TỔNG KẾT 

 

 SIÊU THOÁT

 

Cũng như mọi tạo vật, tự bẩm sinh, mang thân phận được tạo dựng, con người là một sự có bất toàn.

 

VỀ NGUYÊN UỶ,

 

Con người là một sự có bất toàn ở chỗ:  

Con người không tự ḿnh mà có, nghĩa là con người muốn có hay không hoàn toàn ngoài ư muốn, y' thích và ư nghĩ của con người.

 

VỀ CÙNG ĐÍCH,

 

Con người cũng là một sự có bất toàn ở chỗ:  

Con người không biết lúc nào là giây phút tận số của ḿnh, dù có không muốn sống nữa cũng chưa chắc đă có đủ can đảm tự kết liễu cuộc đời để ra khỏi trần gian, dù có liều lĩnh đi đến việc tự tử đi nữa, chắc ǵ họ đă chết trước thời điểm ấn định cho số mạng của họ.

 

VỀ HIỆN SINH,

 

Con người c̣n là một sự có bất toàn ở chỗ:  

Dù đề pḥng và khôn ngoan hết sức, con người cũng không sao biết trước những ǵ bất trắc sẽ xẩy ra cho ḿnh để mà tránh né; kể cả có biết trước, con người, trong nhiều trường hợp, cũng chưa chắc đă biết tránh né thế nào cho khỏi cảnh lợn

lành chữa thành lợn què; nhất là, cả những việc trong phạm vi, khả năng và trách nhiệm của ḿnh, nhiều khi con người cũng không thể nào chu toàn hay thực hiện cho hoàn toàn và trọn vẹn theo ư thức của ḿnh.

 

Như thế,  

Sống trên thế gian, con người chẳng những bất toàn mà c̣n bất lực nữa.

 

THẾ GIAN ĐỐI VỚI CON NGƯỜI CHẲNG KHÁC G̀ NHƯ MỘT NGỤC TÙ CHUNG THÂN, VÀ CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI LÀ MỘT SINH LINH VẬT DUY NHẤT TRONG VŨ TRỤ HUYỀN BÍ BAO LA NÀY CHỈ LÀ MỘT CUỘC VƯỢT THOÁT (EXODUS) BA PHẠM TRÙ CỦA THẾ GIAN LÀ KHÔNG GIAN, THỜI GIAN VÀ NHÂN GIAN.

 

Không gian LÀ MÔI TRƯỜNG CỦA HỮU THỂ, tức của cái  con người có.

 

Thời gian LÀ MÔI TRƯỜNG CỦA HIỆN THỂ, tức của cái con người là.

 

Nhân gian LÀ MÔI TRƯỜNG CỦA NĂNG THỂ, tức của cái  con người làm.

 

Trên thực tế,  

Con người bị vây hăm và lệ thuộc vào ba phạm trù này của thế gian, và v́ bản chất tự do của ḿnh, họ phải t́m cách vượt thoát.

 

Thế nhưng,

 

Theo nguyên tắc,  

KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI LỆ THUỘC THẾ GIAN MÀ NGƯỢC LẠI, CHÍNH THẾ GIAN LỆ THUỘC VÀO CON NGƯỜI NHƯ CHỦ THỂ CỦA M̀NH, TRONG KHI CON NGƯỜI CHỈ LỆ THUỘC THẾ GIAN NHƯ ĐIỀU KIỆN MÀ THÔI.

 

Trường hợp con người ở trong thế gian và lệ thuộc vào thế gian đó giống hệt như sự cấu trúc của một hạt giống. 

 

Hạt giống chỉ nẩy nở theo tầm vóc của ḿnh khi vỏ của nó nứt ra và mục đi. Thế nhưng, hiện tượng vỏ của hạt giống nứt ra và mục đi cho hạt giống có thể nẩy mầm và phát triển thành cây chỉ là một điều kiện mà thôi, chứ không phải là nguyên lư của hiện tượng này. Nguyên lư của việc nẩy nở này chính là v́ nhân của hạt giống tới thời điểm nẩy nở của nó, làm bung lớp vỏ bao bên ngoài nó.

 

Cũng thế,

 

Con người nhỏ bé tượng trưng cho nhân của vũ trụ vật chất cứng ngắc, vô hồn, khổng lồ bên ngoài thân xác con người, mà cảm giác của con người là lớp màng giao liên giữa thế giới hữu h́nh và thế giới vô h́nh nơi con người.

