Một Cuộc Hoán Cải Đổi Đời: từ vũ nữ đến nữ tu

 

Theo tài liệu được Zenit phổ biến ngày Chúa Nhật 9/3/2003, nữ tu Anna thuộc Ḍng Chị Em Lao Động Thánh Gia Nazarét đă kể lại truyện đời của ḿnh trong một cuộc phỏng vấn với tờ nguyệt san Ư Mondo Voc của các tu sĩ Rogationist để khuyến khích ơn gọi tu tŕ như thế này.

“Năm 19 tuổi tôi bắt đầu nhẩy disco, và tôi nhẩy cho tới năm 21 tuổi. Đó là ba năm rất gay go đă làm tôi lầm lạc. Tôi thường đi nhẩy disco hằng đêm và ở đó cho tới 8 giờ sáng. Tôi thường nhẩy ở hộp đêm cho tới 4 giớ sáng rồi từ 4 giờ tới 8 giờ sáng. Tôi thường nhảy không nghỉ ở chỗ nhẩy disco khác. Tôi thậm chí đi tới cả những nơi khác ngoài Milan nữa, như Amsterdam để ở đó khoảng bốn năm ngày. Tôi kiếm những sàn nhẩy disco danh tiếng nhất; để rồi từ đó tôi đă liên hệ với đàn ông và rượu chè…. Câu chuyện xẩy ra là có một lần không biết sao tôi lại vào nhà thờ. Tôi đă bắt đầu đi nhà thờ vào Chúa Nhật. Trong nhà thờ tôi đă sướt mướt khóc, nhận thức được một Sự Hiện Diện khác. Tôi đă thấy giới trẻ yêu nhau rất chân thành và rất hạnh phúc trong một thế giới thực tế này, chứ không phải là thứ thế giới giả tạo như thế giới tôi đang sống… (Trong) cuộc tĩnh tâm ở Spello tại khu ẩn tu Carlo Carritto. Tôi đă nguyện cầu, đă suy nghĩ sâu xa. Thế rồi, vào một buổi tối, trong Khuôn Viên Thánh Clara ở Assisi, ngước mắt lên trời và thiên nhiên, tôi đă có được một nhận thức rơ ràng Thiên Chúa là Đấng Hóa Công và chúng ta là tạo vật của Ngài. Con tim của tôi tràn đầy niềm vui khôn tả. Tôi bắt đầu nhẩy, nhưng lần này không phải là để lôi kéo đàn ông mà là để tạ ơn Thiên Chúa và chúc tụng Ngài. Tôi đă thấy được những ǵ tôi t́m kiếm. (Giờ đây ư định của chị nữ tu này là) sống đặc sủng hội ḍng của tôi, ở chỗ phục vụ thành phần bất hạnh cho dù bằng việc làm tay chân. Vấn đề không phải là quá thích đi hay không thích đi đến những sàn nhẩy disco mà là để cho ḿnh bị nhốt vào những thứ liên hệ nhân loại bất thoả nguyện. Chúng ta hăy đi đến các sàn nhẩy disco với một ḿnh Chúa Giêsu mà thôi. B́nh thường giới trẻ thích đi t́m cảm giác và những cảm giác này mạnh hơn về ban đêm, thế nhưng cuộc sống thường về đêm lại hay sống như cuồng loạn làm con người ra hư hỏng”.

Hội ḍng của chị nữ tu này được thành lập năm 1900 ở miền bắc Ư và hiện nay có 200 tu sĩ, phục vụ những người bất hạnh như di dân và đă hành nghề măi dâm.