"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Ngài đă bị xúc phạm nhiều lắm rồi".
(Mẹ Maria với 3 Thiếu Nhi Fatima ngày 13/10/1917)

“Thiên Chúa là Thần Linh” (Jn 4:24) và “là T́nh Yêu” (1Jn 4:8, 16) chẳng những đă thực sự tỏ ḿnh ra cho loài người chúng ta thấy một cách hết sức sống động nơi Ngôi Vị Chúa Giêsu Kitô: “Ai thấy Thày là thấy Cha” (Jn 14:9), mà c̣n tiếp tục nuôi dưỡng Kitô hữu chúng ta “cho đến tận thế” (Mt 28:20) bằng Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô nữa: “Như Cha hằng sống đă sai Tôi và Tôi đă sống bởi Cha thế nào th́ ai ăn Tôi cũng sẽ sống bởi Tôi như vậy” (Jn 6:57).

Chúa Giêsu hiện diện nơi Thánh Thể vừa là Sự Sống Hiến Tế vừa là Sự Sống Thông Ban, một Mẫu Sống Nội Tâm Tông Đồ của chung Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô, nhất là của riêng Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ.