1- ĐẠO BINH HỒN NHỎ:

THỜI ĐIỂM

 

  

C

ho đến thế kỷ 20 này loài người nói chung và Giáo Hội nói riêng mới được Thiên Chúa tỏ cho biết thêm hai bí mật, một vào tiền bán thế kỷ và một vào hậu bán thế kỷ. Bí mật thứ nhất là Bí Mật Fatima, mà trọng tâm của bí mật có 3 phần này, như chính Mẹ Maria nói rơ với 3 Thiếu Nhi Fatima ngày 13-7-1917, là "Thiên Chúa muốn thiết lập việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới". Bí mật thứ hai là Bí Mật T́nh Yêu Nhân Hậu Chúa Giêsu, như chính Người tiết lộ ở Bỉ 50 năm sau, vào ngày 20-7-1967, đó là "Cha muốn có một Đạo Binh Hồn Nhỏ".

 

Tại sao măi cho đến sau 20 thế kỷ kể từ khi Chúa Giáng Sinh, Người mới tỏ cho chúng ta thấy hai bí mật này? Phải chăng, v́ đă đến thời điểm của chúng, thời điểm cấp thời để cứu rỗi loài người đang càng ngày "không biết có c̣n đức tin trên thế gian này nữa không?" (Luca 18:8), một hiện trạng được tỏ ra nơi thế giới càng loạn lạc chiến tranh và riêng các linh hồn càng hư đi, đúng như nội dung Sứ Điệp Fatima của Mẹ Maria cũng như Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu (TĐTYNH) của Chúa Giêsu, mà lời Chúa Giêsu nói sau đây là tiêu biểu:

"Cha đến không phải để trừng phạt các con mà là để đem các con về với Cha. Những biến cố hiện nay chứng tỏ cho các con thấy những tâm tưởng của một thế giới tham lam, giả tạo và vị kỷ... Hăy mở đường cho Cha, hăy làm lắng dịu phép công thẳng của Cha bằng t́nh yêu của các con, t́nh yêu của các Hồn Nhỏ. Bên trên vùng biển bùn lầy tội lỗi đó, T́nh Yêu dang cánh của Ḿnh và các con cái trung thành của Người tụ họp lại dưới sự nương náu bao che này... Sự thứ tha mau mắn của Cha và phép công thẳng chậm răi của Cha là v́ các con, các Hồn Nhỏ. Kẻ dữ không sợ chờ mong ngày Chúa đến, v́ họ không tin có ngày đó, nhưng sớm muộn ǵ ngày đó sẽ đến vào chính lúc Cha muốn" (TĐTYNH 1-12-1973)

 

Nước Việt Nam nói chung và Chiến Tranh Việt Nam nói riêng, không ngờ, đă được hân hạnh trở thành một trong những nguyên cớ trực tiếp liên quan đến Bí Mật T́nh Yêu Nhân Hậu của Chúa Giêsu. Thật vậy, Nước Nga đă liên quan đến Bí Mật Fatima, như lời Mẹ Maria nói vào ngày 13-7-1917: "Để tránh điều này (là thế giới bị Thiên Chúa trừng phạt), Mẹ sẽ đến để xin hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nếu những yêu cầu của Mẹ được lắng nghe th́ Nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hoà b́nh; bằng không, nó sẽ gieo rắc lầm lạc khắp thế giới, gây chiến cùng bắt bớ Giáo Hội...". Cũng thế, Chiến Tranh Việt Nam đă là một trong những nguyên cớ liên quan đến Bí Mật T́nh Yêu Nhân Hậu Chúa Giêsu một cách hết sức đặc biệt, chứ không như biến cố Trung Đông, cũng được Chúa nói đến hai lần, vào ngày 5-6-1967 và 17-10-1973. Những lời Chúa Giêsu nói trong TĐTYNH gửi Hồn Nhỏ của Người vào ngày 10-10-1966 về Chiến Tranh Việt Nam đă chứng thực điều ấy:

 

        "Đó là con thú vùng lên. Có thể rất nguy hiểm. Phải cầu nguyện nhiều hơn nữa và thành lập Đạo Binh  Hồn Nhỏ".