 

VŨ TRỤ VẬT CHẤT LỆ THUỘC CON NGƯỜI LÀ NHÂN TRUNG MANG SỰ SỐNG VÔ H̀NH CỦA NÓ CŨNG SẼ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI VÀ GIẢI THOÁT KHỎI TRẠNG THỂ BẤT TOÀN CỦA M̀NH, NHỜ Ở CUỘC VƯỢT THOÁT CỦA CON NGƯỜI, ĐÚNG HƠN LÀ NHỜ Ở CUỘC SIÊU THOÁT CỦA CON NGƯỜI KHỎI CHÍNH BẢN THÂN CỦA HỌ.

 

Tuy nhiên,

 

Làm sao con người có thể tự giải thoát khỏi bản thân gồm hai yếu tố vô h́nh, vô hạn là linh hồn, và hữu h́nh, hữu hạn là thân xác, tự bẩm sinh đă được hợp nhất với nhau làm thành bản tính tạo nên hữu thể sống động của họ, nếu họ không tự tư,

và phải tự tử thành công mới được.

 

Bởi v́,

 

Chỉ có chết thật, con người mới được giải thoát và ra khỏi thế gian này mà thôi.

 

Tuy nhiên,

 

Nếu chết như thế, con người chẳng khác nào như nhân bị thối, chẳng những không làm cho hạt giống nẩy nở, mà c̣n làm cho nó hư đi và ô uế cả ḷng đất vô tội nữa là đàng khác.

 

Nếu cách vượt thoát thế gian này bất xứng với con người, trong khi con người, dù không có ư giải thoát thế gian vật chất hữu h́nh này bằng cuộc tự vượt thoát của ḿnh, họ vẫn không thể nào có thể măi măi bị tù túng trong thế gian.

 

Theo kinh nghiệm,

 

Nếu con người không thể vượt thoát được thế gian bằng đường lối tự tử như thế, th́ họ sẽ vượt thoát bằng đường hầm, tức bằng cách đục khoét thế gian cho đến cùng.

 

Nhưng,

 

Càng đào sâu vào thế gian, con người lại càng cảm thấy tăm tối lạ lùng, không biết đâu mà ṃ, không c̣n thấy đâu là ánh sáng vẫn le lói trên nóc nhà tù mà lư trí của họ vẫn nh́n thấy như kêu gọi ḷng muốn vô biên của họ vươn lên cho hy vọng vượt thoát của họ.

 

Có những người đă đào hầm vượt thoát ngục tù thế gian sâu đến nỗi đă chạm đến tầng hỏa ngục, để rồi, chẳng những không vượt thoát khỏi ngục tù thế gian tạm thời th́ chớ, họ lại c̣n bị đời đời giam cầm trong đó, không bao giờ có thể ra

khỏi hay c̣n hy vọng vượt thoát nữa.

 

Đây là trường hợp của những con người vị kỷ và tự ái. Sống trên thế gian với một ḷng tham vô đáy và hưởng thụ tận cùng, song không bao giờ thỏa, lại c̣n cảm thấy bất an và bất hạnh hơn bao giờ hết, cho tới khi chết là hết.

 

Họ chẳng khác ǵ nhân của một hạt giống không có sức phá vỡ lớp vỏ thế gian bao bọc họ, nên đă bị chính lớp vỏ đó làm cho chết ngạt một cách oan uổng. Thế là, cả nhân và vỏ đă bị hư đi một cách tội nghiệp.

 

Tự tử là cách vượt thoát ngục tù thế gian bằng con người ngang.

 

Đào hầm là cách vượt thoát ngục tù thế gian bằng con người dọc.

 

Cả hai đều không thành công.  

 

Chẳng nhẽ không c̣n cách nào khác?

 

Con người tự do.  

Con người tài giỏi.  

Con người khôn ngoan.

 

Con người vốn tự đắc là ḿnh đă có thể làm chủ không gian bằng phi thuyền và những phương tiện lưu thông và truyền thông xă hội chớp nhoáng nhất.

 

Cũng nhờ những phương tiện truyền thông này, họ có thể làm cho qúa khứ sống lại như thật trên màn ảnh hay trong sách vở, báo chí, hay cũng có thê báo cho nhau biết trước những ǵ sẽ xẩy ra tổng quát trong tương lai như thời tiết, băo lụt, động đất v.v.

 

Ngoài ra, với khoa chiêm tinh, tướng số họ có thể biết được cả tâm linh và con người của nhau; với hệ thống điện toán, họ c̣n kiểm soát được lư lịch và đời sống nhân sự của nhau nữa v.v.

 

Thế là, ba phạm trù không gian, thời gian và nhân gian như thành tŕ kiên cố vây hăm con người trong thế gian, dần dần đă bị con người cùng nhau làm chủ.

 

Đây là một cuộc vượt thoát có vẻ ngoạn mục nhất. Bởi v́, con người đă hợp sức với nhau, công kênh nhau lên cho đến nóc

chót vót của ngục tù thế gian mới thôi, để có thể vượt thoát bằng đường thẳng.

 

Thế nhưng,

 

Cái tháp người càng lên cao càng bị lung lay lạ lùng, v́ sức nặng qúa sức của những con người trên cùng bởi mang theo những qủa bom nguyên tử hay khinh khí trong ḿnh, với sứ mệnh, khi lên đến nóc ngục hầm thế gian th́ dùng nó để phá cửa, (bằng không, có lên đến nơi, cũng bằng thừa nếu không có ch́a khóa mở ngục).

 

Phải, con người đang chung sức thực hiện cuộc vượt thoát theo đường thẳng. Và, theo như họ nghĩ, tự ḿnh họ chắc chắn sẽ vượt thoát, cho dù lâu la, vất vả và nguy hiểm không ít.

 

Có thể lúc họ phá cửa ngục hầm thế gian, cửa hầm chưa kịp mở th́ chính họ đă bị tiêu diệt bởi khí giới mà chính bàn tay

quyền năng và trí óc khôn ngoan của họ đă tạo ra.

 

Dầu sao, họ cũng đă đạt được mục đích là thoát khỏi cuộc giam cầm của thế gian, v́ nhờ chết đi, họ đă ngang nhiên ra khỏi thế gian một cách dễ dàng, hơn nữa, thế gian c̣n bị họ tàn phá để trả thù việc nó đă ác nghiệt và kiên cố giam cầm một đời làm người tự do của họ.

 

Để rồi,

 

Kết qủa xẩy ra không thể tránh, đó là, hạt giống sự hữu hữu h́nh được tạo nên bởi hai thành tố là thế gian, như vỏ, và con người, như nhân, vẫn không nẩy nở ǵ cả, trái lại, c̣n cùng nhau bị hư đi, bị thối rữa, không đạt được Sự Hữu tuyệt đối vô cùng viên măn mà cả con người lẫn thế gian được thông phần khi được dựng nên với thân phận tạo vật bất toàn (do đó) cần được kiện toàn trong sự hiệp thông trọn vẹn với Sự Hữu Đệ Nhất vô cùng toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ, là thực tại và là đối tượng tối cao của ḿnh.

 

Ánh sáng le lói, dù rất mờ nhỏ như sao đêm trên bầu trời cao tỏa chiếu xuống vực sâu thăm thẳm thế gian, nơi lưu đầy của người, cũng là h́nh bóng của Sự Hữu Đệ Nhất vô cùng toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ đối với loài có lư trí để nhận biết sự thật là con người.

 

CHÍNH V̀ C̉N THẤY ÁNH SÁNG SỰ SỐNG ĐÓ MÀ THẾ GIAN CHỈ LÀ NƠI LƯU ĐẦY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ HỎA NGỤC.

 

ÁNH SÁNG ĐÓ LÀ NIỀM TIN, LÀ HY VỌNG VƯỢT THOÁT CỦA CON NGƯỜI VÀ CHO CON NGƯỜI.

 

Nhưng,

 

Tuy biết được trên đầu ḿnh là thiên đường như thế, con người vẫn không thể nào tự vượt thoát khỏi thế gian, nơi mà họ đă

được sinh ra, lớn lên và sống động, để đời đời được hưởng hạnh phúc như ḷng của họ vẫn ước mơ.

 

Thế mà,  

 

Con người có ngờ đâu rằng họ vẫn có thể vượt thoát thế gian một cách hết sức dễ dàng, chớp nhoáng và thần t́nh, không phải bằng những đường lối khôn ngoan tự nhiên như loài người thường nghĩ ra và thực hiện song đă hoàn toàn thất bại, như hủy thể chính ḿnh (theo chiều ngang), hưởng thụ thế gian (theo chiều dọc) hay hủy hoại thế gian (theo chiều thẳng).

