Thực Hiện

    Màn Điện Toán Toàn Cầu đầu tiên do Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ chủ trương và thực hiện.

Nhưng từ sau lần tân trang thứ hai, 8/9/2008, Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria,

do Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương đặc trách

Qúy Vị muốn biết thêm chi tiết hoặc đóng góp ư kiến, bài vở, xin liên lạc với chúng tôi.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
hailmaryqueen@thoidiemmaria.net

Webmaster: 

Webmaster@ThoiDiemMaria.net

 

    Xin quí vị cầu nguyện và đóng góp cho Màn Điện Toán Toàn Cầu Thời Điểm Maria của chúng ta, để nó thực sự trở thành phương tiện truyền thông Tin Mừng Sự Sống.

 

 

________________________________

 

NHÓM HIỆP SĨ TRÁI TIM MẸ

 

 

1- Phaolô Nguyễn Hữu Toại (sáng lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima ở TGP/LA đầu thập niên 1980, tuyên hứa Tông Đồ Chúa T́nh Thương ngày 30/3/2011, và qua đời ngày 30/9/2011)
2- Maria Chu Phương Thủy
3- Joseph Michael Hiu
4- Têrêsa Trần Nguyên Thùy Linh
5- AnTôn Trần Hoàng Khải
6- Phanxicô Trần Hoàng Dũng
7- Philomena Lư Kim Cúc
8- Đaminh Đinh Minh Chuẩn (thụ phong linh mục Ḍng LC ngày 24/12/2010 ở Rôma)
9- Micae Đinh Ngọc Tuấn
10- Phanxicô Trương Phước Trung (Tuyên Hứa Tông Đồ Chúa T́nh Thương ngày 4/4/2009)
11- Giuse Hoàng Ngọc Bảo
12- Maria Lương Kim Anh
13- Gioan Vũ Thiên Đệ
 

 

 

14- Mađalêna Nguyễn Ngọc Anh (Tuyên Hứa Tông Đồ Chúa T́nh Thương ngày 4/4/2009)

15- Vincente Trần Đại (Webmaster)
16- Maria Nguyễn Thị Hiền
17- Đaminh Nguyễn Ngọc Khuê
18- Luca Trần Anh Kiệt
19- Têrêsa Nguyễn Nhật Phượng
20- Anna Hoàng Thị Quỳnh Như
21- Têrêsa Nguyễn Thái Hà
22- Phaolô Bùi Quang Trung
23- Anna Đỗ Thị Phương Quỳnh
24- Giuse Đỗ Thái Ḥa
25- Antôn Nguyễn Vương
26- Phêrô Lê Anh Vinh
27- Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
(phụ trách nội dung và Tuyên Hứa Tông Đồ Chúa T́nh Thương ngày 4/4/2009)
 

Linh Hướng: Cha Barnabê Nguyễn Đức Thiệp, CMC