 

Cho đến nay, sau một phần tư thế kỷ thành lập (1971-1999), Đạo Binh Hồn Nhỏ quốc tế, v́ đến thời điểm của ḿnh, đă có mặt tại trên 100 quốc gia. Để có một cái nh́n toàn diện và chính xác hơn về Đạo Binh Hồn Nhỏ liên quan đến bản chất, tổ chức và việc gia nhập, không c̣n ǵ hơn là căn cứ vào chính những lời Chúa Giêsu dạy trong Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ của Người, một cuốn sách được coi là chính Thủ Bản của chung Đạo Binh  Hồn Nhỏ và cũng là Chỉ Nam cho riêng các Hồn Nhỏ:

 

        "Thông Điệp của Cha là Nhă Ca của thời hiện đại, vang đến tất cả mọi người, nhất là các Hồn Nhỏ" (15-9-1966);

 

        "Thông Điệp không dành cho kẻ cả cứ muốn làm kẻ cả, mà là cho những con chiên nhỏ bé" (16-12-1966);

 

        "Thông Điệp này thực sự là một nối dài và đào sâu công việc của Têrêsa nơi các linh hồn" (22-6-1971).

 

 

2- ĐẠO BINH HỒN NHỎ:

BẢN CHẤT

 

 

 

Đ

ạo Binh Hồn Nhỏ là ǵ?

Nếu không phải:

 

        Một tập thể cho các Hồn Nhỏ và của các Hồn Nhỏ (ư nghiă),

        Được thành lập theo ư muốn của Chúa Giêsu (nguồn gốc),

        Để trở thành một phương tiện cho Chúa Giêsu dùng trong công cuộc cứu lấy thế giới hiện đại (mục đích và giá trị).

 

 

1)       Ư NGHIĂ ĐẠO BINH HỒN NHỎ

 

Đạo Binh Hồn Nhỏ là một tập thể cho các Hồn Nhỏ:

 

        "Cha kêu gọi họ (các Hồn Nhỏ mà Chúa Giêsu đang nói tới) tất cả hăy tham gia 'Đạo Binh Hồn Nhỏ'" (12-3-1967)

 

Đạo Binh Hồn Nhỏ là một tập thể của các Hồn Nhỏ:

 

        "Con đường của các Hồn Nhỏ là con đường vương giả và vinh thắng. Các Hồn Nhỏ khiêm hạ của Cha sẽ là một đạo binh..." (14-7-1970)

 

 

2)       NGUỒN GỐC ĐẠO BINH HỒN NHỎ

 

Đạo Binh Hồn Nhỏ được thành lập theo ư muốn của Chúa Giêsu:

 

        "Hỡi các Hồn Nhỏ khiêm hạ và tín thác, hăy lại gần Thiên Chúa của các con, đừng sợ. V́ vinh quang tối đa của Ngài, hăy thành lập bao quanh lấy Ngài, dưới sự hướng dẫn êm ái và dịu dàng của Mẹ Thánh Cha, một đạo binh bất khuất" (14-8-1966).

 

Trong việc thực hiện ư định thành lập Đạo Binh Hồn Nhỏ này, Chúa Giêsu đă sử dụng hai phương tiện: Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ và nữ sứ giả người Bỉ lấy tên Margarita.

 

Trước hết, Chúa Giêsu thành lập Đạo Binh Hồn Nhỏ bằng cách ban bố Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi các Hồn Nhỏ để kích động chính mỗi một Hồn Nhỏ:

 

        "Thông Điệp này sẽ làm nổi dậy một Đạo Binh Hồn Nhỏ, sẽ biến cải đời sống của họ trở thành một ḷ lửa t́nh thương khổng lồ, đốt cháy mọi tội lỗi thế gian, mọi thói hững hờ lănh đạm gây thương tích đớn đau cho Thánh Tâm Cha" (18-9-1966)

 

Sau nữa, Chúa Giêsu thành lập Đạo Binh Hồn Nhỏ bằng cách tuyển chọn một nữ sứ giả để chẳng những chuyển giao Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu cho các Hồn Nhỏ, mà c̣n trao cho sứ mệnh phải đứng ra để thành lập một Đạo Binh Hồn Nhỏ:

 

        "Con sẽ thành lập Đạo Binh Hồn Nhỏ của Trái Tim Nhân Hậu Chúa Giêsu" (1-4-1967)

 

 

3)       MỤC ĐÍCH ĐẠO BINH HỒN NHỎ

 

Đạo Binh Hồn Nhỏ được thành lập để trở thành một phương tiện cho Chúa Giêsu dùng trong công cuộc cứu lấy thế giới hiện đại. Đạo Binh Hồn Nhỏ là một phương tiện cho Chúa Giêsu dùng ở đây, theo ư Người, có bốn phương diện: đối với Chúa, với Satan, với các linh hồn và với chính Hồn Nhỏ, như sau.

