Trích Giáo Lư Cẩm Nang do Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch

 

III- THIÊN CHÚA: ĐẤNG CỨU CHUỘC
 A- MẦU NHIỆM NGÔI HIỆP


95- Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa Thật và là Con Thật Thiên Chúa. (DF)

96- Đức Kitô đă mặc lấy một thân xác thực sự chứ không phải là một thân xác h́nh thức. (DF)

97- Đức Kitô chẳng những mặc lấy thân xác mà c̣n mặc lấy cả hồn thiêng nữa. (DF)

98- Đức Kitô thực sự là gịng di được sinh ra bởi một nữ tử của Adong là Đức Trinh Nữ Maria. (DF)

99- Bản tính Thần Linh và nhân loại được ngôi hiệp nơi Đức Kitô, tức là được hiệp nhất với nhau nơi cùng một Ngôi Vị duy nhất. (DF)

100- Khi Ngôi Hiệp, mỗi bản tính của Đức Kitô vẫn nguyên vẹn, không bị biến đổi hay bị pha trộn với nhau. (DF)

101- Mỗi bản tính nơi Đức Kitô đều có ư muốn riêng biệt và có cách thức tác hành của ḿnh. (DF)

102- Việc Ngôi Hiệp giữa nhân tính của Đức Kitô với Lời Thần Linh xẩy ra vào lúc đầu thai. (DF)

103- T́nh trạng Ngôi Hiệp không bao giờ bị gián đoạn. (SFP)

104- T́nh trạng Ngôi Hiệp không bao giờ chấm dứt. (DF)

105- Máu trong Thân Xác Sống Động của Đức Giêsu Kitô là một phần cấu tạo nên toàn thể nhân tính được hiệp nhất với Ngôi Lời Thần Linh một cách trực tiếp chứ không phải chỉ gián tiếp. (SFP)

106- Việc Ngôi Hiệp được hiệu thành là do bởi Ba Ngôi Thần Linh cùng nhau tác hành. (DF)

107- Chỉ có Ngôi Hai Thần Linh mới làm Người. (DF)

108- Đức Giêsu Kitô là Con ruột của Thiên Chúa chẳng những với tư cách là Thiên Chúa mà c̣n cả với tư cách là con người nữa. (DF)

109- Vị Thiên Chúa Làm Người Giêsu Kitô phải được tôn kính bằng cùng một cách Thờ Phượng, việc Phụng Thờ tuyệt đối chỉ dành cho một ḿnh Thiên Chúa. (DF)

110- Như việc Phụng Thờ dành cho toàn thể Nhân Tính của Đức Kitô thế nào th́ cũng phải dành cho các phần thể của bản tính Người như vậy. (SFP)

111- Các đặc tính cùng hoạt động Thần Linh và loài người của Đức Kitô phải được qui về một ḿnh Lời Nhập Thể. (DF)

112- Hai Bản Tính của Đức Kitô hiện hữu trong một cuộc hiệp nhất chặt chẽ nhất. (SC)
 


B- NHÂN TÍNH ĐỨC KITÔ

103- Linh hồn của Đức Kitô được trực kiến Thiên Chúa từ giây phút hiện hữu đầu tiên. (SFP)

104- Kiến thức loài người của Đức Kitô không bị ở trong t́nh trạng vô thức và lầm lạc. (SFP)

105- Ngay từ đầu cuộc sống của ḿnh, linh hồn Đức Kitô đă có được một kiến thức phú bẩm (scientia infusa). (SC)

106- Linh hồn của Đức Kitô cũng có cả thứ kiến thức học biết được hay kiến thức cảm nghiệm thấy (scientia acquisita, scientia experimentalis). (SC)

107- Đức Kitô không mắc một tội nào, nguyên tội cũng như tư tội. (DF)

108- Đức Kitô chẳng những không phạm tội mà c̣n không thể phạm tội. (SF)

109- Bởi được Ngôi Hiệp, nhân tính của Đức Kitô Thánh Hảo một cách chính yếu nhờ Sự Thánh Hảo Bẩm Sinh của Lời. (SC)

110- Linh hồn của Đức Kitô cũng Thánh Hảo một cách tùy thuộc v́ Người nhận được đầy những thường sủng. (SFP)

111- Thánh Sủng tràn đầy từ Đức Kitô là Đầu xuống các Chi Thể của Nhiệm Thể Người. (SC)

112- Là dụng cụ của Lời nhập thể, Nhân Tính Đức Kitô có một quyền năng tác hiệu siêu nhiên. (SF)

113- Nhân Tính của Đức Kitô có thể bị khổ đau. (DF)

114- Linh hồn của Đức Kitô đă chịu những cảm xúc tự nhiên. (SF)

