Lời Tựa của Đức Tổng Phụ Trappist

 

 

Tôi lấy làm hân hoan được đề bạt cho tập học hỏi Cảm Nghiệm Chiêm Niệm đây. Độc giả có thể sẽ t́m thấy nơi văn phẩm này cách thức đọc sách thiêng liêng là cách dẫn họ đến gặp gỡ Chúa Kitô và được kết hợp mật thiết với Người.

 

Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục sống động giữa chúng ta, và Sách Thánh là một tuyệt điểm để Chúa Kitô giúp cho Giáo Hội Hiền Thê của Người được nếm hưởng ngay lúc này đây các mầu nhiệm của mai ngày.

 

Tác giả đă có lư khi nhắc nhở chúng ta về sự thách đố mà Thomas Merton mời gọi chúng ta trong việc “nói lên trôi chảy” cảm nghiệm chiêm niệm của ḿnh. Đây là những ǵ dân Chúa mong đợi ở chúng ta. Điều đó cũng hợp với lời Sách Thánh: “Cần phải khôn ngoan giữ kín bí mật của nhà vua, thế nhưng, công việc của Thiên Chúa th́ lại cần phải được công bố và tỏ bày” (Tobit 12:7).

 

 

Rev. Bernardo Olivera, OCSO,

Đức Tổng Viện Phụ.