MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO

2011, 2010, 2009, 2008

2012

13/12: Nhà truyền giáo với trái tim rộng mở

6/12: Nạn khủng bố Hồi Giáo đối với Kitô giáo ở Nigeria

13/11: "Cánh đồng truyền giáo của VN c̣n mênh mông lắm"

30/10: Phép lạ tại Ai Cập 

8/5: Cảm xúc truyền giáo

Thứ Ba 1/5: Tín đồ Hồi giáo trở thành Kitô hữu Công giáo

Thứ Tư 1/2: Hàng trăm gia đ́nh được Đức Thánh Gia gửi đi truyền giáo

Thứ Ba 17/1: Tâm sự về truyền giáo

Thứ Sáu 6/1: Thế giới cần ḥa b́nh hơn cần cơm bánh