3.    Nghi Thức Tận Hiến

(NQ 13.3)

 

Mẫu I

 

Trong Thánh Lễ

(sau bài giảng)

 

-1-

Lời giới thiệu

ư nghĩa tận hiến và lễ nghi tuyên hứa Hồn Nhỏ

của vị hướng dẫn

-2-

Gọi tên mời Các Hồn Nhỏ

muốn tận hiến để gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ

-3-

Chủ tế ban huấn dụ cho riêng Các Hồn Nhỏ

trước khi họ tận hiến

-4-

Các Hồn Nhỏ qùi xuống đọc Kinh Tận Hiến Hồn Nhỏ cho Mẹ Maria và cho Chúa Giêsu

-5-

Vị chủ tế ban phép lành cho các tân binh Hồn Nhỏ

-6-

Các tân binh Hồn Nhỏ nhận Nội Qui

-7-

Cộng đoàn vỗ tay mừng các tân binh Hồn Nhỏ

 

 

Mẫu II

 

Ngoài Thánh Lễ,

(có linh mục chủ sự)

 

 

 

 

-1-

Cộng đồng hát bài cầu xin Chúa Thánh Thần khai mạc

-2-

Linh mục kêu gọi mọi người thống hối

và ngài đọc lời nguyện mở đầu

-3-

Một đại diện lên đọc bài lời Chúa

có ư nghĩa về tinh thần thơ ấu của Phúc Aâm

-4-

Cộng đồng hát Alleluia

trước khi nghe vị linh mục chủ sự công bố bài Tin Mừng

-5-

Linh mục chủ sự đọc bài Phúc Aâm

và chia sẻ Lời Chúa với cộng đồng

-6-

Cộng đồng hát bài Tâm Niệm Hồn Nhỏ như để gọi mời và tiếp nhận Các Hồn Nhỏ sắp tận hiến tuyên hứa

-7-

Liên đảo trưởng nói mấy lời về ư nghĩa tận hiến

để gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ

-8-

Gọi tên mời Các Hồn Nhỏ muốn tận hiến để gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ lên trước linh mục chủ sự

-9-

Linh mục chủ sự nhắn nhủ riêng

Các Hồn Nhỏ trước khi họ tận hiến tuyên hứa

-10-

Các Hồn Nhỏ qùi xuống

đọc bản Kinh Tận Hiến Hồn Nhỏ

cho Mẹ Maria và cho Chúa Giêsu

-11-

Các tân binh Hồn Nhỏ nhận Nội Qui

-12-

Liên Đảo Trưởng công bố số các tân binh Hồn Nhỏ

-13-

Cộng đồng hướng về Mẹ Maria

bằng lời ca vịnh Magnificat chúc tụng tạ ơn của Mẹ

-14-

Linh mục chủ sự đọc lời nguyện

và ban phép lành kết thúc

 

 

(Biệt chú:

sau buổi tận hiến tuyên hứa này,

ngoài việc chia đảo các tân binh Hồn Nhỏ tại địa phương,

Liên Đảo Trưởng phải lập danh sách tân binh Hồn Nhỏ

 gửi về cho Phận Đảo Trưởng

để Phận Đảo Trưởng tường tŕnh lên Quốc Đảo)

 

 

 

 

Mẫu III

 

 Ngoài Thánh Lễ,

(không có linh mục, đă dọn ḿnh trước)

-1-

Hát cầu xin Chúa Thánh Thần để khai mạc

-2-

Một đại diện công bố Lời Chúa có ư nghĩa về tinh thần bé nhỏ Phúc Aâm

-3-

Vị chủ sự chia sẻ Lời Chúa với tham dự viên về tinh thần bé nhỏ Phúc Aâm

-4-

Liên đảo trưởng nói sơ về ư nghĩa tận hiến tuyên hứa để gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ

-5-

Gọi tên mời Các Hồn Nhỏ muốn tận hiến để gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ lên trước bàn thờ

-6-

Cộng đồng hát bài Tâm Niệm Hồn Nhỏ

như để gọi mời và tiếp nhận

-7-

Các Hồn Nhỏ được gọi tên qùi xuống đọc bản Kinh Tận Hiến Hồn Nhỏ cho Mẹ Maria và cho Chúa Giêsu

-8-

Các tân binh Hồn Nhỏ nhận Nội Qui

-9-

Cộng đồng vỗ tay mừng các tân binh Hồn Nhỏ

-10-

Hát ca vịnh Ngợi Khen của Mẹ Maria để tạ ơn và kết

 

Mẫu IV

 

 Ngoài Thánh Lễ,

(không có linh mục, cần hướng dẫn thêm)

 

-1-

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

(đọc hay hát tùy ư).

Đứng

-2-

Hướng dẫn viên giải thích về ĐẠO BINH HỒN NHỎ

và Đời Sống Nội Tâm của Hồn Nhỏ.

Ngồi

-3-

Vài phút tâm sự với Chúa và Mẹ,

đồng thời sám hối tội lỗi.

(hướng dẫn viên thực hiện

và mọi người hiệp thông trong sự yên lặng và chú ư)

Đứng.

-4-

LỜI NGUYỆN THỐNG HỐI.

Đứng

-5-

Rước lễ thiêng liêng

(tưởng nhớ tới Chúa Giêsu đang ngự trong phép Thánh Thể tại các nhà chầu, giục ḷng TIN, CẬY, MẾN, thờ lạy, và mời Chúa ngự vào linh hồn).

Đứng

-6-

Kinh HỒN NHỎ

Qùi

-7-

Kinh TẬN HIẾN cho MẸ MARIA

-8-

Hát một bài dâng ḿnh cho Mẹ

(như bài Giờ Đây Eâm Aùi của Vinh Hạnh)

Đứng

-9-

Kinh TẬN HIẾN cho CHÚA GIÊSU

Qùi

-10-

Kinh Hứa Theo Gương CHỊ THÁNH TÊRÊSA

(không bắt buộc)

Qùi

-11-

LỜI NGUYỆN TẬN HIẾN VẮN TẮT

Qùi

-12-

Hát một bài tâm t́nh tạ ơn

(như bài Tâm T́nh Hiến Dâng của Oang Sông Lam)

Đứng

-13-

Hồn Nhỏ tâm sự với Chúa và Mẹ

(số người cất tiếng tâm sự do hướng dẫn viên

tùy nghi quyết định và mời đích danh)

Đứng

-14-

Kinh Trông Cậy

Đứng

 

Ghi chú quan trọng

(Ngay sau khi kết thúc Chương Tŕnh Tận Hiến, hướng dẫn viên giúp các Hồn Nhỏ mới thành lập những Đảo Nhỏ Thánh Thiện và chia cho họ mỗi người một chục Kinh Mân Côi và ngày đền tạ).

 

 

Mẫu V

 

 Trường Hợp Khẩn Cấp

 

 

(Thí dụ, một người đau nặng nằm trên giường bệnh, chờ giờ Chúa gọi về, không hy vọng thoát khỏi tử thần, ước ao được tận hiến làm con nhỏ của Chúa và Mẹ. Một vị hành khách t́nh cờ gặp trên máy bay, xe hỏa, xe đ̣.v.v... không hy vọng có dịp gặp lại, ước ao nên thánh qua đường lối của Đạo Binh Hồn Nhỏ.)

               

1.      Tông Đồ Hồn Nhỏ và người muốn tận hiến cùng nắm tay nhau. Tông Đồ Hồn Nhỏ dâng lời cầu nguyện lên Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ để mời các Ngài đến chứng giám buổi lễ tận hiến vắn gọn và sốt mến này.

 

2.      Tông đồ Hồn Nhỏ đọc trước và người muốn tận hiến nhắc lại lời tuyên hứa sau đây: “Lậy Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con là ________(tên thánh và tên gọi) là kẻ có tội, xin tận hiến cả hồn lẫn xác con cho Chúa và Mẹ. Con muốn được làm con nhỏ của Chúa và Mẹ. Xin Chúa và Mẹ chúc lành và thánh hóa con. Amen

 

3.      Đọc 1 kinh Lậy Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh.

 

4.      Kinh cám ơn và kinh trông cậy.

 

                (Ghi chú: Tông đồ Hồn Nhỏ đừng quên xin số điện thoại của vị hành khách trên đây, để tiếp tục liên lạc và trao đổi sinh hoạt sống đạo sau này.)