-9-

ƯỚC MƠ 

Linh Mục Nguyễn Trọng Tước, S.J. 

 

 

N

ơi nào có ước mơ, nơi ấy trở thành kỳ diệu. Không có ước mơ th́ không có đi tới, không có nẩy sinh. Người ta có thể không thực hiện được điều ḿnh ước mơ. Nhưng bất cứ một điều ǵ người ta thực hiện được th́ trước đó họ đă phải xây dựng trên ước mơ. “Ta ước ao được ăn lễ Vượt Qua này với các ngươi trước khi Ta chịu khổ nạn” (Lk.22:15). Ước mơ đó đă thôi thúc Chúa lập phép Thánh Thể để ở lại với tôi. Ước mơ, rồi bảo ḷng ḿnh bước tới. Bởi đó, nơi nào có ước mơ th́ có hy vọng. Nơi nào có hy vọng th́ có khơi mầm sáng tạo.

 

Một ngày không nuôi hoài băo là một ngày ủ dột, ngủ dài. Hoài băo là cánh buồm gọi gió, đưa tôi ra khơi. Một ngày không ấp ủ ước mơ là một ngày trống vắng, lặng lẽ. Lư tưởng nào cũng được ôm ấp bằng những ước mơ. Ước mơ định hướng cho tôi đi tới. Sống không ước mơ là một cánh bèo trôi dạt buồn tênh.

 

Người ta nói tiếc thương quá khứ chứ không nói tiếc thương tương lai. V́ tương lai chưa tới th́ làm ǵ có phàn nàn, hối hận, thương tiếc. Cũng vậy, người ta nói ước mơ tương lai chứ không nói ước mơ quá khứ. V́ quá khứ đă ở sau lưng th́ c̣n ǵ mà mơ ước. Như thế, lối đi của ước mơ là nẻo hướng tới trước mặt, là nh́n về tương lai. Quá khứ có thể là sứt mẻ, nhưng tương lai th́ nguyên vẹn. Lối đi trước mặt của đồi non là những chùm lá dâu xanh cho tầm dệt lụa, nhả tơ. Lối đi trước mặt của bầy sâu xấu xí là lớn lên thành cánh bướm cho đẹp khóm hoa. Cỏ cây cũng c̣n cần lối đi trước mặt để hướng tới, để kiện toàn, huống ǵ con người. Tôi cần tương lai để thăng hoa. Nẻo đi trước mặt hàm chứa hy vọng, là nối dài những ước mơ. V́ thế, tôi sống là tôi ước mơ.

 

Ước mơ. Nơi nào có ước mơ, nơi ấy trở thành kỳ diệu.

 

Trong truyện Một Tâm Hồn, hầu như không trang nào mà Têrêsa không ước về ước mơ yêu thương. Trong cái can đảm chịu đau đớn trên giường bệnh, người ta vẫn đọc thấy ước mơ được nũng nịu với Chúa. Có nhiều tước hiệu được xưng tụng cho Têrêsa. Giáo Hội gọi vị thánh trẻ là nhà truyền giáo thời danh. Nhưng tôi thích gọi Têrêsa là cô bé làm dáng, một thiếu nữ đa cảm. Cái làm dáng của Evà nhưng rồi lại đa cảm trong duyên t́nh thánh của Maria. Tôi muốn gọi Têrêsa là một nữ tu suốt đời dệt mộng, và là vị thánh của ước mơ. Têrêsa đâu có đi truyền giáo, chỉ ước mơ thôi, và ước mơ đẹp nhất của Têrêsa có lẽ là ước mơ về trời để làm mưa hoa hồng xuống trần gian.

 

Giă từ ước mơ mặc áo hở cánh, Têrêsa đă đốt cháy đời ḿnh bằng những ước mơ khác. Nàng ước mơ được làm linh mục để đi truyền giáo. Ước mơ được tới Hà Nội và Sài G̣n (Một Tâm Hồn trang 215). Têrêsa đă chẳng bao giờ tới Sài G̣n được. Nhưng mỗi lần đi ngang nhà Kín, trên con đường Cường Để rợp lá me, tôi thấy dáng Têrêsa đang trồng những khóm hồng. Têrêsa đă chẳng bao giờ làm linh mục, nhưng ước mơ đă đốt cháy t́nh yêu của nàng thành muôn ngàn thánh lễ trọng thể. Chúa Kitô là linh mục đau khổ, vị đă chấp nhận thánh ư của Cha ḿnh. Trong ư nghĩa ấy th́ Têrêsa đang dâng thánh lễ trên điạ cầu: “Lạy Chúa, con không muốn nên thánh nửa vời, con chẳng sợ như thế th́ phải chiụ đau khổ v́ Chúa đâu... xin Chúa nhận lấy ư riêng con, bởi v́ con chọn tất cả những sự Chúa muốn, con chọn trót ư Chúa” (Một Tâm Hồn, trang 27).

 

(trích từ cuốn “Nước Mắt và Hạnh Phúc”)