 

Mục đích của Đạo Binh Hồn Nhỏ đối với Chúa:

 

        "V́ Cha nhân từ và thương xót, nên Cha tính đến sự thiện người ta làm hơn là đến sự dữ người ta phạm đến Cha. Công lư của Cha ưa nhường bước cho t́nh thương của Cha. Đó là lẽ tại sao Cha muốn có một Đạo Binh  Hồn Nhỏ để yêu thương kết hợp trong việc ngăn cản phép công thẳng của Cha đối với các tội nhân, dưới sự chở che của Mẹ Nữ Vương" (20-7-1967)

 

Mục đích của Đạo Binh Hồn Nhỏ đối với Satan:

 

        "Đây là triều đại của Satan. Nhưng triều đại này hoang đường và tàn lụi" (21-5-1967). Bởi thế: "Để chống lại đạo binh Satan, các con hăy lập Đạo Binh Hồn Nhỏ. Con cái thiên đàng chống lại con cái tối tăm. Lửa từ trời chống với lửa hoả ngục. Khí giới của các con sẽ là T̀NH YÊU" (10-10-1967)

 

Mục đích của Đạo Binh Hồn Nhỏ đối với các linh hồn:

 

        "Hỡi đứa con nhỏ của Cha ơi, nhờ con, Cha đến để lay động cái ù ĺ của các dân tộc, t́nh trạng lănh đạm nơi những người Kitô hữu trung b́nh; và để tái sinh t́nh yêu trong những tấm ḷng tinh tuyền. Theo t́nh thương của ḿnh, Cha đă t́m ra phương thế này để cứu vớt một số lớn những linh hồn bất định và phản loạn, đó là thành lập một Đạo Binh Hồn Nhỏ tinh tuyền cho phần rỗi của những linh hồn ấy" (16-4-1970).

 

Mục đích của Đạo Binh Hồn Nhỏ đối với chính Hồn Nhỏ:

 

"Cha cần một số Hồn Nhỏ khiêm tốn để chống lại với tính kiêu căng.

Những linh hồn yêu thương để chống lại với t́nh trạng thiếu hụt yêu thương.

Những linh hồn quảng đại để chống lại với ḷng ích kỷ.

Các Hồn Nhỏ nguyện cầu để chống lại với t́nh trạng thiếu cầu nguyện.

Các Hồn Nhỏ cậy trông để chống lại với tâm trạng bi quan.

Các Hồn Nhỏ tinh tuyền để chống lại với ô nhơ.

Các Hồn Nhỏ chân thật để chống lại với những gian dối và giả h́nh.

Các Hồn Nhỏ tùng phục để chống lại với việc bất phục tùng.

Các Hồn Nhỏ sốt sắng để chống lại với t́nh trạng dửng dưng và nhát đảm.

Các Hồn Nhỏ hiến ḿnh làm vật hy sinh để chống lại với tà thuyết.

Và Cha xin mỗi Hồn Nhỏ này một ḷng trọng kính bao la đối với Bí Tích T́nh Yêu của Cha. V́ Bí Tích này bị tổn thương bởi những xúc phạm mà Cha muốn có những người nhiệt t́nh bảo vệ" (17-2-1970)

 

 

4)       GIÁ TRỊ ĐẠO BINH HỒN NHỎ

 

Qua những phân tích và minh định về ư nghiă Đạo Binh Hồn Nhỏ (là ǵ), nguồn gốc (từ đâu) và mục đích (làm ǵ) trên đây, giá trị của Đạo Binh Hồn Nhỏ nhờ đó cũng được sáng tỏ như sau:

 

Giá trị của Đạo Binh Hồn Nhỏ xét về bản chất của nó:

 

        "Đạo Binh Hồn Nhỏ không phải là việc của loài người, mà là việc cứu rỗi phát xuất từ Thánh Tâm Cha, Thánh Tâm đă bị tan nát, luôn xót thương thế gian khốn khổ" (30-12-1972)

 

Giá trị của Đạo Binh Hồn Nhỏ xét về tính cách của nó:

        "Đạo Binh Hồn Nhỏ là một tâm thức thiêng liêng Cha muốn thấy được thiết lập trong mọi tổ chức và trong khắp các nước... Đạo Binh Hồn Nhỏ là một tổ chức có tầm vóc quốc tế, chắc chắn bị chống đối, nhưng có thực, v́ đó là Công Cuộc của Cha" (30-3-1973)

 

Giá trị của Đạo Binh Hồn Nhỏ xét về vai tṛ của nó:

 

        "Nó là một công cuộc được sắp xếp tương xứng với sự cao cả của Đấng soi động để thành lập nên nó, và là một công cuộc mà tất cả những phong trào đang hiện hữu khác phải hiệp nhất với" (25-12-1971)

 

Giá trị của Đạo Binh Hồn Nhỏ xét về tư cách của nó:

 

        "Đạo Binh Hồn Nhỏ có thể được so sánh như những chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô" (21-4-1974)

 

 

3- ĐẠO BINH HỒN NHỎ:

CƠ CẤU

 

 

 

V

́ Đạo Binh Hồn Nhỏ được phát sinh từ chính ư muốn của Chúa Giêsu, do đó, Người cũng đă cặn kẽ chỉ dẫn cho cả việc tổ chức như sau:

 

Tổ chức phải từ Giáo Hội và qui về Giáo Hội:

 

        "Tổ chức Hồn Nhỏ phải được bắt nguồn từ Ngai Ṭa Vương Quốc Kitô Giáo" (25-12-1971).

