Kết Phần Ba 

 

Một con người bắt đầu yêu th́ t́nh yêu như nở hoa trong họ.

 

Thế nhưng, t́nh yêu không phải chỉ là những cánh hoa để chiêm ngắm, để hưởng thụ.

 

Bởi thế, chẳng lạ ǵ, những kẻ chỉ muốn hưởng thụ t́nh yêu, muốn ngắt hái t́nh yêu, v́ sắc đẹp, v́ sức quyến rũ của nó nơi bản thân của đối tượng yêu, và v́ hương thơm phức được tỏa ra từ chính t́nh yêu mà đối tượng yêu hiến cho họ, mà họ đă chạm phải những cái gai của hoa yêu.

 

Chính những đau khổ tạo nên bởi t́nh yêu, (không yêu, con người đă không khổ), mà t́nh yêu đối với con người không c̣n đẹp nữa.

 

Nhưng, không phải v́ thế mà con người không c̣n yêu hay không muốn yêu nữa, trái lại, nhiều khi họ c̣n bị khích thích yêu thương hơn bao giờ hết. Lúc bề ngoài t́nh yêu không c̣n đẹp, như một cái hoa bắt đầu rụng hết cánh, hết sắc, hết hương, song bên trong con người vẫn c̣n sung sức yêu thương như thế, mà t́nh yêu bắt đầu tượng, nghĩa là bắt đầu kết nụ để sửa soạn sinh trái.

 

Thật vậy, không qua giai đoạn mất đẹp này, t́nh yêu nơi con người không thể sinh trái được.

 

Chính trong giai đoạn và nhờ giai đoạn thử thách này mà sự hiệp nhất của t́nh yêu trong tinh thần mới được thực hiện.

 

Bằng không, cùng lắm, nó chỉ dừng lại ở sự kết hợp theo thể chất, một sự kết hợp do ong bướm đưa t́nh xui nên mà thôi, chứ không phải sự kết hợp tự tại do chính t́nh yêu chín mùi h́nh thành, một sự kết hợp để sinh muôn vàn trái qủa tốt lành theo bản tính duy nhất vô cùng viên măn của t́nh yêu.