Phép Lành của Đức Hồng Y James Sin, Tổng Giám Mục Manilla 

 

 

Tôi hân hạnh tiếp nhận tác phẩm nhỏ bé của Cha Giuse Chu Công, một đan sĩ Trappist. Chủ ư chính yếu của tác giả là nhắm đến anh em tu sĩ của ḿnh mà thôi; tuy nhiên, sứ điệp đơn sơ của tác giả cũng có thể mang lại ích lợi cho cả những người khác nữa. Tập sách này là một chia sẻ một số cảm nghiệm chiêm niệm mà tác giả có được từ việc đọc sách thiêng liêng của ḿnh. Nó là một tác phẩm nhỏ bé, nhưng nó lại cho thấy một minh thức sâu xa về Thánh Kinh và cái tế nhị của khôn ngoan Á Đông. Trong tác phẩm này, các vị sư phụ về tu đạo Đông Tây gặp nhau nơi “Căn thể của ḿnh” và hợp với nhau cách lạ lùng. Hiểu được sứ điệp của tác phẩm này sẽ là bước đầu trong việc tiến đến cuộc đối thoại Đông-Tây, một cuộc đối thoại đă được Hội Đồng Giám Mục Phi-Luật-Tân khởi xướng và phát động.

 

Con người nam nữ trong thời đại của chúng ta nói được là chú trọng đến việc t́m ṭi cái thế giới nội tại của họ, nơi cái Ḿnh sâu thẳm của họ. Tác phẩm nhỏ bé này sẽ giống như là một ngón tay chỉ cho thấy con đường dẫn đến “cái thế giới nội tại” này. Dân tộc chúng ta c̣n may mắy hơn nữa, như hầu hết các dân tộc Á Châu, ở chỗ bẩm sinh đă hướng về “chiêm niệm”.

 

Tôi hân hạnh ban phép lành cho tác phẩm khiêm tốn này, mong rằng nó trở nên như một hạt cải phát triển thành cây cho chim trời đến dưỡng sức, hay như men người đàn bà lấy trộn vào ba đấu bột cho đến khi nó làm tất cả lên men.

 

 

Hồng Y James Sin,

Tổng Giám Mục Manilla.

 

 

Biệt chú của người dịch: Những lời trong bài Phép Lành trên đây của Đức Hồng Y Sin viết cho cuốn “Contemplative Experience” dầy 80 trang của tác giả, do St. Paul Publication ở Makati Phi-Luật-Tân xuất bản từ năm 1992, thời gian tác giả c̣n là viện phụ tiên khởi của đan viện Đức Bà Đan Viện Phi Luật Tân.