-11-

TRỞ NÊN NHƯ TRẺ NHỎ 

 Hồn Nhỏ Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Đến Với Chúa: Một  Ơn Gọi

 

Hăy để cho các con trẻ đến với Thầy.

Đừng ngăn cản chúng.

Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng"

(Mathêu 19:14).

 

Lời của Chúa Giêsu trên đây, tuy trực tiếp nói với người lớn, gián tiếp là một lời kêu gọi, một lời mời gọi thành phần con trẻ đến với Người. Thành phần con trẻ này nhỏ bé lắm, nhỏ bé cả về thể lư cũng như tâm lư.

Về thể lư, thành phần con trẻ mà Chúa Giêsu kêu gọi "Đến với Thầy" này phải "được mang đến cho Người" (Mathêu 19:13), chứ chúng không thể tự ḿnh đến được với Người.

 

Về tâm lư, biết thành phần con trẻ được kêu gọi "Đến với Thầy" không hiểu ḿnh nói ǵ, Chúa Giêsu đă phải kêu gọi chúng qua thành phần người lớn: "Hăy để cho các con trẻ đến với Thầy".

 

Thành phần con trẻ "được mang đến cho Người" và cũng là thành phần Chúa Giêsu muốn kêu gọi chúng "Đến với Thầy" này, về thể lư, theo ngôn từ của Phúc Âm Thánh Luca dùng, đúng là "những thơ nhi (babies)" (Luca 18:15), c̣n đang được bế trên tay hay mới chập chững bước đi, mà Chúa Giêsu gọi là "những trẻ nhỏ (little children)" (Luca 18:16):  "Hăy để cho những trẻ nhỏ đến với Thầy" (Luca 18:16).

 

Lời Chúa Giêsu kêu gọi "Đến Với Thầy" trên đây, mặc dù hướng về nhóm con trẻ (về thể lư lẫn tâm lư) bấy giờ đang bị môn đệ ngăn cản không cho chúng được mang đến cho Người, thực ra, đối tượng và thành phần Người cố ư nhắm tới, qua h́nh ảnh các con trẻ bấy giờ, chính là đám người lớn.

 

Chúa Giêsu đă minh xác chủ ư này của Người khi nhắc nhở thành phần người lớn là: "Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng" (Mt.19:14).

 

        "Hăy đến với Tôi, tất cả các người là những kẻ mệt mỏi và nặng gánh..." (Mathêu 11:28).

 

Qua lời này, Chúa Giêsu quả thật đă rơ ràng và trực tiếp kêu gọi thành phần người lớn, thành phần không hồn nhiên vui sống như trẻ nhỏ, thành phần đầy "mệt mỏi và nặng gánh", muốn "t́m được thanh thản" (Mathêu 11:29), phải "đến với Thầy" giống như chúng, thành phần con trẻ.

 

Như thế, căn cứ vào những lời của Chúa Giêsu được phân tách trên, chúng ta có thể suy ra những kết  luận sau đây:

 

1.      Chúa Giêsu muốn thành phần trẻ nhỏ đến với Người: "Hăy để cho các trẻ nhỏ đến với Thầy. Đừng ngăn cản chúng" (Luca 18:16);

 

2.      V́ Chúa Giêsu đến là để tỏ ḿnh cho thành phần trẻ nhỏ: "Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng" (Luca 18:16; Mathêu 11:25,27);

 

3.      Do đó, thành phần người lớn muốn đến với Chúa cũng phải "giống như chúng": "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một con trẻ sẽ không được vào đó" (Luca 18:17);

 

4.      Đường lối đích thực, duy nhất và hoàn hảo để con người có thể chắc chắn đến được với Chúa chính là: "Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" (Mathêu 18:3).

 

 

Đến Với Chúa: Đặc Ân Tiền Định

 

"Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy"

(Gioan 14:6).

 

 

C

âu Chúa Giêsu tuyên bố không bao giờ sai lầm trên đây là một khẳng định dứt khoát: muốn đến cùng Thiên Chúa Cha, muốn trở nên con cái Thiên Chúa, trước hết, phải "qua" Người, như Người đă kêu gọi "hăy đến với Ta" (Mathêu 11:28), "theo Ta" (Gioan 8:12), "trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người" (1Timôthêu 2:5), "là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Gioan 14:6).

 

Nói ngược lại, ai không "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ, (v́ chỉ có trẻ nhỏ mới đến được và mới được đến cùng Chúa Giêsu như Người kêu gọi chúng), sẽ không được vào Nước Thiên Chúa" (Mathêu 18:3) .

 

Theo đường lối cứu rỗi, đến với Chúa Giêsu thật sự tự nó là một ơn gọi của Đấng "muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lư" (1Timôthêu 2:4), Đấng "đă yêu thế gian đến ban Con Một Ḿnh để những ai tin Con sẽ không bị chết nhưng được sự sống đời đời" (Gioan 3:16).

 

Thế nhưng, trong mầu nhiệm cứu rỗi, mầu nhiệm của Đấng "muốn thương ai th́ thương" (Rôma 9:18), Đấng "có quyền làm như ḿnh muốn" (Mathêu 20:15), "làm tất cả những ǵ ḿnh muốn" (Thánh Vịnh 135:6), th́ không phải tự nhiên ai cũng  có thể và được phép đến với Chúa Giêsu, nếu Đấng Tối Cao không can thiệp.

 

Chính Chúa Kitô đă minh xác chân lư vô cùng xác thực và hệ trọng này qua hai lời khẳng định dứt khoát sau đây:

 

        "Không ai có thể đến cùng Ta, nếu Cha Ta không ban phép” (Gioan 6:65),

 

        "Không ai có thể đến cùng Ta, nếu Cha, Đấng sai Ta không dẫn đưa họ" (Gioan 6:44).

 

Như thế, đến với Chúa Giêsu chẳng những là một ơn gọi, mà c̣n là một đặc ân nữa. Nghĩa là phải được chọn mới có thể đến với Chúa Giêsu. Thế mà, chỉ có thành phần trẻ nhỏ và thành phần người lớn "giống như chúng" mới có thể đến với Chúa Giêsu.

 

Bởi vậy, thành phần được Thiên Chúa tuyển chọn chính là thành phần trẻ nhỏ và thành phần "giống như chúng". Hay, nói ngược lại, thành phần trẻ nhỏ và thành phần "giống như chúng" chính là thành phần được Thiên Chúa tuyển chọn.

 

Không phải hay sao, Chúa Giêsu đă "lên núi mà triệu tập những ai Người muốn, họ đă đến cùng Người" (Marcô 3:13)?

 

Thế rồi, v́ không được chọn, một ngày kia, sau khi nghe xong bài giảng về Bánh Sự Sống, "Bánh Ta ban chính là thịt Ta ban sự sống cho thế gian... Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta th́ có sự sống đời đời... Thịt Ta là của ăn thật và máu Ta là của uống thật" (Gioan 6:51, 54, 55), "nhiều môn đệ của Người đă bỏ đi không thuộc về nhóm của Người nữa" (Gioan 6:66).

 

Và, chỉ "sau khi Giuđa rời khỏi (nhà tiệc ly)" (Gioan 13:30), "đứa con hư đi cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh" (Gioan 17:12), Chúa Giêsu mới tâm sự với các tông đồ:

 

        "Không phải các con đă chọn Thầy, song chính Thầy đă chọn các con..." (Gioan 15:16).

 

Kể cả các tông đồ được tuyển chọn này, sau khi đă quyết định "ở lại với Người" (Gioan 1:39), một khi c̣n tỏ ra ḿnh khôn ngoan theo kiểu thế gian, kiểu người lớn, không "giống như" những trẻ nhỏ, cũng có thể, như trường hợp của vị tông đồ trưởng Phêrô của ḿnh, bị Chúa Giêsu đuổi thẳng tay: "Cút đi cho khuất mắt Ta" (Mathêu 16:23).

 

Lời xua đuổi "cút đi cho khuất mắt Ta" ở đây, ngược lại với lời mời gọi "hăy đến với Thầy", không phải hay sao, là lời mắng trách của Chúa Giêsu v́ Người không thích hợp cũng như không đồng ư tí nào với thành phần người lớn, ngược lại với lời "Đến Cùng Thầy" của Người, lời mời gọi thành phần trẻ nhỏ hay "những ai giống như chúng"!

 

Nếu chỉ có thành phần trẻ nhỏ hay "những ai giống như chúng" mới được "ban phép" đến với Chúa Giêsu, th́ cũng chỉ có những thành phần được đặc ân tiền định này mới có thể đến được với Chúa Giêsu:

 

        "Tất cả những ǵ Cha Tôi ban cho Tôi sẽ đến với Tôi; Tôi không chối bỏ những ai đến với Tôi" (Gioan  6:37).

 

Bởi v́, Đấng đă định cho thành phần Đến với Chúa Giêsu cũng chính là Đấng "dẫn đưa họ" Đến với Chúa Giêsu.

 

Chính v́ thế mà thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng" tự nhiên được Thiên Chúa ban cho khả năng nhận biết chân lư. Họ chính là thành phần chiên của Chúa:

 

        "Chiên Ta th́ nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta" (Gioan 10:27).

 

Cho dù họ thế nào đi nữa, lầm lạc như một người tội lỗi (như thánh Mai-Đệ-Liên bị bẩy quỉ ám), một người cuồng tín (như thánh Phao-Lô trung thành với Do Thái giáo đi bắt bớ Kitô hữu), một người lương dân (như thánh Timôthêu, môn đệ của thánh Phaolô), một người lạc giáo (như thánh Augustinô theo bè Ma-Ni-Kê), một người vô thần (như thánh Christopher đi t́m cho bằng được vị chúa tể mọi sự để phụng thờ) v.v., họ vẫn là chiên của Chúa, đến nỗi, như Chúa Giêsu đă quả quyết:

        "Ta c̣n những chiên khác chưa thuộc về đàn này... chúng sẽ nghe tiếng Ta" (Gioan 10:16). 

 

Là chiên, "những người được Thiên Chúa biết trước th́ cũng tiền định cho chia sẻ h́nh ảnh Con của Ngài" (Rôma 8:29) này, chắc chắn sẽ đến cùng Chúa Giêsu: "Tất cả những ǵ Cha là Đấng sai Ta ban cho Ta sẽ đến với Ta" là như thế.

 

Ngoài ra, và bởi thế, nếu không phải là chiên, không phải là thành phần được tiền định "theo Con Chiên" (Khải Huyền 14:4), thành phần "không được Cha dẫn đưa",  "không ai có thể đến cùng Ta":

 

        "Các ngươi không chịu tin Ta là v́ các ngươi không phải là chiên của Ta" (Gioan 10:26).

 

Như thế, thành phần được Thiên Chúa tuyển chọn như chiên đến cùng Chúa Giêsu và theo Chúa Giêsu đây không phải là thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng" hay sao. Chính v́ thành phần chiên theo Chúa Giêsu là thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng" có khả năng nghe được tiếng Chúa mà:

 

        "Điều (Cha là Chúa trời đất) đă giấu những kẻ khôn ngoan thông thái th́ Cha lại tỏ cho những trẻ nhỏ mọn nhất" (Mathêu 11:25).

 

Nếu thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng" là thành phần được tiền định Đến Cùng Chúa Giêsu, là thành phần, như Người điểm mặt: "nghe tiếng Ta ... và theo Ta" (Gioan 10:27), th́ thành phần này, không phải hay sao, chính là thành phần được Thiên Chúa từ đời đời cưu mang (tiền định), và "khi đến thời gian ấn định" (Galata 4:4), "được hạ sinh từ trên cao"  (Gioan 3:3,7), "bởi nước và Thần Linh" (Gioan 3:5), để "có thể vào Nước Thiên Chúa" (Gioan 3:5).

