THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

TĨNH TÂM

 

KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XXVII 22-24/9/2017

GIÁO PHẬN SAN JOSE CALIFORNIA

Chủ Đề: "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót"

 

Mẹ Maria đã hiện ra với Nữ Tu Lucia, một trong 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917 còn sống sót, vào ngày 10/12/1925 để xin đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, một trái tim hằng liên lỉ bị các gai nhọn đâm vào bởi tội lộng ngôn và vô ơn của những ai vong ân bội nghĩa với Chúa.

DạLanTVShow - 100 Year Fatima - Mr. CaoTấnTĩnh - Show 3

DạLanTVShow - 100 Year Fatima - Mr. CaoTấnTĩnh - Show 2

DạLanTVShow - 100 Year Fatima - Mr. CaoTấnTĩnh - Show 1

 

Thông Báo

Năm 2017 là thời điểm mừng kỷ niệm đúng 100 năm Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917, một biến cố đã chẳng những liên quan đến vai trò của Giáo Hội mà còn đến chính lịch sử thế giới, đến vận mạng của nhân loại. Mẹ Maria đến Fatima là để đưa chung loài người và riêng Kitô hữu về với Lòng Thương Xót Chúa: "nhất là các linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn" (Fatima 13/7/1917). Đó là lý do hiện ra ở Fatima, Mẹ Maria đã ban bố một Sứ Điệp Thương Xót, đã tiết lộ một Bí Mật Thương Xót và đã thành lập một Đạo Binh Thương Xót. Như thế nào, nhất là đối với "thời điểm của lòng thương xót" (ĐTC Phanxicô) hiện nay? 

Xin mời tham dự Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXVII, chủ đề "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót" vào cuối tuần 22-24/9/2017 ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam - 2849 S. White Rd. - San Jose, CA 95148, do Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) tổ chức, với những bài giảng huấn chủ đề của Cha Nguyễn Thư; Cha Bùi Phước Thọ, SDB; Phó tế Phạm Trung Điểm, và phần phụ họa của TĐCTT Cao Tấn TĩnhHoàn toàn miễn phí hay đóng góp tùy nghi. Để việc phục vụ t ĩnh tâm được tốt đẹp, xin ghi danh với Bà Đ Thu Hương 408-679-5883. Đa tạ và kính mời.

 

 KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

XXVII - 2017

Chủ Đề: Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót

Thứ Sáu, Thứ Bảy & Chúa Nhật

22-24/9/2017

Vietnamese Catholic Center : 2849 S. White Rd. - San Jose, CA 95148  

Gi

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

Sáng

9:00

 

Chuỗi Mân Côi

Thánh Lễ

9:30

 

Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống

Phó tế 

Phạm Trung Điểm

 

10:30

 

Giải lao

Phần Rỗi

Vô Cùng Quan Trọng

Cha Nguyễn Thư

10:45

 

Fatima

 Bí Mật Thương Xót

TĐCTT

Cao Tấn Tĩnh

 

11:30

 

Chụp hình

Bữa trưa

11:45

 

Viếng Chúa

 

12:00

 

Bữa trưa

 

Chiều

12:30

 

 

Thánh GP II  Vị GH Fatima LTXC

TĐCTT

Cao Tấn Tĩnh

1:00

 

Hội thảo nhóm

đề tài 1

1:30

 

Giải lao

1:45

 

Fatima 

Đạo Binh Thương Xót

TĐCTT

Cao Tấn Tĩnh

Ơn Cứu Độ  Vô Cùng Cao Quí

Cha Bùi Phước Thọ, SDB

2:45

 

Giải lao

Giải lao

3:00

 

Chuỗi Thương Xót

Chầu Thánh Thể:

Chuỗi Thương Xót & Nghi thức  Tuyên Hứa TĐCTT

3:30

 

Hội thảo nhóm

đề tài 2

4:00

Chào đón

Đúc kết

Bế mạc

4:30

 

Xưng Tội

 

5:15

 

 

 

5:30

 

Thánh L

6:00

 Thánh Lễ

 

Tối

7:00

Lót dạ tối

8:00

Fatima

Sứ Điệp

Thương Xót

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

9:00

Về nghỉ đêm

 

 

* “Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao!... Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc! Tôi ký thác công việc này cho tất cả mọi người sùng mộ Lòng Thương Xót Chúa Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương!” (ĐTC GPII – Balan 17/8/2002)

* “Hôm nay đây dường như chúng ta được kêu gọi đặc biệt để loan báo sứ điệp này trước thế giới. Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này, nếu chính Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta thực hiện sứ vụ này qua chứng từ của Thánh Nữ Faustina” (ĐTC GPII – Balan 18/8/2002)

 

TĐCTT Tĩnh Tâm - San Jose California 21-23/10/2016