7.    Nghi Thức Bầu Cử

(NQ 37.4)

 

 

1.      Xin ơn Chúa Thánh Thần (bằng cách hát hoặc đọc kinh).

2.      Đọc kinh nguyện Hồn Nhỏ.

3.      Đọc và suy niệm một đoạn Thánh Kinh liên quan tới việc dấn thân phục vụ. (Thí dụ: đoạn Chúa chọn 12 tông đồ, Chúa rửa chân cho các tông đồ...)

4.      Cầu nguyện theo ư đoạn Thánh Kinh và hướng về cuộc bầu cử.

5.      Thực hiện cuộc bầu cử theo thể thức được qui định ở điều 37 Nội Qui.

6.      Vị chủ sự công bố kết quả cuộc bầu cử.

7.      Hát một bài để tạ ơn Chúa. (Thí dụ: bài “Biết lấy ǵ cảm mến”...)

8.      Kinh Trông Cậy.

9.      Ba lời nguyện tắt:

Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương cứu các linh hồn.

Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin duy tŕ và phát triển Đạo Binh Hồn Nhỏ.

Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin phù trợ cho các Hồn Nhỏ mới đắc cử.