 

Đường lối đó chính là:  

Biến Thể.

 

Vâng,

 

Chỉ có biến h́nh đi, con người mới không bị lệ thuộc vào ba phạm trù hữu h́nh, hữu hạn mà thế gian đang vô t́nh vây kín họ.

 

Nhưng,

 

CON NGƯỜI LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾN THỂ, TỪ MỘT TRẠNG THÁI HỮU H̀NH VÀ HỮU HẠN, SANG TRẠNG THÁI HOÀN TOÀN VÔ H̀NH VÀ VÔ HẠN, ĐỂ CÓ THỂ VƯỢT THOÁT THẾ GIAN, NẾU KHÔNG PHẢI LÀ SIÊU THOÁT.

 

Đúng thế,

 

CHỈ CÓ SIÊU THOÁT, DÙ C̉N SỐNG TRÊN THẾ GIAN VÀ TRONG THẾ GIAN, CON NGƯỜI MỚI KHÔNG C̉N LỆ THUỘC THẾ GIAN, TRÁI LẠI, C̉N LÀM CHỦ VÀ LỢI DỤNG THẾ GIAN ĐỂ ĐẠT ĐẾN CHÂN, THIỆN, MỸ LÀ THỰC TẠI ĐỜI ĐỜI CỦA CẢ CON NGƯỜI VÀ THẾ GIAN.

 

Chính nơi mỗi con người đă có mầm mống để siêu thoát, để biến thể, đó là linh hồn vô h́nh và vô hạn của họ.

 

Và,

 

Chính nhờ linh hồn và trong linh hồn này của ḿnh, con người đă nh́n thấy ánh sáng tỏa ra từ Sự Hữu Đệ Nhất, nguyên ủy và cứu cánh của họ.

 

Nhờ linh hồn, con người đă nh́n thấy ánh sáng sự sống, v́ trí khôn của họ vốn hướng về sự thật.

 

Và,

 

Trong linh hồn, con người đă có điện lực của ánh sáng sự sống này rồi.

 

Bởi v́,

 

Nếu không có điện lực tính, con người cũng không thể nào nh́n thấy hay bắt được luồng ánh sáng sự sống ngoại tại kia.

 

(Cũng như trong trường hợp dù mắt vẫn mở, ánh sáng vẫn soi, song con người vẫn không thấy ǵ cả; hay trong trường hợp dù cũng có bộ óc như ai, cũng được dậy dỗ như thường, song con người vẫn có thể không hiểu ǵ cả, hay chỉ hiểu hết sức tối thiểu và chậm chạp.

 

Trường hợp thứ nhất, có thể v́ con người bị mù, trường hợp thứ hai, có thể v́ con người tối trí, không sáng trí đủ. Dù bị mù hay tối trí đi nữa, nghĩa là v́ lư do kỹ thuật và h́nh thức, con người bị mù hay không sáng trí đủ, nói chung, vẫn không có phản ảnh tính tương xứng để thích ứng với thực tại ngoại tại của ḿnh, thế thôi).

 

Về phương diện tâm linh, phản ảnh tính đối với ánh sáng sự sống ngoại tại kia là chính điện tính trong nội tâm của con người này, đă được phú bẩm cho con người ngay khi họ vào đời, và được lóe sáng từ bóng đèn lương tâm đơn thành ngay chính của họ.

 

Chính ánh sáng được phát quang từ bóng đèn lương tâm này của con người là phản ảnh ánh sáng sự sống mà họ đă nh́n

thấy trên bầu trời, từ ngục tù thế gian.

 

Do đó,

 

Con người, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần đi sâu vào thâm tâm của ḿnh là thấy ngay thế giới thần linh, và bắt đầu nhập cuộc đời đời.

 

V́,

 

Ở đây, thâm tâm của họ, dưới ánh sáng huyền diệu song vô cùng sống động do lương tâm chiếu sáng, con người đă thấy được và cảm thấy tỏ tường Sự Hữu Đệ Nhất vô cùng toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ của ḿnh.

 

Để rồi,

 

Từ đó, t́nh yêu siêu linh nẩy sinh trong họ, và chính t́nh yêu này sẽ là nguyên lư làm cho họ siêu thoát vậy.

 

T̀NH YÊU, NƠI CON NGƯỜI VÀ ĐỐI VỚI CON NGƯỜI MỀM YẾU NHƯ NƯỚC, CHẲNG KHÁC G̀ NHƯ

LÀ MỘT NGỌN LỬA NUNG NẤU CON NGƯỜI, ĐẾN NỖI, CÓ THỂ LÀM CHO CON NGƯỜI BIẾN THỂ THÀNH HƠI NƯỚC, NHỜ ĐÓ, CON NGƯỜI MỚI THOÁT RA KHỎI NGỤC HẦM THẾ GIAN MỘT CÁCH DỄ

DÀNG.

 

 Như con người là nhân của thế gian thế nào, t́nh yêu cũng là nhân của con người như vậy. T́nh yêu là một bản tính bẩm sinh được phú bẩm nơi con người khi con người vào đời.

 

Nhưng, không như lương tâm cũng là thành phần được phú bẩm nơi con người, phải đợi đến khi con người biết sử dụng lư trí mới xuất đầu lộ diện, t́nh yêu đă bắt đầu lên men ngay từ khi con người lọt ḷng mẹ.

 

Tuy nhiên,

 

T́nh yêu vẫn không thể nào làm cho ba phạm trù của con người là thân xác (lệ thuộc phạm trù không gian của thế gian), linh hồn (lệ thuộc phạm trù thời gian của thế gian), và cuộc đời của họ (lệ thuộc phạm trù nhân gian của thế gian) hoàn toàn dậy men được, để họ có thể trở nên chiếc bánh chứa ban sự sống, làm cho chính họ cũng như thế gian no thỏa hạnh phúc, không c̣n bị đói khổ và đói chết nữa.

 

Lư do duy nhất đă làm cho t́nh yêu là một bản tính vô cùng sống động, toàn năng và bất tử không thể thực hiện được bản chất chân, thiện, mỹ của ḿnh, là v́ môi trường mà t́nh yêu, như men, được vùi xuống đó, không phải hay chưa phải hoàn toàn là một thứ bột không men thuần khiết để môi trường của nó được biến hóa từ bột nên men.

 

Khối bột con người, tức môi trường mà t́nh yêu được  vùi vào đó, chưa đủ điều kiện để dậy men như thế, có thể là v́ những chất bất lợi sẵn có trong bột.

 

Chẳng hạn như chất bản năng, chất tự ái, chất vị kỷ, nghĩa là toàn những chất t́m ḿnh, có khuynh hướng làm cho bột cứng lại, đóng thành từng cục to tướng, làm chết nghẹt cả men t́nh yêu mang tính cách sung măn nẩy nở đă được trộn lẫn trong đó.

 

Bởi thế,

 

Muốn vượt thoát thế gian, đúng hơn muốn cùng thế gian siêu thoát, việc làm quyết liệt và khẩn thiết nhất con người phải không ngừng nỗ lực thực hiện, đó là:

 

Biết ḿnh, TỨC LUÔN NHẬN BIẾT, (ĐỪNG LÀM TẮT), ÁNH SÁNG SỰ SỐNG TRONG THÂM TÂM CỦA M̀NH,  

 

 

bỏ ḿnh, (vị tha, chia sẻ, hợp nhất), nhờ năng lực vô địch của t́nh yêu và theo bản chất duy nhất vô cùng sung măn của t́nh yêu, nguyên lư sống động của con người. Cho đến khi con người, với t́nh yêu là động lực, về nguồn thực tại tối thượng của ḿnh là Chân, Thiện, Mỹ, và đạt đến tầm vóc đích thực của ḿnh là công chính, thiện hảo và khôn ngoan, làm nên vĩnh phúc của ḿnh, một con người viên măn yêu thương.

 

Thế nhưng, thế gian gồm ba phạm trù là không gian, thời gian, và nhân gian, theo tự nhiên, nhờ làm nên và hội tụ nơi nhân tính của con người, đă được nhân bản hóa nơi hữu thể con người, tâm linh hóa nơi hiện thể con người, và sống động hóa nơi năng thể con người, nó có cần hết mọi con người thuộc về nó, cũng như nó lệ thuộc họ, phải siêu thoát, và họ phải thực sự và hoàn toàn siêu thoát, (chứ không nửa vời), th́ nó mới được giải thoát cùng với sự siêu thoát của họ chăng?