 

        "Hôm nay đây là thời điểm khốn khó, thời Hội Thánh đau đớn sinh con. Tổ chức  Hồn Nhỏ của Trái Tim Thương Xót Cha sẽ làm cho việc sinh con này mau đến..." (10-2-1974)

 

Tổ chức được chia thành từng đơn vị nhỏ gọi là đảo:

 

        "Các Hồn Nhỏ của Cha có thể cứu thế giới. Các con hăy thành lập những đảo nhỏ thánh thiện ở khắp nơi. Một số ít linh hồn thánh thiện trong một giáo xứ có thể cứu một giáo xứ. Nhiều giáo xứ có một số linh hồn thánh thiện, có thể cứu một quốc gia" (5-12-1967).

 

Tổ chức phải được điều khiển bởi thành phần lănh đạo và có trụ sở:

 

        "Tổ chức Hồn Nhỏ phải được thiết lập và dẫn đầu bởi các vị linh mục cũng như các linh hồn được Cha tuyển chọn... Một trung tâm quốc tế phải được lập nên... Đó là nơi tập trung cho các nhóm Hồn Nhỏ. Các nhóm này phải kết hợp với nhau và phối hợp các hoạt động do trung tâm điều khiển" (8-6-1970);

 

        "Những hướng dẫn và gợi ư phải phát xuất từ Trung Tâm, cùng với luật lệ mà tất cả những ai tham gia Phong Trào Hồn Nhỏ phải tuân giữ" (12-8-1974)

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu, Đạo Binh  Hồn Nhỏ đầu tiên đă được thành lập tại Bỉ vào ngày 25-9-1971. Tại Việt Nam, Đạo Binh Hồn Nhỏ bắt đầu từ ngày lễ Mẹ Maria Dâng Ḿnh Vào Đền Thánh 21-11-1972. Tại hải ngoại, Đạo Binh Hồn Nhỏ trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam bắt đầu sinh hoạt từ tháng 6, Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm 1978 ở giáo phận Orange, Nam California, Hoa Kỳ.

 

Về h́nh thức, Đạo Binh Hồn Nhỏ được tổ chức trong ḷng Giáo Hội, thành những đơn vị nhỏ, dưới quyền điều khiển của một trung tâm, qua các vị lănh đạo là như thế. C̣n về vấn đề tinh thần cũng được tiêu biểu qua và nơi trung tâm của Đạo Binh Hồn Nhỏ, như lời Chúa Giêsu dặn ḍ sau đây:

 

Đối với điạ điểm của Trung Tâm Đạo Binh Hồn Nhỏ:

 

        "Thông Điệp được ban bố ở Bỉ th́ trung tâm cũng sẽ ở tại Bỉ. Thế nhưng, vấn đề ưu tiên vẫn là vấn đề thiêng liêng" (12-6-1972).

 

Đối với tính chất của Trung Tâm Đạo Binh Hồn Nhỏ:

 

        "Ngôi nhà này phải là tột đỉnh của đời sống thiêng liêng" (9-1-1974). 

 

Đối với tinh thần của Trung Tâm Đạo Binh Hồn Nhỏ:

 

        "Trung Tâm sẽ là căn nhà tiệc ly nhỏ bé của T́nh Yêu. Những tâm hồn trú ngụ trong đó sẽ tỏ ḿnh ra là những môn đệ đích thực của Trái Tim Cha" (12-8-1974)

 

Đối với cung cách của Trung Tâm Đạo Binh Hồn Nhỏ:

 

        "Trong suy niệm lặng lẽ, cẩn thận tránh mọi phân tán tâm trí, đồng thời tránh mọi gương mù, chua chát, b́nh phẩm và phe nhóm... Nơi bàn ăn hăy loại trừ mọi thứ thịnh soạn... Đừng để sự phô bầy tiện nghi làm cớ gây gương mù cho các con người nhỏ... Tất cả phải loại trừ tinh thần áp đặt. Vị lănh đạo sẽ là tôi tớ của mọi người. Bất b́nh, đố kyï và cao ngạo sẽ nhường chỗ cho an b́nh, hoan lạc và yêu thương..." (12-8-1974)

