BÀI SUY NIỆM ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

(trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 21/4 Năm Thánh 2000)

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch

(L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 10/5/2000, trang 6-9)

 

 

DẪN NHẬP VÀ KHAI NGUYỆN:

           

Ai muốn theo Thày hăy bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Thày” (Mt 16:24).

            Tối Thứ Sáu Tuần Thánh.

            Hai mươi thế kỷ qua Giáo Hội vẫn tụ họp nhau vào buổi tối như thế này để tưởng nhớ và làm sống lại các biến cố của giai đoạn cuối cùng trong cuộc hành tŕnh trần thế của Con Thiên Chúa.

            Năm nay, một lần nữa, Giáo Hội ở Rôma lại tụ họp nhau tại Hí Viện Trường này để theo chân Chúa Giêsu, Đấng “lên đường vác thập giá trên vai đến nơi gọi là sọ trường, tiếng Do Thái kêu là Gôngôta” (Jn 19:17).

            Chúng ta đến đây là v́ chúng ta thâm tín rằng, Đường Thánh Giá của Con Thiên Chúa không phải chỉ là một cuộc hành tŕnh đi đến nơi hành quyết. Chúng ta tin rằng, hết mọi bước chân của Chúa Kitô bị án tử, hết mọi hành động và hết mọi lời nói, cũng như hết mọi sự được thành phần tham dự vào thảm kịch tang thương này cảm thấy và tỏ ra, đều tiếp tục nói với chúng ta. Trong cả việc chịu khổ đau và tử nạn của ḿnh, Đức Kitô cũng tỏ ra cho chúng ta thấy sự thật về Thiên Chúa và về con người.

            Trong Năm Mừng Kỷ Niệm này, chúng ta muốn chú tâm đến tất cả ư nghĩa của biến cố này, để những ǵ đă xẩy ra có thể lên tiếng nói với tâm trí chúng ta bằng một quyền lực mới mẻ, và trở nên nguồn mạch ân sủng cho việc chúng ta thực sự tham phần vào biến cố ấy.

            Chia sẻ nghĩa là tham phần. Vậy việc tham phần vào thập giá của Chúa Kitô nghĩa là ǵ?

            Nghĩa là, trong Chúa Thánh Thần, chúng ta cảm nghiệm được t́nh yêu chất chứa nơi thập giá của Chúa Kitô. Nghĩa là, theo chiều hướng của t́nh yêu này, chúng ta chấp nhận thập giá riêng của ḿnh. Nghĩa là, một lần nữa, chúng ta hăy vác thập giá của ḿnh, để rồi, được tăng cường bởi t́nh yêu ấy, chúng ta tiếp tục cuộc hành tŕnh của ḿnh...

            Chúng ta hăy thực hiện hành tŕnh suốt cả đời sống, theo gương của Đấng “đă bất chấp nhục nhă chịu đựng thập giá và đă ngự bên hữu ngai ṭa của Thiên Chúa” (Heb 12:2).

Ai muốn theo Thày hăy bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Thày” (Mt 16:24).

*   *   *   *   *

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin hăy tràn đầy ḷng chúng con ánh sáng của Thần Linh Chúa, để theo chân Chúa trên đoạn hành tŕnh cuối cùng của Chúa, chúng con có thể nhận ra giá ơn cứu chuộc của chúng con, hầu trở nên xứng đáng tham phần vào hoa trái của cuộc Chúa khổ nạn, tử giá và phục sinh.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.