Trích Giáo Lư Cẩm Nang do Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch

 

 

 

Giới Luật Chúa Thứ Sáu và Thứ Chín

 

 

163-  Giới Luật Chúa thứ sáu chỉ tỏ tường cấm phạm tội ngoại t́nh thôi, tuy nhiên, tất cả những ǵ nghịch lại với việc truyền sinh xứng hợp với con người cũng bị cấm, như các tội bề ngoài phạm đến đức trong sạch. Giới luật Chúa thứ chín cấm những tư tưởng và ước muốn không trong sạch.

 

164-  Tất cả mọi tác động tự t́nh t́m thỏa măn nhục dục ngoài hôn nhân đều là tội trọng. Có hai loại tội lỗi đức trong sạch: tự nhiên (như tà dâm, ngoại dâm, hiếp dâm, cưỡng dâm, loạn dâm và tục dâm) và không tự nhiên (như thủ dâm, ngược dâm và thú dâm).

 

165-  Tà dâm (fornication) là việc giao hợp giữa hai người chưa lập gia đ́nh (mà không phải là giáo sĩ hay tu sĩ hoặc c̣ liên hệ máu mủ), bao giờ cũng là tội trọng.

 

166-  Ngoại dâm (adultery) là việc giao hợp với vợ hay chồng của người khác. Ngoại t́nh đơn hay kép tùy theo một hay cả hai người lập gia đ́nh ngoại t́nh với nhau. Ngoại t́nh là một tội trọng chẳng những phạm đến đức trong sạch, c̣n phạm đến cả đức công bằng trong hôn nhân nữa, chưa kể đến tội lỗi đức công bằng khác nữa nếu v́ ngoại t́nh mà có con với nhau.

 

167-  Hiếp dâm (rape) bao giờ cũng là tội trọng, chẳng những phạm đến đức trong sạch mà c̣n đến cả đức công bằng nữa; người nữ bị hiếp phải tỏ ra chống trả cả bề trong lẫn bề ngoài bằng một cử chỉ thích hợp.

 

168-  Cưỡng dâm (abduction) là bắt người khác (nam hay nữ, độc thân hay có gia đ́nh, c̣n trinh hay không) phạm tội xác thịt với ḿnh, bao giờ cũng là tội trọng, chẳng những phạm đến đức trong sạch c̣n phạm đến cả đức công bằng nữa.

 

169-  Loạn dâm (incest) là việc giao hợp giữa hai người có liên hệ huyết nhục với nhau, bao giờ cũng là tội trọng, chẳng những phạm đến đức trong sạch mà c̣n đến cả t́nh nghĩa nữa.

 

170-  Tục dâm (sacrilege) là việc phạm đến một người được thánh hiến cho Chúa, hoặc phạm đến một vật thánh hay nơi thánh, bằng tội lỗi đức trong sạch, bao giờ cũng là một trọng tội, kèm theo cả tội thất kính với Thiên Chúa nữa.

 

171-  Thủ dâm (masturbation) tự ư làm cho bộ sinh dục của ḿnh thực sự kích thích đến tột độ (ở chỗ, nam th́ xuất tinh, nữ th́ tiết chất nhờn) luôn luôn là một trọng tội.

 

172-  Phản dâm (sodomy) là việc giao hợp giữa hai người cùng phái tính (perfect sodomy), hay việc giao hợp giữa hai người khác phái tính qua đường hậu môn (imperfect sodomy), một việc bao giờ cũng mắc tội trọng.

 

173-  Thú dâm (bestiality) là việc giao hợp của con người với thú vật, một trọng tội và là một trọng tội xấu nhất trong các tội lỗi đức trong sạch.

 

174-  Kích dâm (sexual commotion) là việc làm kích thích cả bộ phận sinh dục (ở chỗ, dương vật nơi nam cứng lên và âm cục nơi nữ cương lên) lẫn dục chất (xong chưa xuất tinh nơi nam và tiết chất nhờn nơi nữ), một việc bao giờ cũng là một trọng tội.

 

175-  Khiêu dâm là việc nh́n ngắm, sờ mó, ôm ấp, hôn hít, truyện tṛ, ca hát và đọc sách khiêu dâm làm cho ḿnh kích thích t́nh dục hay v́ bị t́nh dục kích thích mà làm một trong những tác động ấy, một việc làm bao giờ cũng là một trọng tội.

 

176-  Nội dâm là việc có ư nghĩ tưởng đến chuyện t́nh dục hay ước ao làm việc xác thịt, một việc bao giờ cũng mắc trọng tội.

 

177-  Hoang dâm là việc làm (thực sự hay tưởng tượng) cho ḿnh kích thích t́nh dục, dù bị bất lực hay bất thường về sinh lư, bằng các h́nh thức như bạo lực dâm (sadism), khổ nhục dâm (masochism), vật thể dâm (fetishism) và đồng tính dâm (homosexuality), cũng có lỗi nếu tác nhân c̣n là một người b́nh thường biết sử dụng trí khôn và ước muốn.