Thứ Sáu
Mùa Thường Niên (tuần 30) Quanh Năm

 

Tóm Lời Chúa

Bài Sách Thánh năm 1 (năm lẻ): Rm.9:1-5
Thư Rôma chia sẻ với giáo đoàn này thấy ḷng  tác giả sẵn sàng hy sinh cho phần rỗi của dân ḿnh.

1 Có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng cho tôi rằng:2 ḷng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ măi không ngơi.3 Quả vậy, giả như v́ anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa ĺa Đức Ki-tô, th́ tôi cũng cam ḷng.4 Họ là người Ít-ra-en, họ đă được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa;5 họ là con cháu các tổ phụ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một ṇi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Bài Sách Thánh năm 2 (năm chẵn): Phil.1:1-11
Thư Philiphê nguyện ước cho giáo đoàn này tăng tiến trong t́nh yêu cho đến ngày của Chúa Kitô.

1 Chúng tôi, Phao-lô và Ti-mô-thê, là những tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi mọi người trong dân thánh kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su ở Phi-líp-phê, cùng kính gửi các vị giám quản và trợ tá.2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và b́nh an.3 Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em.4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy,5 v́ từ buổi đầu cho đến nay, anh em đă góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng.6 Tôi tin chắc rằng: Đấng đă bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm.7 Tôi có những tâm t́nh như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lư, bởi v́ tôi mang anh em trong ḷng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đă nhận được.8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết ḷng yêu quư anh em tất cả, với t́nh thương của Đức Ki-tô Giê-su.9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho ḷng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên,10 để nhận ra cái ǵ là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm ǵ đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm.11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Bài Phúc Aâm chung cả năm 1 và 2: Lk.14:1-6
Phúc Aâm Luca ghi lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người bị bệnh thủy thũng vào ngày hưu lễ.

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lănh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố ḍ xét Người.2 Và ḱa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: "Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không? "4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.5 Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con ḅ sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát? "6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.

 

Th. Máctinô Porét

CON NGƯỜI: ƯU TIÊN SỐ MỘT!

“Ai trong các ông có đứa con trai hoặc con ḅ sa xuống giếng, lại không kéo nó lên trong ngày sa-bát?” (Lc 14,1-6)

Suy niệm: Cơn băo Xangsane hồi đầu tháng 10 đă tàn phá miền Trung thật khủng khiếp. Thiệt hại vật chất ước tính vượt trên 10.000 tỉ đồng. Nhưng thật an ủi v́ sự tổn thất nhân mạng là rất ít, nhờ dân chúng được cảnh báo và chuẩn bị trước, thậm chí ở các khu vực nguy hiểm phải áp dụng biện pháp cưỡng chế sơ tán dân cư theo lệnh của thủ tướng chính phủ: “Không được để ai chết v́ băo; nếu có người chết, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.” Ngày Chúa Nhật 01 tháng 10, ngày cơn băo đổ bộ, hầu như các nhà thờ ở Đà Nẵng đều tự động đóng cửa, và không ai phải áy náy v́ mất lễ Chúa Nhật! V́ sao? V́ sự sống con người là ưu tiên số một!

Mời Bạn: Ghi nhận trên phản ánh quan điểm của Đức Giê-su trong cuộc tranh luận với nhóm Pha-ri-sêu về ngày sa-bát. Không thể hy sinh con người cho ngày sa-bát! Con người phải được quan tâm trước hết, trên mọi của cải vật chất, trên cả cơ chế và lề luật. Một lần nữa, Lời Chúa cảnh giác chúng ta về một năo trạng nào đó có tính nệ cơ chế, nệ luật mù quáng đến độ phi nhân!

Chia sẻ: Trong nhóm, trong giáo xứ chúng ta, mối quan tâm số một đang được đặt nơi con người hay nơi cái ǵ khác? Ta cần điều chỉnh ǵ không?

Sống Lời Chúa: Bày tỏ sự quan tâm cụ thể đối với một người đang cần được nâng đỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin hăy dùng con như khí cụ b́nh an của Chúa, để qua con, Chúa tiếp tục săn sóc, chữa trị, và hiến thân cho những anh chị em nghèo khổ và bất hạnh quanh cuộc đời con hôm nay. Amen.

Suy Lời Chúa

            Ư chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ư chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là vấn đề: “Có được phép chữa bệnh trong ngày hưu lễ hay không?”.

            Tuy “các luật sĩ và Pharisiêu” (trong bài Phúc Aâm hôm nay), thành phần sống đạo vị luật hơn “theo thần trí” (bài đọc năm 1 thứ bảy tuần trước), “quan sát kỹ lưỡng” xem Chúa Giêsu có ra tay chữa trị trong ngày hưu lễ hay chăng, không trả lời vấn đề Người đặt ra trên đây, Người cũng cho họ thấy rằng “ngày hưu lễ thật sự được phép làm lành” (Mt.12:12), trước hết, “Người nắm lấy anh (bị bệnh phù thũng), chữa anh và cho anh về”, sau đó, Người mới lấy một thí dụ điển h́nh để biện minh cho việc làm lành của ḿnh: “Ai trong qúi vị có đứa con trai hay một con ḅ mà đứa con trai bị rơi xuống hố, há người ấy lại chẳng lập tức kéo nó lên chăng?”. Kết qủa là, (theo cùng bài Phúc Aâm cho biết): “Họ đă không thể đáp lại điều này”. Trước t́nh trạng sống đạo sai lạc của dân ḿnh như thế, vị Tông Đồ Dân Ngoại (trong bài đọc năm 1 hôm nay) khổ tâm đến nỗi ngài đă phải than lên cùng giáo đoàn Rôma: “Có lương tâm làm chứng cho tôi trong Thánh Linh rằng tâm can của tôi rất cay cực và luôn khổ đau. Thậm chí tôi muốn bị tách ĺa khỏi Chúa Kitô v́ các người anh em là chủng tộc Israel của tôi”. Với kinh nghiệm về việc sống đạo trọng lễ vật hơn ḷng nhân lành (xem Phúc Aâm thứ 7 tuần 20) nơi dân ḿnh như thế, thánh nhân đă truyền dạy thành phần dân ngoại trở lại thuộc giáo đoàn Philiphê (trong bài đọc năm 2 hôm nay) như sau: “Tôi cầu cho anh em ngày càng tràn đầy yêu thương, cả ở trong việc hiểu biết lẫn trong kinh nghiệm dồi dào, để anh em có thể, với một lương tâm minh bạch và việc làm vô trách cứ, có thể biết định giá đúng các sự vật”.
 

Nguyện Lời Chúa

            Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đă đến trong thế gian không để hủy diệt mà là cứu vớt. Kitô hữu chúng con đă được sự sống viên trọn hơn khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, c̣n sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể chết trong tội của ḿnh. Bởi thế, xin Mẹ Maria đầy ơn phúcơn nghĩa với Chúa nuôi lớn chúng con bằng lương thực hằng ngày là nhận biết Chúa. Amen.