả sử các anh ra ngoài đường, gặp một người hỏi các anh về Công Giáo của các anh, hỏi rằng người Công Giáo của các anh làm những ǵ, th́ các anh trả lời làm sao cho họ về những ǵ hiển nhiên (“self explanatory”) các anh làm cho thấy các anh là người Công Giáo.

Trước khi trả lời, tôi đặt vấn đề với chị: chị có thể cho biết niềm tin của chị hay chăng (“what is your faith?”). Không ngần ngại, chị trả lời: tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô. Theo đà ấy, tôi bắt đầu nhập cuộc: Người Công Giáo chúng tôi cũng tin vào Chúa Giêsu là Đức Kitô. Tuy nhiên, v́ biết đối tượng của ḿnh là một chị em Tin Lành, tôi liền thêm điểm đặc biệt nổi bật của Giáo Hội Công Giáo mà cả bên Chính Thống lẫn Tin Lành (kể cả Anh Giáo) cũng không có, đó là Huấn Quyền Tối Thượng của Giáo Hoàng. Bởi thế, tôi tiếp tục chia sẻ thêm, người Công Giáo chúng tôi chẳng những tin Chúa Giêsu là Đức Kitô mà c̣n tin Người đă lập Giáo Hội của Người trên tảng đá Phêrô, và đă trao ch́a khóa Nước Trời cho Phêrô, nên việc của người Công Giáo của chúng tôi trước hết là tôn kính và tuân phục Giáo Hoàng là vị thừa kế Thánh Phêrô đại diện Chúa Giêsu Kitô trên trần gian. Về điểm này, chị phụ nữ h́nh như đồng ư không phản ứng ǵ cả.

Tôi liền tiến sang việc làm thứ hai người Công Giáo vẫn làm để tỏ ra ḿnh là Công Giáo đó là việc biệt tôn Mẹ Maria. Thật ra, việc tôn sùng Mẹ Maria và Thánh Thể bên Giáo Hội Chính Thống Đông Phương cũng có, vẫn biết hơi khác với Giáo Hội Công Giáo, và việc đọc Thánh Kinh th́ bên anh chị em Tin Lành cũng có. Đó là lư do tôi đă nhấn mạnh đầu tiên đến việc làm nổi bật chuyên nhất của người Công Giáo là việc tôn sùng và tuân phục Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, v́ hôm nay là Thứ Bảy Đầu Tháng, ngày Giáo Hội vẫn dùng để biết tôn Mẹ Maria, tôi chia sẻ thêm với chị phụ nữ: người Công Giáo chúng tôi c̣n thực hiện việc biệt kính Đức Maria nữa, v́ Người là Mẹ của Chúa Giêsu, Thiên Chúa Làm Người. Đó là lư do chị thấy giới trẻ chúng tôi đến đây hôm nay trong Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Về điểm này th́ chị phụ nữ lên tiếng liền, chị nói chị không biết tại sao bên Công Giáo lại đi tôn thờ (“worship”) bà Maria, trong khi bên họ chỉ tôn thờ Thiên Chúa và Vị Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Tôi liền lập lại những ǵ tôi vừa nói với chị là chúng tôi chỉ biệt kính Đức Maria (“pay special devotion to Mary”) và biệt tôn Người (“give special honor to Her”) mà thôi, chứ chúng tôi không bao giờ tôn thờ Người.