 

Để có thể đạt được mục đích của Đạo Binh Hồn Nhỏ, một tổ chức có cả một cơ cấu bề ngoài lẫn tinh thần sống bề trong như thế, Chúa Giêsu cũng không quên thúc giục một điều rất quan trọng nữa, một điều làm nên sứ vụ của chung Đạo Binh Hồn Nhỏ và của riêng Trung Tâm cũng như thành phần lănh đạo, đó là:

 

        "Vệc đào tạo các Hồn Nhỏ là một vấn đề khẩn cấp để cứu văn những ǵ mà tà giáo đang đe dọa hủy diệt đi" (18-4-1967) 

 

Việc đào tạo các Hồn Nhỏ ở đây chính là việc trang bị "đức tin và t́nh yêu" làm như "chiếc áo giáp thiêng liêng" cho các Hồn Nhỏ, để họ có thể nhân danh "Hai Thánh Tâm Giêsu và Maria" trong cuộc thánh chiến "đánh bại kẻ thù", đúng như ư nguyện của Chúa Giêsu sau đây:

 

        "ùCác con hăy đánh bại kẻ thù bằng đức tin và t́nh yêu của các con. Huy hiệu của các con là hai Thánh Tâm Giêsu và Maria. Các con hăy mặc lấy chiếc áo thiêng liêng đó, áo ấy sẽ phù hộ các con trên đường vương giả về trời" (14-8-1966)

 

4- ĐẠO BINH HỒN NHỎ:

GIA NHẬP

 

 

 

M

ột khi đă muốn lập Đạo Binh Hồn Nhỏ, tất nhiên Chúa Giêsu cũng muốn các linh hồn nói chung và các Hồn Nhỏ nói riêng chủ động và tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Người. Theo ư hướng của Chúa Giêsu, để gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ, cần phải làm hai việc: trước hết là việc Tận Hiến Cho Chúa Giêsu, sau đó là việc Sống Hoàn Toàn Nhỏ Bé theo 6 Điều Tâm Niệm Hồn Nhỏ.

 

1)         Tận Hiến cho Chúa Giêsu.

 

Đối với riêng nhân vật mà Chúa Giêsu gọi là "sứ giả nhỏ bé của T́nh Yêu Cha" (9-5-1966), "người mà Cha đă chọn để chuyển đạt Thông Điệp T́nh Yêu của Cha" (31-5-1966), "sứ mệnh của con là nền tảng cho Đạo Binh thiêng liêng các Hồn Nhỏ" (12-8-1974), th́ Người đă yêu cầu tận hiến cho Người như sau:

 

        "Con gái của Cha ơi, con có muốn hy sinh để làm mồi cho t́nh yêu không? Cha muốn con long trọng tuyên khấn phó thác trọn vẹn và trung thành cho T́nh Yêu Nhân Hậu của Cha" (26-6-1966).

Người nữ sứ giả mà sau này Chúa Giêsu nói là "sau khi đă làm mồi cho tội lỗi, đă trở thành mồi cho t́nh yêu" (2-9-1966), v́ "bao lâu nay Cha vẫn h́nh thành linh hồn bé nhỏ của con" (15-9-1966), vào ngày lễ Đức Mẹ Carmêlô 16-7-1966, đă chính thức tuyên hứa cùng Chúa như sau:

 

"Lạy Chúa Trời con, con sấp ḿnh trước nhan Chúa, có Đức Mẹ nhân từ và triều đ́nh thiên quốc chứng giám, con long trọng cam kết trung thành với Chúa, và con hân hoan tận hiến làm của lễ toàn thiêu cho T́nh Yêu Nhân Hậu của Chúa.

 

Con xin Chúa nung nấu con trong lửa t́nh yêu thánh thiện của Chúa, thứ t́nh yêu tạo nên các vị thánh. Lạy Chúa Trời con, v́ lẽ con qúa yếu đuối, nên con nài xin Chúa giúp con giữ trọn lời con tuyên hứa cùng Chúa hôm nay, là luôn luôn đáp ứng tiếng gọi của Chúa.

 

Nếu cần, xin Chúa nhắc lại cho con nhớ rằng con đă từ bỏ thế gian để chỉ kết hiệp làm một với Chúa măi măi. Con xin hiến dâng cho Chúa tất cả những ǵ thuộc về con và trọn bản thân con.

 

Con xin hiến dâng toàn vẹn và vĩnh viễn ư muốn của con cho Chúa. Nguyện xin thánh sủng Chúa cho con được sức mạnh để giữ trọn lời khấn mà con đoan nguyền trước nhan Chúa hôm nay. Amen."

 

Cũng thế, đối với chung các Hồn Nhỏ muốn gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ của Người, Chúa Giêsu cũng đă kêu gọi hiến thân cho Người như sau:

 

        "Hỡi các Hồn Nhỏ, các con có muốn là những con cái của Ơn Cứu Chuộc cùng với Cha không? Giờ đây Cha xin các con điều mà Cha của Cha đă xin Cha. Song các con đừng sợ. Các con sẽ hiến dâng cho Cha nhân tính thấp hèn của các con đă được ân sủng thăng hóa mà các con có thể dâng lên cho Cha. Phần Cha, Cha lấy làm biết ơn khi nhận lấy những tặng vật của các con" (5-7-1967).

 

2)         Sống Hoàn Toàn Nhỏ Bé

 

Sau khi đă tận hiến cho Chúa Giêsu để chính thức gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ, các Hồn Nhỏ c̣n phải sống Đời Tận Hiến một cách trung thực nữa:

 

        "Cha muốn các Hồn Nhỏ nên như h́nh ảnh của Cha. Chỉ làm bộ là Hồn Nhỏ là một xỉ nhục cho ḷng nhân lành của Cha. Hăy hoàn toàn nhỏ bé" (6-5-1968).

 

Tất cả những ǵ mà các Hồn Nhỏ đă tận hiến cho Chúa Giêsu để gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ phải theo và cần giữ đă được Chúa Giêsu tóm gọn trong Sáu Điều Tâm Niệm Hồn Nhỏ:

 

            "Cho tập đoàn Hồn Nhỏ:

1.         Một chủ tể duy nhất là Thiên Chúa.

2.         Một hướng đạo duy nhất là Mẹ Maria.

3.         Một dụng cụ nhỏ bé là con.

4.         Một đường lối duy nhất là phó thác trong tay Cha.

5.         Kẻ thù thứ nhất phải thắng là cái tôi của ḿnh.

6.         Nhân đức thứ nhất phải thực hành là quảng đại.

            Có như vậy, việc chinh phục các linh hồn sẽ được   thực hiện" (9-5-1967)

 

Bản Tâm Niệm Hồn Nhỏ này hoàn toàn phản ảnh với ư nguyện của Chúa Giêsu, khi Người trả lời cho câu hỏi của Hồn Nhỏ sứ giả Margarita của Người: "Lạy Chúa, Chúa muốn ǵ nơi các Hồn Nhỏ của Chúa?"

 

"Họ hăy ở trong trạng thái tùy thuộc vào Cha.

 Họ hăy lắng nghe Lời Cha.

Họ hăy nhiệt thành với Đức Mẹ trong mọi sự...

 

Hơn nữa, họ phải cam kết hằng ngày đọc Kinh Mân Côi với hết tâm hồn để cầu cho ḥa b́nh thế giới và cho riêng mỗi tâm hồn. Và cũng để đền tạ những tội và những điều xúc phạm mà Cha hằng ngày phải chịu.

 

Họ phải trung thành thực thi bác ái, nghĩa là phải thương yêu anh em ḿnh v́ ḷng kính mến Cha, và phải làm ơn lành cho anh em như ḿnh muốn cho anh em làm cho ḿnh...

 

Dù các con ở trong thế gian hay ngoài thế gian, mỗi ngày các con hăy can đảm ôm lấy thánh giá, với ḷng nhiệt thành, với hết tâm hồn ḿnh" (22-5-1967)

 

 

 

5- ĐẠO BINH HỒN NHỎ:

LUẬT SỐNG

 

 

 

 

T

rong thực hành, Bản Tâm Niệm Hồn Nhỏ phản ảnh ư nguyện của Chúa Giêsu trên đây phải được thể hiện và trở thành Tinh Thần Sống, Đường Lối Sống, Tâm T́nh Sống, Sứ Vụ Sống và Một Ngày Sống của các Hồn Nhỏ, như những lời Chúa Giêsu dạy sau đây.

 

Tinh Thần Sống của Hồn Nhỏ là Tin Yêu Phó Thác:

 

        "Cha đặc biệt xin tất cả các Hồn Nhỏ có được một ḷng tin tưởng và từ bỏ của một con trẻ bé thơ. Rồi trung thành với ơn thánh trong mọi sự xẩy đến cho chúng. Những hăm ḿnh nho nhỏ được tẩm t́nh yêu tinh ṛng; việc tưởng nhớ đến Sự Hiện Diện linh thánh của Cha; một đức tin toàn vẹn và không lay chuyển theo triều sóng nhấp nhô của t́nh yêu thần linh. V́ một trong những tṛ chơi mà Đức Khôn Ngoan của Cha ưa thích nhất là ban phát ra rồi lấy trở về, để lại ban phát nữa cho ai biết nồng nàn thích ứng ḿnh với tṛ chơi này..." (7-7-1967).

