Thứ Năm
Mùa Thường Niên (tuần 30) Quanh Năm

 

Tóm Lời Chúa

Bài Sách Thánh năm 1 (năm lẻ): Rm.8:31-39
Thư Rôma bảo đảm với giáo đoàn này không một sự ǵ có thể tách họ ra khỏi t́nh yêu Thiên Chúa.

31 Vậy c̣n phải nói ǵ thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai c̣n chống lại được chúng ta?32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đă trao nộp v́ hết thảy chúng ta. Một khi đă ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đă chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính?34 Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đă chết, hơn nữa, đă sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi t́nh yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?36 Như có lời chép: Chính v́ Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đă yêu mến chúng ta.38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có ǵ tách được chúng ta ra khỏi t́nh yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Bài Sách Thánh năm 2 (năm chẵn): Eph.6:10-20
Thư Êphêsô kêu gọi giáo đoàn này hăy mặc lấy khí giới của Thiên Chúa để đứng vững trước gian thù.

10 Sau cùng, anh em hăy t́m sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người.11 Hăy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 V́ chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.13 Bởi đó, anh em hăy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.14 Vậy hăy đứng vững: lưng thắt đai là chân lư, ḿnh mặc áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là ḷng hăng say loan báo tin mừng b́nh an;16 hăy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.17 Sau cùng, hăy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hăy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn măi. Để được như vậy, anh em hăy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh.19 Anh em cũng hăy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, th́ Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng;20 tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hăy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.

Bài Phúc Aâm chung cả năm 1 và 2: Lk.13:31-35
Phúc Aâm Luca ghi lời Chúa Giêsu nhắn Hêrôđê và lời Người tiên báo Gialiêm cứng ḷng sẽ gặp tai họa.

31 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, v́ vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông! "32 Người bảo họ: "Các ông hăy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, v́ một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem th́ không được.34 "Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đă bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.35 Th́ này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không c̣n thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! "

 

Cầu cho các tín hữu đă qua đời

ĐƯỜNG NÀO LÊN THIÊN ĐÀNG?

“Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,33.39-42)     (Bài đọc lễ II)

Suy niệm: Chúng ta có kinh nghiệm về hạnh phúc và đau khổ, nhưng không ai có kinh nghiệm về sự chết, trừ một ḿnh Chúa Giê-su, Đấng sống lại từ cơi chết. V́ thế những lời hứa của Ngài làm cho ta tin tưởng và hướng dẫn đời sống ta mỗi ngày. Những ai có kinh nghiệm gần kề cái chết (trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh, chứng kiến một thảm hoạ như cơn băo số 6 vừa qua…) có thể cho ta biết sự chết đáng sợ biết bao.

Mời Bạn: Ai là người cứu chúng ta trong ngày sau hết? Số phận những người đă ra đi nói ǵ với bạn? Những câu hỏi đại loại như thế đă từng ám ảnh biết bao nhà hiền triết chứ không riêng ǵ bạn và tôi. Nếu con đường nên thánh của ngày hôm qua xem ra dễ dàng đến bất ngờ, th́ con đường đưa đến sự sống cũng bất ngờ không kém. Mời bạn nghe anh “trộm lành” cùng bị đóng đinh với Chúa bày tỏ niềm tin vào Chúa Giê-su - một Chúa Giê-su không c̣n h́nh tượng con người - và nghe lời khẳng định ‘chắc nịch’ của Ngài: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Nỗi sợ hăi giờ chết sẽ tiêu tan khi ta có điểm tựa nơi chính Chúa Giê-su. Bên kia thập giá là ngôi mộ trống của ngày phục sinh. Ước ǵ những h́nh ảnh đó luôn nhắc ta ‘bớt sợ’ giờ chết, và cũng luôn tra vấn ta về cách sống đức tin hiện tại của ḿnh.

Sống Lời Chúa: Đừng quên cầu nguyện và hy sinh để cầu cho các đẳng linh hồn.

Cầu nguyện: Hôm nay khi nguyện kinh “Chúng con cậy v́ Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chố nghỉ ngơi”, chúng ta đọc thêm: “Xin cũng cho chúng con, những người sẽ chết, được mạnh tin vào Chúa, Đấng không hề bỏ rơi những ai trông cậy vào Ngài.”

Suy Lời Chúa

            Ư chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ư chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là lịch tŕnh Chúa Giêsu phải thực hiện cho đến khi hoàn tất tại Gialiêm.

            Thật vậy, khi nghe thấy “một số người Pharisiêu đến” nói với ḿnh rằng: “Ngài hăy rời khỏi đây mà đi v́ Hêrôđê đang t́m giết ngài đấy”, Chúa Giêsu (trong bài Phúc Aâm hôm nay) “đă trả lời: Qúi vị hăy đi nói với con cáo đó là ‘Hôm nay và ngày mai Tôi khu trừ ma qủi và ra tay chữa trị, đến ngày thứ ba th́ Tôi được toại thành. V́ thế Tôi phải tiến hành công chuyện hôm nay, ngày mai và ngày mốt, v́ không tiên tri nào lại chết ở đâu khác ngoài thành Gialiêm”. Bắt chước Đấng biết được có kẻ muốn sát hại ḿnh mà vẫn “tiến hành công chuyện” cho tới khi “được toại thành” như thế, vị Tông Đồ Dân Ngoại (trong bài đọc năm 1 hôm nay) đă phấn khích giáo đoàn Rôma như sau: “Nếu Thiên Chúa ở với chúng ta th́ ai có thể chống lại chúng ta?... Ai có thể tách chúng ta khỏi t́nh yêu Chúa Kitô? Thử thách, chán chường, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo ư? Như Sách Thánh viết: ‘V́ Người chúng tôi suốt ngày bị sát phạt; chúng tôi bị coi như con chiên bị làm thịt’”. Thế nhưng, để có thể chứng tỏ ḷng kiên trung của ḿnh đối với “t́nh yêu Chúa Kitô” như thế, thánh Phaolô đồng thời cũng khuyên dụ giáo đoàn Eâphêsô (trong bài đọc năm 2 hôm nay) cần phải được “vơ trang binh giáp của Thiên Chúa để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước của ma qủi... thắt đai chân lư ngang lưng, ngực che mă giáp công chính, và chân đi giầy nhiệt thành truyền bá phúc âm an b́nh... giữ vững đức tin như khiên thuẫn... mang mũ cứu rỗi và mang gươm thần trí là lời của Thiên Chúa”.

           

Nguyện Lời Chúa

            Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đă đến trong thế gian để làm giá chuộc chúng sinh. Kitô hữu chúng con đă được chuộc bằng giá cao khi lănh nhận Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, c̣n sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể tách ĺa t́nh yêu Chúa. Bởi thế, xin Mẹ Maria đầy ơn phúcơn nghĩa với Chúa nuôi lớn chúng con bằng lương thực hằng ngày là nhận biết Chúa. Amen.