Loài người nếu chỉ có một cha mẹ nguyên tổ duy nhất

lại trở thành nhiều chủng tộc khác nhau?

 

 

 

Có một thiếu niên gửi điện thư hôm 26/10/2005 hỏi tôi một vấn đề về sự kiện tại sao loài người nếu chỉ có cùng một cha mẹ nguyên tổ duy nhất lại trở thành nhiều chủng tộc khác nhau. Nguyên văn câu hỏi của em bằng tiếng Anh và đă được tôi trả lời bằng tiếng Việt là tiếng em cũng hiểu rơ, như sau:

 

Vấn: I had this question for a very long time already but it's more of a science question than religion but it does relate back to Adam and Eve. My question is if Adam and Eve were the first 2 people on earth, shouldn't we all have the same ethnicity? How is it that we've become so diverse in this world (black, white, asian, etc...) Different eye colors?? and so on...

 

Đáp: Theo truyền khẩu từ những suy diễn Thánh Kinh th́ loài người có 3 mầu da chính, đó là trắng, đen và vàng, căn cứ vào ba người con của ông Noe, nói đúng hơn vào 3 thái độ của 3 người con này đối với cha ḿnh là Noe. Chủng tộc da đen là gịng dơi của Ham, người đă cười cha khi nh́n thấy cha nằm trần truồng trong lều v́ say rượu; chủng tộc da trắng là gịng dơi của Japheth, người con được cha chúc phúc nhiều nhất; và chủng tộc da vàng là gịng dơi của Shem, người đă cùng Japheth đi giật lùi đến che đậy chỗ kín cho cha ḿnh (x Gen 9:18-27). Theo lịch sử cho thấy, chủng tộc da đen chậm tiến nhất và, c̣n bị làm nô lệ nữa, đúng như lời chúc dữ của Noe (x Gen 9:25).

 

Tuy nhiên, theo giáo lư của Kitô giáo th́ nếu loài người (tức nếu Adong và Evà) không phạm tội (nguyên tội) th́ loài người không phải chết và không phải chịu khổ đau, nghĩa là thân xác con người luôn ở trong t́nh trạng nguyên vẹn và tốt lành, không bị thiên nhiên chi phối. Nhưng v́ nguyên tội, bản tính (gồm cả hồn lẫn xác) của con người đă bị băng hoại (corrupt) và yếu kém (defect), bị thiên nhiên chi phối (đến đổ mồ hôi mới có của ăn, trái đất th́ sinh gai góc – x Gen 3:17-19). Chính v́ thế thân xác của con người mới thay đổi theo thời gian (weather/climate) và không gian (location/environment).

 

Căn cứ vào Thánh Kinh Cựu Ước th́ con người xuất phát từ vùng Trung Đông bây giờ, rồi phân tán đi khắp địa cầu, nhất là từ sau biến cố đại hồng thủy và  bất thành xây Tháp Babel tránh lụt (x Gen 11:1-9). Thân xác của họ chẳng những bị thiên nhiên chi phối theo không gian và thời gian, mà c̣n bị cả nhân sinh ảnh hưởng nữa, chẳng hạn vấn đề lai giống giữa các mầu da chủng tộc, từ các cuộc t́nh duyên của con người.

 

Kinh nghiệm di dân c̣n cho chúng ta thấy con cái Việt Nam sinh ở bên Mỹ hay từ  Việt Nam sang Mỹ to con hơn ở bên Việt Nam, lớn khỏe mập mạnh hơn bố mẹ của chúng. Đó cũng là lư do ở Việt Nam không có bệnh này tật kia, nhưng sang Hoa Kỳ thân xác của người Việt Nam lại có những thứ bệnh địa phương.

 

Kinh nghiệm địa dư nhân chủng xă hội học trên thế  giới cũng cho thấy, thường dân cư ở miền nam trái đất này nóng tính, nghèo nàn và đen/vàng, (như ở các vùng Phi Châu, Nam Mỹ Châu và Nam Á Châu), c̣n dân cư ở miền bắc địa cầu th́ điềm tính, giầu có và trắng trẻo (như ở các vùng Âu Châu, Bắc Mỹ Châu, Bắc Á Châu – Nga sô chẳng hạn).

 

Tóm lại, bởi nguyên tội, và bởi bản tính của con người đă bị hư hoại, mà nếu nơi tâm hồn con người có những tính mê nết xấu thế nào, th́ thân xác con người cũng có những mầm mống bị thiên nhiên chi phối như vậy, và nó sẽ đổi thay theo thời gian và không gian.

 

Cuối cùng thân xác của con người sẽ bị chết đi. Thế nhưng, nó sẽ được phục sinh, được biến đổi khi Chúa Kitô đến lần thứ hai. Người lành sẽ sống lại với thân xác hiển vinh như thân xác phục sinh của Chúa Kitô, một thân xác thiêng liêng sáng láng giống như các thần trời (x Mt 22:30; Rm 8:11; 1Cor 15:23; Pil 3:21), và kẻ dữ cũng sẽ sống lại nhưng với thân xác phản ảnh linh hồn tăm tối hư hoại của họ, một thân xác giống như một cái gương đục, v́ không có Thần Linh sự sống thấu suốt mọi sự (x 1Cor 2:10) của Thiên Chúa chiếm ngự và ở cùng.

 

Thật vậy, Thánh Thần, Đấng canh tân bộ mặt trái đất (x Ps 104:30), thực sự đang biến đổi thân xác của con người ngay trong gịng lịch sử, ngay trước ngày cùng tháng tận nữa. Ở chỗ, với quyền lực phục sinh của Chúa Kitô (x Mt 28:18), được thông ban qua các Bí Tích Thánh, nhất là  Bí Tích Thánh Thể, Ngài quả thực đă và đang làm cho thân xác của bao vị thánh, điển h́nh nhất là  Mẹ  Chân Phước Têrêsa Calcutta, hay Đức Gioan Phaolô II, những xác thân tự bản chất vốn thấp hèn và hướng hạ, cũng như mọi phàm nhân, bị chi phối bởi nguyên tội với đầy những tính hư nết xấu và đam mê nhục dục tham lam vị kỷ, trở thành dụng cụ, thành phương tiện hành thiện, bác ái vị tha, hy sinh phục vụ, để xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh yêu thương cho nhân loại.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL