Thứ Bảy
Mùa Thường Niên (tuần 30) Quanh Năm

 

Tóm Lời Chúa

Bài Sách Thánh năm 1 (năm lẻ): Rm.11:1-2,11-12,25-29
Thư Rôma chia sẻ với giáo đoàn này về số phận của dân Do Thái liên quan đến phần rỗi dân ngoại.

1 Vậy tôi xin hỏi: Phải chăng Thiên Chúa đă ruồng bỏ dân Người? Không phải thế! Chính tôi đây cũng là người Ít-ra-en, thuộc ḍng dơi Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Ben-gia-min.2 Thiên Chúa không ruồng bỏ dân Người, dân mà Người đă biết từ trước. Anh em chẳng biết truyện ông Ê-li-a trong Kinh Thánh sao? Khi cầu nguyện với Thiên Chúa, ông đă tố cáo dân Ít-ra-en rằng:
11 Vậy tôi xin hỏi: Phải chăng Ít-ra-en đă vấp đến mức phải ngă quỵ? Không phải thế! Nhưng v́ họ sa ngă mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị.12 Nếu v́ người Do-thái sa ngă mà thế giới được ơn phúc dồi dào, nếu v́ họ suy vi mà các dân ngoại được ơn phúc dồi dào, th́ khi họ trở về đông đủ, t́nh trạng c̣n tốt đẹp hơn biết mấy!
25 Thưa anh em, tôi không muốn anh em chẳng hay biết mầu nhiệm này, để anh em đừng tự cho ḿnh là khôn, đó là: một phần dân Ít-ra-en đă ra cứng ḷng, cho đến khi các dân ngoại gia nhập đông đủ.26 Như vậy, toàn thể Ít-ra-en sẽ được cứu độ, như có lời chép: Từ núi Xi-on, vị Cứu Tinh sẽ đến, Người sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà Gia-cóp.27 Đó sẽ là giao ước của Ta với chúng, khi Ta xoá bỏ tội lỗi chúng.28 Đối chiếu với Tin Mừng th́ họ là thù địch, điều đó có lợi cho anh em; nhưng theo ơn tuyển chọn, họ là những người được yêu thương, và đó là nhờ các tổ phụ.29 Quả thế, khi Thiên Chúa đă ban ơn và kêu gọi, th́ Người không hề đổi ư.


Bài Sách Thánh năm 2 (năm chẵn): Phil.1:18-26
Thư Philiphê chia sẻ với giáo đoàn này về niềm  tin tưởng ở việc Chúa Kitô được tôn vinh nơi tác giả.

18 Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ư lành hay ư xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ c̣n mừng nữa,19 bởi v́ tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí của Đức Giê-su Ki-tô phù trợ.20 Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có ǵ làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết:21 v́ đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi.22 Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, th́ tôi không biết phải chọn đàng nào.23 V́ tôi bị giằng co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần:24 nhưng ở lại đời này th́ cần thiết hơn, v́ anh em.25 Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em.26 Như thế, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em càng có lư do để hănh diện về tôi, khi tôi lại đến gặp anh em.

Bài Phúc Aâm chung cả năm 1 và 2: Lk.14:1,7-11
Phúc Aâm Luca ghi lời Chúa Giêsu khuyên dạy về việc chọn chỗ ngồi khi được mời đến tham dự tiệc.

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lănh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố ḍ xét Người.
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, th́ đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đă mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, th́ hăy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đă mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11V́ phàm ai tôn ḿnh lên sẽ bị hạ xuống; c̣n ai hạ ḿnh xuống sẽ được tôn lên."

 

Th. Carôlô Borômêô

BÀI HỌC KHIÊM TỐN

“V́ phàm ai tôn ḿnh lên sẽ bị hạ xuống; c̣n ai hạ ḿnh xuống sẽ được nâng lên.” (Lc 14,1.7-11)

Suy niệm: Cơn băo Xangsane quét qua các tỉnh miền Trung đầu tháng 10 gây nhiều thiệt hại nặng nề nhưng cũng để lại nhiều bài học: cây càng to mà không ăn rễ sâu càng dễ bị tróc gốc; nhà càng cao mà nền móng không vững chắc càng dễ bị sụp đổ b́nh địa. Qui luật xây dựng cho biết trọng tâm của một công tŕnh càng ở vị trí thấp, công tŕnh đó càng vững chắc và có khả năng vươn cao. Bằng một dụ ngôn, Chúa Giê-su dạy chúng ta người biết hạ ḿnh th́ phẩm giá của họ lại được tôn trọng. Hạ ḿnh không có nghĩa là làm những việc đồi bại xúc phạm đến nhân phẩm của ḿnh, nhưng là quên ḿnh phục vụ tha nhân trong yêu thương. Hạ ḿnh như Ngôi Hai: từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm, khiêm tốn phục vụ, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người.

Mời Bạn: Chúa đă nêu gương hạ ḿnh cho chúng ta, c̣n chúng ta lại muốn ngoi lên “đè đầu cưỡi cổ” người khác. Đành rằng mọi cộng đoàn nhân loại đều cần có quyền bính nhưng là để phục vụ chứ không phải để thống trị nhau. Nếu bạn muốn phẩm giá ḿnh được tôn trọng, nhất là được tôn trọng trước mặt Chúa, th́ càng ở địa vị cao, bạn càng cần hạ “trọng tâm” của ḿnh xuống.

Chia sẻ: kinh nghiệm về một lần bạn nâng ḿnh lên chẳng may bị hạ xuống.

Sống Lời Chúa: Làm một cách chu đáo một việc thật nhỏ phục vụ người khác mà lâu nay bạn không làm v́ cho rằng nó quá tầm thường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, xin cho con biết học gương khiêm nhường của Chúa, để con biết khiêm tốn phục vụ anh chị em con.

Suy Lời Chúa

            Ư chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ư chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là ”ai nâng ḿnh lên sẽ bị hạ bệ, ai hạ ḿnh xuống sẽ được nâng lên”.

            Chúa Giêsu nói điều này (trong bài Phúc Aâm hôm nay) khi Người “đến dùng bữa ở nhà của một người trưởng nhóm Pharisiêu”, và khi Người “thấy khách khứa cố giành chỗ ngồi danh dự trong bữa ăn”, là có ư khuyên dạy chính các người Pharisiêu (và các vị kư lục có thể cũng hiện diện bấy giờ) là thành phần Người đă thẳng thắn khiển trách (qua bài Phúc Aâm thứ bảy tuần 20 và thứ năm tuần 28): “thích chỗ danh dự nơi bàn tiệc”. Thế nhưng, trong bữa tiệc nước trời, đó là tiệc cưới do Thiên Chúa làm chủ hôn cho Con Một ḿnh, (bài Phúc Aâm thứ năm tuần 20), dân Ngài được vinh dự mời đến dự trước song đă viện đủ lư chối từ, nên đám dân “ngoài đường” đă được lùa vào thay chỗ của họ (bài Phúc Aâm thứ ba tuần tới), như vị Tông Đồ Dân Ngoại đă ghi nhận (trong bài đọc năm 1 hôm nay): “V́ những việc sa phạm của họ (dân Do Thái) mà ơn cứu độ đă đến với các Dân Ngoại làm họ phát ghen”. Tuy nhiên, cũng v́ được hưởng “ơn cứu độ” thay chỗ dân Chúa như thế mà Dân Ngoại đă được thánh nhân cảnh giác ngay sau đó: “Tôi không muốn anh em vô tri về mầu nhiệm này kẻo anh em lên mặt, đó là việc mù tối ở nơi dân Israel cho tới khi đủ số Dân Ngoại được vào, rồi tất cả dân Israel sẽ được cứu”. Nếu v́ phần rỗi dân ḿnh, thánh Phaolô dám hy sinh phần rỗi riêng ḿnh (như ngài bày tỏ qua bài đọc năm 1 hôm qua) thế nào, th́ v́ phần rỗi Dân Ngoại, ngài cũng tỏ cho thấy (trong bài đọc năm 2 hôm nay) ngài hy sinh phần phúc riêng của ḿnh như vậy: “Tôi mong được thoát khỏi đời này để ở với Chúa Kitô th́ tốt hơn nhiều; song v́ anh em mà tôi rất cần phải sống”.

                       

Nguyện Lời Chúa

            Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đă đến trong thế gian để làm giá chuộc tất cả mọi người. Kitô hữu chúng con đă được chuộc bằng giá cao khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, c̣n sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể phạm tội là làm tôi cho tội. Bởi thế, xin Mẹ Maria đầy ơn phúcơn nghĩa với Chúa nuôi lớn chúng con bằng lương thực hằng ngày là nhận biết Chúa. Amen.