 

Đường Lối Sống của Hồn Nhỏ là Nhờ Mẹ Đến Với Chúa:

 

        "Các con hăy yêu mến Mẹ, hăy phó ḿnh cho Mẹ. Cha lấy làm hài ḷng hơn biết bao khi tiếp nhận các con từ tay của Mẹ" (3-12-1966);

 

        "Tất cả các Hồn Nhỏ phải nhận Mẹ làm Mẹ và làm cố vấn" (22-5-1967).

 

Phần Mẹ Maria, chính Mẹ cũng minh định với nữ sứ giả của Con Mẹ là

 

        "Mẹ sẽ thiết lập Quyền Thống Trị của Con Mẹ trên khắp địa cầu. Mẹ sẽ cứu vớt các dân tộc. Mẹ sẽ cải hoá các tội nhân. Con hăy vững ḷng, v́ t́nh Mẹ âu yếm thương con và tất cả các Hồn Nhỏ" (23-5-1967).

 

Thế nên, Chúa Giêsu đă không ngần ngại dứt khoát:

 

        "Các con hăy nhờ Người Mẹ của các con mà đến với Cha" (12-6-1972).

 

Tâm T́nh Sống của các Hồn Nhỏ là Bác Ái Yêu Thương:

 

        "Thế giới đang chết đi v́ thiếu yêu thương mà chỉ có một ḿnh t́nh yêu mới có thể cứu được thế giới" (21-10-1969);

 

        "Một Hồn Nhỏ phải là một linh hồn yêu thương, ngoài ra không c̣n làm được ǵ khác... Cha ở giữa các con để dạy cho các con t́nh yêu là cái duy nhất có thể cứu thế giới" (12-6-1972);

 

        "Phải yêu thương nhiều để cứu các linh hồn. Ai không mong ước như vậy th́ không thể thực sự là Hồn Nhỏ" (29-6-1972);

 

        "Hỡi các Hồn Nhỏ yêu dấu của Cha, hăy kết chặt mối giây bác ái huynh đệ giữa các con với nhau... Mỗi một Hồn Nhỏ hăy nhận lấy cho ḿnh nỗi khổ đau của người khác. Hăy tương trợ nâng đỡ nhau bằng ân sủng của Cha và v́ yêu mến Cha... Hăy là chiếc vũ khí tinh nhuệ của t́nh yêu Cha để Cha có thể tỏ t́nh thương cho các tội nhân... Các con hăy hợp thành một đại gia đ́nh Hồn Nhỏ mà Cha là Đấng mang lại sự sống... Sứ mệnh của các con là một sứ mệnh yêu thương cho hạnh phúc và an b́nh của nhân loại. Cho dù nhân loại này có hư nát đến đâu đi nữa, t́nh yêu cũng là phương dược duy nhất để chữa trị sự dữ của nó..." (24-5-1970);

 

        "Là Hồn Nhỏ là gắn liền với thánh giá cứu rỗi. Hỡi những đứa con nhỏ của Cha ơi, các con là những kẻ đi tiên phong cho Công Cuộc Yêu Thương của Cha" (16-8-1972);

 

        "Cha đến để dạy lại cho các con cách thức yêu thương. Yêu thương là đủ để cứu thế giới" (8-9-1973);

 

        "Làm một Hồn Nhỏ là chiếu giăi yêu thương" (24-10-1973)

 

Sứ Vụ Sống của Hồn Nhỏ là Dấn Thân Phục Vụ:

 

"Hăy đến với người khổ đau để an ủi họ.

Hăy đến với người nghi nan để làm cho họ được vững tâm trở lại.

Hăy đến với người khóc than để lau khô những giọt lệ của họ.

Hăy đến với người đợi trông để dạy cho họ biết kiên nhẫn.

Hăy đến với người lầm đường lạc lối để chỉ cho họ đường đi nước bước.

Hăy đến với người đang bị lung lạc để làm cho họ được vững mạnh.

Hăy đến với người kém đức tin để làm cho họ được kiên cường.

Hăy đến với người ở trong tối tăm để ban cho họ niềm hy vọng lănh nhận ánh sáng.

Hăy đến với người vui mừng hớn hở để làm cho họ được b́nh lặng.

Hăy đến với người ở trong tuyệt vọng để ban cho họ niềm cậy trông.

