NHẬP ĐỀ

 

“Các con vừa thấy hỏa ngục, nơi tội nhân khốn nạn rơi xuống. Để cứu họ (những tội nhân đáng thương cho khỏi sa hỏa ngục), Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành th́ nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh”.

Qua Bí Mật Fatima từ đầu thế kỷ 20 trên đây th́ nhân loại nói chung và con cái Mẹ nói riêng quả thực đang sống trong Thời Điểm Maria, thời điểm Thiên Chúa muốn cứu rỗi các linh hồn và ban ḥa b́nh cho thế giới nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Ư định và việc Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Mẹ trên thế giới đă thực sự xẩy ra đúng như lời tiên báo của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) từ đầu thế kỷ 18, như ngài đă viết trong cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của ḿnh: “Vào lần đến thứ hai của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria phải được Thánh Linh làm cho nhận biết và tỏ hiện, để qua Mẹ, Chúa Giêsu Kitô cũng được nhận biết, yêu mến và phụng sự” (số 49); “Thiên Chúa muốn tỏ Mẹ Maria là công tŕnh bởi tay Ngài ra và làm cho Mẹ được nhận biết, vào những thời buổi sau này” (số 50).

Đúng thế, lịch sử hiện đại đă hiển nhiên cho thấy việc Thiên Chúa thực sự đă thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới bằng cách làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến, qua biến cố điển h́nh là Nước Nga trở lại ngày 25/12/1991, nhờ việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cùng với các giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày Lễ Mẹ Truyền Tin 25/3/1984, hợp với cách Thiên Chúa muốn được Mẹ tỏ cho biết ngày 13/6/1929. Như thế, để cứu các linh hồn và làm cho thế giới ḥa b́nh trong lúc này đây, trong Thời Điểm Maria đây, chúng ta cần phải làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến.

Đó là lư do Vào Đời của Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ từ ngày 31/5/1998, Lễ Mẹ Thăm Viếng cũng là Lễ Thánh Linh Hiện Xuống trong Năm Giáo Hội Kính Chúa Thánh Thần để dọn Mừng Đại Năm Thánh 2000. Đó cũng là lư do hiện hữu của Màn Điện Toán Thời Điểm Maria. Nếu Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ là Đạo Binh Dàn Trận của Nữ Vương Mân Côi Toàn Thắng Maria để chống lại tinh thần và hoại động của Phản Kitô, th́ Linh Đạo của Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ là Linh Đạo Nhập Thể, một Linh Đạo chủ trương:

    1.    Tin tưởng Chúa được tỏ ra qua việc triệt để tuân phục Huấn Quyền Giáo Hội, v́ Người vẫn ở cùng Giáo Hội cho tới tận thế,   

    2.   Cậy trông Chúa được tỏ ra qua việc Nhờ Mẹ đến với Chúa như chính Chúa đă nhờ Mẹ đến với loài người nơi Lời Nhập Thể,   

    3.   Mến yêu Chúa được tỏ ra qua việc hiệp nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể để Sống Thánh Chứng Nhân trong Thời Điểm Maria.

Bởi thế Nội Dung của Màn Điện Lưới Toàn Cầu Thời Điểm Maria cũng gồm có ba phần chính là:

 
  1. Giáo Hội
  2. Thánh Mẫu
  3. Thánh Thể

Xin quí vị cầu nguyện và đóng góp cho Màn Điện Toán Toàn Cầu Thời Điểm Maria của chúng ta, để nó thực sự trở thành phương tiện truyền thông Tin Mừng Sự Sống.