 

Nếu mọi người đến trong thế gian này phải siêu thoát th́ thế gian nhờ đó mới được siêu thoát với họ và trong họ, chắc chắn sẽ không thể nào xẩy ra. Cứ xem những người sắp chết, trước khi ĺa đời, họ c̣n tiếc xót đủ thứ th́ biết. Hầu như ai cũng sợ chết, và khi đối diện với tử thần th́ bấn loạn, bất an, như gặp bất hạnh nhất trên đời. Như thế, có nghĩa là, con người, theo tự nhiên, vẫn chưa hoàn toàn thỏa măn, và, theo siêu nhiên, vẫn chưa được b́nh an nội tâm là trạng thái hoàn toàn làm chủ ḿnh, đến nỗi không ǵ có thể khuấy động được họ nữa. Theo tự nhiên, hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, con người c̣n mắc phải triệu chứng bất toàn, chưa siêu thoát như thế, thử hỏi, thế gian lệ thuộc vào con người, như vỏ lệ thuộc vào nhân, (nhân có nẩy nở th́ vỏ mới rạn nứt và nẩy nở theo thế nào), cũng không thể tự kiện toàn được, nếu loài người cứ lệ thuộc vào nó và chẳng hơn ǵ nó. Như thế, thế gian sẽ không bao giờ được siêu thoát? Nhất nữa, chẳng những tất cả mọi người siêu thoát mà c̣n phải thực sự và hoàn toàn siêu thoát mới được, th́ thế gian lại càng không bao giờ có thể hy vọng được tham hưởng trọn vẹn Sự Hữu tuyệt đối vô cùng toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ, nhờ con người cả!

 

Thật ra, nếu ai cũng là người, giống nhau và bằng nhau theo bản tính của ḿnh là một hữu thể sinh linh có hồn và xác, dù sinh ra trước hay sau, con người, và chỉ cần một con người thôi, cũng có thể làm cho cả thế gian này siêu thoát với chính ḿnh họ. Bởi v́, nơi nhân tính của họ, cũng như của mỗi người, nói chung, đă có tất cả ba phạm trù của thế gian, thân xác hội tụ mọi yếu tố của không gian, linh hồn bất tử là bản chất của thời gian hữu hạn, và tinh thần làm người liên kết nhân tính lại với nhau là phẩm cách của tất cả nhân gian, khi con người muốn tỏ ra ḿnh thực sự là loài người chứ không phải loài vật.

 

Nhưng, ai sẽ là người tự cho ḿnh hoàn toàn siêu thoát khi c̣n sống ở thế gian, để có thể tự cứu ḿnh, đồng thời cứu đồng loại (phạm trù nhân gian), và thăng hóa cả hoàn cảnh sống của ḿnh, là nơi sống (phạm trù không gian) và lúc sống (phạm

trù thời gian)? Nếu không, thế gian vẫn đời đời bất toàn khi c̣n thời gian, và vô cùng bất hạnh khi hết thời gian. Dù sao thời gian cũng chỉ là một yếu tố tạo nên thế gian, nên nó cũng có đầu, khởi sự, và có đuôi, kết thúc, chứ không thể là vĩnh cửu, bằng không, thời gian đă không c̣n phải là thời gian nữa, mà là vĩnh cửu mất rồi. Như đời sống của một con người tới số, hết số sẽ phải chết, thế gian, khi hết thời gian sẽ là tận thế, cũng sẽ qua đi trong t́nh trạng bất toàn của ḿnh, và v́ là đời đời, nên t́nh trạng bất toàn không c̣n bao giờ có thể hoàn toàn nữa, (v́ hết thời gian rồi), sẽ trở thành nỗi bất hạnh vô cùng của thế gian và cho thế gian..., nếu thế gian không được cứu vớt và giải thoát kịp thời, bởi ít là một con người siêu thoát nào đó, bằng t́nh yêu siêu linh tuyệt diệu của họ.

 

Thế gian có con người nào yêu thương hoàn toàn siêu thoát không?

 

Thế gian có được cứu thoát khỏi cảnh bất toàn của ḿnh hay không?

 

Theo niềm tin của Kitô Giáo, thế gian, trong đó có nhân gian là chính, tức con người, đă, đang và sẽ được cứu thoát.

