Vào Phần Hai

 

Phải,

 

BẢN CHẤT CỦA T̀NH YÊU, MỘT BẢN TÍNH DUY NHẤT VÔ CÙNG VIÊN MĂN, CÓ THỂ LÀM CHO MÔI SINH CỦA NÓ LÀ CON NGƯỜI TRỞ THÀNH MỘT SIÊU VŨ TRỤ, XỨNG HỢP VỚI NÓ, ĐÓ LÀ

CHÂN,

THIỆN,

MỸ.

 

Một T́nh Yêu không tỏ ra bản chất Chân Thiện Mỹ làm nên chính ḿnh hay không làm cho môi sinh của nó đạt được thực tại lư tưởng Chân Thiện Mỹ của họ, sẽ không phải là T́nh Yêu chân chính.

 

Một T́nh Yêu chân chính là một T́nh Yêu kiện toàn và triển nở hữu thể con người là mẹ cưu mang và hạ sinh nó.

 

Một T́nh yêu chân chính cũng là một T́nh Yêu tha hóa và hoàn hảo hóa hiện thể con người, chủ thể là chồng của nó.

 

Một T́nh Yêu chân chính c̣n là một T́nh Yêu sinh hoa kết trái năng thể con người là miêu duệ do chính nó cho vào đời, (khi nó kết hợp với hiện thể con người).

 

Vậy,

 

Đối với hữu thể của con người, T́nh Yêu như một người con đối với một người mẹ;

 

Đối với hiện thể của con người, T́nh Yêu như một người vợ đối với một người chồng;

 

Đối với năng thể của con người, T́nh Yêu như một người mẹ đối với một người con.

 

Bởi v́,

 

Bản chất và thực tại của T́nh Yêu chân chính chính là Chân Thiện Mỹ, một bản chất và thực tại cũng là của toàn thể con người đă cưu mang T́nh Yêu, sử dụng T́nh Yêu và lệ thuộc T́nh Yêu.

 

Chân,

 

Đó là thực tại của hữu thể con người, cái con người có, và là đối tượng cho trí khôn con người nhận biết, nhờ đó, con người mới thực sự hiện hữu theo bản tính của ḿnh.

 

Thiện,

 

Đó là thực tại của hiện thể con người, cái con người là, và là đối tượng cho ḷng muốn con người ước ao, nhờ đó, con người mới có thể được kiện toàn theo thiên chức của ḿnh.

 

Mỹ,

 

Đó là thực tại của năng thể con người, cái con người làm, và là đối tượng cho tinh thần con người nương theo, nhờ đó, con người mới có thể sinh hoa kết qủa theo ơn gọi của ḿnh.