"Tri Tim Mẹ l nơi con nương nu v l đường đưa con đến với Cha".

(Mẹ Maria với Lucia ngy 13/6/1917)

Fatima 13/5/2000

"Thin Cha muốn thiết lập lng tn sng Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ trn thế giới".
(Mẹ Maria với 3 Thiếu Nhi Fatima ngy 13/7/1917)

"Cha Gisu muốn dng con để lm cho Mẹ được nhận biết v yu mến".
(Mẹ Maria với Lucia ngy 13/6/1917)