Tông Thư

Mt Tân Thiên KM Màn
Novo Millennio Ineunte

 

Vào chính ngày bế mạc Năm Thánh 2000, ngày 6/1/2001, Lễ Ba Vua, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gửi cho các vị giám mục, linh mục và thày sáu, tu sĩ nam nữ và giáo dân một Bức Tông Thư mang tựa đề Latinh là “Novo Mellennio Ineunte - Mở Màn Cho Một Tân Thiên Kỷ”. Bức Tông Thư này gồm có 59 đoạn, hoàn toàn tương đương với số đoạn trong Bức Tông Thư “Tertio Millennio Adveniente - Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba hay Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến” ban hành ngày 10/11/1994 để phác họa cho việc tổ chức Mừng Kỷ Niệm Năm Thánh 2000.

Bức Tông Thư “Mở Màn Cho Một Tân Thiên Kỷ” hay “Một Tân Thiên Kỷ Mở Màn” mới này, ngoài phần mở và kết, được chia làm 4 phần chính, phần một về việc Gặp Gỡ Chúa Kitô là Di Sản của Năm Thánh, phần hai về Một Dung Nhan Để Chiêm Ngưỡng, phần ba về việc Bắt Đầu Lại Từ Chúa Kitô, và phần bốn về Những Chứng Nhân Tình Yêu.
Đó là nội dung và bố cục của văn kiện này, còn mục đích và ý nghĩa của Bức Tông Thư “Mở Màn Cho Một Tân Thiên Niên Kỷ” có thể tìm thấy ở đoạn 3 như sau:

·       “Anh Chị Em thân mến, chúng ta đặc biệt cần phải hướng tâm tưởng của mình về tương lai đang mở ra trước mắt chúng ta. Vào những tháng ngày này, chúng ta thường hướng tới một tân thiên niên kỷ đang mở màn, như thể chúng ta đã sống cuộc Mừng Kỷ Niệm này chẳng những như là một hoài niệm của quá khứ mà còn như một ngôn sứ tương lai nữa. Giờ đây chúng ta cần phải làm cho ân sủng nhận được sinh lợi, bằng việc áp dụng ân sủng ấy vào những quyết tâm cũng như vào những hướng dẫn tác hành. Đó là việc Tôi muốn mời gọi tất cả mọi giáo hội địa phương đảm nhận. ‘Giáo Hội Chúa Kitô duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền thực sự hiện diện và hoạt động’ (Second Vatican Ecumenical Council, Decree on the Pastoral Office of Bishops in the Church Christus Dominus, 11) nơi mỗi một giáo hội địa phương qui tụ quanh vị Giám Mục của mình khi họ lắng nghe lời Chúa và ‘‘bẻ bánh’ trong tình nghĩa huynh đệ (x Acts 2:42) này. Đặc biệt  là mầu nhiệm của một Dân Chúa duy nhất đã mặc lấy một hình thức riêng biệt xứng hợp với từng môi trường và văn hóa cá biệt nơi trường hợp cụ thể của mỗi một giáo hội địa phương. Xét cho cùng thì căn gốc này của Giáo Hội về thời gian và không gian đã làm phản ánh tác động của chính việc Nhập Thể. Đây là thời điểm mỗi một Giáo Hội địa phương cần phải thẩm định lại hồng ân của mình và phải tạo lấy cho mình một nhiệt tình mới trước những trách nhiệm về tinh thần cũng như về mục vụ, bằng việc suy nghĩ đến những gì Thần Linh vẫn đang nói với Dân Chúa trong năm hồng ân đặc biệt này, nhất là trong một thời đoạn xa hơn kể từ Công Đồng Chung Vaticanô II cho tới Cuộc Kỷ Niệm Đại Hỷ. Chính vì nhắm đến mục đích ấy mà Tôi muốn cống hiến Bức Tông Thư này vào lúc kết thúc Năm Mừng Kỷ Niệm đây, một đóng góp của Tôi trong vai trò Kế Thừa Thánh Phêrô, để Giáo Hội được ngời sáng hơn bao giờ hết nơi các tặng ân của Giáo Hội, cũng như nơi mối hiệp nhất của Giáo Hội trong cuộc hành trình của mình”.