Sau khi chấp nhận những ǵ tôi nói về những việc minh nhiên “self-explanatory” người Công Giáo làm để tỏ ra ḿnh là người Công Giáo như thế, chị phụ nữ xin lỗi hỏi tôi thêm một điều nữa. Chị hỏi tôi rằng người Công Giáo có tin luyện ngục không? Tôi xác nhận liền là có. Chị nói bên Tin Lành của chị th́ chỉ tin có hai thực tại mà thôi, một là Thiên Đàng và hai là hỏa ngục, chứ không có lưng chừng ở giữa như luyện ngục. Chị c̣n thêm, v́ trong Thánh Kinh không hề nói ǵ về luyện ngục cả. Tôi hỏi chị có đọc Sách Macabê không? Chị nói chị đă đọc từ đầu đến cuối (“from cover to cover”) toàn bộ Thánh Kinh King James song không thấy cuốn Macabê đâu cả. Tôi biết bên Tin Lành theo sổ bộ Thánh Kinh Do Thái không công nhận cuốn Sách Macabê này, do đó, tôi đi t́m bộ sách Thánh Kinh Công Giáo (cuốn The New Amerian Bible, cuốn b́a mầu xanh lá cây), ở kệ sách gần chỗ chị ngồi, lật ở phần phân mục (index), kiếm chữ luyện ngục (purgatory), rồi đưa cho chị đọc.

Trong khi chị đọc, tôi đi ra khỏi nhà nguyện để gặp gỡ các em Thiếu Nhi Fatima mới đến. Khi vừa trở lại nguyện đường th́ chị phụ nữ này cũng vừa bước ra khỏi cửa. Chị liền chặn tôi lại bằng cách gọi tên thánh của tôi “you are Dominic?” “anh là Đaminh phải không?”, tôi nhận phải. Chắc là một em thiếu nhi nào đó đă cho chị biết tên tôi trong thời gian tôi ra ngoài. Chị nói chị đă đọc hết những ǵ tôi chỉ cho chị về luyện ngục, nhưng chẳng thấy ǵ xác định rơ là Thánh Kinh có điều này cả. Tôi liền lấy lại cuốn sách Thánh Kinh đă đưa cho chị, lật lại chỗ phân mục, và hỏi chị đă đọc những chỗ trích dẫn trong Thánh Kinh chưa, nhất là chỗ của Sách Macabê.

Chị nói các chỗ khác th́ chị thuộc hết rồi, như đoạn về phán xét trong Phúc Âm Thánh Mathêu, c̣n đoạn Sách Macabê th́ chị chưa có giờ đọc, nhưng chị sẽ trở lại đọc sau. Tôi liền hỏi chị là chị có bao giờ cầu nguyện cho kẻ chết hay chăng, chị nói kẻ chết th́ đă qua đi rồi (“gone”), không cần cầu cho họ nữa, chỉ cần cầu cho kẻ sống mà thôi. Tôi đi sâu vào vấn đề hơn, bằng cách hỏi ngay bản thân của chị rằng, chị có nghĩ rằng sau khi chết rồi chị được lên Thiên Đàng ngay chăng? Chị trả lời chị sẽ phải bị phán xét đă. Tôi muốn chị dứt khoát vấn đề, liền hỏi thêm, vậy sau khi chị được phán xét rồi th́ chị có nghĩ là chị xứng đáng hưởng Thánh Nhan Thiên Chúa hay chăng. Chị nói không. Tôi hỏi chị, vậy th́ chị sẽ đi đâu, nếu chị chỉ tin có Thiên Đàng và hỏa ngục. Chị liền bắt tay tôi và hẹn gặp lại tôi sau.

Lợi dụng trường hợp cụ thể hiển nhiên vừa mới xẩy ra, tôi khuyên các em Thiếu Nhi Fatima hăy giành giờ đọc sách thiêng liêng, nhất là Thánh Kinh. Trước hết, để hiểu biết Thiên Chúa hơn, v́ Thánh Kinh ghi nhận Mạc Khải Thần Linh, tỏ cho chúng ta thấy chính Thiên Chúa và làm sao có thể đến với Ngài. Sau nữa, để có thể chẳng những củng cố niềm tin của ḿnh mà c̣n nhờ đó để hộ giáo (patrology) trong những trường hợp như vừa bất ngờ xẩy ra nữa. Trong cuộc trao đổi niềm tin này, chị phụ nữ có lúc đă tỏ cho thấy ư nghĩa của vấn đề chị muốn đặt ra ngay từ đầu về những ǵ người Công Giáo làm để tỏ ra họ là người Công Giáo. Theo chị, như lời chị nói, chị không thấy người Công Giáo đọc Thánh Kinh ǵ cả! Theo tôi hiểu câu khẳng định này của chị th́ có thể chị cho rằng bên Tin Lành của chị lấy việc đọc Thánh Kinh là chính yếu th́ bên Giáo Hội Công Giáo việc nào là việc chính yếu, việc cho thấy cái Công Giáo tính của ḿnh? Có phải là việc đọc Thánh Kinh hay chăng, một việc mà chị không thấy người Công Giáo làm ǵ cả? Làm sao chị dám khẳng định như vậy? Phải chăng lời khẳng định này của chị được căn cứ vào những lần chị đặt vấn đề với những người Công Giáo, chẳng hạn giống như những ǵ chị hỏi tôi hôm nay, song chị đă không được giải quyết thỏa đáng chăng, nên chị suy ra như vậy?

Dầu sao, lần gặp gỡ người chị em Tin Lành này cho tôi thấy rơ một điều, đó là, dù chị không thuộc về Giáo Hội Công Giáo với tôi và như tôi, nhưng chị vẫn thành tâm t́m Chúa Kitô và theo Chúa Kitô, ít là bằng việc chuyên cần đọc Thánh Kinh và t́m hiểu Lời Chúa, th́, theo tôi, chắc chắn, một lúc nào đó, chị sẽ gặp được Đấng lúc nào cũng muốn tỏ ḿnh ra cho những ai Người muốn t́m kiếm, như người phụ nữ ngoại lai Samaritanô bên bờ giếng Gia Cóp, hay cho những ai thành tâm t́m kiếm Người, như trường hợp người đàn bà Canaan trong bài Phúc Âm hôm nay.

Trong cuộc chia sẻ niềm tin này, chị phụ nữ c̣n nêu lên một vấn đề khác nữa, đó là các anh có tin Chúa Thánh Thần không? Tôi trả lời chị là có chứ, v́ không có Ngài chúng ta không thể biết Thiên Chúa là ai, không thể hiểu được chính Mạc Khải Thần Linh đă được Thiên Chúa là Thần Linh tỏ ra cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, tức không thể hiểu được Chúa Giêsu Kitô, không thể chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, v́ chị nhẩy ngay sang vấn đề khác, nên tôi chưa kịp nói thêm với chị về một điểm rất quan trọng là làm sao chúng ta có thể biết ḿnh có Chúa Thánh Thần, hay được Thánh Thần soi động. Bằng không, nhiều khi chính Thánh Thần lại tự mâu thuẫn với Ngài nơi con người. Ở chỗ, ai cũng tuyên nhận là ḿnh có Thánh Thần, mà lại tuyên bố những ǵ liên quan đến tín lư hoàn toàn trái ngược với nhau, mà lại cắt nghĩa Thánh Kinh hết sức nghịch nhau. Đó là lư do người Công Giáo cần phải tuân phục Huấn Quyền Tối Thượng của Đức Giáo Hoàng, vị thừa kế Thánh Phêrô, nhân vật đă được Chúa Kitô dùng làm nền tảng vững chắc như đá (“peter/rock”) để xây dựng Giáo Hội của Người đến muôn đời, bằng cách đă trao ch́a khóa quyền linh Nước Trời cho nhân vật nồng cốt quan trọng này để ngài có thể thay thế Người chăn dắt đoàn chiên của Người trên thế gian (xem Mathêu 16:18-19; Jn 21:15-17). Tóm lại, đối với người Công Giáo, theo Chúa Kitô tức là hiệp nhất với Giáo Hội được Người thiết lập trên Tảng Đá Phêrô vậy!
 


Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên Năm A, 7/7/2002, Lễ Thánh Cyriô và Mêthôđiô, quan thày Âu Châu
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL