Chương 9 

HIỆP NHẤT

 

Hiệp nhất là khuynh hướng và là tính chất thứ ba cũng là tính chất hoàn tất của t́nh yêu. Nếu t́nh yêu chỉ là một xu hướng hướng ngoại (vị tha) và chỉ biết cho đi (chia sẻ), t́nh yêu sẽ là một thừa thăi cần được vung văi một cách bừa băi. Như thế, dù bản tính của nó có Chân Thật như vị tha, có Thiện Hảo để chia sẻ, song không Mỹ Diệu trong hiệp nhất. Mà đă không

hiệp nhất, T́nh Yêu không c̣n là một bản tính duy nhất vô cùng trọn hảo nữa.

 

Thật vậy, t́nh yêu chẳng những là cho đi mà c̣n là thu phục, đúng hơn, cho đi để thu phục. Dù t́nh yêu, khi cho đi, không có ư vị kỷ như vậy, cho đi để đoạt chiếm lại, hoàn toàn ngược với tính chất hướng ngoại của ḿnh, song, về phần đối tượng yêu, trước mănh lực vô địch và tốt lành vô đối của t́nh yêu, càng bất toàn, đối tượng yêu lại càng dễ bị thu hút bởi tất cả những ǵ là Chân, Thiện, Mỹ được tỏ ra bởi t́nh yêu và từ t́nh yêu.

 

Hiệp nhất là tác dụng thần kỳ và là sứ mệnh tối thượng của t́nh yêu nơi môi trường yêu, làm cho cả tác nhân yêu và đối tượng yêu làm nên môi trường yêu ḥa hợp với nhau, hiệp nhất với nhau, dù cả hai có những tương phản hay tương đồng, tương dị hay tương đương, về thể chất cũng như tinh thần.

 

Trước hết, t́nh yêu có thể làm cho tác nhân yêu và đối tượng yêu kết hiệp với nhau theo thể chất. Về tác động kết hợp theo thể chất này, chỉ có t́nh yêu phái tính, t́nh yêu hôn nhân, tiêu biểu nhất của t́nh yêu và cho t́nh yêu, mới có thể thực hiện được. Đó là tác động giao hợp giữa thân xác của một người nam và một người nữ. Tuy nhiên, tự việc giao hợp giữa hai thân xác chưa hẳn đă là một tác động diễn đạt yêu thương của hai người khác phái tính nhau. Chẳng hạn trong trường hợp giao hợp v́ bị cưỡng hiếp, kể cả trong trường hợp vợ chồng giao hợp v́ gượng ép, một người hứng, một người không. Trái lại, đă yêu thương nhau, nếu không bị bất lực về sinh lư, bao giờ cũng đưa đến tác động giao hợp theo thể chất này. Nhiều khi

t́nh yêu có thể đam mê đến nỗi làm cho hai kẻ yêu nhau không thể giữ ḿnh, vội vàng hiến thân cho nhau trước khi chính thức thành hôn hay bừa băi ngoài phạm vi hôn nhân được phép của ḿnh.

 

Tác động giao hợp thể chất bởi t́nh yêu thương nhau giữa hai người nam và nữ là mức độ hợp nhất đầu tiên của t́nh yêu. Tác động giao hợp do bản năng t́nh dục không phải là tác động hiệp nhất của t́nh yêu. Nó chỉ là một tác động đ̣i hỏi thỏa măn nhu cầu của bản năng như con vật, bởi thế, trên lănh vực nhân bản, nó là một tác động vị kỷ, hơn là vị tha, hiến thân cho nhau. Dù sao đi nữa, tác động giao hợp bề ngoài nơi hai con người nam và nữ yêu thương nhau mới là một diễn đạt phần nào sự kết hợp sâu xa, chân thật và bền vững trong tinh thần mà thôi. Sự kết hợp bề ngoài này không thể liên lỉ kéo dài như không thể tách rời nhau, trái lại, nhiều khi nó c̣n làm cho hai đương sự cảm thấy bải hoải, mỏi mệt, mềm nhũn ngay sau giây phút kích ngất nhất của thể xác nữa là đàng khác. Do đó, sự kết hợp thể lư nơi hai con người yêu thương nhau theo

phái tính của ḿnh không phải là một sự kết hợp trọn vẹn và hoàn hảo, cho bằng sự kết hợp về phương diện tinh thần của họ.

 

Sự kết hợp về tinh thần giữa con người với nhau nói chung, và giữa hai vợ chồng nói riêng, mới là tâm điểm nhắm đến của t́nh yêu, và mới phản ảnh trọn vẹn hơn tính chất linh thiêng và mănh lực vô địch của t́nh yêu. Sự kết hợp về tinh thần giữa hai người yêu nhau phản ảnh tính chất linh thiêng của t́nh yêu ở chỗ, nó làm cho hai con người đó, dù không mặt kề mặt, tay trong tay, chung chăn chung gối, vẫn có thể gần nhau được bằng tâm trí của họ. Không gian dù cách trở, thời gian dù xa xưa, cũng không chia cắt được sự quyến luyến và gắn bó nhau của họ. Tất cả h́nh ảnh và con người nhau luôn luôn sống

động trong họ. Họ luôn luôn tưởng nhớ, nghĩ đến, lo cho nhau. Bởi thế, kể cả nhân gian cũng không thể phá đám sự kết hợp về phương diện tinh thần này của họ được. Nhân gian dù có đe dọa hay cản trở lại càng làm cho họ quấn chặt với nhau hơn. Nhân gian dù có quyến rũ và thu hút họ đi nữa, một khi t́nh yêu nhau nơi tâm trí của họ đă đầy, h́nh ảnh trong nhau vẫn thần tượng, cũng không thể nào làm sứt mẻ.

 

Nhân gian c̣n là chính đối tượng yêu, dù có tự thay đổi hay bị đổi thay đi nữa, t́nh yêu thuần túy trong tác nhân yêu vẫn hiến cho đối tượng yêu, hướng về đối tượng yêu, chờ đợi đối tượng yêu. Để rồi, khi sống bên nhau, họ kết hợp với nhau trong tinh thần ở chỗ, họ luôn luôn chú ư đến người yêu và làm theo ư của người yêu hơn là ư nghĩ, ư thích và ư muốn của họ. Có thể nói, ư của người yêu là ư của họ. Hạnh phúc của người yêu là sung sướng của họ. Đến nỗi, dù họ không được người yêu của họ đối xử với họ như họ đă đối xử với người họ yêu, người yêu của họ vẫn sống trong họ và họ vẫn sống cho người yêu. T́nh yêu tự nó là một bản tính duy nhất, nên t́nh yêu cho đi và t́nh yêu nhận lại, đối với họ cũng chỉ là một. Nên, dù không được người yêu đáp lại t́nh yêu của ḿnh, th́, t́nh yêu cho đi của họ, tự nó, cũng vẫn là một t́nh yêu trọn vẹn. Chính t́nh yêu này sẽ phản hồi, khi nó thu phục đối tượng yêu, làm cho đối tượng yêu quay về nguồn phát xuất Chân, Thiện, Mỹ là tác nhân yêu đích thực, một tác nhân yêu bằng một t́nh yêu thuần túy, một t́nh yêu nhưng không.

 

Khi con người đă kết hợp với nhau đến độ không c̣n lệ thuộc vào cả chính đối tượng yêu, th́ tác nhân yêu không phải là kết hợp với đối tượng yêu cho bằng với chính t́nh yêu. Kết hợp với chính t́nh yêu mới là mức độ an toàn nhất và hoàn hảo nhất của tác nhân yêu. Nhờ kết hợp với t́nh yêu mà chính con người tác nhân yêu hiệp nhất với nhau trước tiên. Thân xác luôn luôn hợp với linh hồn, phần hạ hợp với phần thượng. Bằng không, tác nhân yêu sẽ không thể nào có thể hy sinh cho đối tượng yêu được. Do đó, phải nói rằng, khi yêu, tác nhân yêu bằng cả con người của ḿnh, yêu hết ḷng (bề trong, phần thượng) và hết sức (bề ngoài, phần hạ) của ḿnh. Hơn nữa, một khi kết hợp với chính t́nh yêu, tác nhân yêu đă trở nên như t́nh yêu, sống động như t́nh yêu, có thể yêu hết mọi người như một và yêu một người như tất cả mọi người, và làm cho mọi sự được kết hợp với họ, hiện thân trung thực và tác nhân sống động của t́nh yêu, kiện toàn trong Chân, Thiện, Mỹ, bản tính của t́nh yêu cũng là bản tính của họ bấy giờ.

 

T́nh yêu là một bản tính vô cùng viên măn, đồng thời cũng là bản tính duy nhất là như thế. T́nh yêu vô cùng viên măn, nên tác nhân yêu cảm thấy hướng ngoại (vị tha) và cảm thấy hiến thân (chia sẻ) là vậy, kể cả những ǵ họ chưa có, không có hay tự ḿnh không làm được. Thế mà, với t́nh yêu và trong t́nh yêu, nếu họ biết lột xác để hóa thân nên một với t́nh yêu, họ có thể làm và có thể có tất cả những ǵ mắt họ chưa hề thấy, tai họ chưa hề nghe, ḷng họ chưa hề cảm. Bởi v́, lúc ấy,

họ đă được siêu thoát ra khỏi bản thân bé nhỏ, bản ngă vị kỷ, và hữu thể hạn hẹp của họ, để trở thành vô biên, vô tận, vô cùng, bất biến và bất diệt như chính t́nh yêu. Và cũng chính lúc họ được siêu thoát, họ trở nên đơn thuần như thần linh như thế, họ đă có thể thẩm thấu tất cả và nên một với mọi sự. Thực tại hiệp nhất cuối cùng của t́nh yêu chính là ở chỗ này vậy.