Cánh Chung Luận theo Kitô Giáo
liên quan đến Cuộc Chung Thẩm và đời sống tín hữu
 
 
 
Trọng kính quí anh chị em trong Chúa Kitô và Nhiệm Thể Giáo Hội của Người,
 
Không ngờ bài giảng cho Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc phụng niên Năm A, của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài G̣n, đă gây sôi động trong cộng đồng Công giáo Việt Nam cả trong nước lẫn ngoài nước. Theo dơi diễn tiến qua các emails được trao đổi hay chuyền cho nhau đọc, tôi thấy thành phần được gọi là trí thức th́ vận dụng kiến thức của ḿnh để kịch kịch liệt và thật hung dữ phản bác bài giảng này, trong khi đó thành phần b́nh dân th́ tỏ ra hoang mang bối rối không biết thật hư thế nào, nhưng hoàn toàn không tin những ǵ thành phần trí thức tung ra mà cũng không làm sao hóa giải được, ngoại trừ một số hiếm quí đă cố gắng lên tiếng vắn gọn để làm sáng tỏ vấn đề.
 
Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa nguôi v́ cứ xoay quanh chỉ một trích đoạn duy nhất ngắn ngủi trong toàn bài giảng dài hơn hai trang của vị giảng thuyết viên. Trong khi đó, theo nguyên tắc nhận định và phê b́nh một cách chính xác và khách quan, chúng ta cần phải nghe một cách kỹ lưỡng và cẩn thận toàn bài giảng của vị chúng ta muốn xây dựng. Theo tôi th́, sau khi nghe xong toàn bài giảng của Đức Cha Khảm (xin xem bản đính kèm hay Nguyên văn bài giảng của Đức Cha Khảm về cánh chung luận), tôi thấy được có một cuộc ḥa tấu đâu đây rất hay giữa Đức Cha và thành phần anh em trí thức của chúng ta. Tôi sẽ cố gắng tŕnh bày cuộc hóa tấu rất lư thú đối với tôi này trong bài này xem có đúng như thế không nhé.
 
 

I.-  Phân Tích bài giảng của Đức Cha Khảm

 
 
Trước hết, bài giảng của Đức Cha Khảm, căn cứ vào nội dung rất rơ ràng của nó, có thể được đặt nhan đề là: "Cánh Chung Luận theo Kitô Giáo liên quan đến Cuộc Chung Thẩm và đời sống tín hữu".
 
Với nhan đề này, bố cục của bài giảng của Đức Cha có thể được chia làm 3 phần: 1- Cánh chung luận nói chung, 2- Cánh chung luận theo Kitô giáo, 3- Cánh chung luận liên quan đến cuộc chung thẩm và đời sống tín hữu. Trong bản văn về bài giảng của Đức Cha tôi nghe và ghi lại như được đính kèm theo email này tôi đă sử dụng 3 mầu mực để chia làm 3 đoạn theo bố cục như tôi vừa đề cập: mầu đen cho phần 1, mầu xanh cho phần 2 và mầu tím cho phần 3. Thật ra, v́ để rơ ràng cho vấn đề phân tích về bài giảng đang gây xôn xao không ít này tôi mới chia làm 3 phần như vậy, chứ tự bài giảng chỉ có hai phần: phần lư thuyết về ư nghĩa của cánh chung luận theo Kitô giáo và phần áp dụng thực hành theo chiều hướng cánh chung luận theo Kitô giáo này nơi đời sống Kitô hữu Công giáo chúng ta, thế thôi. Ở đây chúng ta theo bố cục 3 phần của bài giảng: 

Trong phần "1- Cánh chung luận nói chung", Đức Cha Khảm đă đề cập tới 2 điểm sau đây: 1- ư nghĩa của cánh chung luận theo lư thuyết; 2- ư nghĩa của cánh chung luận trên thực tế: ở đời thường và trong xă hội chủ nghĩa.

 
Trong phần "2- Cánh chung luận theo Kitô giáo", Đức Cha Khảm cũng nhấn mạnh đến hai điểm then chốt, đó là: 1- cuộc quang lâm của Chúa Kitô hay việc Người đền lần thứ hai, và 2- cuộc chung thẩm hay phán xét chung của Chúa Kitô.
 
Trong phần "3- Cánh chung luận liên quan đến cuộc chung thẩm và đời sống tín hữu", Đức Cha Khảm tiếp tục với 2 điểm chính yếu: 1- đừng để ḿnh bị ai xét xử ngoại trừ Chúa Kitô, và 2- hăy xét xử ḿnh theo tiêu chuẩn tỉnh yêu.
 
Phần tranh luận về bài giảng này của Đức Cha Khảm là đoạn ngài nói về cánh chung luận liên quan tới xă hội chủ nghĩa, đến triết thuyết của Marx cũng gọi là Marxist. Thế nhưng, nếu xét toàn bài giảng, chúng ta thấy ngài chỉ lấy xă hội chủ nghĩa như là một thí dụ điển h́nh cho vấn đề cánh chung luận đang được ngài cố gắng giải thích và khai triển mà thôi. Chứ ngài không chấp nhận thứ cánh chung luận giả tạo chỉ nhắm tới thiên đường trần gian này mà thôi.
 
Sau đây, tôi xin trích lại nguyên văn lời ngài giảng ở đoạn đă làm cho một số anh em trí thức của chúng ta hiểu lầm chỉ v́ muốn bênh vực Giáo Hội và chống cộng:
 

"Tôi ly mt cái thí d. Ta đang sng rt là c th trong mt đất nước xă hi ch nghĩa, da trên cái nn tng triết hc ca Marx. Thế th́ có nhiu người có th nghĩ rng là Marxist vn là mt h tư tưởng vô thn cho nên là không có cánh chung lun. Không phi thế.  Trái li, Marxist có mt cánh chung lun rt là hp dn, rt là c th. Marxist tŕnh bày cái đim ti ca lch s nhân loi là mt xă hi cng sn hoàn ho, trong đó không c̣n cnh người bóc lt người, mà mi mt người trong anh ch em và tôi ch cn làm vic theo kh năng, c̣n nhu cu có bao nhiêu là c vic xài. Người ta sng vi nhau trong t́nh huynh đệ. Mt thiên đàng ti thế. Mà khi mà có đim ti ca lch s c nhân loi như thế, th́ mi mt cá nhân trong cái lch s đó khám phá ra cái ư nghĩa ca nhng s hy sinh mà ḿnh chu đựng. Tôi chết đi thế nhưng s nghip tôi vn c̣n tn ti măi trong nhân dân. Tôi hy sinh nhưng mà s hy sinh đấy không vô nghĩa bi v́ nó xây dng cho thế h tương lai, nó xây dng cho nhân dân. Mt cái cánh chung lun rt là c th và hp dn và chính v́ thếđă cun hút c triu con người chp nhn bao nhiêu là hy sinh để xây dng tương lai. Cho nên có đấy ch không phi không đâu".

Trong đoạn này có 2 câu sẽ và thực sự đă bị hiểu lầm một cách hết sức dễ dàng, nếu không căn cứ vào mạch văn và ư tưởng của toàn bài, đó là:

 
1- "Thế th́ có nhiu người có th nghĩ rng là Marxist vn là mt h tư tưởng vô thn cho nên là không có cánh chung lun. Không phi thế..." 

 

2- "Mt cái cánh chung lun rt là c th và hp dn và chính v́ thếđă cun hút c triu con người chp nhn bao nhiêu là hy sinh để xây dng tương lai. Cho nên có đấy ch không phi không đâu".

 

Ở đoạn có vẻ nẩy lửa này, theo tôi, ngài chỉ nói theo chiều hướng của thành phần chủ trương sống chết với chủ nghĩa Marxist hay lạm dụng chủ nghĩa này, chứ không phải là chủ trương thực sự của ngài. Ngài đă sử dụng đại danh từ "tôi" ở đoạn này là cái "tôi" của những ai đang say mê chủ nghĩa Marxist hay lạm dụng chủ nghĩa này mà thôi. Hai câu: "không phải thế" và "cho nên có chứ không phải không đâu" ở đây hoàn toàn gắn liền với cái "tôi" của những ai nhầm lạc theo chủ nghĩa Marxist v́ họ cảm thấy những ǵ được chủ nghĩa cộng sản này phác họa ra như là "một thiên đường tại thế", nên họ cần và đáng "hy sinh... chịu đựng", thậm chí "chết đi" để đánh đổi lấy nó, nhất là "cho thế hệ tương lai... cho nhân dân". Nếu Đức Cha Khảm chủ trương hay cổ vơ cho chủ nghĩa cộng sản th́ ngài đă không khai triển ư nghĩa đích thực của cánh chung luận theo Kitô giáo ngay sau đó.

 

Phần cánh chung luận theo Kitô giáo của ngài liên quan đến cuộc chung thẩm chẳng những đầy công bằng mà c̣n toàn bác ái yêu thương của Chúa Kitô đối với lịch sử nhân loại thực sự là một phản đề hết sức nhức nhối cho chủ trương cánh chung luận duy hiện thực của chủ nghĩa Marxist mà một số tưởng rằng ngài dùng ṭa giảng để cổ vơ. Chỉ cần trích một câu của ngài nói trong phần về cánh chung luận theo Kitô giáo này cũng đủ thấy, thấy rằng ngài đang khéo léo ám chỉ chẳng những đến xă hội cộng sản Việt Nam đang càng ngày càng hết sức suy đồi như vừa bị hội chứng liệt kháng AIDS vừa bị ung thư đồng nghĩa với chết chóc băng hoại, mà c̣n đến cả những anh chị em nạn nhân vô cùng đáng thương của thành phần lạm dụng chế độ này nữa, thành phần anh chị em nạn nhân đáng khâm phục h́nh như đang được Trời Cao sử dụng huyết lệ của họ cho một "cánh chung" Việt Nam.

 

"Cái sự phán xét này, đối với một triết gia người Đức như là Kant, đó là cái đ̣i hỏi của công bằng. Con người ta mê một cái khát vọng công bằng, mà bao nhiêu cố gắng ở trong lịch sử nhân loại là để thực hiện cái công bằng, nhưng mà thực tế th́ không có. Có những kẻ gian ác mà cuộc sống cứ phây phây thảnh thơi vậy. Đang khi đó bao nhiêu người hiền đức th́ bị trù dập, bị đau khổ. Không có công bằng. Phải có một cái cơi nào đó mà Kant bảo rằng công bằng tuyệt đối nó được thiết lập, để mỗi một người được trả lại cho họ tất cả những ǵ mà họ đă làm trong cuộc sống trần thế này. Cho nên ông ta dựa vào đó để mà chấp nhận có Thiên Chúa".

