8. Mẫu Huy Hiệu ĐBHN

(NQ 10)

 

 

 

T

rái Tim Đức Mẹ Maria © được biểu tượng bằng Trái Tim mầu vàng ở giữa, điểm thêm 5 hạt Mân Côi tượng trưng cho chuỗi Mân Côi, khí giới các Hồn Nhỏ dùng để chống Satan. Trái Tim Chúa Giêsu © được biểu tượng bằng Trái Tim mầu đỏ bao quanh Trái Tim Đức Mẹ với Thánh Giá vươn cao. Hai Trái Tim ©© lồng vào nhau biểu lộ T́nh Yêu hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Các Ngài cũng muốn các Hồn Nhỏ chúng ta sống yêu thương hiệp nhất trong T́nh Yêu của các Ngài. Khi nói về Huy Hiệu, Chúa Giêsu đă chỉ thị cho các Hồn Nhỏ:

 

·        Các con hăy mặc lấy áo thiêng đó, áo ấy sẽ phù hộ các con và hướng dẫn các con trên đường vương giả về trời, hưởng hạnh phúc muôn đời cùng Cha.” 

(TĐTYNH ngày 14- 8- 1966)

 

Mặc lấy ‘áo thiêng’ (=Huy Hiệu) chính là mặc lấy T́nh Yêu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Lời Chúa Giêsu cho các Hồn nhỏ một xác tín là trong hai Thánh Tâm Giêsu và Maria, các Hồn Nhỏ sẽ được bảo vệ an toàn, không sợ ba thù vây hăm, không bị trúng một vũ khí nào của địch. Hai Thánh Tâm chính là chiếc áo giáp của các Hồn Nhỏ trong mọi cuộc chiến giữa Đạo Binh Hồn Nhỏ của Nước Trời và Đạo Binh Satan của Hỏa Ngục.