 

Phải, thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng" được Thiên Chúa tiền định, "ban phép" và "dẫn đưa" đến cùng Chúa Giêsu, đúng là thành phần được Thiên Chúa cưu mang trong t́nh yêu vô cùng của Ngài từ đời đời:

 

        "Cha đă yêu họ như Cha từng yêu Con" (Gioan 17:23);

 

        "Như Cha hằng yêu Thầy thế nào, Thầy cũng đă yêu các con như vậy" (Gioan 15:9).

 

Và, để sinh ra thành phần được tiền định này, Thiên Chúa đă tỏ ḿnh cho họ qua Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô, "Ngôi Lời đă hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14):

 

        "Bất cứ ai chấp nhận Người (Lời) th́ Người ban cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Những người này là những kẻ tin vào danh Người, những kẻ được sinh ra không phải do máu mủ, không theo đam mê nhục dục, hay không bởi ư muốn của con người, mà là bởi Thiên Chúa" (Gioan 1:12-13).

Do đó, thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng" chính là thành phần con cái Thiên Chúa, thành phần "được hạ sinh từ trên cao", "bởi Thiên Chúa". "Được hạ sinh từ trên cao", "bởi Thiên Chúa", thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng" được tham dự vào Sự Sống Đời Đời của Thiên Chúa là Cha trên trời của ḿnh.

 

Sống "Sự Sống Đời Đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Cha sai là Chúa Giêsu Kitô" (Gioan 17:3), họ "sống trong t́nh yêu của Thầy, (bằng cách) giữ mệnh lệnh của Thầy" (Gioan 15:10), nhờ đó, họ "được tái sinh bởi nước", "bởi hạt giống không hư nát là Lời Thiên Chúa" (1Phêrô.1:23), Lời có tác dụng thanh tẩy (xem Gioan 15:3).

 

Sống "Sự Sống Đời Đời là nhận biết ..." như thế, thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng" sẽ "không thể  phạm tội, v́ họ được sinh bởi Thiên Chúa" (1Gioan 3:9), tức sinh bởi "T́nh yêu của Thiên Chúa đă tuôn xuống trong ḷng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng được ban cho chúng ta" (Rôma 5:5), cũng là họ cũng được "sinh bởi Thần Linh", Đấng "muốn thổi đâu th́ thổi" (Gioan 3:8), Đấng dẫn dắt thành phần con cái Thiên Chúa (xem Rôma 8:14).

 

Như thế: "Đến với Chúa" nếu là một ơn gọi, thành phần được kêu gọi này chính là thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng".

 

"Đến với Chúa" nếu là một đặc ân tiền định, thành phần trẻ nhỏ và "những ai giống như chúng" sẽ là thành phần "được Cha ban phép" và "được Cha dẫn đưa".

Thành phần được kêu gọi và tiền định này vĩnh viễn sẽ là thành phần:

 

1.      Được cưu mang trong t́nh yêu nhưng không của Thiên Chúa chân thật duy nhất;

 

2.      "Được hạ sinh từ trên cao" khi nhận biết Cha nơi Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể;

 

3.      "Được hạ sinh bởi nước và Thần Linh", như "chiên Tôi th́ nghe tiếng Tôi ... và theo Tôi".

 

 

 

Đến Với Chúa: Như Trẻ Nhỏ

 

"Tin vào Phúc Âm và chịu Phép Rửa Tội"

(Marcô 16:16)

 

 

"C

ửa ngơ" (Gioan 10:1,7) duy nhất và chính yếu để chiên có thể qua mà đến cùng "mục tử nhân lành hiến mạng sống ḿnh v́ chiên" (Gioan 10:11) là "tin vào Phúc Âm và chịu Phép Rửa".

 

Đến với Chúa Giêsu, bằng tác động tin được thể hiện qua việc lănh nhận Bí Tích Rửa Tội, con người đă thực sự trở nên con cái Thiên Chúa và được sống Sự Sống Đời Đời.

 

Thiên Chúa ở với họ bằng Ơn Thánh, như "Nước Thiên Chúa đă ở giữa các con" (Luca 17:21). Là con cái Thiên Chúa và được sống Sự Sống Đời Đời, Kitô hữu chính là các trẻ nhỏ của Thiên Chúa.

 

Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, hai nguyên tổ đă không phải là các trẻ nhỏ thực sự hay sao? Khi c̣n sống trong sự công chính nguyên thủy, các ngài có biết đến tội lỗi là ǵ đâu: "Trần truồng mà không biết xấu hổ" (Khởi Nguyên 2:25).

 

Thế rồi, từ khi "mắt cả hai người mở ra, nhận thấy ḿnh trần truồng" (Khởi Nguyên 3:7), họ đă trở thành người lớn, với cuộc đời: nam nhân th́ mệt mă (xem Khởi Nguyên 3:17-19 và Mathêu 11:28), nữ nhân th́ nặng nề (xem Khởi Nguyên 3:16 và Mathêu 11:28).

 

Như thế, hai nguyên tổ trước khi c̣n sống trong sự công chính nguyên thủy, cũng giống như t́nh trạng của Kitô hữu khi mới lănh nhận Bí Tích Rửa Tội, chỉ mới là một trạng thái trẻ nhỏ, một t́nh trạng hồn nhiên đơn sơ ban đầu mà thôi, chứ không phải và chưa phải có tinh thần trẻ nhỏ, tinh thần con cái Thiên Chúa, tinh thần làm cho họ thật sự là trẻ nhỏ của Thiên Chúa.

 

Chính v́ nguyên tội, v́ con người đă vượt ra khỏi lănh vực nhỏ bé của ḿnh, "muốn nên khôn ngoan" (Khởi Nguyên 3:6), "giống như các thần linh biết lành biết dữ" (Khởi Nguyên 3:5), bằng việc bất phục tùng "ăn cây Ta đă cấm ngươi ăn" (Khởi Nguyên 3:17), mà con người đă "phải chết" (Khởi Nguyên 2:17), đă bị đuổi (xem Mathêu 16:23) ra khỏi vườn địa đường (xem Khởi Nguyên 3:23), đă trở thành người lớn "giống như các thần linh", thành con cái của thần dữ, "con cái thế gian" (Luca 16:8), không c̣n là con cái bé nhỏ "sinh bởi Thiên Chúa" (Gioan 1:13) nữa. Do đó, Chúa Giêsu đă dứt khoát khẳng định:

 

        "Ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không hoán cải và trở nên như các trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không được vào Nước Thiên Chúa" (Mathêu 18:3).

 

Như thế, "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ", trước hết, phải là một tiến tŕnh trở về nguồn, về sự tốt lành nguyên thủy, về t́nh trạng làm con cái đích thực của Thiên Chúa, được Ngài dựng nên theo h́nh ảnh Ngài và tương tự như Ngài (xem Khởi Nguyên 1:26).

 

V́ t́nh trạng tốt lành nguyên thủy đă mất đi theo nguyên tội, nhưng đă được phục hồi trong Chúa Kitô, Người Con Duy Nhất "đẹp ḷng Cha" (Mathêu 3:17,17:5), bởi thế, "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" chính là việc "mặc lấy Chúa Kitô" (Rôma 13:14):

 

        "Tất cả anh em là những người đă được rửa trong Chúa Kitô th́ chính anh em đă mặc lấy Người" (Galata 3:27)

 

Việc "mặc lấy Chúa Kitô" trong Bí Tích Rửa Tội này là đường lối "cải lăo hoàn đồng" siêu nhiên duy nhất có thể giải đáp thoả đáng cách chính xác vấn nạn của "ông thầy" (Gioan 3:10) Nicôđêmô: "Khi một người đă lớn th́ làm sao có thể được sinh lại? Chẳng nhẽ họ chui trở vào bụng mẹ để được sinh lại hay sao?" (Gioan 3:4).

 

Thế nhưng, con người phải mặc lấy Chúa Kitô như thế nào mới có thể hoàn thành tiến tŕnh: "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ", nếu không phải là việc Kitô hữu phải cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới.

 

        "Anh em không biết rằng chúng ta là những người được rửa trong Chúa Giêsu Kitô th́ được rửa trong sự chết của Người... Con người cũ của chúng ta đă bị đóng đanh với Người..." (Rôma 6:3, 6, 11).

 

        "Anh em thực sự đă chết... Điều anh em làm là cởi bỏ con người cũ với các việc làm đă qua của nó, và mặc lấy con người mới, con người triển nở trong sự hiểu biết như họ mới được h́nh thành theo h́nh ảnh của Đấng Tạo Thành của ḿnh" (Côlôsê 3:3, 9-10).

 

        "Anh em phải dẹp bỏ lối sống trước kia, cùng với con người cũ đă băng hoại theo ảo ảnh và dục vọng, thay vào đó bằng đường lối suy tư theo tinh thần mới mẻ. Anh em phải mặc lấy một con người mới như thế, con người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa, con người công chính và thánh thiện phát sinh từ chân lư" (Êphêsô 4:22-24).

 

Như thế, "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" là tiến tŕnh cởi bỏ con người cũ v́ đă được mặc lấy con người mới hay cũng để mặc lấy con người mới.

 

Từ suy luận và kết luận này phân tách ra, th́:

 

1.         "Hoán cải" tức là "cởi bỏ con người cũ", và

 

2.         "Trở nên như trẻ nhỏ" tức là "mặc lấy con người mới".

 

 

“Hoán Cải” là “Cởi Bỏ Con Người Cũ”

 

 

 

T

hực ra, khi lănh nhận Bí Tích "Rửa Tội nhân danh Chúa Giêsu Kitô" (Tông Đồ Công Vụ 10:48,19:5) là con người cũ của Kitô hữu đă chính thức "được chôn táng trong sự chết của Chúa Kitô" (Rôma 6:4). Nhờ đó, họ đă hoàn toàn được "mặc lấy Chúa Kitô" là Con Người Mới của họ.

 

Thế nhưng, kinh nghiệm sống đạo không thể chối căi trên thực tế đă cho chúng ta thấy, bao lâu chúng ta không liên tục để ư sống đúng với mầu nhiệm tái sinh của Bí Tích Rửa Tội, "sống ẩn thân với Chúa Kitô trong Thiên Chúa" (Côlôsê 3:3), bấy lâu chúng ta vẫn c̣n sống theo con người cũ của ḿnh, một con người lớn, một con người đă thưa với cha ḿnh: "Vâng con đi', rồi chẳng  chịu đi" (Mathêu 21:28-29).

 

Vậy "con người cũ" của chung nhân loại và riêng Kitô hữu là ǵ và như thế nào mà họ phải cởi bỏ mới có thể "trở nên như trẻ nhỏ", mới có thể trung thực phản ảnh Chúa Kitô là "con người mới" của ḿnh?

 

Nếu Chúa Kitô là Con Người Mới của Kitô hữu th́ con người cũ của họ không phải là con người nguyên tội, con người đă hư đi song đă được cứu chuộc hay sao?

 

“Con người cũ" này, ngay từ ban đầu, đă hiện thân nơi hai nguyên tổ, qua tinh thần kiêu căng, hành động bất tuân và thái độ tự ái của các ngài.

 

"Con người cũ" kiêu căng muốn nâng ḿnh lên: "như các thần linh biết lành biết dữ" (Khởi Nguyên 3:5).

 

"Con người cũ" bất tuân mệnh lệnh Thiên Chúa: "ăn cây Ta đă cấm ngươi không được ăn" (Khởi Nguyên 3:11).

 

"Con người cũ" tự ái bất chấp tất cả mọi sự: "Người đàn bà mà Ngài đă để ở đây với tôi, nàng đưa cho tôi trái cây nên tôi mới ăn" (Khởi Nguyên 3:12); “Con rắn đánh lừa tôi nên tôi mới ăn" (Khởi Nguyên 3:13).  

 

Nếu "con người cũ" là một con người kiêu căng, bất tuân và tự ái như thế, th́ "cởi bỏ con người cũ" để "mặc lấy con người mới", hay "hoán cải" để "trở nên như trẻ nhỏ", tức là "cởi bỏ", là "hoán cải" con người vốn kiêu căng, bất tuân và tự ái của ḿnh.

 

Chúa Kitô đă xác nhận điều này trong câu Người tuyên bố: "Ai hạ ḿnh xuống, trở nên như con trẻ này, sẽ là người lớn nhất trên nước trời" (Mathêu 18:4)

 

Như thế, "hoán cải" là "cởi bỏ con người cũ" để có thể "mặc lấy con người mới" và "trở nên như trẻ nhỏ" ở đây nghĩa là "hạ ḿnh xuống".

 

Thế nhưng, "hạ ḿnh xuống" tới đâu và "hạ ḿnh xuống" như thế nào?

 

Đó là vấn đề tiếp theo, vấn đề "trở nên như trẻ nhỏ", vấn đề "mặc lấy con người mới".

           

 

“Trở Nên Như Trẻ Nhỏ" là

“Mặc Lấy Con Người Mới"

           

 

 

T

rước khi con người có tư tưởng và ước vọng muốn "nên giống như các thần linh biết lành biết dữ", th́ con người vẫn c̣n ở trong t́nh trạng tốt lành nguyên thủy, tức vẫn c̣n ở trong ư thức nhận biết Thiên Chúa: "Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, chỉ duy có trái của cây ở giữa vườn th́ Thiên Chúa dặn 'Ngươi không được ăn hay được đụng đến nó kẻo chết'" (Khởi Nguyên 3:2-3).

Với ư thức nhận biết này, cho đến khi bị cám dỗ bởi "tên sát nhân ngay từ ban đầu" (Gioan 8:44) là "con cựu xà tức là ma quỉ hay Satan" (Khải Huyền 12:9), con người đă không dám "ăn hay đụng đến" điều Thiên Chúa cấm.

 

Như thế, khi c̣n sống trong t́nh trạng tốt lành nguyên thủy là con người c̣n sống trong sự kính sợ Thiên Chúa, qua việc tuân phục ư muốn tối cao của Ngài.

 

Nếu nhờ ư thức nhận biết Thiên Chúa, qua việc tuân phục ư muốn tối thượng của Ngài như thế, mà con người ngay từ ban đầu đă sống hoàn toàn hồn nhiên như trẻ nhỏ, không biết đến tội lỗi là ǵ, th́: "trở nên như trẻ nhỏ" chính là trở nên mọi sự như Thiên Chúa muốn. Chính ư muốn của Thiên Chúa mới đúng là vị thế để con người chọn, là mức độ để con người hạ ḿnh xuống, là tầm vóc cho "con người mới" của họ.

 

Nếu mục tiêu "trở nên như trẻ nhỏ" là "trở nên mọi sự như Thiên Chúa muốn", th́ tác động "trở nên như trẻ nhỏ" là "xin vâng". Chính tác động "xin vâng" này mới chứng thực được việc "hoán cải" là "hạ ḿnh xuống" của con người là thật hay giả, tốt hay xấu.

 

Giả sử trường hợp của Mẹ Maria, v́ thấy ḿnh chỉ là "tôi tớ Chúa" (Luca 1:38), vô cùng bất xứng để "cưu mang và hạ sinh ... Con Đấng Tối Cao" (Luca 1:31-32), nên Mẹ đă "hạ ḿnh xuống", đến nỗi, không chịu "xin vâng như lời sứ thần truyền" (Luca 1:38), th́ lời tuyên bố của Chúa: "Ai hạ ḿnh xuống trở nên như con trẻ này sẽ là kẻ lớn nhất trên Nước Trời" (Mathêu 18:4), có ứng nghiệm nơi Mẹ, như Mẹ hiện xứng đáng hay chăng?

 

Thật sự, "nếu không được tái sinh bởi trên cao, không ai được vào Nước Thiên Chúa" (Gioan 3:3). Là v́, "con người cũ", con người sau nguyên tội "vốn yêu tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19), không thể nào nhận ra được chân lư, nếu không được soi sáng.

 

Chúa Kitô, "Ngôi Lời đă hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), chính là "ánh sáng đă chiếu trong tăm tối" (Gioan 1:5), để "con cái ánh sáng" (Luca 16:8), thành phần con cái Thiên Chúa, thành phần trẻ nhỏ, thành phần chiên theo mục tử, thành phần mà Chúa Kitô xác quyết: "Ai theo Ta sẽ không đi trong tăm tối, song sẽ được ánh sáng ban sự sống" (Gioan 8:12).

 

Chúa Kitô, theo bản tính Thiên Chúa, chính "là ánh sáng" (1Gioan 1:5), và, trong mầu nhiệm nhập thể, khi mặc lấy nhân tính của con người, Người trở thành "ánh sáng chiếu trong tăm tối" (Gioan 1:5)..

 

Như thế, nhân tính của Chúa Kitô là phương tiện, là "Đường" để Người "là Sự Thật và là Sự Sống" (Gioan 14:6) tỏa ra "chiếu soi trong tăm tối".

 

Đối với con người, tất cả những ǵ tỏa ra từ Chúa Kitô, như lời Người nói hay việc Người làm, đều là " ánh sáng sự sống" (Gioan 8:12), "là Đường" (Gioan 14:6) dẫn họ đến cùng Cha, dẫn họ vào Nước Thiên Chúa.

Chúa Kitô chẳng những đă dùng lời nói để soi sáng cho con người biết phải làm cách nào mới có thể đến cùng Cha, mới có thể vào Nước Thiên Chúa, khi Người chỉ cho con người biết phải "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ", Người c̣n dùng cả bản thân ḿnh để làm gương cho con người nữa, như thánh Tông Đồ Phaolô diễn tả và kêu gọi: "Hành vi của anh em phải là hành vi của Chúa Kitô: Người bản thân tuy là Thiên Chúa, song Người đă không tự cho ḿnh cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người đă tự hủy ra như không, mặc lấy thân phận tôi đ̣i, sinh ra theo h́nh ảnh con người. Với thân phận con người, Người đă tự hạ vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá." (Philiphê 2:6-8).

 

Nếu "hoán cải" là "cởi bỏ con người cũ", con người kiêu căng, bất tuân và tự ái, th́ "trở nên như trẻ nhỏ" là "mặc lấy con người mới", con người tự hạ, phục tùng và chết trên thập giá như Chúa Kitô, Đấng mà họ mặc lấy khi chịu phép rửa và đă chôn táng con người cũ của họ trong sự chết của Người.

 

 Đến đây, vấn đề "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" đă được hoàn toàn sáng tỏ như sau:

 

1.      Trước hết, Thiên Chúa đă tỏ ḿnh Ngài ra cho con người qua và nơi Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

 

2.      Chúa Giêsu Kitô là "Ngôi Lời vốn ở nơi Thiên Chúa ngay từ ban đầu" (Gioan 1:1) "đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), như điểm hẹn "Thiên Chúa là Thần Linh" (Gioan 4:24) muốn đến để gặp gỡ con người "thuộc hạ giới... thuộc thế gian" (Gioan 8:23), và cũng để con người không cần phải "nâng ḿnh lên" "giống như các thần linh biết lành biết dữ" mới có thể  gặp Ngài, mà chỉ cần "hạ ḿnh xuống", "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" mà thôi.

 

3.      Như thế, càng "hạ ḿnh xuống", càng gặp được Thiên Chúa nơi Đấng "đă tự hủy ra như không". Càng "hoán cải", càng nên giống Đấng "đă mặc lấy thân phận tôi đ̣i". Càng "trở nên như trẻ nhỏ", càng nên giống Đấng "tự hạ vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá". Càng nên giống Chúa Kitô "đầy ân sủng và chân lư" (Gioan 1:14), càng tràn đầy Thiên Chúa, càng "là đệ nhất trên Nước Trời".

 

4.      Do đó, đối với "Thiên Chúa là T́nh Yêu" (1Gioan 4:8,16), nếu thánh thiện là Đức Ái Trọn Hảo, th́ đối với con người, thánh thiện là “hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”.

 

           

(Trích sách “Trở Nên Như Trẻ Nhỏ”, Cao-Bùi, 1994)