 

Thế gian đă được cứu thoát bởi Đức Giêsu Kitô, Đấng đă tự xưng ḿnh là Ánh Sáng thế gian, là Đạo Lộ, là Chân Lư và là Sự Sống, Đấng mà ngày Giáng Sinh hằng năm của Ngài kể như một ngày tết của thế giới, ngày đầu xuân của thế gian, Đấng đă tự hiến mạng sống ḿnh trên thập gía để cứu chuộc thế gian, và đă thu phục được cả một phần tư (hiện nay trên một tỉ) con người trên thế gian (hiện nay trên bốn tỉ).

 

Thế gian đang được cứu thoát bởi Giáo Hội của Ngài, nơi qui tụ các kẻ tin vào Ngài và theo gương Ngài, v́ yêu thương trọn lành, đă hy sinh vui thú đời ḿnh để hiến thân và xả thân phục vụ nhân loại một cách vô vị lợi, về đủ mọi phương diện. Đặc biệt là phục vụ các thành phần bất hạnh trên thế gian như nghèo khổ, yếu đau, trong các viện cô nhi, các bệnh viện, các trại cùi, các trường học. Điển h́nh nhất là trường hợp tu hội của mẹ Têrêsa ở Calcutta bên Ấn Độ hiện nay. Ngoài ra, lịch

sử của chung nhân loại và của riêng các dân nước c̣n đỏ thắm máu đào của các kẻ trung thành theo chân Đức Kitô, để làm chứng về Ngài, bằng đức bác ái trọn lành như Ngài đă dậy và đă làm gương. Dù bị bắt bớ và giết hại một cách hết sức oan ức, bất công và bất nhân trong xă hội, ngược lại với quyền tự do tôn giáo của ḿnh cũng là người dân như mọi người dân theo các đạo khác, mà vẫn sẵn sàng thứ tha cho bạo quyền và các kẻ làm khốn ḿnh. Cái chết đầy yêu thương trọn lành như thế của họ đă không một vị anh hùng nào, dù ái quốc đến đâu đi nữa, có thể tự nhiên mà làm được. Điển h́nh là thành phần thiểu số Công Giáo ở Việt Nam chịu tử đạo vào ba thế kỷ 17, 18 và 19 vừa qua, trong số đó, có 117 vị đă được giáo hội Công Giáo hoàn vũ tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 18-6-1988 tại Rôma, thủ đô từ đầu của Kitô giáo.

 

Thế gian sẽ được cứu thoát bởi chính Đức Giêsu Kitô khi Ngài trở lại trần gian trong ngày tận thế, ngày mà thời gian như linh hồn ra khỏi thân xác không gian, làm cho không gian biến sang một thể trạng có thể đời đời tồn tại, (v́ tất cả những

ǵ đă được dựng nên, không thể nào tự động trở về hư vô là nguồn gốc của ḿnh được nữa), xứng hợp với bản chất vĩnh cửu của thời gian lúc bấy giờ. Tuy nhiên, v́ không tự ḿnh mà có, nên, thời gian cũng không tự ḿnh mà hết. Nó hết là v́

Đức Giêsu Kitô, Ánh sáng thế gian, thực tại và Sự Sống của thế gian tái hiện, thay thế cho sự hữu hạn của thời gian, và làm cho thế gian đổi mới một cách xứng hợp với Ngài, trong Ngài và cho Ngài.

 

Phải, chính lúc bấy giờ, như từ thể thức một hạt giống trong ḷng đất, (ám chỉ t́nh trạng hữu h́nh và hữu hạn), biến sang thể thức cây cối mọc thẳng lên trời, (ám chỉ t́nh trạng vô h́nh và vô hạn), thế gian được đổi mới, được canh tân, nghĩa là không c̣n những ǵ là bất toàn, mà chỉ c̣n toàn là những ǵ chân, thiện, mỹ, bản chất của t́nh yêu siêu linh trọn hảo,

đă cứu thoát thế gian và là sự sống cho con người, trung tâm của thế gian và là hiện thân của t́nh yêu duy nhất vô cùng viên măn hạnh phúc và vinh quang!

 

Hoàn tất vào ngày Độc Lập Hoa Kỳ 4-7-1990,

 

Tại Pomona, tiểu bang California.

 

Cao Tấn Tĩnh.