Có thể nói, tất cả bức Tông Thư “Mở Màn Cho Một Tân Thiên Niên Kỷ được gói ghém trong câu văn này:

  • Chúng ta đã sống cuộc Mừng Kỷ Niệm này chẳng những như là một hoài niệm quá khứ mà còn như một ngôn sứ tương lai nữa. Giờ đây chúng ta cần phải làm cho ân sủng nhận được sinh lợi, bằng việc áp dụng ân sủng ấy vào những quyết tâm cũng như vào những hướng dẫn tác hành. Đó là việc Tôi muốn mời gọi tất cả mọi giáo hội địa phương đảm nhận.

Thật thế, bốn phần chính của bức tông thư đã làm sáng tỏ ý tưởng chủ chốt nơi câu văn này như sau.

Phần thứ nhất về việc “Gặp Gỡ Chúa Kitô: Di Sản Năm Thánh” đã gợi lại những gì liên quan đến diễn tiến trong Năm Thánh như là “một hoài niệm quá khứ”, được Đức Thánh Cha khai mở bằng câu Kinh Thánh trong Sách Khải Huyền (11:17) “Chúng tôi cảm tạ Ngài, Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng”;

Phần thứ hai về “Những Chứng Nhân Tình Yêu” đã phác họa những gì liên quan đến vai trò của “một ngôn sứ tương lai”, được khai mở với lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ ở Bữa Tiệc Ly trong Phúc Âm Thánh Gioan (13:35): “Nếu các con yêu thương nhau thì căn cứ vào điều này tất cả sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thày”;

Phần thứ ba về Một Dung Nhan Để Chiêm Ngưỡng”, được bắt đầu bằng câu trong Phúc Âm Thánh Gioan (12:21) “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu”; 

Phần bốn về việc “Bắt Đầu Lại Từ Chúa Kitô”, được bắt đầu với lời Chúa Giêsu nói ở câu kết Phúc Âm Thánh Mathêu (28:20): “Thày ở cùng các con luôn mãi cho đến tận thế”, cả hai phần giữa của Bức Tông Thư này đã khai triển một cách rõ ràng những gì “chúng ta cần phải làm cho ân sủng nhận được sinh lợi, bằng việc áp dụng ân sủng ấy vào những quyết tâm cũng như vào những hướng dẫn tác hành”.

Còn nội dung của tất cả bốn phần này, đã được Đức Thánh Cha trích đoạn 5 của Phúc Âm Thánh Luca thuật lại về một mẻ cá lạ để gợi ý cho toàn bản văn kiện, xuất hiện ngay ở những hàng đầu tiên mở đầu cho bức tông thư như sau:

·       “Vào lúc mở màn cho một tân thiên niên kỷ, cũng như vào lúc kết thúc cho Cuộc Đại Hỷ Kỷ Niệm được chúng ta cử hành mừng hai ngàn năm Chúa Giêsu giáng sinh đây, và vào lúc bắt đầu cho một giai đoạn hành trình mới của Giáo Hội, chúng ta dường như đang nghe thấy những lời của Chúa Giêsu vang lên trong lòng, những lời mà, hôm ấy, sau khi ngồi trên thuyền của Simon nói với dân chúng, Người đã kêu vị Tông Đồ này hãy thả lưới đánh cá ‘ở chỗ nước sâu’: ‘Duc in altum’ (Lk 5:4). Tông đồ Phêrô và đồng bạn của ngài đã tin vào lời Chúa Kitô nói mà thả lưới, để rồi, ‘khi làm theo như vậy, họ đã bắt được một mẻ cá to’ (Lk 5:6)”.

Như thế, chủ yếu của Đức Thánh Cha viết bức tông thư này là muốn kêu gọi và thúc giục “tất cả mọi giáo hội địa phương”, sau Thời Điểm Hồng Ân Năm Thánh 2000, thời điểm “Gặp Gỡ Chúa Kitô” (phần tông thư thứ 1: Di Sản Năm Thánh), phải sống đạo “sâu” hơn, ở chỗ, nhận biết Chúa Kitô thâm thúy hơn (phần tông thư thứ 2: Một Dung Nhan Để Chiêm Ngưỡng), cũng như ở chỗ gắn bó với Chúa Kitô thiết tha hơn (phần tông thư thứ 3: Bắt Đầu Lại Từ Chúa Kitô), để nhờ đó có thể thực sự trở thành những Tông Đồ Chuyên Nghiệp đánh cá người (phần tông thư thứ 4: Những Chứng Nhân Tình Yêu), cho Thiên Niên Kỷ Thứ Ba thực sự trở thành một Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ.