9.   Mẫu Cờ của ĐBHN/VNHN

(NQ 11)

 

 

Cờ của ĐBHNVN Hải Ngoại gồm 2 mặt :

 

·        Một mặt có Huy Hiệu của ĐBHN (Xin xem mục 8, ở trang 92, mục chú thích về Huy Hiệu ngay trước mục 9 này).

 

·        Mặt kia có h́nh Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (xin xem trang 93), Bổn Mạng của Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam Hải Ngoại. Chúng ta chọn Chị Thánh làm bổn mạng là v́ chính Chúa Giêsu đă công nhận tinh thần và đời sống của Chị Thánh, một Hồn Nhỏ tiên phong, như một mẫu gương sống động của các Hồn Nhỏ, khi Người tuyên bố : “Thông Điệp (T́nh Yêu Nhân Hậu) thực sự là một nối dài và đào sâu công việc của Têrêsa (Hài Đồng Giêsu) nơi các linh hồn.” (TĐTYNH ngày 22- 6- 1971)