Hăy đến với anh em của các con để mang cho họ hương thơm của Chúa Giêsu là đức hiền lành và khiêm nhượng của Người" (21-6-1973)

 

Một Ngày Sống của Hồn Nhỏ là Hy Sinh Cầu Nguyện:

 

"Đây là ngày sống của một Hồn Nhỏ.

Hăy dâng ngày để cầu cho Đức Giáo Hoàng cũng như cho các ư chỉ của ngài, cho hết mọi vị linh mục; cho hoà b́nh thế giới, cho các tội nhân ăn năn trở lại, cho những người đau khổ; và để đền tạ những xúc phạm nặng nề đến Thánh Tâm Cha, cũng như đến Trái Tim sầu bi và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

 

Cha mời gọi mỗi một linh hồn hăy hết ḷng quảng đại chiến đấu với tính vị kỷ ở trong mỗi người cũng như mọi người; hăy có một tấm ḷng bác ái rộng lượng với tha nhân của ḿnh.

 

Hăy truyền bá Kinh Mân Côi: việc này sẽ chiếm được nhiều ơn phúc cho Giáo Hội cũng như cho các vị linh mục.

 

Việc cầu nguyện th́ tùy mỗi linh hồn chọn lựa theo thời giờ thuận tiện của ḿnh.

 

Không có lư do quan trọng chớ bỏ bê việc cầu nguyện, v́ nó là phương tiện nên thánh và hiểu biết, mà nó dùng sức mạnh làm cho các linh hồn nên sinh động.

 

Các Hồn Nhỏ hăy yêu mến và sốt sắng liên kết với nhau theo những ư hướng này.

 

Để giữ liên lạc thường xuyên với Thiên Chúa, hăy năng nhớ đến Ngài bằng những ước vọng nồng nhiệt.

Hăy hoàn toàn phó ḿnh cho ư muốn của Cha. Hăy cậy trông nơi Cha.

 

Đây là qui luật mà mọi Hồn Nhỏ chấp nhận lấy cái ách của nó phải thực hành và tôn trọng; cái ách mà, hăy tin Cha đi, đối với những linh hồn quảng đại th́ nhẹ nhàng và dịu ngọt.

 

Nếu các con làm như thế th́ đà tiến của sự dữ sẽ bị chặn đứng. Nhiều người sẽ tỉnh ngộ trở về với Nguồn Mạch thiện hảo" (5-12-1967).

 

Muốn biết ḿnh có thực là một Hồn Nhỏ đích thực của Chúa Giêsu, Đấng muốn thành lập Đạo Binh Hồn Nhỏ và cũng là Đấng mà ḿnh đă tận hiến để được gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ của Thánh Tâm Người, đúng như Người đă chỉ dạy theo những tŕnh bày trên đây hay chưa, Các Hồn Nhỏ có thể thường xuyên đọc lại 12 Điều Kiểm Thảo Hồn Nhỏ:

 

"Xưng ḿnh là Hồn Nhỏ th́ chưa đủ để là một Hồn Nhỏ:

1.      Con có yêu thương tha nhân như bản thân con không?

2.      Con có làm lành đối lại với việc dữ không?

3.      Con có đoán được những ước vọng của các người khác để mà giúp đỡ họ không?

4.      Con có để tâm oán hận khi bị hăm hại không?

5.      Con có cố gắng hiến ḿnh cho những kẻ khác không?

6.      Con có tập trung mọi sự vào bản thân con không?

7.      Con có nhận thức rằng con thực sự chẳng là ǵ không?

8.      Con có cảm thấy bản thân con rất là nhỏ bé trong tay Cha không?

9.      Con có thể hiến dâng cho Thiên Chúa phần thuộc về Người trong mọi sự mà con đă nhận được không?

10.  Con có biết thưa 'Lạy Chúa Trời con, con đội ơn Chúa' trong lúc sướng vui cũng như khi đau khổ không?

11.  Con có thể thực sự phó ḿnh trong cánh tay Cha không?

12.  Con có thể hiến ḿnh cho những ai có ít hơn con không?

 

"Nếu được như vậy th́ con là một Hồn Nhỏ yêu dấu của Thánh Tâm Cha. Con đừng quên rằng, con không thể tiến đến t́nh trạng bỏ ḿnh này mà không có Cha. Hăy hiến thân ḿnh, và T́nh Yêu sẽ làm việc trên linh hồn nhỏ bé của con, T́nh Yêu sẽ điêu khắc nó và làm nó nên phong phú cho việc thánh hóa con cũng như cho mọi linh hồn được lợi ích lớn lao hơn" (24-10-1973).