Đôi Nét về Tác Giả

 

 

Ngày 8 tháng 6 năm 1918, vào đời tại Kẻ Sặt, địa phận Hải Pḥng, Bắc Việt Nam. Mồ côi bố từ 3 tuổi. Đi ở với cha xứ từ nhỏ. Xong tiểu học, nhập tiểu chủng viện Đôminicô.

 

Năm 1936, cảm kích trước đời sống và cử chỉ của cha Benoit Denis, vị đưa ḍng Xi-Tô Chung vào Việt Nam từ 5/5/1918, quyết định theo ngài nhập đan viện Phước Sơn ở Huế. Thế nhưng, ư định của cậu đă bị cha bề trên tiểu chủng viện Gonzales bấy giờ gạt đi, v́ lư do cậu c̣n qúa trẻ lại thích nói nhiều qúa.

 

Năm 1938, nhập đại chủng viện Thánh Albêtô Cả ở Nam Định, ở đây, một số tư tưởng của Thánh Tôma đă gieo mầm chiêm niệm nơi thày.

 

Ngày 22-2-1948, chịu chức linh mục với hai vị khác tại Nhà Thờ Chính Ṭa Hải Pḥng, bởi tay Đức Cha Francis Gomez, OP. Sau đó, được bài sai làm phụ tá ở Nhà Thờ Chính Ṭa địa phận Hải Pḥng.

 

Năm 1951, được chỉ định làm bề trên thừa nhiệm tiểu chủng viện của giáo phận.

Năm 1954, được Giám Mục sai đi du học Hoa Kỳ, dù không biết một chữ tiếng Mỹ nào khi tới Providence College ở Rhode Island. Sau một năm học Anh ngữ, ghi danh học ở Fordham University để lấy cao học ngành Kinh Tế Tổng Hợp (general economics).

 

Năm 1958, ra trường và tiếp tục lấy tiến sĩ ngành Kinh Tài (finance) và Quản Trị Kinh Doanh (business management) ở New York University, chỉ c̣n tŕnh luận án nữa là xong. Một buổi tối, từ thư viện ở New York trở về nơi ngài vẫn làm tuyên úy trong thời gian trọ học là St. Francis’ Prep ở thành phố Brooklyn, đang lúc ngồi giải trí với các thày ḍng Phanxicô th́ cảm thấy có ǵ lạ trong ḿnh. Aâm thầm lên lầu, vừa lần hạt vừa ngắm trời đầy sao đêm hôm ấy. Ngay trước khi xong chuỗi kinh, ngài nghe thấy tiếng nói trong ḷng:

 

Hỡi con, hồi c̣n trẻ con đă xin vào ḍng làm đan sĩ. Nhưng con đă bị từ chối, v́ bấy giờ con chưa có khả năng để thực hiện được điều ấy. Nay Đức Giám Mục sai con sang Hoa Kỳ du học đă qua đời, và địa phận không c̣n. Vậy th́ tại sao con lại không lợi dụng dịp này để xin tu trong một đan viện đi?”

 

Ngày hôm sau, mở cuốn niên giám điện thoại ra, thấy được địa chỉ của Đan Viện Thánh Giuse ở Spencer, ngài đă đến tận nơi để xin tu.

 

Ngày 8-12-1961, lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bỏ New York để chính thức vào ḍng Trappist ở Spencer này, sau khi được phép của Toà Thánh. Tại đây, ngài cảm thấy chẳng những cô đơn kinh khủng mà c̣n gặp khó khăn cả về ngôn ngữ nữa. Ngài đă bị thử thách bề trong không biết ḿnh có làm đan sĩ chiêm niệm được chăng, khi đó lại thấy cả nửa tá linh mục nhập ḍng với ngài cùng năm đă bỏ ra đi. Nhưng sau mấy tháng nhẫn nại và cầu nguyện, đức viện phụ Dom Thomas Keating đă giải tỏa được cơn khủng hoảng cho ngài.

 

Tháng 2 năm 1964, khấn lần đầu, được chỉ định làm phụ tá tập viện. Tháng 2 năm 1967, khấn trọn đời, chính thức làm giám tập viện 20 năm cho đến ngày sang Phi Luật Tân.

 

Ngày 19-3-1988, sang làm đan viện trưởng đan viên Xi-Tô tiên khởi ở Phi Luật Tân, Đan Viện Đức Bà Phi Luật Tân được xây dựng từ năm 1972 và trở thành một đan viện tự lập vào năm 1990. Ngài là viện phụ đầu tiên ở đây cho đến ngày 29 tháng 2 năm 1996, khi có một vị viện phụ bản xứ thay ngài. Tậpcảm nghiệm chiêm niệm” của ngài là kết qủa của các buổi hướng dẫn cấm pḥng trong thời gian này.

 

Sau Lễ Phục Sinh năm 1996, ngài đă trở về đan viện mẹ ở Spencer và làm đan viện trưởng của đan viện này từ đó tới nay.

 

 

(Biệt chú: Những chi tiết trên đây do người dịch Bản Việt Ngữ tự t́m hiểu và tóm lược)