115- Con Thiên Chúa làm người là để cứu chuộc nhân loại. (DF)

116- Loài người sa ngă không thể tự cứu được ḿnh. (DF)

117- Thiên Chúa không bị cả trong lẫn ngoài chi phối bắt buộc phải cứu chuộc loài người. (SFP)

118- Nhập Thể không phải là cách duy nhất Thiên Chúa có thể dùng để cứu chuộc loài người. (SC)

119- Nếu Thiên Chúa đ̣i phải có một việc đền tội cân xứng th́ cần phải có một Ngôi Vị Thần Linh Nhập Thể. (SC)

120- Đức Kitô là Vị Tiên Tri Cao Cả Nhất được hứa hẹn trong Cựu Ước và là Vị Tôn Sư Tối Cao của loài người. (SFP)

121- Vị Thiên Chúa Làm Người Giêsu Kitô là một Thượng Tế. (DF)

122- Đức Kitô dâng Ḿnh trên Thập Giá như là một hy tế đích thực và cân xứng. (DF)

123- Nhờ Hy Tế của ḿnh trên thập giá, Đức Kitô đă cứu chuộc chúng ta và giải ḥa chúng ta với Thiên Chúa. (DF)

124- Bằng Khổ Đau và Tử Nạn của ḿnh, Đức Kitô đă đền bù Thiên Chúa thay cho tội lỗi của loài người. (SF)

125- Việc Đức Kitô Đền Bù Thiên Chúa thay cho tội lỗi của loài người th́ trọn vẹn hay hoàn toàn có giá trị v́ chính công trạng nội tại của việc làm này. (SC)

126- Việc Đức Kitô Đền Bù Thiên Chúa thay cho tội lỗi của loài người th́ dồi dào vượt trội, tức là có giá trị tích cực trong việc xóa tội nhiều hơn là giá trị tiêu cực của việc phạm tội. (SC)

127- Đức Kitô không chỉ chết cho thành phần được tiền định mà thôi (DF). Đức Kitô chẳng những chết cho Tín Hữu mà c̣n cho toàn thể nhân loại không trừ ai nữa (SF). Việc đền bù của Đức Kitô không áp dụng vào trường hợp các thần sa phạm (theo chủ trương của giáo phụ Origen).

128- Nhờ cuộc Khổ Nạn và Tử Nạn của ḿnh, Đức Kitô đă lập công thưởng nơi Thiên Chúa. (DF)

129- Đức Kitô đă lập công cho chính Bản Thân Minh được vinh thăng (Phục Sinh, Thăng Thiên). (SFP)

130- Đức Kitô đă lập được tất cả mọi ân sủng siêu nhiên cho loài người sa phạm. (SFP)

131- Sau cuộc Tử Nạn, linh hồn ĺa xác của Đức Kitô đă xuống ngục tổ tông. (DF)

132- Sau cuộc Tử Nạn ba ngày, Đức Kitô đă sống lại hiển vinh từ trong kẻ chết. (DF)

133- Đức Kitô thăng thiên hồn xác và ngự bên hữu Chúa Cha. (DF)
 


C- THÂN MẪU ĐỨC KITÔ

134- Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. (DF)

135- Đức Maria được thụ thai không nhiễm t́ ố nguyên tội. (DF)

136- Từ đầu thai, Đức Maria không hề có đam mê nhục dục. (SC)

137- Nhờ đặc ân đặc biệt của Thiên Chúa, Đức Maria không phạm một tư tội nào trong suốt cuộc sống trên trần gian của ḿnh. (SF)

138- Đức Maria thụ thai bởi Chúa Thánh Thần chứ không bởi một nam nhân nào. (DF)

139- Đức Maria đă hạ sinh Con mà không bị hư hại ǵ đến t́nh trạng trinh nguyên của ḿnh. (DF)

140- Sau khi sinh Con, Đức Maria vẫn là một Trinh Nữ. (DF)

141- Đức Maria đă phải trải qua một cái chết trên trần gian này. (SC)

142- Đức Maria được về trời cả hồn lẫn xác. (DF)

143- Đức Maria đă ban Đấng Cứu Thế là Nguồn Gốc của tất cả mọi ân sủng cho thế gian, bởi thế Mẹ là mạch thông ân sủng. (SFP)

144- V́ Đức Maria được về trời cả hồn lẫn xác mà không một ân sủng nào ban xuống cho loài người lại không do Mẹ giúp chuyển cầu. (SPro và SPia)

145- Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa xứng đáng được biệt tôn. (SFP)
 

2. Thiên Chúa Tạo Dựng và Việc Tạo Dựng

1. Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi

Nội Dung và Nhập Đề