Cùng Độc Giả Bản Dịch Việt Ngữ

 

 

Chắc các độc giả đọc cuốn Aáp-Ủ Ước-Vọng Lành Thánh bằng Việt ngữ này sẽ tự hỏi: sao một người Việt Nam viết được sách bằng Anh ngữ lại không chuyển tư tưởng của ḿnh sang Việt ngữ, tiếng mẹ đẻ của ḿnh?

 

Tôi rời Việt Nam sang học bên Hoa Kỳ đă gần năm mươi năm. Trong thời gian này tôi sống trong một tu viện toàn người Hoa Kỳ. Tuy thỉnh thoảng tôi có viết bài cho tạp chí Việt ngữ tại Hoa Kỳ, nhưng tôi phải thú nhận là tôi không có cơ hội để theo dơi sự tiến hóa về danh từ và những lối hành văn Việt Nam trong những năm gần đây.

 

Đang khi tôi muốn dịch cuốn sách nhỏ của tôi sang Việt ngữ th́ may mắn được ông Cao Tấn Tĩnh và gia đ́nh tới thăm tôi tại tu viện. V́ tôi biết ông Cao Tấn Tĩnh đă viết hoặc dịch nhiều sách giá trị bằng và ra Việt ngữ; nói thực, ông đă nhă ư tặng tôi hai ba cuốn, tôi nói với ông về cuốn sách nhỏ bằng Anh ngữ tôi vừa viết xong và đă được nhà xuất bản Crossroad ở Nữu-Ứớc nhận xuất bản. Tôi ngỏ ư với ông là tôi muốn dịch sang Việt ngữ, nhưng tôi sợ không có đủ danh từ và lối hành văn Việt ngữ cần để phổ biến tư tưởng.

 

Nghe tôi nói, ông Cao Tấn Tĩnh hưởng ứng ngay và nói, nếu là ư Chúa muốn, ông sẽ hết ḷng cộng tác. Với ḷng quảng đại, với tài về ngữ vựng, và nhất là v́ ḷng mến Chúa yêu người, chỉ trong ṿng non một tháng ông đă dịch xong tác phẩm nhỏ của tôi!

 

Oâng đă hết sức trung thành và tài khéo chuyển những tư tưởng mầu nhiệm và kín đáo nằm dưới Anh ngữ sang Việt ngữ! V́ tiếng mẹ đẻ của chúng ta c̣n thiếu từ vựng chuyên môn, đôi khi dịch giả phải dùng Hán tự (chữ Nho) để phô diễn tư tưởng. Nhưng tôi tin độc giả sẽ không gặp khó khăn.

 

Nếu chỉ có một độc giả đọc bản dịch này mà có thể đi một bước gần hơn tới Chúa, th́ tôi tin dịch giả sẽ cảm thấy ḿnh được phần thưởng về công lao khó nhọc của ḿnh, và tôi mong cũng được hưởng lây diễm phúc đó, bởi v́ khi cảm nghiệm Chiêm Niệm th́ tất cả chúng ta trở nên một.

 

Hết ḷng cám ơn dịch giả và kính chào độc giả. 

 

Joseph Chu-Công, O.C.S.O.

Đan Viện Thánh Giuse, Spencer.