7.  LỜI NGUYỆN HOẠT ĐỘNG

 

 

 (Để tm nim trước khi bắt đầu lm một việc g, nhất l sau khi nhận lnh một trch

nhiệm)

 

Lạy Cha l Tnh Yu, Nhờ Tri Tim Đầy Ơn Phc của Mẹ Maria Đồng Cng Cứu Chuộc, Mẹ của Con Cha cũng l Mẹ của chng con,

Xin hy thực hiện mọi sự Cha muốn nơi chng con, để chng con được trở nn mọi sự cho mọi người, cho tất cả nn một, trong Cha l Cha v Con v Thnh Thần.

V Đức Kit, Cha chng con. Amen.

 

(Xem 1Gioan 4:8,16/ 1Crint 9:22/ Gioan 17:21).