 

 

II.-  Hợp tấu bài giảng với Đức Cha Khảm

 

 

Sau nữa, những ǵ Đức Cha Khảm nói, ít là 2 điểm then chốt: 1- về cánh chung luận của chủ nghĩa cộng sản, và 2- về công bằng cánh chung theo triết gia Kant, cho dù vắn gọn hay chưa nói hết hoặc không muốn nói ai cũng hiểu, đều đă được một số những người anh em trí thức của chúng ta quả thực hồ hởi nhào vô phụ giúp Đức Cha làm sáng tỏ những điều như thế.

 

Đúng là một cuộc hợp tấu không hẹn mà ḥ. Sau đây là những đóng góp rất hữu ích của những người anh em trí thức Việt Nam hải ngoại cho những tư tưởng về chủ nghĩa cộng sản (liên quan tới cánh chung luận duy hiện thực) và chế độ cộng sản (liên quan đến bất công trong xă hội) được Đức Cha Khảm đề cập đến một cách bóng gió trong bài giảng của ngài:

 

1- Về cánh chung luận của chủ nghĩa cộng sản

 

Đức Cha Khảm giảng theo chiều hướng cái "tôi" của người say mê hay lạm dụng chủ nghĩa cộng sản: "Mt cái cánh chung lun rt là c th và hp dn và chính v́ thếđă cun hút c triu con người chp nhn bao nhiêu là hy sinh để xây dng tương lai. Cho nên có đấy ch không phi không đâu".

 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh viết trong email gửi ngày 12/12/2011:

 

"Cánh chung luận của Marx / thiên đàng địa giới của cs. Ai cũng biết  Marx chủ trương đấu tranh giai cấp, ân oán hận thù làm căn bản, đường lối thực hành để đi tới thiên đàng địa giới không cần biết việc đó tốt hay xấu, hoàn toàn ngược lại với giáo thuyết yêu thương của Chúa. Phương Châm “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” của người cs đă bị thế giới, nhất là những nhà đạo đức và Giáo Hội CG cực lực phản đối. Cả hàng triêu triệu người chết dưới bàn tay cs từ ngày chủ thuyết cs xâm nhập và  được thi hành ở Nga Sô Viết, Đông Âu và tất cả các nước cs trên thê giới, ngay cả cho đến giờ này ở TQ và VN vẫn c̣n tràn ngập chết chóc oán hận và tù ngục. ...

 

GS Đaminh Phan văn Phước viết qua email nhận được ngày 14/12/2011:

 

"Mác chẳng có ''cánh chung luận'' nào cả! Các ông Engels, Marx đẻ ra ''chủ nghĩa cộng sản'' là ước mơ bắt chước Giáo Hội tiên khởi c̣n ít Tín Hữu mà Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại như sau: ''Ngày ngày, họ đồng tâm nhất trí, chuyên cần lui tới Đền Thờ, bẻ bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ của nuôi thân, ḷng hân hoan, dạ đơn thành, trong lời ngợi khen Thiên Chúa, trong sự mến phục của toàn dân. Và Chúa cho Cộng Đoàn mỗi ngày có thêm người được cứu độ.'' (TĐCV 2,46-47)"

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế, viết từ Geneva ngày 14.12.2011: 

 

"Thực ra Lư thuyết Triết học của Marx không thời danh. Chính Lénine đă làm cho Triết học của Marx được nhiều người nhắc tới bởi v́ Lénine, rồi Staline đă tạo được cả một Đế quốc Cộng sản rộng lớn và hung dữ.

 
"Lư thuyết Cánh Chung Luận về Thiên đàng trần thế là ăn cắp từ Thomas MOORE và Lư thuyết Vong thân Lao động là ăn cắp của David RICARDO. Đây không phải là những Lư thuyết thuần túy sáng tạo của Marx. Cả hai Lư thuyết này chính yếu thuộc lănh vực Kinh tế, chứ không phải là suy tư triết học...
 
"Thời Trung Cổ Aâu châu, phía Thiên Chúa Giáo đă khai triển những Ḍng Tu được coi là những Cộng đồng Cộng sản về Kinh tế. Nhưng phải đợi đến đầu Thế kỷ thứ XVI, với Thomas MOORE (1477-1553), th́ lư thuyết về một Chủ thuyết Xă Hội Kinh tế mới được phát triển có hệ thống. Thomas MOORE là người tôn sùng đạo Thiên Chúa. Được Vua HENRI VIII Anh quốc trọng dụng, nhưng v́ cương trực phản đối lại Vua về vấn đề rắc rối vợ con, nên Oâng đă bị hành quyết. Năm 1516, cuốn sách Utopie ra đời và ông chủ trương Nhà Nước Utopie (Etat d’Utopie). Bắt đầu từ Thế kỷ XVI, Xă hội Tây phương có những xáo trộn về mọi phương diện: Tôn giáo, Tư duy, Nghệ thuật, Kinh tế, Xă hội... Oâng t́m kiếm một Thể chế có trật tự mà mẫu Cộng đồng trật tự nhất là các Ḍng Tu. Giáo sư Sử học Kinh tế Jean-Marie VALARCHE đă viết: “Il (Thomas MOORE) prévoit un dirigisme absolu de l’Etat“ (Oâng (Thomas MOORE) dự trù một chủ thuyết Chỉ huy tuyệt đối của Nhà Nước). Theo đúng Lư thuyết được khai triển bởi Thomas MOORE, Karl MARX đă lấy mẫu mực một Ḍng Tu áp dụng cho Tổ chức Xă hội, nhất là Kinh tế: làm việc theo chỉ thị của người đứng đầu, cộng chung những sản phẩm, tiêu thụ theo nhu cầu từng người, chỉ có hệ thống phân phối giữa cung và cầu mà không có thương mại. Cái mẫu mực Tổ chức Xă hội, nhất là Kinh tế, được Oâng gọi là Thiên đàng trần thế mà Ngợm Khảm tuyền truyền trong Nhà Thờ...
 
"Lénine và Trotsky đă triệt để sử dụng Lư thuyết Cánh Chung Luận Thiên đàng trần thế như một Giấc mơ, một thứ Tôn giáo để thúc đẩy quần chúng đấu tranh. Lénine và Trotsky đă thay thế Thiên đàng Tôn giáo bằng Thiên đàng trần thế vô thần để đẩy cuộc đấu tranh đến cuồng tín. “Định hướng XHCH” của CSVN cũng là một giấc mơ để nhử mồi quần chúng...
 
"Marx nghèo khổ và đông con, Lư thuyết của Marx chính yếu là một Lư thuyết về Kinh tế. Chủ trương Kinh tế Cộng sản đă thất bại hoàn toàn. Giấc mơ Kinh tế kiểu này của Marx là ăn cắp giấc mơ Kinh tế của Thomas MOORE thời Trung Cổ dựa trên h́nh hảnh lan tràn của các Ḍng Tu: làm việc bỏ chung vào, rồi hưởng theo nhu cầu, các Tu sĩ sống chung trong t́nh huynh đệ.
 
"Các Ḍng Tu thời Trung Cổ đă có thể tổ chức Kinh tế kiểu này v́ có ĐỨC TIN mạnh vào Thiên Chúa, TIN vào thưởng phạt Thiên Đàng sau khi chết. Chính Ḷng Tin Tôn Giáo, vào Thiên Đàng sau khi chết này mới khuyến khích các Tu sĩ sống theo kiểu:
“-không c̣n cảnh người bóc lột người.
-mỗi người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, c̣n nhu cầu có bao nhiêu cứ việc sài.
-người ta sống với nhau trong t́nh huynh đệ. Một thiên đường tại thế.”
 
"Marx ăn cắp mẫu Tổ chức Kinh tế của Ḍng Tu như vậy qua Thomas MOORE, th́ Marx lại cắt cái phần Tôn Giáo đi, tức là cắt cái động lực chính yếu làm cho đời sống các Tu sĩ có thể tôn trọng Tổ chức Kinh tế. Đó là việc tréo cẳng ngỗng của Lư thuyết Mars: một Thiên đàng trần thế có thể tồn tại được như kiểu Ḍng Tu với ḷng Tin mănh liệt vào Thiên đàng sau khi chết. Khi cắt đi ḷng Tin mănh liệt Tôn giáo vào Thiên đàng sau khi chết, th́ Thiên đàng trần thế của Marx mất sức cầm cương của Thiên đàng Tôn giáo và biến thành Hỏa ngục trần thế ở đó các cán bộ Công sản VÔ THẦN không c̣n là những Thầy Ḍng với ĐỨC TIN Tôn giáo, mà là những TÊN cán bộ VÔ THẦN thần xâu xé, lừa đảo nhau về miếng ăn.
 
"Cánh Chung Luận của Marx là một HỎA NGỤC trần thế. Thế giới Cộng sản đă sụp đổ v́ cái Hỏa Ngục này. CSVN cũng đang sụp đổ v́ cái Cánh Chung Luận tréo cẳng ngỗng này của Marx".
 

2- Về công bằng cánh chung theo triết gia Kant

 

Đức Cha Khảm giảng: "Cái sự phán xét này, đối với một triết gia người Đức như là Kant, đó là cái đ̣i hỏi của công bằng... Có những kẻ gian ác mà cuộc sống cứ phây phây thảnh thơi vậy, đang khi đó bao nhiêu người hiền đức th́ bị trù dập, bị đau khổ"

 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh viết trong email gửi ngày 12/12/2011:

 

"Cán bộ nhà nước, các ông lớn chiếm đoạt tài sản, ruộng vường của dân là hiển nhiên và công khai. Tham nhũng hối lộ là chuyện b́nh thường không dấu diếm. Làn sóng người từ Nam chí Bắc lũ lượt vể Saigon, Hanội khiếu kiện suốt năm này tháng nọ mà nhà nước đâu thèm giải quyết. Chiếm đoạt tài sản của tôn giáo, của giáo hội CG như ṭa khâm sứ, ḍng chúa cứu thế Thái Hà ở Hanội v.v…làm chốn ăn chơi, thương mại, bè phái chia chác nhau làm của riêng vẫn hiển nhiên hiện đang xẩy ra. ...

 

"Máu vẫn đổ, người chết oan uổng vẫn thường xuyên xẩy ra ở VN hiện nay. Công an đánh người chết tỉnh bơ chỉ v́ tội rất b́nh thường là phạm luật giao thông, đả thương giáo dân đốt nến đ̣i hỏi công lư và sự thật, tranh đấu cho tự do tôn giáo một cách ôn ḥa ở Thái Hà, Đồng Chiêm, ……vẫn c̣n rơ ràng như vừa xẩy ra hôm nay. Bắt người bỏ tù vô cớ như cơm bữa..."

 

Nhà văn Chu Tất Tiến viết trong email gửi ngày 14.12.2011: 

 

"...Từ Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, đến các lănh tụ trong Bộ Chính Trị, và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản đều là những Đại Gia Tư Bản khổng lồ. Nguyễn Tấn Dũng và gia đ́nh là một trong những nhà Tư Bản giầu nhất Đông Nam Á. Bố là Thủ Tướng, nắm quyền lực chính trị, con gái là Tổng Giám Đốc Đầu Tư, thu hết mọi nguồn tiền từ thế giới đổ vào Việt Nam, coi như hai cha con đă thống lĩnh toàn bộ đất nước về hai mặt Chính Trị và Thị Trường Tư Bản. Chế độ này c̣n quân chủ hơn các chế độ quân chủ khác trên thế giới v́ vẫn áp dụng việc Cha Truyền Con Nối, tiền bạc ăn cướp được của nhân dân chỉ được lưu hành trong hệ thống gia đ́nh, vợ lớn, vợ nhỏ, bồ nhí, cháu, chắt…Với quyền lực mênh mông, vô hạn, lại không có hệ thống kiểm soát, nên tha hồ chia chác tài sản, quyền hành cho nhau. Chế độ này c̣n KHỐN NẠN hơn mọi chế độ v́ có toàn quyền bán đất, bán nước cho ngoại bang. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên quư giá đều được giao cho người nước ngoài khai thác đến cạn kiệt. Ngoài Tây Nguyên với Bô xít, ngoài các công tŕnh đi khắp đất nước được giao cho Trung Cộng, c̣n toàn bộ các rừng đầu nguồn, trong đó có rất nhiều tài nguyên, mỏ sắt, mỏ ch́, mỏ kẽm… đều được giao cho Trung Cộng, kẻ luôn nuôi mộng xâm lăng nước ta, trong thời gian từ 50 năm đến 100 năm. Những lănh tụ táng tận lương tâm này biết rằng ḿnh không thể sống thêm 50 năm nữa, và khi mà hợp đồng cho thuê mướn đất chấm dứt, th́ chính ḿnh đă thành bộ xương khô rồi, nên mặc kệ cho đất nước cạn kiệt, cũng chả thèm để tâm.  

"Thực tế, Chủ Nghĩa Xă Hội đă hoàn toàn triệt tiêu trong thế kỷ 21, chỉ c̣n lại những biến thể của chế độ Tư Bản, một chế độ “Người Bóc Lột Người, Người Bán Nước Ḿnh, dù vẫn mang nhăn hiệu Cộng Sản”. (10)  

"Với tŕnh độ lư luận hiện tại, với phuơng tiện khoa học hiện tại, người ta biết chắc chắn rằng KHÔNG BAO GIỜ CÓ NGÀY MÀ THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN hiện diện ở trần gian, trong đó tất cả tài sản, công cụ lao động, phương tiện lao động và Lao Động đều được tập trung rồi phân chia đồng đều, mọi người "làm theo năng lực, huởng theo nhu cầu", sức khỏe và tài năng đến đâu th́ làm đến đó, c̣n thích ăn, thích ở như thế nào th́ cứ việc tự nhiên, vợ anh cũng là vợ tôi, má tôi có thể cũng là vợ anh, tôi muốn ăn đồ nhà anh, muốn xài bất cứ cái ǵ cũng đặng! (12)"

 

Nguyện chúc B́nh An của Đêm Thánh Vô Cùng luôn ở cùng tất cả chúng ta và từng anh chị em chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta, như các mục đồng và 3 chiêm vương gia Đông phương, nhận ra Vị Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta, chẳng những như một Hài Nhi bé mọn trong máng cỏ hang lừa, mà c̣n trong hết mọi người anh chị em của chúng ta nữa. Amen.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Bài viết này đă được email đến các nhóm sau đây ngày Thứ Bảy 17/12/2011

conggiaovietnam, huongvechua, tamlinhvaodoi, TĐCTT, TĐHA2010, HDVC 2011, TĐF, TNF, THMC, X Group, CMC, NCTT, HN, NS Dân Chúa Âu Châu, NS Dân Chúa Mỹ Châu, NS Trái Tim Đức Mẹ, NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, NS Hiệp Nhất v.v.

 

 

Phản ứng về bài viết

 

 

----- Original Message -----

From: Dinh Pham

To: Tinh Cao

Sent: Saturday, December 17, 2011 11:06 PM

Subject: Re: [HuongVeChua] Canh chung luan theo Kito giao lien quan den cuoc chung tham va doi song tin huu [1 Attachment]

 

Thưa anh CTT

 

Cám ơn anh đă đưa ra cái nh́n có tính cách rộng răi hơn. Bài viết của anh không khác ǵ như một "bài giảng" để giảng lại bài kia. Nhưng ở vị thế của người giảng dậy công chúng mà gây ra những hiểu lầm đến nỗi lại phải có người đứng ra "giảng lại" bài giảng của ḿnh th́ thật là rắc rối quá. Và nếu mà vị linh mục, giám mục nào cũng phải có người đi theo để "giảng lại" như vậy th́ con chiên biết nghe ai?  Nhất là lại lấy thí dụ từ một đề tài quá "nhậy cảm" như cái lư thuyết Marxist từng đưa lại bao nhiêu tai hại cho con người, và đang bị đào thải. Dù người nói là ai chăng nữa, và nếu vị thế  càng cao, th́ sự hoang mang và hiểu lầm gây ra càng lớn.

 

Đáng tiếc!  Âu cũng là một kinh nghiệm cho các đấng làm thầy.

 

Ph D

 

----- Original Message -----

From: Bac Ky Di Cu

To: Tinh Cao

Cc: TNF ; gdthdc@yahoogroups.com ; tamlinhvaodoi@gmail.com ; To group HuongVeChua ; conggiaovietnam@gmail.com

Sent: Sunday, December 18, 2011 1:07 AM

Subject: Về việc Đức Giám Mục Khảm giải thích chủ nghĩa Các Mác.

Thưa anh Tỉnh Cao,

Rất cám ơn anh đă ghi chú một vài gịng thô thiển tôi viết về chủ nghĩa Mác sau những đoạn văn nẩy lửa của Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, Giáo Sư Đa Minh Phan văn Phước, và Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên.

So sánh với những luận đề đầy tính triết lư như thế, đoạn văn của tôi chỉ đơn giản là tiếng nói b́nh dân của môt người "nghĩ sao, nói vậy, người ơi" mà thôi.

Tôi cũng rất khâm phục sự chịu đựng của anh khi "phải" đọc cả 4 ư tưởng nghịch với bài giảng của Đức Giám Mục Khảm, và cố viết một bài dung ḥa cho tất cả những ư tưởng xung đột, không có tính "ḥa tấu" chút nào với bài giảng của Đức Cha đáng kính.

Tuy nhiên, tôi xin mạn phép anh để tŕnh bầy vài điều có tính không thuận với những điều anh diễn giải một cách rất khoa học trong lá thư của anh. Mong anh thứ lỗi trước.

1-Anh viết: ..."thành phần được gọi là trí thức th́ vận dụng kiến thức của ḿnh để kịch kịch liệt và thật hung dữ phản bác bài giảng này, trong khi đó thành phần b́nh dân th́ tỏ ra hoang mang bối rối không biết thật hư thế nào, nhưng hoàn toàn không tin những ǵ thành phần trí thức tung ra mà cũng không làm sao hóa giải được, ngoại trừ một số hiếm quí đă cố gắng lên tiếng vắn gọn để làm sáng tỏ vấn đề.

Theo sự nhận xét của tôi, trong 3 vị trí thức mà anh nêu tên, thực sự, có một vị sử dụng nhiều ngôn từ không thích hợp khi nói về Đức Cha, c̣n hai vị khác th́ viết rất đúng đắn (trừ tôi, v́ tôi chỉ là một nhà văn tầm thường, không phải trí thức). Cho nên, khi anh dùng chung một chữ "thành phần trí thức... kịch liệt và hung dữ phản bác".. th́ tôi e rằng anh cũng lâm vào trường hợp của vị trí thức kia, cũng sử dụng những ngôn từ không chính xác.

2-Khi anh viết "thành phần b́nh dân..hoàn toàn không tin những ǵ thành phần trí thức tung ra", th́ tôi lại e ngại rằng anh đă có phần hơi chủ quan đấy. Làm sao biết được bao nhiêu người hoàn toàn không tin những điều trên? Ít nhất th́ cũng có phần đúng hẳn, phần hơi đúng, và phần nào không đúng (theo nhận xét của anh), nên nếu nói là "hoàn toàn không tin" th́ mới đúng là "không đúng".

3-Anh cho rằng Đức Giám Mục không bênh vực chủ nghĩa Mác mà chỉ lấy làm một thí dụ cho cái ǵ là "cánh chung luận" ấy. Theo tôi, đây là một sự "cưỡng từ, đoạt lư" đấy, anh Tỉnh Cao ạ!

Ngài nói rơ ràng lắm đến nỗi một người b́nh dân như tôi sẽ hiểu ngay là Ngài muốn rằng Ngài đang sống trong một xă hội Cộng Sản hoàn hảo, một chế độ được xây dựng trên chủ nghĩa Mác xít, một chủ nghĩa sẽ đem lại Thiên đường dưới thế! ! Không thể hiểu theo nghĩa khác được! Xin đọc kỹ:
 
...Ta đang sống rất là cụ thể trong một đất nước xă hội chủ nghĩa, dựa trên cái nền tảng triết học của Marx. ... Marxist có một cánh chung luận rất là hấp dẫn, rất là cụ thể. Marxist tŕnh bày cái điểm tới của lịch sử nhân loại là một xă hội cộng sản hoàn hảo, trong đó không c̣n cảnh người bóc lột người, mà mỗi một người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, c̣n nhu cầu có bao nhiêu là cứ việc xài. Người ta sống với nhau trong t́nh huynh đệ. Một thiên đàng tại thế. Mà khi mà có điểm tới của lịch sử cả nhân loại như thế, th́ mỗi một cá nhân ở trong cái lịch sử đó khám phá ra cái ư nghĩa của những sự hy sinh mà ḿnh chịu đựng."

Ngài c̣n nói rơ hơn là v́ cái "cánh chung luận của Mác nó hấp dẫn như thế, nên có cả hàng triệu người đă hy sinh để bảo vệ cái chế độ Xă hội chủ nghĩa, xă hội Cộng Sản ấy":

Tôi chết đi thế nhưng sự nghiệp tôi vẫn c̣n tồn tại măi trong nhân dân. Tôi hy sinh nhưng mà sự hy sinh đấy không vô nghĩa bởi v́ nó xây dựng cho thế hệ tương lai, nó xây dựng cho nhân dân. Một cái cánh chung luận rất là cụ thể và hấp dẫn và chính v́ thế nó đă cuốn hút cả triệu con người chấp nhận bao nhiêu là hy sinh để xây dựng tương lai. Cho nên có đấy chứ không phải không đâu".

Điều đau khổ cho một người Công Giáo thuần như tôi là không hề nghe thấy Ngài nói đến việc chính cái lư thuyết của Mác, chính cái bánh vẽ "cánh chung luận" ấy đă làm cho mấy chục triệu người bốc hơi, kèm theo cả trăm triệu người thân của mấy chục triệu người ấy đau đớn khôn cùng! Ngài cũng quên rằng cái "cánh chung luận" ấy, cho đến bây giờ, sau 104 năm thực hiện bởi Lê Nin, vẫn chưa hề thấy trên trần gian. Ngược lại, cũng v́ theo đuổi cái "cánh chung luận" ấy mà con người Việt Nam đến nay, vẫn chưa có Tự Do Tôn Giáo, chưa được Tự Do Tư Tưởng, và Tự Do Làm Người. Cái "cánh chung luận" ấy, theo tôi, chính là cái xiềng xích tư tưởng của Nhân Loại, không cho Nhân Loại vượt thoát ra, để những Con Người đơn giản được làm một Con Người đúng nghĩa. Cho đến giờ này, không kể những người đ̣i Tự Do Cơm Áo, mà ngay cả những ai yêu nước, đ̣i đất nước của Tổ tiên ta để lại phải là của ḿnh, không thể bán đứng cho kẻ thù truyền kiếp Bắc Phương mà cũng bị tù đầy từ 3 năm đến 16 năm, nhiều người đă bốc hơi trong tù mất rồi! Việc bị tù v́ bầy tỏ ḷng Yêu nước của ḿnh trong một đất nước không có Ngoại xâm, không bị kẻ thù xứ khác đến làm vua, th́ thật là có một không hai trong sách sử của nhân loại.

Thưa anh,

Viết những điều này không phải để đối chọi với tư tưởng ôn ḥa của anh, có thiện chí muốn hóa giải những bất đồng giữa giáo dân và Giáo Hội, đại diện bởi Đức Cha Khảm, mà chỉ là muốn làm sáng tỏ mọi việc. Với những nhà trí thức khác th́ tôi không dám nói thay, nhưng với cá nhân tôi, một người viết văn tầm thường, tôi không chấp nhận những ai "cưỡng từ, đoạt lư" cũng như không thể chịu đựng hoạt cảnh một người Chủ Chăn mà bỏ mặc con chiên sống chết ra sao, cũng không lên tiếng, mà ngược lại, c̣n lo bảo vệ cho một chủ nghĩa không những lỗi thời, lạc hậu đă bị chính nước Nga, nước Cộng Sản đầu tiên đă vứt vào hố rác từ lâu, mà c̣n là một chủ nghĩa gây họa cho toàn thể nhân loại.

Với tư cách giáo dân, chúng tôi lên tiếng kêu gọi các bậc chủ chăn đáng kính phải làm nhiệm vụ của Chúa giao phó,không thể làm ngơ khi thấy đàn con của ḿnh bị sói ăn thịt. Các Ngài đă "mũ ni che tai" trước các bất công xă hội, mà lại c̣n biện hộ cho sự  "mũ ni che tai" của ḿnh, thí dụ như nói: "Cha Lư làm chính trị, th́ chúng tôi không can thiệp!"

Với tư cách là người Việt Nam, chúng tôi cực lực lên án tất cả những ai đồng lơa với cái chủ nghĩa quái quỷ Mác Xít-Lê Nin nít -Hồ chí Minh ấy. Chúng tôi cũng kêu gọi mọi người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, phải can đảm tuyên chiến, sao cho chủ nghĩa ấy biến đi, bốc hơi đi để nhân dân được tự do thở và sống một đời đáng sống, không làm gịi bọ cho bọn Mác Xít kia dầy xéo, không đi lượm bao ny lông thừa đầy máu mủ do bọn Mác Xít kia vứt ra, không ngồi trong đống rác mà ngửa mặt nh́n lên những lâu đài tráng lệ của bọn Mác Xít kia đang xây lên hàng hàng, lớp lớp, cao chót vót, không ngửa tay nhăt mấy cục cơm thừa mà bọn Mác Xít kia sau khi đú đởn đă đời rồi vất xuống đất.

Với ư tưởng trên, chúng tôi xác nhận: chúng tôi không phải những kẻ cuồng tín, điên rồ, hay cực đoan chống Cộng. Chúng tôi cũng không phải những kẻ bất măn, chống lại Nhà Thờ, chống lại các Cha, các chủ chăn, mà chúng tôi thực sự muốn tôn vinh Chúa. V́ chỉ có Chúa mới có "cánh chung". Chỉ có Chúa mới có thể đem đến cho nhân loại một Thiên Đường. Chúng tôi chống tất cả những con người ngạo mạn nào dám nói "chính ta, không phải Chúa, mới đem lại Thiên Đường dưới thế!"

Theo thiển ư của chúng tôi, tất cả những ai nói rằng chủ nghĩa Mác đem lại "Thiên Đường tại thế" đều là kẻ chống Chúa, phỉ báng sự "Toàn Năng - Omnipotence" của Thiên Chúa! V́ thế, cho dù kẻ ấy ở dưới bất cứ chức vụ nào, chúng tôi cũng chống tới cùng. Không làm thế, th́ khi nhắm mắt xuôi tay, và được tŕnh diện Chúa, chúng tôi sẽ xấu hổ khi Chúa hỏi rằng: "Khi ta đói, các người có cho ta ăn không? Khi ta khát, các ngươi có cho ta uống không? Khi ta tù ngục, các ngươi có đi thăm không?"

Bởi v́ chính chủ nghĩa Cộng Sản đă làm cho người ta đói, người ta khát, và đầy đọa người ta vào ngục tối. Nên nếu chúng tôi không t́m cách giúp đỡ người ta khỏi đói, khỏi khát, khỏi tù đầy, th́ chúng tôi sẽ không thể trả lời Thiên Chúa được!

Amen.

Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến.

 

---- Original Message -----

From: Christine Mai

To: Tinh Cao

Cc: TDCTT ......

Sent: Sunday, December 18, 2011 1:16 AM

Subject: Re: Canh chung luan theo Kito giao lien quan den cuoc chung tham va doi song tin huu

 

That la niem hanh dien cho nhom chung ta co duoc anh Tinh, nguoi da danh nhieu thi gio de lam sang to van de mot cach rat on hoa, dung y nghia mot mon de Chua Giesu, mot Tong Do Chua Tinh Thuong

Cam on anh Tinh nhieu lam va cau xin Chua ban cho anh nhieu suc khoe de   tiep tuc lam nhu the nhe

cm

 

----- Original Message -----

From: Thao Nhi _DMMC

To: Christine Mai ; Tinh Cao

Cc: TDCTT ...

Sent: Sunday, December 18, 2011 4:18 AM

Subject: Re: Canh chung luan theo Kito giao lien quan den cuoc chung tham va doi song tin huu

 

Thảo Nhi cũng cảm tạ Chúa, sau khi đoc thơ anh Tỉnh.

 

<<Phúc cho người làm cho người ḥa thuận>.

 

Cam ơn anh Tỉnh gởi thư va xin Chua chúc lành cho anh.

 

----- Original Message -----

From: Tinh Cao

To: Bac Ky Di Cu

Cc: TNF ; gdthdc@yahoogroups.com ; tamlinhvaodoi@gmail.com ; To group HuongVeChua ; conggiaovietnam@gmail.com

Sent: Sunday, December 18, 2011 8:35 AM

Subject: Về việc Đức Giám Mục Khảm giải thích chủ nghĩa Các Mác.

 

Xin chào Nhà Văn Chu Tất Tiến,

 

Từ ngày chúng ta không c̣n gặp nhau trong vai tṛ phục vụ những người anh chị em chậm phát triển ở Orange County, hôm nay mới lại được hân hạnh đối thoại với anh. 

 

Cám ơn anh đă cho tôi biết nhận định của riêng cá nhân anh về bài viết chân thành của tôi. Nếu có ǵ không hợp với suy tư hay cảm nhận của anh và sai quấy cách nào, xin anh vui ḷng lượng thứ cho nhé.

 

Chúng ta hăy cùng nhau hiệp nguyện để xin Thánh Linh "là thần chân lư dẫn vào tất cả sự thật" (John 16:13) những ai "khôn như rắn và chân thật như bồ câu" (Mathêu 10:16) nghe.

 

Merry Chrismas and Happy New Year Anh và Gia Đ́nh.

 

cao tấn tĩnh

 

----- Original Message -----

From: Bac Ky Di Cu

To: Tinh Cao

Cc: TNF ; gdthdc@yahoogroups.com ; tamlinhvaodoi@gmail.com ; To group HuongVeChua ; conggiaovietnam@gmail.com  

Sent: Sunday, December 18, 2011 8:46 AM

Subject: Re: Về việc Đức Giám Mục Khảm giải thích chủ nghĩa Các Mác.

Thưa anh Tỉnh,

Rất cám ơn anh đă thông cảm cho những tâm t́nh của tôi, những suy nghĩ có thể vẫn c̣n nhiều sai sót của môt con người. Nhận định của tôi nhất định mang tính chủ quan, mà chủ quan th́ hay lầm lỗi. Chỉ c̣n mong Thần Linh soi sáng cho lần sau bớt sai sót hơn, v́ con người sẽ c̣n sai sót cho đến hơi thở cuối cùng.

Chúc anh và gia đ́nh một mùa Giáng Sinh b́nh an ...

Chu tất Tiến. 

 

 

---- Original Message -----
From: Huong Dang
Sent: Sunday, December 18, 2011 4:42 PM
Subject: Canh chung luan theo Kito giao lien quan den cuoc chung tham va doi song tin huu [1 Attachment]

 
Kính Bác,
 

Xin chân thành cám ơn bài chia sẻ của Bác rất hữu ích, đúng như cái tên mà Bác đă chọn email tước hiệu của Mẹ nên Mẹ đă ban cho Bác sự khôn ngoan để điều khiển 1 dàn trí thức ḥa tấu rất hay, mà mấy ngày trước đây, khi chưa có 1 ca trưởng con của Mẹ là Tinh Cao <hailmaryqueen@tnfatima.org> th́ các nhà trí thức đă bị lạc tông lạc điệu như Ca Đoàn của chúng cháu khi không có Ca Trưởng vậy, cũng vui Bác ha....
 

Một lần nữa xin cám ơn Bác. Chúc bác và gia đ́nh một Mùa Giáng Sinh thật vui v́ Bác đă chỉ cho nhiều người nhận ra ánh sao để đến Hang Be Lem, nơi có Hạnh Phúc thật, nhưng là 1 chuồng ḅ chứ không phải là lâu đài, dinh biệt thự, v́ thế trí thức cũng khó nhận ra phải không Bác?


 
Kính,
Thanh Hương