Học Hỏi Thiếu Nhi Fatima
 

Biệt tặng Phong Tro Thiếu Nhi Fatima" cho Mẹ được nhận biết v yu mến"
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

-I-

Học Hỏi cuốn Hồi K Lucia

của chị Lucia

 

-II-

Học Hỏi cuốn B Mật Kinh Mn Ci

của thnh Louis Grignion de Montfort

 

-III-

Học Hỏi cuốn Thnh Thực Sng Knh Mẹ Maria

của thnh Louis Grignion de Montfort

-IV-

Học Hỏi cuốn Vinh Quang Mẹ Maria

của thnh Anphongs Ligri

 

 

VINH QUANG MẸ MARIA

 

 

1- Tại sao Huynh Trưởng Fatima cần phải Học hỏi cuốn "Vinh Quang Mẹ Maria"?

2- Ai đ viết cuốn "Vinh Quang Mẹ Maria"?

3- Dựa vo nội dung cuốn "Vinh Quang Mẹ Maria", Huynh Trưởng Fatima cần phải học hiểu những g "để lm cho Mẹ được nhận biết v yu mến" ?

4- Thnh tc giả ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi kinh Lạy Nữ Vương ra sao?

5- Thnh tc giả đ ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi những nhn đức no của Mẹ?ả

6- Thnh tc giả đ ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi những Lễ hằng năm no Gio Hội vẫn cử hnh để mừng knh Mẹ?

7- Thnh tc giả đ ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi những nỗi đau thương no của Mẹ?

8- Thnh tc giả đ ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi những việc no con người cần phải lm để tn sng Mẹ?

9- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức khim nhượng của Mẹ ra sao?

10- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức mến Cha của Mẹ ra sao?

11- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức yu người của Mẹ ra sao?

12- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức tin của Mẹ ra sao?

13- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức cậy của Mẹ ra sao?

14- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức khiết tịnh của Mẹ ra sao?

15- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức kh ngho của Mẹ ra sao?

16- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức tun phục của Mẹ ra sao?

17- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức nhẫn nại của Mẹ ra sao?

18- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện ra nơi tinh thần suy nguyện của Mẹ ra sao?

19- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ nhất m Mẹ phải chịu như thế no?

20- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ hai m Mẹ phải chịu như thế no?

21- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ ba m Mẹ phải chịu như thế no?

22- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ bốn m Mẹ phải chịu như thế no?

23- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ năm m Mẹ phải chịu như thế no?

24- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ su m Mẹ phải chịu như thế no?

25- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ bảy m Mẹ phải chịu như thế no?

26- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ V Nhiễm ra sao?

27- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Sinh Nhật Mẹ ra sao?

28- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Dng Mnh ra sao?

29- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Truyền Tin cho Mẹ ra sao?

30- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Thăm Viếng ra sao?

31- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Dng Con ra sao?

32- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Mng Triệu lin quan đến việc Mẹ Qua Đời ra sao?

33- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Mng Triệu (lin quan đến việc Mẹ được tn lm Nữ Vương) ra sao?

 

 

1- Tại sao Huynh Trưởng Fatima cần phải học hỏi cuốn "Vinh Quang Mẹ Maria"?

 

L do Huynh Trưởng Fatima cần phải học hỏi cuốn Vinh Quang Mẹ Maria l v căn cứ vo mẫu sống cho Ngnh Trưởng của mnh, cũng như v cuốn sch thch hợp cho sứ mệnh của một người lm Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima.
L do thứ nhất Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima cần phải học hỏi cuốn Vinh Quang Mẹ Maria l v căn cứ vo mẫu sống cho Ngnh Huynh Trưởng của mnh. Mẫu sống của Ngnh Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima l chị Lucia trưởng thnh, tức một chị Lucia trưởng thnh đ dng mnh cho Cha trong viện tu vo năm 18 tuổi. Sau đ, trước khi chị được php chuyển từ dng Đrthu vo dng kn Carml năm 1948, chị đ "lm cho Mẹ được nhận biết v yu mến" bằng việc vận động xin gio quyền ban php thực hnh 5 Ngy Thứ Bảy Đầu Thng, xin Đức Thnh Cha Pi XII lập lễ Knh Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ Maria lm lễ chnh cho cả Gio Hội hon vũ, cũng như xin ngi hiến dng Nước Nga cho Tri Tim V Nhiễm Nguyện Tội Mẹ. Nếu chị Lucia trước năm 18 tuổi, thời gian chị cn sống ở Fatima để trau dồi lng sng knh Tri Tim Mẹ Maria, l mẫu sống của Ngnh Nghĩa Thiếu Nhi Fatima, th chị Lucia từ năm 18 tuổi phải l mẫu sống của Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima vậy. Việc theo gương mẫu sống Lucia của mnh trong việc "lm cho Mẹ được nhận biết v yu mến" l sứ mệnh đối ngoại của Huynh Trưởng Fatima, cũng như việc hướng dẫn cc em Thiếu Nhi Fatima ngnh nhỏ hơn mnh l nhiệm vụ đối nội của Huynh Trưởng Fatima vậy. V chị Lucia l Thiếu Nhi Fatima lớn nhất trong 3 Thiếu Nhi Fatima quả thật đ giữ hai nhiệm vụ đối nội (với Phanxic v Giaxinta) cũng như đối ngoại (đối với thế giới) ny. Với sứ mệnh "lm cho Mẹ được nhận biết v yu mến" như Cha Gisu muốn chị thực hiện, chị đng l một Tng Đồ Fatima Thế Giới tin khởi, mẫu sống cho Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima.
L do thứ hai Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima cần phải học hỏi cuốn Vinh Quang Mẹ Maria l v cuốn sch rất thch hợp cho sứ mệnh của một người lm Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima. Nơi cuốn Vinh Quang Mẹ Maria, Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima sẽ học hỏi được một kiến thức căn bản cần thiết về Mẹ Maria, c thể ni l một kiến thức quan yếu về Thnh Mẫu Học. Sở dĩ Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima khng học hỏi chnh thức theo một cuốn Thnh Mẫu Học c tnh cch gio khoa no đ, m lại học hỏi về Mẹ Maria theo cuốn Vinh Quang Mẹ Maria của Thnh Anphngs, l v cuốn Vinh Quang Mẹ Maria mới c thể hiến cho Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima đầy đủ những kiến thức về Mẹ Maria một cch bao qut, thực tế v rộng ri hơn. Ngoi ra, học hỏi cuốn Vinh Quang Mẹ Maria khng kh khan bằng học hỏi một cuốn Thnh Mẫu Học ton bộ l l thuyết. Thm vo đ, nếu chịu kh học hỏi, cuốn Vinh Quang Mẹ Maria cn chuyền sang cho Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima lng sốt sắng yu mến Mẹ Maria của một vị thnh tc giả, Thnh Anphogs Ligri.
 

2- Ai đ viết cuốn "Vinh Quang Mẹ Maria"?

 

Để biết về tc giả cũng như tc phẩm Vinh Quang Mẹ Maria, "Lời dịch giả" (Phạm Duy Lễ) đ cho biết như sau.
"Tc giả sch ny l thnh Anphong Ligori (1696-1787), một vị Tiến Sĩ thời danh của Gio Hội. Thnh nhn cũng l một nh Thnh Mẫu học đại danh... Sch nguyn văn bằng tiếng , nhan đề l Le Glorie di Maria, xuất bản tại Napoli, năm 1750, giữa ci thế kỷ nhiễm ly t thuyết khắc nghiệt v v đạo của Gianseni v Vn-te.
"Vừa ra đời, sch đ l một đối tượng chống đối của tc giả duy l đối lập. Thnh Anphong bị tố co l đ dấn thn vo sự cuồng tn tn thờ Đức Mẹ Maria, v ci tội lớn nhất của ngi l đ li cuốn qu nhiều tn đồ theo ngi. Zoeckler qui tội cho tc giả cuốn Glorie l dẫn đầu cuộc tục ho v hư hoại đời sống Gio Hội. Phanxic Sciarelli th cho cuốn ny l kết quả chủ nghĩa cuồng tn tn thờ Đức Mẹ của thnh Anphong, một tc phẩm đầy những lời phạm thượng v đạo v phạm thnh. Ngược lại, cc tc giả Cng Gio đ hết lời tn tụng. Cha Rivire viết: 'với tc phẩm Glorie di Maria, thnh Anphong đ đnh một đn quyết liệt vo chủ nghĩa Gianseni'. Cha Adhemaro Als nhận rằng: 'cuốn Glorie l một thủ bản trc tuyệt để tỏ lng tin tưởng tn sng Đức Mẹ'. V cha Deneffe th cho l 'thnh Anphong đ c đọng trong học thuyết Thnh Mẫu của ngi tất cả cng trnh của cc học giả đi trước, v, như vậy, đ bảo đảm cho cuộc khải hon của những luận đề truyền thống về Thẫnh Mẫu'
"Thật vậy, phn tch kỹ lưỡng nội dung cuốn Glorie ny, cc nh Thnh Mẫu Học thảy đều cng nhận đ l một tc phẩm đầy đủ, rất c nền tảng, sốt sắng v ch trọng đến thực hnh.
"Đầy đủ v học thuyết Thnh Mẫu của thnh Anphong dựa trn hai nền tảng chnh yếu của mầu nhiệm Thnh Mẫu l Mẹ Thin Cha v Mẹ Trung Gian của loi người. Từ hai nền tảng đ, thnh tc giả đ rt ra hết cc đặc n Mẹ Maria được thụ hưởng cả trong linh hồn lẫn ngoi thn xc. Tuy nhin, học thuyết đ, thnh nhn khng trnh by c hệ thống như chng ta thường lm ngy nay, m đ trnh by theo nghĩa Phụng Vụ: thnh nhn giảng nghĩa kinh Salve Regina, Lạy Nữ Vương v giảng thuyết về cc lễ trọng knh Đức Mẹ đương thời.
"Học thuyết ấy lại rất c nền tảng, v thnh Anphong đ kn mc ti liệu ở hai nguồn mạch dồi do nhất l Thnh Kinh v Thnh Truyền... Thnh nhn đ ch trọng rt tiả từ gio thuyết của cc Gio Phụ Đng Ty, cũng như cc vị tiến sĩ v từ Phụng Vụ Cng Gio, từ cch biểu lộ lng sng knh của gio hữu, lấy những tư tưởng cao thm v sống động về Đức Mẹ. Do đấy, mỗi trang sch của thnh nhn l một bản tm lược rất nhiều kiến của cc thnh Gio Phụ cũng như của cc văn gia Gio Hội về Rất Thnh Đồng Trinh Maria. Thnh nhn cũng trch dẫn một đi điểm trong mạc khải tư, v kể lại những cu truyện lạ xc thực, để lm linh động thm cho tư tưởng ngi trnh by..."

3- Dựa vo nội dung cuốn "Vinh Quang Mẹ Maria", Huynh Trưởng Fatima cần phải học hiểu những g "để lm cho Mẹ được nhận biết v yu mến"?

Căn cứ vo nội dung cuốn Vinh Quang Mẹ Maria, "để lm cho Mẹ được nhận biết v yu mến", Huynh Trưởng Fatima cần phải học hỏi những vấn đề như sau.
Thứ nhất l học hỏi về quyền năng v tnh thương của Mẹ Maria đối với con ci loi người tội lỗi, qua kinh Lạy Nữ Vương.
Thứ hai l học hỏi về cc tước hiệu của Mẹ cũng như cc biến cố cuộc đời Mẹ lin hệ với Mầu Nhiệm Cứu Chuộc của Cha Kit, qua những lễ trọng knh Mẹ được Gio Hội lập ra để tn knh Mẹ.
Thứ ba l học hỏi về những khốn khổ của Mẹ trong việc Mẹ cộng tc với Cha Gisu Kit, Con Mẹ, vo Cng Cuộc Cứu Chuộc nhn loại, qua những niềm đau của Mẹ.
Thứ bốn l học hỏi về những nhn đức ni ln tinh thần gắn b tuyệt đối của Mẹ đối với tất cả những g Thin Cha muốn tỏ ra cho loi người biết cũng như muốn thực hiện nơi loi người, qua những nhn đức của Mẹ,
Thứ năm l học hỏi về những việc tn sng Mẹ để tỏ ra mnh thực sự nhận biết v yu mến Mẹ, xứng với quyền thế v tnh Mẹ như được diễn đạt trong Kinh Lạy Nữ Vương, xứng với cc tước hiệu của Mẹ như Gio Hội mừng Mẹ vo cc lễ Mẹ hằng năm, cũng như xứng với cc niềm đau cng với cc nhn đức trọn lnh của Mẹ.
 

4- Thnh tc giả ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi kinh Lạy Nữ Vương ra sao?

 

Căn cứ vo nội dung diễn giải của phần nhất cuốn Vinh Quang Mẹ Maria, Thnh Anphong đ ca tụng Vinh Quang Mẹ Maria nơi kinh Lạy Nữ Vương (được chia ra lm 4 phần) c thể tm lược như sau.
Trước hết, phần mở đầu của kinh Lạy Nữ Vương (Salve Regina) l lời cho knh Mẹ Maria: "Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhn Lnh, lm cho chng con được sống, được vui, được cậy".
Về lời kinh "Lạy Nữ Vương Mẹ Nhn lnh", thnh Anphong đ ni về một Nữ Vương Mẹ Tnh Thương như l một Trinh Vương Thương Xt, l Mẹ của chng ta, Đấng đ thương chng ta ch thiết, Đấng đặc biệt l Mẹ của tội nhn thống hối.
Về lời kinh: "Lm Cho chng con được sống, được vui", thnh Anphong đ diễn giải Mẹ Maria l sự sống của chng ta trong ơn tha thứ cũng như trong ơn bền tm, nhất l vo trong giờ lm chung của chng ta.
Về lời kinh: "Lm cho chng con được cậy", thnh Anphong đ diễn giải Mẹ Maria chẳng những l hy vọng của chung nhn loại m cn nhất l hy vọng của ring thnh phần tội nhn đng thương nữa.
Tiếp theo l phần thn của kinh Lạy Nữ Vương, phần con ci th nhận thn phận nhn loại khốn khổ đng thương trn đời của mnh: "Thn Lạy Mẹ, chng con con chu Ev, ở chốn khch đầy ku đến cng B, chng con ở nơi khc lc than thở ku khẩn B thương".
Về lời kinh: "Thn Lạy Mẹ, chng con con chu Ev, ở chốn khch đầy ku đến cng B", thnh Anphong đ diễn giải Mẹ l Đấng cấp cứu những người cầu xin Mẹ v cũng l Đấng ph tan cc thủ đoạn của t thần
Về lời kinh: "Chng con ở nơi khc lc than thở ku khẩn B thương", thnh Anphong đ diễn giải về Mẹ trong việc Mẹ giữ vai tr cứu nhn độ thế, v Mẹ l Đấng Đồng Cng với Cha Gisu v Mẹ Maria ở đu th Cha Gisu cũng ở đ.
Sau nữa, cũng trong phần thn của kinh Lạy Nữ Vương, sau khi th nhận thn phận loi người khốn khổ đng thương của mnh ở trn trần gian ny, con ci liền ngước ln Mẹ của mnh: "Hỡi i, B l Chữa Bầu chng con, xin gh mặt thương xem chng con, đến sau khỏi đầy, xin cho chng con được thấy Đức Cha Gisu, Con lng B gồm phc lạ".
Về lời kinh: "Hỡi i, B l Chữa Bầu chng con", thnh Anphong đ diễn giải Mẹ l một Trạng Sư của loi người, một Trạng Sư đầy tnh thương, Mẹ giữ vai tr ha giải tội nhn với Thin Cha, với quyền ton năng do n sủng của Mẹ.
Về lời kinh: "Xin gh mặt thương xem chng con", thnh Anphong diễn giải Mẹ Maria l Đấng hon ton thương cảm thảm trạng của nhn loại, như Mẹ đ tỏ ra tại tiệc cưới Cana với đi mắt từ mẫu của Mẹ.
Về lời kinh: "Đến sau khỏi đầy, xin cho chng con được thấy Đức Cha Gisu, Con lng B gồm phc lạ", thnh Anphong đ diễn giải Mẹ Maria l chiến thắng trn hỏa ngục, l nguồn vui cho luyện ngục v l đường dẫn tới Thin Đng.
Sau hết, để kết thc kinh Lạy Nữ Vương, con ci Mẹ lại nhận biết Mẹ một lần nữa, như phần mở đầu kinh ny đ nhận biết, nhưng nếu ở phần mở đầu, Mẹ được nhận biết nơi uy quyền của Mẹ th ở phần kết thc, Mẹ được nhận biết nơi tnh thương từ mẫu của Mẹ: "i Khoan thay! Nhn thay! Dịu thay! Thnh Maria trọn đời đồng trinh. Amen"
Về lời kinh: "i Khoan thay! Nhn thay!", thnh Anphong đ diễn giải về Mẹ Maria l Đấng ch nhn ch i, lm tiu tan sầu trần gian v phục sức tnh thương của Cha.
Về lời kinh: "Dịu thay! Thnh Maria trọn đời đồng trinh", thnh Anphong đ diễn giải Mẹ Maria l sự m vui trong cuộc sống, trong tm hồn, trong chiến đấu v trong giờ lm tử.
 

5- Thnh tc giả đ ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi những nhn đức no của Mẹ?ả

 

Thnh Anphong đ ca tụng Vinh Quang Mẹ Maria nơi 10 nhn đức của Mẹ sau đy:
Nhn đức thứ nhất lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l nhn đức Khim Nhượng của Mẹ.
Nhn đức thứ hai lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l nhn đức Mến Cha của Mẹ.
Nhn đức thứ ba lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l nhn đức yu người của Mẹ.
Nhn đức thứ bốn lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l nhn đức Tin Knh của Mẹ.
Nhn đức thứ năm lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l nhn đức Cậy Trng của Mẹ.
Nhn đức thứ su lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l nhn đức thanh tịnh của Mẹ.
Nhn đức thứ bảy lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l nhn đức kh ngho của Mẹ.
Nhn đức thứ tm lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l nhn đức tun phục của Mẹ.
Nhn đức thứ chn lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l nhn đức nhẫn nại của Mẹ.
Nhn đức thứ mười lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l tinh thần suy nguyện của Mẹ.

6- Thnh tc giả đ ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi những Lễ hằng năm no Gio Hội vẫn cử hnh để mừng knh Mẹ?
 

Thnh Anphong đ ca tụng Vinh Quang Mẹ Maria nơi 7 lễ knh Mẹ (theo thứ tự đời Mẹ) sau đy:
Lễ knh Mẹ thứ nhất lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l lễ Mẹ V Nhiễm (mừng hằng năm vo ngy 8-12).
Lễ knh Mẹ thứ hai lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l lễ Sinh Nhật Mẹ (mừng hằng năm vo ngy 8-9).
 Lễ knh Mẹ thứ ba lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l lễ Mẹ Dng Mnh (mừng hằng năm vo ngy 21-11).
Lễ knh Mẹ thứ bốn lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l lễ Truyền Tin cho Mẹ (mừng hằng năm vo ngy 25-3).
Lễ knh Mẹ thứ năm lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l lễ Mẹ Thăm Viếng (mừng hằng năm xưa vo ngy: 2-7 v nay vo ngy 31-5).
Lễ knh Mẹ thứ su lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l lễ Mẹ Dng Con (mừng hằng năm ngy 2-2).
Lễ knh Mẹ thứ bảy lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l lễ Mẹ Mng Triệu (mừng hằng năm vo ngy 15-8, lễ ny bao gồm cả biến cố Mẹ Ly Trần).
Ngy nay Gio Hội cn mừng thm cc lễ khc như lễ Mẹ Thin Cha (xưa 11-10, nay 1-1), lễ Mẹ Lộ Đức (11-2), lễ Mẹ Carml/Xuống Tuyết (16-7), lễ Mẹ Đau Thương (15-9), lễ Mẹ Nữ Vương (xưa: 31-5; nay: 22-8), lễ Tri Tim Mẹ (xưa 22-8, nay vo thứ bảy sau thứ su lễ Thnh Tm Cha trong tuần lễ Thnh Thể)ỉ.

7- Thnh tc giả đ ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi những nỗi đau thương no của Mẹ?

 

Thnh Anphong đ ca tụng Vinh Quang Mẹ Maria nơi 7 niềm đau của Mẹ sau đy:
Niềm đau thứ nhất của Mẹ Maria lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l niềm đau Mẹ được ng gi tư tế Simon tin bo cho biết Mẹ sẽ bị gươm sắc đm thu.
Niềm đau thứ hai của Mẹ Maria lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l niềm đau Mẹ phải đem Con theo thnh Giuse trốn sang Ai Cập để trnh cuộc tn st của Hrđ.
Niềm đau thứ ba của Mẹ Maria lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l niềm đau Mẹ mất Cha Gisu 3 ngy năm Ngi ln 12 tuổi.
Niềm đau thứ bốn của Mẹ Maria lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l niềm đau Mẹ gặp Con Mẹ vc thập gi ln ni sọ.
Niềm đau thứ năm của Mẹ Maria lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l niềm đau Mẹ đứng kề bn thập gi của Cha Gisu.
Niềm đau thứ su của Mẹ Maria lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l niềm đau Mẹ m xc Cha Gisu được tho xuống khỏi thập gi.
Niềm đau thứ bảy của Mẹ Maria lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l niềm đau Mẹ chứng kiến cảnh Con Mẹ được chn trong mồ đ.

8- Thnh tc giả đ ca tụng "Vinh Quang Mẹ Maria" nơi những việc no con người cần phải lm để tn sng Mẹ?

 

 Thnh Anphong đ ca tụng Vinh Quang Mẹ Maria nơi hơn 10 việc sng knh Mẹ sau đy:
Việc tn sng Mẹ Maria thứ nhất lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l việc đọc kinh Knh Mừng.
Việc tn sng Mẹ Maria thứ hai lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l việc lm tuần 9 ngy mừng lễ Mẹ.
Việc tn sng Mẹ Maria thứ ba lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l đọc kinh Mn Ci v Nhật Tụng.
Việc tn sng Mẹ Maria thứ bốn lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l việc ăn chay cc Thứ Bảy v lễ Mẹ.
Việc tn sng Mẹ Maria thứ năm lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l việc viếng tượng ảnh v nh thờ Mẹ.
Việc tn sng Mẹ Maria thứ su lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l việc mang o Đức B Carml.
Việc tn sng Mẹ Maria thứ bảy lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l việc gia nhập một hội đon của Mẹ.
Việc tn sng Mẹ Maria thứ tm lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l việc cứu tế để knh tn Mẹ.
Việc tn sng Mẹ Maria thứ chn lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l việc năng chạy đến ku xin Mẹ.
Việc tn sng Mẹ Maria thứ mười trở ln lm nn Vinh Quang Mẹ Maria l những việc như đọc sch về Mẹ, tn knh ring cc thnh c lin hệ với Mẹ, như thnh Gioakim, thnh Anna..., hay c lng knh Mẹ, như thnh Gioan tng đồ, thnh Bnađ, v đọc kinh Cầu Đức B, kinh Lạy Nữ Vương...
 

9- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức khim nhượng của Mẹ ra sao?

 

 Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức khim nhượng của Mẹ như sau.
"Tc động thứ nhất của tấm lng khim nhu l tự ti tự hạ. Mẹ Maria lc no cũng nui cảm tưởng thấp hn về mnh, thấy r mnh chan ha n sủng hơn cả loi người, hơn cả cc thin thần, m khng bao giờ Mẹ tự đề cao hơn một ai. Thnh Mtiđ được nghe Mẹ tm sự: 'Từ thuở anh nhi, Mẹ đ c một tm tnh nhu hạ khng bao giờ dm coi mnh ở trn một thụ tạo no'. Ch giảng cu sau ny của sch Nh Ca: Em ta, bạn tnh ta, đ li cuốn lng ta say đắm: lng ta say đắm em v một sợi tc đầu em (Ct.4,9), đức viện phụ Rupert cho rằng sợi tc đ phải hiểu l tưởng nhu hạ Mẹ Maria tự nhận về mnh: lng Thin Cha say đắm v một sợi tc, v cn c g mỏng manh hơn một sợi tc...
"Một hnh vi khc của đức khim nhu l giấu kn cc ơn Cha ban. Chnh v thế m Mẹ Maria đ khng muốn tỏ cho thnh Giuse biết Mẹ đ được trở nn Mẹ Thin Cha... Nhưng khng biết đến mầu nhiệm Cha Gisu dựng thai trong lng Mẹ, thnh Giuse đ quyết định b mật bỏ Mẹ m đi (Mt.1,19). M nếu thin thần khng đến ni cho biết Mẹ hoi thai bởi php Cha Thnh Thần, th thnh Giuse đ la biệt Mẹ Maria rồi.
"Khng muốn ca tụng m chỉ dng mọi lời ca tụng về Cha, đ cũng l hnh vi của khim nhượng. Ta hy suy niệm sự bối rối của Mẹ Maria khi nghe tổng thần Gabin cho mừng ca tụng. Thnh nữ Isave ni với Mẹ: Chị c phc hơn mọi người nữ. Bởi đu ti được phc Mẹ Cha đến thăm viếng ti thế ny? Chị c phc v đ tin tưởng (Lc 1,48). Mẹ Maria lm g lc ấy? Mẹ liền dng ln Cha tất cả những lời ca tụng đ m ht ln bi ca khim nhượng ny: Linh hồn ti tn vinh Cha...
"Hơn nữa, đức khim nhu cn c một đặc tnh l hoan hỉ được phục vụ tha nhn. Thế nn Mẹ Maria đ từng hối hả đi thăm b d Isave để gip đỡ b trong suốt ba thng trường...
Ngoi ra, những người khim nhượng thch ở chỗ cuối hết. Mẹ Maria, một lần mong tiếp xc với Cha đang giảng thuyết trong một căn nh, mặc dầu Mẹ l Mẹ Cha, theo thnh Bnađ nhận xt, Mẹ cũng khng muốn cắt đứt cuộc giảng thuyết của Cha Gisu; hoặc vo thẳng chỗ Cha đang giảng. Cũng v khim nhượng, m khi ở tại nh tiệc ly với cc tng đồ, Mẹ đ ngồi ở chỗ sau cng. Thnh Luca viết r: Tất cả đều nhất tm bền ch cầu nguyện, cng cc phụ nữ v với Maria, Mẹ Cha Gisu (Act 1,14).
"Sau cng, đức khim nhu thch được khinh thị. Ngy Lễ L, khi ton dn đn rước Con Mẹ với biết bao vinh quang, th khng thấy Đức Mẹ ln Gialim. Tri lại, khi Cha Gisu đi chiụ chết, th Mẹ khng ngần ngại theo đến tận ni Canv, trước mặt mọi người, để cho người ta biết đ l Mẹ của người bị kết n như một tội nhn, bị hnh quyết giữa hai người trộm cướp, m chia phần xỉ nhục cng Con..."

10- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức mến Cha của Mẹ ra sao?

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi đức mến Cha của Mẹ như sau.
"Thnh Iđphong viếụt: 'Như lửa thấu nhập vo sắt, Thnh Linh cũng từng thiu ho Maria hon ton. Trong Mẹ, ta chỉ thấy c lửa, chỉ cảm thấy c nhiệt lực mến yu Thin Cha'. Bởi thế, theo thnh Tma Villanova, Tri Tim Mẹ Đồng Trinh đ được tin trưng bằng bụi gai m Maisen ngy xưa thấy rực chy song khng bị thiu hủy. V theo thnh Bnađ, ta gọi Maria mặc o mặt trời l rất đng: Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trn khng trung, một nữ nhn mặc mặt trời (Apoc 12,1), v Mẹ đ vo tận su trong vực uyn thm sự Cao Minh của Cha, khng ai c thể tưởng tượng ra được, v, ty khả năng một thụ tạo, Mẹ đ chm ngụp trong nh sng khng thể tới hết của sự Cao Minh ấy.
"V đy l cu kết luận của thnh Bnađin: 'Như đm lửa lớn đuổi xa loi ruồi muỗi, th tnh yu ch thnh đốt thiu Tri Tim Mẹ Maria cũng đuổi xa quyền lực hỏa ngục. Khng bao giờ hỏa ngục c thể đến gần m dụ hoặc Mẹ Maria được'. Cha Risa Victr cũng viết: 'Bọn lnh vương bng tối rất sợ hi Mẹ Maria, chng khng hề dm tới gần để cm dỗ Mẹ, lửa tnh mến yu của Mẹ đ đnh chng hoảng sợ tơi bời'.
"Đức Mẹ đ mạc khải cho thnh nữ Brigita rằng lc cn l thế, Mẹ chỉ c một tư tưởng, một kht vọng, một niềm vui l Thin Cha. Cho nn, linh hồn Mẹ lc no cũng thao thức chim ngắm Thin Cha, hằng h sa số những hnh vi mến yu hằng nối tiếp lin tục sản ra khng ngừng từ lng Mẹ. Đ l l thuyết của cha Suarez. Nhưng ti thch cng cha Bnađin Bustui m ni đng hơn rằng Mẹ Maria đ khng phải nhắc đi lm lại những việc mến yu như cc thnh, m l Mẹ được một đặc n thch đng lc no cũng mến yu Thin Cha khng ngừng, bằng một hnh vi độc nhất v lin tục khng đứt qung. Tượng tự như một chim phượng hong cha, lc no Mẹ cũng nhn chằm chằm ln Mặt Trời ch thnh, 'cho đến nỗi, theo lời thnh Phr Đamian, cng việc bề bộn của Mẹ cũng khng ngăn trở được những đợt mến yu của Mẹ dng ln, v tnh yu ấy cũng khng cản bước Mẹ n cần lm việc'...
"Cả đến giấc ngủ cũng khng ngăn cản được Mẹ Maria thực tại mến yu Thin Cha. Nếu tổ tng khi chưa phạm tội cn được đặc n ny, như thnh utinh quả quyết khi ngi viết: 'giấc ngủ v những mộng mơ của cc ngi cũng cn gi trị hơn những canh thức v hoạt động của ta', th hẳn ta khng thể bảo Mẹ Thin Cha khng được đặc n ấy... Ở đy lời Đấng Cao Minh được chứng minh: Mẹ chong đn suốt đm trường (Pr 31,18)... Mẹ ni được cng với Bạn Tnh trong Nh Ca rằng: Ti ngủ m lng ti vẫn thức (Ct 5,2)...
"Theo đ, chng ta c thể kết luận cng với thnh Albt Cả rằng Mẹ Đấng Cứu Chuộc trn đầy một đức i mnh mng, một thụ tạo thuần ty khng thể no c thể trn đầy hơn được nữa... Thnh Tma Villanova thm: 'Chnh v đức i nồng nhiệt m Mẹ Maria đ trở nn diễm lệ trước mặt Cha, đến nỗi v yu Mẹ, Cha đ bỏ trời xuống lm người trong lng Mẹ'..."
 

11- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức yu người của Mẹ ra sao?

 

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức bc i của Mẹ như sau.
"Trong cuộc đời k thế, Mẹ Maria đ tro trn đức i cứu gip hết những người quẫn bch m khng cần họ phải đến xin Mẹ. Việc Mẹ lm ở tiệc cưới Cana l một chứng cớ. Rượu sắp hết, Mẹ đ trnh nỗi ưu tư của nh đm với Con Mẹ v xin Con Mẹ một php lạ. Mẹ ni với Cha Gisu: Họ đ hết rượu rồi. i! Ni đến gip đỡ tha nhn, Mẹ đ tỏ ra hối hả biết bao: Mẹ cũng vội v khởi hnh, băng qua đường ni đến thăm b d Isave (Lc 1,39). Sao Mẹ lại phải vội v? Tại v Mẹ c một sứ mạng đức i phải chu ton. Nhưng chứng cớ lớn nhất tỏ ra Mẹ đầy lng thương yu chng ta l Mẹ đ hiến dng Con Mẹ chịu chết cho chng ta được rỗi. Thnh Bonaventura viết: 'Mẹ Maria thương yu thế giới mnh liệt đến trao ph Con Một mnh'. Thnh Anselm cảm động ku ln: 'i Mẹ diễm phc hơn hết mọi người nữ, Mẹ đ vượt trn cc thin thần v trong trắng v vượt xa cc thnh v nhn từ'.
"Ngy nay ở trn trời Mẹ lại bỏ mất một phần đức i đối với chng ta ư? Hy nghe cu trả lời của thnh Bonaventura: 'Tnh thương của Mẹ Maria đ bao la vĩ đại đối với những người khổ thống khi Mẹ cn sống trong thung lũng nước mắt ny, th ngy nay Mẹ đang hiển trị trn trời, tnh thương ấy cn mnh mng biết bao nữa, v Mẹ đ nhận thấy r rng những thống khổ của loi người hơn'. Thin thần ni với thnh nữ Brigita: 'Khng ai cầu xin Mẹ Maria m khng nghiệm cảm thấy những hiệu quả ngọt ngo đức i của Mẹ'. A! Chng ta sẽ phải phn nn biết bao, nếu Mẹ Maria khng cầu nguyện cho chng ta! Cha Gisu phn với thnh nữ Brigita rằng: 'Khng c Mẹ Maria cầu bầu, th người ta sẽ uổng cng chờ đợi n sủng v tnh thương'"...

12- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức tin của Mẹ ra sao?

 

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi đức tin của Mẹ như sau.
"Maria thực đng l Mẹ của đức tin, v 'Mẹ đ lấy đức tin tu chnh ci tai hại Ev v khng tin đ gy ra'. Đ l lời thnh Irn, v tin sinh Ttulin cũng lập lại: 'V nghe lời rắn gi hơn lời Thin Cha, nn Ev đ đem ci chết vo thế gian; nhưng Đức Nữ Vương chng ta đ mang sự sống về, v Mẹ đ tin theo lời thin thần l Mẹ sẽ nn Mẹ Thin Cha m vẫn cn trinh sạch trọn vẹn. Do đ, ta bảo sự bất tn của Ev đ tiu hoại, m đức tin của Maria đ ti tạo vậy'... Chnh v đức tin của Mẹ m b Isave đ tuyn dương Mẹ: Chị thật c diễm phc v đ tin, những g Thin Cha đ bo cho chị rồi đy sẽ thnh tựu (Lc 1,45). Thnh utinh lại quả quyết rằng: 'Mẹ Maria được diễm phc đn nhận Cha Gisu vo tm hồn v tin tưởng, hơn l đ được diễm phc cưu mang Cha trong lng v ơn Nhập Thể'.
"Cha Suarez giảng rằng chỉ một mnh Mẹ Đồng Trinh đ c đức tin sung mn hơn hết cả loi người v loi thin thần hợp một. Mẹ đ nhn thấy Con Mẹ rt run trong hang lừa ở Blem, nhưng vẫn tin đ l Cha tạo thin lập địa. Mẹ thấy Cha phải trốn trnh vua Hrđ, nhưng vẫn tin thật Cha l Vua cc vua. Mẹ thấy Con Mẹ phải sinh ra, nhưng vẫn tin Người l Đấng hằng hữu. Mẹ thấy Cha ngho nn, thiếu thốn mọi nhu cầu, nhưng vẫn tin chắc đ l chnh Đấng chủ tể mun loi. Mẹ thấy Con Mẹ nằm trn đống rơm, nhưng vẫn tin Cha thật l Đấng Ton Năng. Mẹ thấy Cha im hơi lặng tiếng khng ni lời g, nhưng vẫn tin Người l Đấng Cao Minh v cng. Mẹ nghe Cha khc lc nhưng vẫn tin Cha l nguồn vui thin đng. Sau cng, Mẹ chứng kiến Cha chịu tử hnh thập gi, chứa mứa mọi xỉ nhục, trong khi chung quanh Mẹ, mọi tm hồn thẩy đều lung lạc khng tin nữa, nhưng Mẹ vẫn khăn khắn một niềm tin vững vng Cha chnh l Thin Cha.
"Mẹ đứng kề bn thnh gi Cha Gisu (Jn 19,25). Thnh Antninh viết: 'Maria đứng vững, v đức tin ở thin tnh Cha Gisu của mẹ đ cao nng v hộ đỡ Mẹ, Mẹ đ anh hng chờ đợi ngy Cha phục sinh'. Thnh nhn thm rằng, chnh v thế m trong lễ nghi Nhật tụng ngy Thứ Năm Thnh, người ta vẫn để lại một ngọn nến chy trong khi phải tắt hết. Ni về đức tin sắt đ ny của Mẹ Maria, thnh L p dụng vo Mẹ lời Thnh Kinh ny: Mẹ vẫn chong đn suốt đm trường (Pr 31,18)... V đọc lời tin tri Isai tin bo Cha Cứu Chuộc phn nn v khng c ai ở bn Cha trong cuộc tử nạn: Một mnh ta đ bước ln đạp my p, v trong cc dn tộc, chẳng thấy một ai ở bn Ta (Is 63,3), thnh Tma nhận định rằng Thnh kinh ni r 'khng một người nam no', v Mẹ Maria, với một niềm tin khng bao giờ lay chuyển, vẫn ở st liền bn Cha trong cuộc tử nạn đau thương. Thnh Anbt Cả ku ln: 'Chnh trong cuộc Tử nạn ấy, đức tin của Mẹ Maria đ vươn ln một độ cao tuyệt vời. cc mn đệ thẩy đều trầm một trong hoi nghi, chỉ c một mnh Mẹ Đồng Trinh vẫn kin tr trong đức tin vng đ".
 

13- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức cậy của Mẹ ra sao?

 

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi đức cậy của Mẹ như sau.
"Đức tin của Mẹ đ trc tuyệt cao cả, th đức cậy của Mẹ cũng cao cả trc tuyệt vậy. Chnh đức cậy đ để Mẹ thốt ln với thnh vương Đavt rằng: tất cả niềm hy vọng của Mẹ l lin kết với Thin Cha v đặt trt tin tưởng của Mẹ nơi Người (Ps 72,28). Maria l người bạn tn trung của Cha Thnh Thần m Thnh Kinh Nh Ca đ ni đến: Ai kia từ khong d đi ln, dựa vo bạn ch i (Ct 8,5). Cha Algrin giảng nghĩa: Mẹ từ khong d đi ln, v Mẹ hon ton dứt bỏ trần gian m Mẹ coi l một sa mạc; Mẹ dựa trn bạn ch i, v khng hề tin tưởng g nơi thụ tạo hay cng đức ring mnh, Mẹ chỉ cậy dựa vo n sủng, chỉ tin vo sức hộ gip từ trời cao để lun lun tiến bước trong tnh mến yu Thin Cha.
"Mẹ Maria từng tỏ ra lng Mẹ vững vng tin cậy Cha biết bao, trước hết l khi Mẹ nhận thấy thnh Giuse, người bạn trăm năm thnh đức của Mẹ, phải u sầu rối tr v ơn lm Mẹ tương lai lạ lng Mẹ được. V chưa am tường mầu nhiệm, nn thnh Giuse đ quyết định bỏ Mẹ m đi cho hẳn. Trường hợp đ coi như phải tỏ cho thnh nhn biết r sự tnh. 'Nhưng khng, cha Cornli Lapiđ viết, Maria khng muốn tự tiết lộ n sủng khn snh Mẹ được ấy với bất cứ ai, v e sẽ bị coi l tự đề cao mnh. Mẹ thch cứ ph mặc cho Cha quan phng, v Mẹ hon ton tin tưởng rằng Thin Cha sẽ liệu cch để bảo vệ cho tấm trung trinh v danh dự của Mẹ'.
"Lng Mẹ tin tưởng nơi Thin Cha cn rực sng khi gần tới ngy sinh hạ Con ch thnh, Mẹ chẳng được một qun trọ no dầu nhỏ ngho đn nhận, m lại phải chịu ra t tc ở một ci chuồng b. Mẹ đặt Con nơi mng cỏ, v chẳng c chỗ no trong qun trọ cho Mẹ tr chn (Lc 2,19). Mẹ khng hề thốt ln một lời phn nn, nhưng cứ để mặc Cha định liệu, Mẹ tin cậy vững vng rằng Cha sẽ cứu trợ kịp thời trong bước gian chun đ.
"Một giai đoạn khc nữa cho thấy r đức cậy trng cao cả của Mẹ Maria nơi Thin Cha l cuộc tị nạn sang Ai Cập. Được thnh Giuse bo cho biết phải trốn ngay, Mẹ đ ln đường ngay đm đ, để chịu lưu lạc sang miền đất lạ qu người. Khng tiền bạc, khng một ai lm bạn đồng hnh, ngoi Cha Gisu thơ nhi non nớt v người bạn trăm năm ngho kh.
"Nhưng chứng cớ lng cậy trng lớn lao nhất của Mẹ Maria, Mẹ đ cho ta thấy ở tiệc cưới Cana. Mẹ xin Con Mẹ lm một php lạ để gip đỡ đi vợ chồng trẻ. Mẹ ni: Họ hết rượu rồi. V Cha Gisu trả lời Mẹ: Chuyện đ c can g đến ti v b đu, B ơi? Giờ Ti chưa đến (Jn 2,4). Coi như lời Mẹ xin đ bị khước từ rồi. Thế nhưng, dầu nghe cu trả lời đ, Mẹ Maria vẫn đầy lng tin cậy vo lng Cha nhn từ, v đinh ninh rằng Con Mẹ ban ơn Mẹ xin, nn Mẹ bảo đm gia nhn: Ngi bảo sao cc ng cứ lm thế. v Cha Gisu đ bảo họ đổ đầy nước vo cc chum. Cha đ biến nước đ thnh nn rượu".

14- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức khiết tịnh của Mẹ ra sao?

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi đức thanh tịnh của Mẹ như sau.
"Mẹ Maria rất mến yu đức đồng trinh, đến nỗi, để bảo tr đức ấy, Mẹ đ sẵn sng khng nhận cả đến chức lm Mẹ Thin Cha. Đ l chủ trương của thnh Grgori Nyx... Mẹ chỉ ưng thuận sau khi đ được bảo đảm rằng Mẹ nn Mẹ Thin Cha hon ton do php Cha Thnh Linh m thi.
"Chng ti đ cng với thnh utinh m ni: t khi thắng được nết xấu ny (tội thiếu trong sạch). Tại sao lại t oi như thế? Tại v người ta khng biết dng cc phương thế để chiến thắng. Cng với thnh Bnaminh, cc linh sư dạy rằng cc phương thế đ qui vo 3 điểm: chay tịnh, trnh dịp v cầu nguyện.
"Chay tịnh ở đy phải hiểu l sự hm mnh, cch ring l sự khổ chế ci miệng. Mẹ Đồng Trinh Maria trn đầy n sủng, nhưng Mẹ đ từng hết sức giữ gn đi mắt, lc no Mẹ cũng ci nhn xuống đất, khng bao giờ nhn chng chọc vo người no, như thnh Epiphan v thnh Gioan Đama đ quả quyết. Hai vị cn thm rằng ngay từ nin ấu, Mẹ đ đoan trang rất mực khiến mọi người ca tụng. Điều ấy chnh thnh Luca cũng đ ghi ch khi ngi viết về cuộc Mẹ đi thăm b d Isave, Mẹ đ đi vội v. Để lm g, nếu khng phải để khỏi gặp nhiều người? Về thực phẩm, th cha Philib thuật lại một mạc khải cho một ẩn sĩ đạo hạnh tn l Phlix theo đ th hồi cn thơ ấu, Mẹ Maria chỉ b sữa mỗi ngy một lần. Suốt cuộc đời Mẹ, theo thnh Grgori Turn quả quyết, chỉ l một cuộc chay tịnh trường kỳ khng gin đoạn. Hơn nữa, thnh Bonaventura xc nhận rằng: 'C thể l khng bao giờ Maria đ được trn đầy n sủng như vậy, nếu Mẹ đ khng tự khổ chế về điểm ny, v n sủng v tham ăn khng thề đồng hnh'. Tắt một lời, Mẹ Maria đ hon ton khổ chế, đến nỗi Thnh Linh đ thc lời Mẹ rằng: Đi tay Mẹ lấp lnh như một dược (Ct 5:4).
"Phương thế thứ hai l trnh dịp. Thnh Kinh viết: Ai trnh d bẫy sẽ được v sự (Pr 11,15). Thnh Philiph Nri thch nhắc lại rằng: Trong mặt trận bảo vệ thanh tịnh, chỉ những ai nht gan mới chiến thắng, nghi l những ai trốn trnh dịp sa ng mới chiến thắng được. Mẹ Maria đ hết sức trnh xa sự gặp gỡ người ta. Cho nn, trong cuộc đi thăm b thnh Isave, Mẹ đ đi vội v qua miền rừng ni (Lc 1,39) như thnh Luca đ viết. Một tc giả đ nu ln nhận định ny: Mẹ Maria từ gi b Isave trước ngy đản sinh của thnh Gioan Tẩy Giả, v sau đ, Phc m đ cho ta thấy r: Maria ở lại nh Isave chừng ba thng, rồi về nh mnh. Nhưng b Isave đ đến ngy mn nguyệt khai hoa, b đ sinh một con trai (Lc 1,56,57). Tại sao Mẹ lại khng đợi ngy thnh Gioan Tiền H sinh ra đ? Ấy l v Mẹ muốn trnh những cuộc thăm nom, những cuộc truyện vn thế no cũng ồn o nh ng Giacaria vo dịp ấy.
"Phương thế thứ ba l cầu nguyện. Đấng khn ngoan viết: V ti biết ti khng thể tiết chế, nếu Cha khng ban, nn ti đến cng Cha v ni xin Cha ban cho (Sap 3,21). Mẹ Đồng Trinh cũng đch thn tỏ cho thnh nữ Brigita rằng khng lm việc nhiều v khng cầu nguyện lin lỉ th Mẹ cũng chẳng c nhn đức no..."
 

15-  "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức kh ngho của Mẹ ra sao?

 

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi đức kh ngho của Mẹ như sau.
"Mẹ đ theo gương Cha sống ngho nn một cch lạ lng. Cha Canisi xc nhận rằng Mẹ Maria đ rất c thể sống thực thoả mn, với ci gia ti của cha mẹ trối lại cho, nhưng Mẹ đ tự chọn sống một cuộc đời ngho tng. Bởi vậy, Mẹ chỉ giữ lại một phần nhỏ, cn th đem dng cng tất cả vo Đền Thờ v chia sẻ với người ngho. Nhiều tc giả đ quyết rằng Mẹ đ khấn hứa giữ đức kh ngho. Mẹ cũng mạc khải cho thnh nữ Brigita rằng: 'Ngay từ phi dựng, tự tận thm tm, Mẹ đ tuyn khấn khng c của g ở trần gian'.
"Những lễ vật ba nh Bc học hiến dng đu c phải l những lễ vật km gi, thế m chng cũng được chuyển hết từ tay Mẹ sang tay những người ngho. Thnh Antninh đ theo thnh Bnađ m quả quyết điều đ: 'Vng bạc ba vị vương giả hiến dng thật rất gi trị, xứng với vương tước của cc vị, nhưng Mẹ Maria đ khng giữ lại cht no, Mẹ đ nhờ thnh Giuse ban pht tất cả cho người ngho'. Mẹ Maria từ bỏ ngay những lễ vật Ba Vua dng tiến, điều ấy khng thể hoi nghi được, v khi đem dng Cha Gisu trong Đền Thờ, Mẹ đ khng c một con chin m sch Lvi k đ vạch định cho những người kh giả, m chỉ đem c hai con chim gy, hoặc một đi bồ cu nhỏ, l lễ vật của giới ngho. Thnh Luca viết: ng b đến dng của lễ theo như luật Cha truyền, l một đi chim gy hoặc hai con bồ cu non (Lc 2,24). Mẹ Maria cũng phn với thnh nữ Brigita: 'Hết những g Mẹ đ c thể sở hữu, Mẹ đều đem chia sẻ với người ngho, bao giờ Mẹ cũng chỉ c đủ nhu cầu ăn mặc một cch thanh đạm'.
"V mến yu ngho kh, nn Mẹ Maria đ khng ngại kết hn với thnh Giuse, một ng thợ mộc ngho nn; đ khng ngại may thu v mướn, lam lũ với đi tay cần mẫn, như thnh Bonaventura đ chứng minh. Rồi, khi đ sống ngho nn, Mẹ cũng lại chết rất ngho nn, v, khi Mẹ từ trần rồi, người ta thấy cả di sản của Mẹ l hai ci o trối lại cho hai người đn b đạo đức từng đến gip đỡ Mẹ khi cn sống, như cc tc giả Mtapht v Nicphr thuật lại"
 

16- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức tun phục của Mẹ ra sao?

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi đức tun phục của Mẹ như sau.
"Thnh Nữ Đồng Trinh Maria tha thiết luyến lưu đức vng lời, đến nỗi, khi tổng thần Gabin đến bo tin Mẹ đ được chọn lm Mẹ Thin Cha, Mẹ đ chỉ tự xưng l một nữ t: Ny đy ti l nữ t của Cha (Lc 1,38)... Chnh Mẹ cũng đ từng tuyn ngn l Mẹ chiếm được lng Thin Cha chỉ v Mẹ đ tun phục: Cha đ đoi nhn đến phận hn nữ t của Cha (Lc 1,48), v phận hn của một nữ t ở tại lc no cũng sẵn sng tun phục. Thnh utinh từng qui cng cho Maria l đ vng lời m tu sửa được tai ương Ev bất tun đ gy ra: 'Như Ev v bất tun đ nn một nguyn cớ chết chc cho mnh v cho cả nhn loại, th cũng v tun phục, Maria đ nn một nguyn nhn cứu độ cho mnh v cho cả loi người'.
"Đức tun phục của Mẹ Maria trọn hảo hơn đức vng lời của ton thể cc thnh rất nhiều. Khuynh chiều về sự dữ do tội tổ truyền, loi người lun lun nghiệm thấy chướng ngại vật trn đường lm lnh, nhưng Mẹ Maria th khng thế. Khng vương nhiễm t vết tội nguyn, Mẹ khng hề gặp một trở lực no trong việc thực hnh cc nhn đức. Thnh Bnađin Sienna viết: 'Như một ci bnh xe tự do quay, Mẹ hằng ngả theo sức thc đẩy của Cha Thnh Thần'... Thế nn, p dụng vo Mẹ lời Nh Ca sau đy thật l thoả đng: Hồn ti tan ho theo tiếng Bạn yu (Ct 5,6). 'Thật vậy, Cha Rise viết, linh hồn thnh đức của Mẹ Maria, do tc động của một tnh yu mnh mng nồng chy, đ trở nn như một chất kim kh nung chảy, lun lun sẵn sng chảy vo khun thnh Thin Cha m thnh nn bất cứ hnh no'.
"Trong tc phong thường nhật, Mẹ đ cho ta thấy r đức tun phục trọn lnh của Mẹ. Để đẹp lng Cha, Mẹ đ tun phục sắc lệnh của hong đế Rma, đi một qung đường di 90 dặm từ Nazart về Blem, trong lc đang mang thai, v đang lc ngho nn đến nỗi Con Thin Cha phải sinh hạ trong một ci chuồng b.
"Đức vng lời của Mẹ cn trọn hảo biết bao nữa khi được thnh Giuse bo tin giữa đm khuya, Mẹ đ lập tức ln đường sang Ai Cập, lm một cuộc hnh trnh vừa xa xi vừa vất vả. Cha Sylveira tự hỏi tại sao thin thần lại ban lệnh cho thnh Giuse phải trốn trnh, m lại khng bảo g Đức Mẹ l người phải gian trun hơn trong cuộc đo vong ấy? Cha trả lời: 'Ấy l cốt để thnh nữ Đồng Trinh khỏi bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp để thực hnh một nhn đức rất yu qi của lng Mẹ, nhn đức vng lời'.
"Nhưng tnh cch anh hng đức vng lời của Mẹ sng chi hơn hết khi Mẹ vng lệnh Cha m hiến dng Cha Gisu lm lễ hy sinh. Thnh Iđphong quả quyết Mẹ đ dng lễ hy sinh ny với một tm hồn cực k đại đảm đến nỗi, nếu khng c bọn l hnh, th Mẹ cũng sẵn sng tự tay st tế Con Mẹ. Phc m thuật lại: Phc thay lng đ cưu mang Thy! Cha Gisu liền trả lời: Hạnh phc hơn nữa cho những người lắng nghe v tun giữ lời Thin Cha (Lc 11,28). Như vậy, Mẹ Maria đ diễm phc v vng lời Cha hơn l được l Mẹ Cha".
 

17- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi nhn đức nhẫn nại của Mẹ ra sao?

 

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi đức nhẫn nại của Mẹ như sau.
"Ta gọi ci đời ny l một thung lũng nước mắt, v n l một chốn lập cng. Chng ta được sinh vo đời để chịu đau khổ, để đem đức nhẫn nại m lập nn cng nghiệp, m chiếm lấy linh hồn chng ta một ngy kia trong ci vĩnh sinh, theo lời Cha phn: Cc con sẽ nhờ nhẫn nại m chiếm thủ được linh hồn cc con (Lc 21,19). V Cha đ ban Mẹ Maria lm mẫu gương cho hết cc nhn đức cho ta soi, nhất l mẫu gương đức nhẫn nại.
"Một trong những nhận định thnh Phanxic Sal nu ln khi ni về tiệc cưới ở Cana l: nếu Cha Gisu, qua những lời: B ơi, chuyện đ c can hệ đến ti v b? dường như t ch đến lời cầu xin của Mẹ, th chnh l Cha c để Mẹ nu gương cho chng ta về đức nhẫn nại. Nhưng ta cn tm ti sự kiện lm g, trong khi cả cuộc đời của Mẹ Maria chỉ một việc thực hnh lin tục đức nhẫn nại? Thin thần ni với thnh nữ Brigita: 'Cy hoa hồng mọc ln giữa bụi gai thế no, th ở đời ny Thnh Nữ Trinh Maria cũng trưởng thnh giữa những gian nan thể ấy'.
"Sự bi ai Mẹ cảm nghiệm về những niềm đau của Cha Cứu Thế, ngay từ lc Mẹ vừa trở nn Mẹ Người, đ đủ lm cho Mẹ chịu một cuộc tử nạn cực kỳ nhẫn nại. Cho nn thnh Bnađin Sienna đ gọi Mẹ l 'Mẹ tử gi của Cha tử gi'. C đau thương no m Mẹ khng phải hứng chịu trong cuộc lưu vong sang Ai cập, v suốt thời gian Mẹ sống với Con Mẹ dưới mi nh ngho nn ở Nazart... Sự hiện diện của Mẹ ở ni Canv, ngay bn Cha Gisu tắt thở trn thnh gi, đủ cho ta hiểu được đức nhẫn nại của Mẹ cao trọng v siu việt dường no. Thnh Albt Cả viết: 'Chnh trong lc đ, nhờ cng nghiệp đức nhẫn nại của Mẹ, Mẹ đ trở nn Mẹ chng ta, bằng việc sản sinh chng ta vo đời sống n sủng'."
 

18- "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện ra nơi tinh thần suy nguyện của Mẹ ra sao?

 

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được tỏ hiện nơi đức suy nguyện của Mẹ như sau.
"Ở trần gian chưa hề c một ai thực hnh một cch trọn hảo huấn giới quan trọng của Cha l: Phải lun lun cầu nguyện, khng được chn ngại bao giờ (Lc 18,1) cho bằng Đức Mẹ Maria...
"Trước hết, v Mẹ hằng suy nguyện lin lỉ v bền vững. Ngay từ khi vừa phi dựng, v từ khi biết dng l tr, Mẹ Maria đ khởi sự suy nguyện. Chnh v để lm sao chuyn ch hơn với việc nguyện cầu thnh thiện ny, m ngay từ thuở mới ln ba, Mẹ đ tnh nguyện dng mnh vo sống lặng lẽ trong Đền Thờ. Nơi đy, khng kể những giờ dnh ra trong ngy để suy nguyện, đm no vo lc nửa đm, Mẹ cũng thức dậy đến cầu nguyện trước bn thờ, như Mẹ đ đch thn mạc khải cho thnh nữ Isave: 'Nửa đm no Mẹ cũng thức dậy đến sấp mnh trước bn thờ, để dng ln Cha những lời nguyện cầu'. Theo lời đức viện phụ đilng, sau ny, Mẹ cũng rất năng đi viếng những nơi từng được cung hiến bởi sự sinh hạ, cuộc tử nạn v cuộc mai tng của Con ch thnh Mẹ, để khng ngơi suy niệm những niềm đau khổ của Cha Gisu.
"Hơn nữa, lc no Mẹ cũng suy niệm một cch trầm mặc su xa, khng hơi một thong đng tr, một cht sao lng tm hồn...
"V v yu thch suy nguyện, nn Mẹ cũng rất ưa nơi tĩnh mạc. Mẹ tha thiết ưa sự tĩnh mạc đến nỗi, khi đ dng mnh trong Đền Thờ, th Mẹ khng hề giao thiệp g với b con, cha mẹ nữa, như Mẹ đ mạc khải cho thnh nữ Brigita. Thnh Girnim nu ln nhận định sau đy về những lời tin tri Isaia: Ny một trinh nữ sẽ dựng thai v sinh một con trai, đặt tn l Emmanuel (Is 7,14) l: tiếng trinh nữ ở đy theo tiếng Do Thi c nghĩa l một trinh nữ khuất tịch. Như vậy, từ trước kia, thnh tin tri đ nhn thấy v tin bo về tnh yu của Mẹ Maria đối với tịch mạc lặng lẽ...
"Thnh Vinh Sơn Phri cam quyết rằng Mẹ Maria chỉ ra khỏi nh để ln Đền Thờ, v trong lc đi đường, Mẹ cũng hết sức tm tm niệm niệm, ci nhn xuống đất. Cũng v bởi ưa thch tịch mạc thanh vắng m khi đi viếng thăm b d Isave, Mẹ đ hnh trnh vội v...
"Cha Thnh Thần gọi Maria l một con chim gy: Đi m bạn xinh như đi m một con chim gy (Ct 1,9). Tại sao vậy? Thnh Tma Vcxy trả lời: 'Tại v chim gy l bằng hữu của nơi tịch mạc, l tượng trưng của đời sống hiệp sinh'. Đức Thnh Trinh Nữ sống giữa thế gian như giữa một sa mạc. Cho nn khi Bạn Thnh ngạc nhin hỏi: Nữ nhn no đang từ sa mạc đi ln như một cột khi (Ct 3,6), l c cho ta hiểu về Mẹ: 'Mẹ từ sa mạc đi ln như một cột khi, v linh hồn Mẹ rất yu nơi thanh vắng tịch mạc'."
 

19- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ nhất m Mẹ phải chịu như thế no?

 Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ nhất m Mẹ phải chịu khi được ng gi Simon bo cho biết sẽ c một lưỡi gươm xuyn thấu tm hồn Mẹ như sau.
"Khi được tin bo Con Mẹ phải chịu chết, Mẹ đ hon ton nhẫn nại; Mẹ cứ ngy đm những sống trong một viễn tượng sầu phiền, m linh hồn khng hề mất sự bằng an. Nhưng cn đau khổ no m Mẹ khng cảm thấy v lun lun nhn thấy Con rất yu dấu của Mẹ, v nghe mi miệng Con ni những lời hằng sống, v hằng ngy lun cảm phục những việc rất thnh thiện Cha lm trn đời! Đối với Abraham ngy xưa, ba ngy ng ở bn Isaac m ng sắp phải hiến tế, thật l một khổ hnh kinh khủng. M, thương i! Mẹ Maria đ khng phải chỉ chịu c ba ngy, nhưng l suốt 33 năm, cng một hnh khổ như thnh tổ phụ. Ti cn biết ni g hơn? Cha Gisu đng mến hơn Isaac bao nhiu, th Mẹ Maria cng khổ cực hơn tổ phụ Abraham bấy nhiu.
"Mẹ Maria đ mạc khải cho thnh nữ Brigita rằng: suốt đời Mẹ, khng c giờ no m Mẹ khng cảm thấy bị lưỡi gươm đau khổ ng Simon tin bo. 'Mỗi lần trng thấy Con Mẹ, mỗi lần ủ bọc Con Mẹ, mỗi lần nhn thấy tay chn Con, l mỗi lần tm hồn Mẹ bị gio xuyn thu, bị tan nt x v giữa một đau khổ mới, v Mẹ ngờ l đ nhn thấy Con Mẹ đang bị đao thủ phủ đng đanh'.
"Cng với cha Rupert, ta hy ngắm nhn Mẹ Maria, lc Mẹ cho Con Mẹ b sữa. Mẹ đ đọc ln lời Bạn Thnh rằng: Con dấu yu ti đ trở thnh một b một dược đắng cay trn lng ti (Ct 1,12). 'i! Con Mẹ, Mẹ xiết chặt Con trn lng Mẹ, v Mẹ yu Con v cng. Nhưng Mẹ cng yu Con tha thiết, th nghĩ đến Con sẽ phải tử nạn, Mẹ lại phải uống một liều một dược đắng đt trn lng'. Theo thnh Bnađin Sienna, khi ngắm nhn Cha Gisu, Mẹ tưởng đến một ngy kia dũng lực của cc thnh sẽ phải hấp hối, vẻ đẹp thin đng sẽ phải a tn. Mẹ đ nhn thấy Chủ Tể vũ trụ phải trăng tri như một phạm nhn, Đấng Tạo Ha mnh đầy vết thương, Vị Thẩm Phn tối cao phn xt loi người phải kết n tử hnh, Vinh hiển của cc tầng trời bị giy đạp dưới chn. Mẹ đ nhn thấy Vua mun vua phải đội triều thin gai v xử đối như một vua hề trn sn khấu. Cha Engelgrave cũng thuật lại một mạc khải của thnh nữ Brigita để nối lời với thnh Bnađin. Cha viết: Mẹ Maria biết r một ngy kia Cha Gisu sẽ phải tử nạn. Cho nn, khi cho Cha b, Mẹ nghĩ đến mật đắng dấm chua; khi bọc trong khăn, Mẹ nghĩ đến giy trăng rợ tri người ta sẽ rng buộc trn Cha; lc ẵm Cha trn tay, Mẹ nghĩ đến thnh gi mai ngy Cha phải treo ln; lc Cha ngủ, Mẹ thấy Cha nằm tng trong mồ. Mỗi lần mặc o di cho Cha, Mẹ lại nghĩ đến Cha sẽ phải qun dữ lột o để đng đanh vo thnh gi, v khi nhn chn tay Cha, Mẹ tưởng đến những đanh sắt sẽ cắm ngập qua. 'Thế nn, Mẹ Maria phn với thnh nữ Brigita, mắt Mẹ chan ho sầu lệ, v tm hồn Mẹ nghẹn đắng đau thương'."

20- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ hai m Mẹ phải chịu như thế no?

 

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ hai m Mẹ phải chịu khi đem Cha Gisu non nớt vội v trốn sang Ai cập để trnh cuộc truy n lng giết của bạo vương Hrđ như sau.
"Suy niệm cảnh tản cư ny của thnh gia, thnh Albt Cả tưởng như nghe thấy Mẹ Maria ku ln rằng: 'Lạy Cha, Đấng cứu độ loi người m lại phải trốn chạy loi người ư?' Thấy Con mnh ngay cn trứng nước đ phải tầm n st hại, Mẹ rầu rĩ hiểu ngay rằng lời tin bo của ng gi Simon đ bắt đầu thực hiện: Trẻ ny sẽ lm cớ cho người ta tranh chấp (Lc 2,34)...
"Mỗi người chng ta hy tự hnh dung ra cuộc hnh trnh ny đ mang lại biết bao tn khổ cho Đức Mẹ. Đường từ Do Thi sang Ai Cập thời đ rất xa. Cng với Barrađa, cc tc giả nhận rằng đường ấy di 400 dặm, phải đi mất t nhất l 30 ngy. Theo thnh Bonaventura tả, con đường ấy xuyn su qua rừng rậm um tm, sạn đ v hoang vu. Bấy giờ l ma đng, cn phải chịu dấn mnh vo tuyết sa, mưa lạnh, gi go qua những con đường cắt khc v lầy lội. Mẹ Maria lc ấy mới c 15 tuổi, l một trinh nữ mảnh khảnh yếu đuối, chưa hề quen với những nhọc nhằn ấy bao giờ. Thnh gia lại khng c người gip việc...
"Lạy Cha! đng thương biết bao một người mẹ trẻ trung kiều mị dường ấy m phải ủ con đi trốn! 'M rồi, thnh Bonaventura hỏi, m rồi lấy g để ăn? Tm đu chỗ ngủ? Tc ngụ nơi no?' Lương thực của thnh gia trong những ngy u thảm ấy l g nếu khng phải l vi mụn bnh kh m thnh Giuse đ mang theo hoặc hnh khất được? Nhưng đm đến th biết nghỉ nơi no, nhất l lc băng qua một miền khong d - di tới 200 dặm, theo nhiều tc giả - khng một bng nh, khng một lều qun? Thnh gia phải ngủ trn ct hay dưới gốc cy trong rừng, ngay dưới trời sương, liều rơi vo tay đạo tặc hay d th rất nhiều ở Ai cập...
"Tới Ai cập, thnh gia định cư trong miền Mathari, theo kiến của Brocađ v Giansni. Nhưng theo thnh Anselm th thnh gia ngụ trong thnh phố Hliopoli, thời xưa l Memphi v ngy nay l thủ đ Le Caire. Nơi đy thnh gia đ sống một cuộc sống v cng ngho tng trong suốt thời gian lưu ngụ tại Ai cập, một thời gian ko di 7 năm, như thnh Antninh cng với thnh Tma v nhiều tc giả khc quả quyết. Thnh gia hon ton xa lạ, khng một ai quen biết; khng c một đồng lưng vốn, tiền ti, thn thuộc; phải lm vất vả suốt ngy mới kiếm được đồng mua ăn...
"Theo thnh Mathu thuật, sau khi vua Hrđ băng h, thin thần lại đến thc mộng cho thnh Giuse, đem lệnh trở về Do Thi. Suy niệm về cuộc hồi cư ny, thnh Bonaventura nhận định rằng Mẹ Maria phải khổ nhiều hơn, v Cha Gisu, đ ln 7 tuổi, phải chịu mệt nhọc vất vả trn đường về. Theo thnh tiến sĩ, 'ở vo tuổi ấy, Cha Gisu đ qu lớn khng thể bế được nữa, m lại cn qu nhỏ khng đi một mnh lu được".
 

21- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ ba m Mẹ phải chịu như thế no?

 

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ ba m Mẹ phải chịu khi lạc mất Cha Gisu ba ngy như sau.
"Theo thnh Luca, chng ta được biết hằng năm Mẹ Maria c lệ ln chim bi ở Đền Thờ, vo dịp lễ Vượt Qua, cng với thnh Giuse v Cha Gisu. Hồi Cha Gisu ln 12 tuổi, Mẹ cng ln Đền Thờ. Nhưng lần ny, Cha Gisu đ ở lại Gialim, m Mẹ khng biết trước, ngờ rằng Cha đi theo đon gio lữ khc về rồi. Đến Nazart, tm Con m khng thấy, Mẹ lập tức trở lại Gialim tm, v sau đng ba ngy mới tm được Cha (Lc 2,44).
"Chng ta thử tưởng tượng niềm đau đớn xu x lng Mẹ u sầu dường no, suốt trong 3 ngy Mẹ đi tm Cha khắp nơi. Mẹ đ hỏi thăm cng với người Bạn Tnh trong Nh Ca: Cc bạn c gặp Đấng lng ti yu mến ở đu khng? (Ct 3,4). Thương hỡi! Con Mẹ vẫn biệt v m tn...
"Trong suốt ba ngy đằng đẵng, Mẹ chỉ biết khc v đ lập lại lời thnh vương Đavt: Ngy đm ti chỉ ăn c nước mắt, trong khi đ lc no người ta cũng bảo ti: Cha ngươi đu rồi (Ps 41,4)... Biết bao lần trong những ngy đ, Mẹ đ gửi tới Cha Gisu những lời Người Bạn Thnh, m thnh Bnađ đ p dụng cho Mẹ: Con ơi, bảo cho Mẹ biết Con nghỉ trưa nơi no, để Mẹ khỏi buồn lo phấp phỏng v khỏi đi tm Con uổng cng! (Ct 1,6)
"Nhiều tc giả quả quyết niềm đau của Mẹ lần ny khng những l một trong những niềm đau lớn lao Mẹ chịu trong đời, m lại l một niềm đau lớn lao hơn cả, cắt x hơn cả. Lời quả quyết ấy khng phải l v l. Thật vậy, trước tin, v trong những niềm đau khc, Mẹ cn c Cha Gisu ở bn Mẹ. Mẹ đ từng đau khổ v lời tin tri Simon trong Đền Thờ; từng ảo no tị nạn sang Ai cập, nhưng vẫn cn c Cha Gisu. Nhưng khi thấu cảm ci đau đớn lần ny, Mẹ lại khng c Cha Gisu ở bn, khng biết Cha ở nơi no. Mẹ nghẹn ngo qua nước mắt: nh sng mắt ti khng cn soi ti nữa (Ps 37,11)...
"Hơn nữa, trong khi chịu những niềm đau khc, Mẹ Maria cn nhn thấy r l do v mục đch, tức l cứu chuộc nhn loại v lm trọn thnh Thin Cha. Nhưng lần ny, Mẹ chẳng biết tại sao Con Mẹ la xa. Mẹ đ u sầu ảo no, v, theo cha Lansperge, 'ci lm cho Mẹ khổ cực đến tột độ l: v khim nhu, Mẹ đ tưởng rằng Mẹ khng cn được sống thn mật với Cha Gisu lu hơn nữa, khng cn được coi giữ kho tng qi bu l Con Mẹ nữa'... Cha righn viết: 'Đức Maria v thnh Giuse đ đi tm Cha Gisu với một mối e sợ Cha đ bỏ rơi mnh'. Thật vậy, đối với một linh hồn mến yu Thin Cha, th nỗi khổ tm nhất l sợ đ lm mất lng Cha. Thế nn, trong những niềm đau khc, Mẹ Maria đ khng thốt ra nửa lời phn nn, m lần ny, khi gặp lại Cha trong Đền Thờ, Mẹ đ u yếm trch Con: Con ơi, sao Con lm thế? Cha Con v Mẹ cay cực tm Con biết bao đy! (Lc 2,48)...
"Tắt một lời, lưỡi gươm thứ ba ny l lưỡi gươm v cng đau đớn cho tm hồn Mẹ Maria..."
 

22- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ bốn m Mẹ phải chịu như thế no?

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ bốn m Mẹ phải chịu khi Mẹ gặp Cha Gisu vc thập gi như sau.
"Thnh Gioan bo tin cho Mẹ biết Philat, vị thẩm phn bất cng, vừa ln n Cha Gisu phải tử hnh trn thnh gi... Thnh Gioan thưa Mẹ: 'Mẹ i! Con Mẹ bị xử tử rồi. Cha đ vc thnh gi ra khỏi dinh tổng trấn, v đang ln ni Canv. - Những lời đ sau ny thnh Tng đồ đ viết r trong Phc m: Cha vc thnh gi đi ln chỗ gọi l Canv (Jn 19,17). - By giờ, Mẹ c muốn gặp để vĩnh quyết Cha, th xin Mẹ ra đn Cha ngoi phố Cha sắp đi qua'.
"Đức Mẹ liền đi ra với thnh Gioan. Mẹ nhận ra lối Con Mẹ đi theo dấu mu Cha rơi lại trn đường. Mẹ đ mạc khải điều đ cho thnh nữ Brigita: 'Cứ theo dấu mu thấm đầy trn đất, Mẹ biết l Gisu Con Mẹ đ đi qua lối no, v mỗi bước Cha đều để rơi lại một dấu mu'. Theo thnh Bonaventura, Mẹ Maria đ theo con đường ngắn nhất, đến đứng nơi gc phố Cha sắp đi qua. Thnh Bnađ viết: 'Chnh nơi gc phố đ Mẹ thảm sầu gặp được Con th thiết'. Lc đứng lại nơi đ, Mẹ đ nghe thấy những người Do thi khng biết Mẹ ni biết bao nhiu điều nhục mạ Con Mẹ v lăng nhục cả Mẹ nữa!
"Nhưng ka! Mẹ đ nhn thấy cảnh tượng thảm thương... Hnh cụ, người rao n v những kẻ thừa hnh php luật đ đi qua. Mẹ Maria ngước mắt ln, v Mẹ thấy g? Một thanh nin mnh nhuộm mu, vết thương phủ kn, từ chn đến đầu, một vnh gai xiết su quanh trn, v trn vai, hai khc gỗ nặng nề. Mẹ chăm ch nhn v khng sao nhận ra đ l Con Mẹ. C thể lc đ Mẹ đ ni ln lời tin tri Isaia: Chng ti đ gặp Ngi, Ngi chẳng cn ra hnh th g nữa. Chng ti tưởng Ngi l một người ci, mặt Ngi như bị bịt kn, bị dể dui, coi Ngi như v vị (Is 53,2). Tuy vậy, tnh yu đ cho Mẹ nhận ra Cha ngay: nhưng theo thnh Phr Alcantara, lc đ lng Mẹ xao động biết bao tm tnh vừa yu đương vừa kinh hong! Mẹ đ từng khao kht gặp Con, m by giờ gặp lại khng dm nhn dung mạo Cha bị tan tc no nề như vậy.
"Nhưng rồi bốn mắt cũng giao nhau. Theo một mạc khải cho thnh nữ Brigita, Cha Gisu gạt ln mu lm mờ mắt Cha, chăm ch nhn Mẹ v Mẹ chăm ch nhn Con... Thnh Anselm viết: 'Lc đ Mẹ Maria muốn m hn Cha Gisu, nhưng bọn đao phủ đ nguyền rủa đuổi Mẹ ra, v x Cha đi ln trước, Mẹ đnh phải theo sau! i lạy Nữ Trinh, Mẹ đi đu? Ln ni Sọ ư? Mẹ cn sức no m nhn thấy Cha l sự sống của Mẹ bị treo trn khổ gi được? Mạng sống của Mẹ sẽ bị treo trn trước mặt Mẹ (Dt 28,66). Chim niệm cảnh tượng đau thương ny, thnh Laurens Justinian thc lời Cha Gisu thưa Mẹ lc ấy rằng: 'Thi, dừng lại thi, Mẹ ạ. Mẹ đến đy đ đủ rồi. Đi với Con th niềm đau của Mẹ lại thm khổ cho Con, v những đau đớn của Con sẽ lm tan nt tri tim Mẹ mất'. Nhưng dầu c đau khổ đến đu m được thấy Cha Gisu trt hơi trn thnh gi, Mẹ cũng thắng lướt, Mẹ khng muốn bỏ Cha. Thế l Cha đi trước Mẹ bước theo sau".
 

23- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ năm m Mẹ phải chịu như thế no?

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ năm m Mẹ phải chịu khi Mẹ đứng kề bn thập gi Cha Gisu để chứng kiến v hiệp thng tử gi với Con Mẹ như sau.
"Nhưng tại sao, thnh Bonaventura lớn tiếng hỏi, tại sao, lạy Nữ Vương, tại sao Mẹ lại đến tận ni Canv m xem Con Mẹ chịu chết? Mẹ lại sẽ chẳng phải bẽ mặt, v l mẹ kẻ tử tội, phải chuốc lấy nhục vo mnh ư? t nhất Mẹ lại chẳng phải kinh hong trước một tội c: thụ tạo đng đanh tử gi một Thin Cha hay sao? A! thnh nhn tiếp, lc đ Mẹ đu c nghĩ đến những khổ thống Mẹ phải chịu, Mẹ chỉ nghĩ đến những đau đớn phũ phng, v ci chết của Con ch i Mẹ m thi. Cho nn Mẹ đ quyết định đch thn chứng dự bn Con Mẹ...
"Mẹ đ tả quang cảnh thảm khốc Con Mẹ chịu chết trn thnh gi cho thnh nữ Brigita như sau: 'Lc đ, Cha Gisu ch i của Mẹ đ hon ton kiệt lực. Mắt Cha su thẳm vo, nửa khp nửa mở, v mất hết thần kh. Mi Cha xm ngắt thng di v miệng h rộng. M Cha gầy đt dnh vo tới xương hm. Da Cha xe thắt lm cho mũi nh ln mảnh khảnh. Đầu Cha rũ xuống ngực, tc b bết lấm mu. Bụng dồn hết ln ngực, tay chn cứng đơ như đ chết. V ton thn Cha l một vết thương mu chảy chan ha'.
"Mẹ phải chứng kiến Con Mẹ hấp hối, nhưng Mẹ khng sao an ủi Con Mẹ được mảy may no. Mẹ nghe Cha Gisu hổn hển ku: 'Sitio, ti kht', m khng lm sao dng ln cho Con một cht nước gin cơn kht nấu nung. Theo thnh Vinhsơn Phri, Mẹ chỉ c thể trả lời: 'Mẹ chỉ c nước mắt thi, Con ơi!'... Đức Mẹ cũng mạc khải cho thnh nữ Brigita: 'Bấy giờ Mẹ nghe thấy người th coi Cha l tn cướp, người th rủa Cha l phường nghịch tặc. Họ quả quyết khng ai đng chết như Cha. Đối với Mẹ, hết những lăng nhục đ đều l những lưỡi gươm đau khổ mới mẻ đm vo lng Mẹ'.
"Điều tăng bội sự cảm thương v đau khổ của Mẹ Maria rất nhiều l khi Mẹ nghe thấy Cha phn nn v cả Cha cũng bỏ rơi Cha... 'Những lời ấy khng bao giờ c thể phai mờ khỏi k ức Mẹ suốt đời', Đức Mẹ đ ni với thnh nữ Brigita như vậy. Mẹ thấy khng một thứ đau khổ no khoan dung với Cha Gisu cả. M muốn an ủi Cha một cht th lại khng lm sao an ủi được.
"Nhưng ci lm cho Mẹ phải phiền muộn hơn hết l thấy sự hiện diện v cộng khổ của Mẹ khng hề khuy sầu được Con Mẹ, m lại chỉ lm cho Cha thống thiết thm ln. Thnh Bnađ viết: 'Sự đắng cay ngập lng Mẹ Maria đ tro ln tới Tri Tim Cha Gisu'... thnh nhn lại thm: 'Thnh Nữ Đồng Trinh đứng kề bn thnh gi, khng thốt ra nửa lời. Mẹ sống m như chết v khng sao chết được'. Cha Gisu phn với nữ chn phc Batita Varani Camrinh rằng trn thnh gi, Cha rất khổ cực v thấy Mẹ phiền sầu ảo no, v cảm thương Mẹ nn lc trt hơi cuối cng, Cha khng nếm được một cht an ủi no. Nữ chn phc được nhn thấy, qua một nh sng siu nhin, sự đau khổ lớn lao ấy của Cha Gisu, đ ku ln: 'Lạy Cha, thi thi, đừng cho con xem thấy nỗi đớn đau ấy nữa: con chết mất, khng thể chịu được'."
 

24- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ su m Mẹ phải chịu như thế no?

 

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ su m Mẹ phải chịu khi Mẹ ẵm thn xc Cha Gisu từ thập gi hạ xuống như sau.
"V e ngại kẻo Con Mẹ cn phải chịu nhiều nhục nh nữa (ngoi lưỡi đng đm vo cạnh sườn), Mẹ xin ng Giuse Arimath đến xin quan Philat cho php tho xc Cha Gisu, để Mẹ c thể giữ được Cha, t l sau khi Cha đ chết, v trnh cho Cha khỏi những xc phạm khc c thể xảy ra. ng Giuse đến dinh Tổng trấn, trnh by với nh cầm quyền về đau khổ v nguyện vọng của Mẹ Maria. Thnh Anselm tin rằng Philat đ xc cảm v chuẩn cho tho xc Cha v thng cảm với mối sầu của Mẹ.
"Thế l người ta tho xc Cha xuống. i Mẹ ch thnh, Người Con Mẹ đ đem biết bao yu đương tặng cho thế giới, hm nay thế giới trả lại cho Mẹ đy. Mẹ trả lời cho thế giới rằng: 'Trời i! ngươi trả lại Con ti cho ti thế ny đy! Con yu dấu ti trước kia xinh trắng hồng ho (Ct 5,10), m ngươi đm chm tm bầm lại rồi đem trả. Giớ đy con ti cũng hồng ho, nhưng l hồng ho v những thương tch ngươi đnh đập. Trước kia Con ti xinh xắn, m by giờ cn hnh th g đu; trước kia bao tm hồn thch th nhn Con ti, m by giờ chẳng cn ai dm đoi hoi nữa...
"Theo mạc khải lục của thnh nữ Brigita, lc đ, người ta đặt ba ci thang chống vo thnh gi để tro ln tho xc Cha Gisu. Cc mn đệ đ tho hai tay trước, rồi đến hai chn. Tc giả Mtapht cho ta biết cc mn đệ đ trao cc đanh sắt cho Đức Mẹ. Rồi một ng nng xc nửa trn, một ng nửa dưới m đưa xuống khỏi thnh gi. Theo lối tả của cha Bnađin Busti, th Mẹ đau khổ của chng ta kiễng chn ln, giơ hai cnh tay đn xc Con yu dấu. Mẹ m lấy v ngồi xuống chn thnh gi. Mẹ chăm chăm nhn vo miệng Cha h rộng, v đi mắt tắt sng; lần lượt Mẹ nhn ln khắp cc chi thể nt nhừ v những mẩu xương cha ngoi da của Cha. Mẹ tho mạo gai v đăm đăm nhn những dấu gai đm lủng đầu ch thnh Cha; Mẹ chim ngắm chn tay Cha bị khot thủng qua, m than rằng: 'i! Con ti i, tnh yu loi người đ lm Con tan nt nhường ny. Con đ lm hại g người ta, m người ta hnh hạ Con thế ny? - Cha Bnađin Busti thc lời Mẹ rằng: - Con l cha của Mẹ, l anh của Mẹ, l bạn của Mẹ, l sướng vui, l vinh dự v l tất cả của Mẹ. - M, giờ đy, Con i! hy xem Mẹ sầu ho dường no! i! hy nhn Mẹ đi no, nhưng Con cn thấy g được nữa. Ni ln Con ơi, ni ln một lời an ủi Mẹ đi! Nhưng Con cn ni g được nữa, Con đ chết rồi cn đu'. Rồi, Mẹ ni với hnh cụ tn bạo trong cuộc tử nạn: 'Những gai man rợ, những đanh cng lưỡi đng dữ hung c, sao lại c thể dy x Đấng tạo thnh cc người thế ny? Nhưng sao ti lại buộc tội cho gai cng đanh v tri v gic? A! phải rồi, chnh cc tội nhn, cc ngươi mới l kẻ hnh hạ Con ta'."
 

25- "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ bảy m Mẹ phải chịu như thế no?

Thnh Anphong đ diễn giải "Vinh Quang Mẹ Maria" được đng ấn bằng niềm đau thứ bảy m Mẹ Maria phải chịu khi Mẹ thấy Con bị chn tng trong mồ đ như sau.
"Mẹ đ tiều tụy v đau đớn như vậy lc m chặt giữa đi vng tay th thiết thn xc bất động của Con Mẹ, dưới chn thnh gi. Sợ rằng Mẹ sẽ ngất đi v niềm đau thống thiết ấy, cc mn đệ quyết định lĩnh lấy xc Cha Gisu khỏi tay Mẹ m an tng. Cc ng đến tỏ một lng knh tn quả quyết m xin lấy xc Cha đang nằm trn gối Mẹ, xức thuốc thơm v liệm vo một khăn sắm sẵn. Trn khăn liệm ny, Cha đ muốn ghi lại hnh ảnh Cha, như ta cn thấy ngy nay ở Turin.
"Thi thể Cha sắp chịu tng trong mồ. Đm tang buồn thảm đ tiến ln. Cc mn đệ khing thi hi ch thnh; từng đon thin thần từ trời xuống vy quanh; mấy người phụ nữ đạo đức đi sau cng v Mẹ Maria u sầu theo xc Con tới tận mồ đ. Lc đến nơi, theo lời Mẹ mạc khải cho thnh nữ Brigita, Mẹ cũng muốn được chn sống cng Con Mẹ. Nhưng thnh Cha khng muốn như vậy. Tuy nhin, người ta vẫn tin rằng Mẹ Maria đ theo st thi thể rất thnh Cha Gisu vo tận trong mồ, m đặt đanh cng vng gai ở đấy, theo lời tc giả Barninh. Lc lăn đ che kn cửa mồ, cc mn đệ đến bo Mẹ rằng: 'Lạy Mẹ, by giờ chng con phải lấp kn phần mộ. Xin Mẹ hy vững lng nhn Con ch i Mẹ lần sau cng đi m từ gi Cha'. Bấy giờ hẳn Mẹ đ than rằng: 'i Con yu dấu! Mẹ khng cn được gặp Con nữa! Đy l lần cuối cng Mẹ gặp nhn Con, xin Con đoi nhận lời Mẹ vĩnh biệt, v nhận cả tấm lng Mẹ để lại đy với Con trong mồ đ m u ny'... Chnh Mẹ cũng phn với thnh nữ Brigita: 'Mẹ ni rất thật rằng trong mồ vừa tng xc Con Mẹ, c hai tri tim đặt trn một phiến đ'. Sau cng cc mn đệ lăn đ v đng kn phần mộ thnh lấp kn xc Cha Gisu, một kho tng chu bu tuyệt vời trn trời dưới đất...
"Thnh Bonaventura tin rằng lc sắp từ biệt mồ Cha, Mẹ Maria đ chc phc cho tấm đ che mồ. 'Hạnh phc cho tấm đ ny, giờ đy đang che kn Đấng ti đ cưu mang trong lng chn thng. Ti chc phc cho đ v ghen tị với đ. Ti xin gửi lại đ Con ti'. Rồi ngước mắt ln trời, Mẹ than thở: 'Lạy Cha hằng hữu, con xin ph dng Cha thn xc của Đấng l Con của Cha cng l Con của con'. Gi từ Con Mẹ v mồ đ như vậy rồi, Mẹ mới trở lại ln đường về nh.
"... Thnh Bnađin cho rằng b con thn thuộc cn đến trm trn đầu Mẹ một khăn tang che gần hết mặt, như một quả phụ. Ngi cũng ni lc từ mồ trở về, ngang qua thnh gi nhuộm mu Cha Gisu, Mẹ Maria đ ngừng lại v thờ lạy thnh gi lần đầu tin v l người thứ nhất thờ lạy thnh gi: 'i thnh gi, ti hn knh lạy thờ thnh gi. Từ nay, thnh gi khng cn phải l một cy gỗ nhục nh nữa, thnh gi đ l ngai ta tnh yu, l bn thờ thương xt, được hiến tế bằng mu Cao dương Thin Cha, Đấng đ chịu st tế trn thnh gi để cứu độ trần gian'."
 

26- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ V Nhiễm ra sao?

Thnh Anphong đ diễn giải việc Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ V Nhiễm như sau.
"Mẹ Maria khng ly tội tổ l hợp quyền năng của Cha, v Maria l Nữ tử ưu i của Cha; hợp với quyền năng của Con, v Maria l Mẹ ch i của Con; hợp với quyền năng của Thnh Linh, v Maria l Bạn dấu yu của Cha.
"Trước hết, Cha gn giữ Mẹ Maria khỏi mắc tội tổ truyền l hon ton chnh đng... Chnh Mẹ đ tuyn nhận: Mẹ đ xuất hiện từ miệng Đấng Tối Cao, Mẹ được sinh ra trước hết mọi loi (Eccl 24,5)... L Trưởng Nữ Thin Cha, nn Maria phải l người khng bao giờ chịu khuất phục quyền lực Luxiphe... Cha đ chiếm đoạt Mẹ từ khởi thủy chương trnh của Ngi (Pr 8,22). Hơn nữa, Maria đ được tạo dựng hon ton trong n sủng, v Cha hằng hữu đ chỉ định Mẹ lm người tu chỉnh thế giới đọa trầm, lm đấng trung gian mưu cuộc ho bnh giữa Thin Cha v nhn loại... Thnh Bnađ, v thế, đ nhn nhận tầu Noe l hnh ảnh Mẹ Maria. Tu Noe đ cung cấp cho loi người một nơi tr ẩn trong Đại hồng thủy, Maria cũng cứu thot chng ta khỏi trầm nịch trong tội lệ... Đức Mẹ Maria cn được Thin Cha phng ngừa cho khỏi tội nguyn tổ, v Cha đ trao cho Mẹ nhiệm vụ đạp dập đầu con rắn hoả ngục, con rắn đ lừa bịp nguyn tổ chng ta để x đẩy cả loi người vo chỗ chết... Theo đ th Maria phải l vị anh thư đến thế gian để chiến thắng Luxiphe, nn khng c lẽ Mẹ lại bị thua trận n trước, khng c lẽ no Mẹ lại phải rơi vo trng n lệ của n...Nhưng l do quan trọng nhất Cha hằng hữu đ gn giữ i nữ của Cha khỏi vết nhơ tội Adong, l v Cha đ tiền định Mẹ lm Mẹ của Con duy nhất Cha... Thế nn, Cha hằng hữu đ ni với i nữ của Cha đy rằng: Người con Ta yu dấu ở giữa cc thiếu nữ Sion như bng huệ giữa bụi gai (Ct 2,2).
"Con Thin Cha đ chọn cho mnh một người mẹ hon ton xứng hợp với Thin Cha... V v Thin Cha trong sạch v cng, chỉ một người Mẹ khng hề vương ly t ố mới xứng hợp được với Cha, đ l người mẹ Cha tự nhận lm mẹ mnh... Nếu Mẹ Cha lại mắc tội Adong, th sao ni được l Cha khng c lin lạc g với tội nhn? Thnh Ambrosi lớn tiếng: 'Khng, khng, nhất định Cha Kit đ khng lấy đất m lm nn kh cụ ưu tuyển ny để xuống ở giữa chng ta, v lm nn đền thờ thanh sạch của Cha, m l đ lấy vật liệu trn trời'... Nếu Mẹ Maria đ phi dựng trong tội lỗi, th dầu Cha Gisu khng thể v đ m ly vương vết nhơ tội lỗi, nhưng cũng lun lun bị nhục v đ mặc lấy một thn xc bởi thn xc trước kia đ ly nhớp tội tnh, đ l kh cụ đ mạt, v l n lệ Satan... Thật nhục nh cho Cha biết bao nếu ma qủi cũng ni được rằng: Mẹ ng chẳng phải l một tội nhn hay sao? B đ chẳng sinh ra trong tội v c thời đ l n lệ chng ta sao? Ta cứ giả dụ như Cha Gisu c nhận một phụ nữ xấu dạng, qu quặt v bị qủi m lm mẹ đi nữa, cũng cn khả trợ hơn; nhưng nếu Mẹ Cha lại l một người m linh hồn đ một thời bị tội lỗi lm hoen ố, bị Satan cai trị, th khng cn một nhục nh, bất xứng no hơn: một bất xứng tri lẽ v cng... Đấng Tối Cao đ thnh ho nh tạm của Ngi, v Thin Cha đ gn giữ nh tạm ấy ngay từ tinh sương (Ps 45,56). Đ l lời tin tri Đavt. Từ tinh sương, mane dilcculo, c nghĩa l ngay từ phi dựng, Mẹ Maria đ được thnh ho rồi... Một l do nữa l Con Thin Cha bỏ trời xuống thế cốt để cứu chuộc Mẹ Maria trước hết... Thnh utinh dạy: 'C hai cch cứu chuộc một người: một l nng họ dậy khỏi chốn sa lầy, hai l phng ngừa cho họ khỏi ng xuống'... Phải tin Thnh Linh đ dng một cch thnh ho mới mẻ m cứu chuộc Mẹ Maria, thoạt khi Mẹ vừa được phi dựng... Về điểm ny, Đức Hồng Y Cusa cũng viết: 'Ơn cứu chuộc p dụng cho mọi người sau, nhưng đ p dụng cho Mẹ Maria trước'. Ni cch khc, đối với mọi người th Cha cứu chuộc đ giải thot họ khỏi tội sau khi họ đ vướng mắc, nhưng đối với Mẹ Maria, th Cha cứu chuộc đ phng ngừa Mẹ khỏi vương ly, v Cha l Con của Mẹ.
"Chng ta lấy một th dụ: một nh hoạ sĩ tuyệt lun nọ được quyền chọn một người bạn mỹ lệ hay xấu dạng ty ng hoạ lấy chn dung, hẳn ng sẽ đem hết khả năng vẽ chn dung ấy cho tuyệt đẹp: Theo đ, ai dm bảo Thnh Linh đ khng lm như vậy đối với Đức Mẹ? Cha c quyền ton năng chọn một người bạn hon ton mỹ lệ khả i, th cn g Cha khng thực hiện cho Mẹ? Phải rồi, những g Cha lm m hợp lẽ, Cha đ lm rồi. Chnh Cha đ chứng thực điều đ khi tuyn nhận Mẹ Đồng Trinh: Hỡi bạn yu dấu, bạn hon ton mỹ lệ, trong bạn khng hề dy vương vết t (Ct 4,12)... Cũng chnh Thnh Linh cn cho ta hiểu rằng Cha đ tc tạo Mẹ l Mẹ V Nhiễm khi phn: Em ta, bạn yu của ta l một khu vườn ro kn, l một mạch giếng nim phong (Ct 4,7). Thnh Girnim ch giảng: 'Maria thật l một khu vườn ro kn, một mạch giếng nim phong, kẻ th địch khng bao giờ được lai vng, v cho th địch c m mưu qủi quyệt đến đu, vườn ny, giếng ny vẫn lun lun thnh thiện cả hồn lẫn xc'. Thnh Bnađ cũng viết tương tự: 'i Maria, Mẹ l vườn ro kn, tay ph hại của tội nhn khng sao bẻ được cy trồng'... Thnh Linh cn thm: Thiếu g thiếu nữ, nhưng chỉ c một mnh bạn l bồ cu của ta, bạn hon mỹ của ta - theo bản văn Hi-b: chỉ một mnh bạn khng ly vương t vết, một mnh bạn v nhiễm - l người duy nhất ưu i của thn mẫu bạn (Ct 6,7)... Rất nhiều nh thần học chủ trương rằng Mẹ Maria đ khng ly vương cả ci nợ tội, nghĩa l khng c xu hướng phạm tội như chng ta... Thật vậy, nếu ta nhận kiến c thể chấp nhận ny l, với tư cch nguyn tổ loi người, Adong đ chon gồm ch của tất cả nhn loại trong ch mnh, dựa theo lới thnh Phaol: Hết mọi người đ phạm tội nơi Adong (Rm 5,12), th cũng phải nhận rằng Đức Mẹ Maria khng vương ly g vo ci xu hướng phạm tội đ, cũng l c lẽ. Thin Cha đ ly cch Maria vượt cao trn ton thể nhn loại, cho đến nỗi ta phải ngoan ngon tin rằng Cha đ khng đặt ch Mẹ Maria gồm trong ch Adong...
"Về học thuyết quả quyết Mẹ khng vương tội tổ, th ti xc nhận, v xc nhận l một học thuyết hon ton đng được tuyn tn".
(Tn điều Mẹ Maria V Nhiễm Ngun Tội quả thật đ được Đức Thnh Cha Pi IX tuyn tn ngy 8-12-1858, tức l hơn 100 năm sau khi thnh nhn viết những ging chữ ni ln niềm xc tn ny của ngi. Do đ, những g thnh nhn viết về Mẹ V Nhiễm ở đy lc ấy mới l học thuyết, một học thuyết đ đưa đến tn điều).

27- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Sinh Nhật Mẹ ra sao?

Thnh Anphong đ diễn giải việc Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Sinh Nhật Mẹ như sau.
"Muốn hiểu được cao độ thnh thiện của Maria ngy Mẹ vừa cho đời, ta phải suy niệm n sủng đầu tin Cha ban cho Mẹ trọng đại chừụng no, v Mẹ đ mau mắn trung thnh với n sủng ấy đến đu.
"Sau mầu nhiệm Ngi Lời Nhập Thể, th linh hồn thnh đức của Mẹ Maria l một kỳ cng vĩ đại nhất, xứng đng nhất Đấng Ton Năng đ thực hiện trn thế giới... Thnh sủng đ khng được ban xuống cho Mẹ từng giọt như trn cc thnh, m theo lời tin tri Đavt như một trận mưa ro trn một ni lng chin (Ps 71,6)... Do đ, Mẹ đ ni được như lới sch Gio Huấn: Mẹ ngự giữa đng đầy cc thnh (Eccl 24,16), theo thnh Bonaventura bnh giảng, nghĩa l: 'những g cc thnh lĩnh hưởng một phần, th Mẹ lĩnh hưởng đủ đầy sung mn'... n sủng Rất Thnh Nữ Đồng Trinh được Cha ban từ sơ sinh khng những vượt cao trn từng vị thnh, m cn cao vượt trn ton thể cc thnh v cc thin thần hợp một... Nếu vấn đề được mọi người cng nhận đy l thật, th cn một vấn đề nữa, cũng rất đng chứng thực, đ l: n sủng vượt cao trn n sủng của hết cc thần thnh hợp một ny, Mẹ Maria đ lĩnh nhận được ngay từ vừa phi dựng v nhiễm... Chng ta c chứng l thứ nhất: Mẹ Maria đ được Thin Cha đặc tuyển lm Mẹ Ngi Lời ch thnh. Cha Đni nhận định, do việc đặc tuyển ny, Mẹ đ đi vo trật tự siu việt trn mọi thụ tạo, v, theo cha Suarez, phẩm chức Mẹ Thin Cha một phần no lệ thuộc trật tự ơn ngi hiệp. Như vậy, từ vừa phi dựng, Maria đ lĩnh thụ những n sủng thuộc một trật tự siu việt như ơn ngi hiệp v cao vượt khn snh trn hết mọi n sủng Cha ban cho hết cc loi thụ tạo khc, l chnh đng lắm vậy... Theo gio thuyết của thnh Tma, 'Thin Cha ban n sủng cho mỗi người tương đương với chức phận Cha đặt định cho họ'... Do vậy, nếu Mẹ Maria được đặc tuyển lm Mẹ Thin Cha, th điều thuận tnh hợp l hon ton l ngay từ ngy Mẹ đầu thai, Thin Cha đ điểm trang cho Mẹ bằng một n sủng bao la, một trật tự siu việt hơn n sủng của ton thể cc thin thần v cả loi người tập hợp, v n sủng đ phải tương xứng với phẩm chức bao la v cao qi Cha chỉ định cho Mẹ... Chng ta c l chứng thứ hai để chứng minh rằng: ngay từ phi dựng, Mẹ Maria đ thnh thiện hơn hết cc thnh tập hợp, ấy l ngay từ phi dựng, Mẹ đ được tuyển nhiệm lm Nữ Trung Gian của loi người. Vậy, ngay từ phi dựng, Mẹ cũng phải lnh nhận một tư bản n sủng dư đầy hơn ton thể nhn loại đ nhận được... Mẹ Maria l Trung Gian n sủng, do cng đức, do thch nghi v do quyền can thiệp... Gio Hội cũng muốn cho chng ta hiểu như thế khi p dụng vo Mẹ Maria ba cu trch sch Gio Huấn sau đy để tn vinh Mẹ. Cu thứ nhất l: Trong Mẹ c tất cả n sủng hướng đạo v chn l (Eccl 24,25)... Cu thứ hai: Trong Mẹ c tất cả hy vọng được sống nhn đức (cng đoạn)... Cu thứ ba: Mẹ l Mẹ tnh yu mỹ diệu, l Mẹ đức knh sợ, l Mẹ sự nhận thức v l Mẹ hy vọng lnh thnh (Eccl 5,24)... Thnh Lrens Justinian nhận xt, 'nếu Mẹ Maria khng được trn đầy n sủng, th lm sao Mẹ c thể lm thang ln thin đng, lm trạng sư biện hộ thế giới, lm trung gian hon hảo giữa Thin Cha v chng ta... Rất nhiều nh thần học chủ trương rằng Cha Gisu lập cng đức cho cả cc thin thần trung thnh trong ơn bền tm. Nếu như vậy, th c thể ni Mẹ Maria cũng l Trung Gian của cc thin thần do cng đức tương hợp (de congruo), như Cha Gisu l Trung Gian của họ do cng đức tương đng (de condigno) v Mẹ đ cầu nguyện để Đấng Cứu Chuộc mau đến. Dầu sao đi nữa, ta cũng phải cng nhận rằng: Mẹ Maria, theo danh nghĩa thch đng, được đặc tuyển lm Mẹ Cha Cứu Chuộc, Mẹ cũng đ lập cng để những khoảng trống bọn ngụy thần gy ra được lấp đầy. Như vậy th t nhất Mẹ cũng đem cng đức m sắm được cho cc thin thần ci vinh quang phụ ty l thấy những đổ vỡ của loi mnh được hn gắn...
"Từ trong thai, Maria, v đ trn đầy thường sủng, nn đồng thời cũng đ dng được l tr hon ton, km theo một nh sng ch thnh dẫn soi lin quan với n sủng Mẹ đ được... Do đấy, chng ta được php tin rằng ngay từ lc linh hồn mỹ lệ của Mẹ lin hợp cng thn xc trắng trong trinh vẹn, Maria đ rạng ngời những tia sng của Đấng khn ngoan ch thnh. Dưới nh sng ny, Mẹ đ thng hiểu những chn l đời đời, vẻ đẹp của cc nhn đức v nhất l tnh thương v cng của Thin Cha. Mẹ thm hiểu Cha đng mọi người knh mến dường no, nhất l Mẹ phải knh mến Cha dường no, v những đặc n tuyệt vời Cha điểm t cho Mẹ, hơn hết thẩy mọi loi thụ tạo: gn giữ Mẹ khỏi nhiễm vương tội tổ, ban trn đầy n sủng cho Mẹ v tn nhiệm Mẹ lm Mẹ Cha Cứu Thế, lm Nữ Vương vũ trụ. Cũng ngay từ trong thai, Đức Thnh Trinh Nữ đ đem hết niềm tri n, hết khả năng cộng tc vo tất cả những hoạt động của n sủng: thai nhi Maria đ hết dạ tn trung lm nẩy thm hoa lợi ci tư bản n sủng bao la Cha ban cho Mẹ... Khng nhiễm ly tội tổ truyền, nn Mẹ khng hề tơ ho vương vấn trần tục, khng hề xc cảm khai phng, khng hề lng tr phn tm, khng hề để gic quan chống đối linh hồn, kẻo c thể din tr trn đường mến yu Thin Cha. Hết những gic quan của Mẹ, ngược lại, lại một niềm ha điệu với tm hồn để băng mnh ln Cha. Linh hồn mỹ lệ của Mẹ, như vậy, đ thot ly mọi chướng ngại vật, lun tiến tới khng ngừng, phng bay về Cha, lun lun mến yu Cha v lun lun tăng trưởng trong tnh mến Cha... Từng pht từng giy, lc no Mẹ cũng đem hết nghị lực, vận dụng hết mọi khả năng trọn hảo ho m đp ứng với n sủng Cha ban, nn mỗi hnh vi của Mẹ đều tăng nhị bội ton thể cng đức Mẹ sẵn c trước. Chạng hạn, trong giy pht đầu tin, Mẹ c 1000 cao độ n sủng, th giy pht thứ hai Mẹ được gấp ln 2000 cao độ, giy pht thứ ba 4000, thứ bốn 8000, thứ năm 16000, thứ su 32000. Đ l ta mới lấy một th dụ đến giy pht thứ su, Mẹ đ ln đến con số 32000 cao độ n sủng. Ta thử nhn gấp ln theo số pht giy trong một ngy, rồi suốt chn thng, th ta sẽ thấy, khi vừa sinh vo trần gian, Mẹ đ mang theo vo biết bao n sủng, cng đức v trọn lnh... Thnh Tma khm ph ra rằng trong Mẹ Maria c 3 đợt trn đầy n sủng. Đợt trn đầy thứ 1 l trn đầy trong linh hồn... Đợt 2 ở trong thn xc Mẹ, để từ thn xc trinh vẹn Mẹ, Ngi Lời mặc lấy thn xc loi người. Đợt trn đầy 3 l để lm lợi ch bao la cho chng ta...".
 

28- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Dng Mnh ra sao?

 

 Thnh Anphong đ diễn giải việc Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Dng Mnh như sau.
"Chng ta hy suy niệm lễ vật Mẹ Maria tự hiến dng trt mnh cho Thin Cha đ đẹp lng Cha dường no, qua hai điểm: Mẹ đ mau mắn hiến dng, khng tr hon, v Mẹ đ tận tuyệt hiến dng, khng dnh lại phần no.
"Từ vừa phi dựng, Maria đ nhận biết Thin Cha v nhận biết hon ton... Vừa được một tia sng đầu tin dọi chiếu, Mẹ đ tận hiến ngay ton thn cho Cha, hiến ph trt mnh để mến yu v lm vinh danh Cha. Một thin thần đ đến cho thnh nữ Brigita biết điều đ v thm rằng: 'Ngay từ vừa phi dựng, Nữ Vương Maria đ quyết tm, với một tnh yu mến bao la, hiến dng Thin Cha trọn tm tnh hướng cho đến trọn đời. Khng ai c thể hiểu được ch Mẹ đ nồng nhiệt nhất tm thuận với thnh Cha trong mọi sự đến mức no'... Hồi tướng Hliuđ đột nhập đền thờ cướp đoạt vng bạc gửi nơi đ, 'cc trinh nữ lưu tr tại đền thờ đ chạy tới thượng tế Onias, v nơi thnh đ bị khinh xc' (2 Macc 3,20). (Cu Thnh Kinh trn đ chứng tỏ cc nữ trinh chưa tới tuổi lập gia đnh c thể sống ở trong đền thờ Gialim). Đức Maria đ biết r cha mẹ đ khấn hứa gửi mnh vo Đền thờ như vậy. Theo thnh German, thnh Epiphan quả quyết, thoạt vừa bắt đầu ln ba tuổi, ci tuổi cn cần phải được cha mẹ dầy cng cc dục, Mẹ đ ước muốn được ln Đền Thờ, trịnh trọng hiến dng mnh cho Cha. Mẹ đến thưa cng hai đấng sinh thnh, xin cc ngi đưa đi Girusalem để chu ton lời khấn hứa. V, theo lời thnh Grgri Nyx, 'thnh nữ Anna, một b mẹ hiền đức, đ khng ngần ngại đem con hiến dng cho Cha'. Thế l thnh Gioakim v Anna ln đường, quảng đại hi hiến ln Thin Cha một của lễ cao qi nhất đời. Hai ngi thay nhau ẵm bế con yu dấu trn đường từ Nazart đến Girusalem, một lộ trnh di từ 120 đến 130 cy số, v Maria cn nhỏ qu khng thể đi hết con đường dằng dặc ấy... Đon người dừng lại trước Đền Thờ. Ấu Nữ Maria hoan hỉ quay lại song thn, qi gối hn tay cc ngi v xin cc ngi chc lnh lần cuối cng. Rồi Mẹ quả quyết tiến ln khng nhn lại. Mẹ bước ln 15 cấp... Tới nơi, Mẹ trnh diện trước mặt vị Thượng Tế, vị Thượng Tế, theo thnh German, khng ai khc ngoi thnh Giacaria. Mẹ gi từ thế tục, thải bỏ hết những g thế tục hứa cho đồ đệ, m hiến dng tận tuyệt cho Cha..
"Mẹ knh cẩn qi gối, hn đất, thờ lạy Cha uy linh v cảm tạ Cha đ ban ơn đặc biệt tuyển lựa Mẹ vo ở trong thnh cung của Cha ngay từ bnh minh cuộc đời Mẹ. Rồi Mẹ tha thiết hiến dng ton thn cho Cha, cng với hết mọi cơ năng, mọi gic quan, tất cả tr tuệ, tm hồn, cũng như linh hồn v thn xc. Ngay từ lc đ, theo kiến nhiều tc giả, Mẹ đ quyết tm tuyn khấn giữ đức đồng trinh, 'lời tuyn khấn m, theo cha Rupert, Mẹ l người thứ nhất đ tuyn hứa cng Cha'. V theo nhận xt của cha Bnađin Busti, Mẹ đ hiến dng đức trinh khiết cho Cha suốt đời, khng hạn định thời gian để trở thnh hi lễ ca tụng mun đời. Mẹ đ quả quyết hiến thn phụng sự Cha trong Đền Thnh trt đời, khng bao giờ trở lui, nếu đ l thnh Cha... Mẹ đ sống cuộc đời thnh thiện như thế no trong Đền Thờ... chnh Mẹ Maria cũng đ mạc khải cho thnh nữ Isave... 'Khi song thn Mẹ đ để Mẹ ở lại Đền Thờ, Mẹ liền quyết tm nhận Cha lm Cha, v thường hỏi xem phải lm g để đẹp lng Cha. Mẹ cũng tuyn khấn giữ đức đồng trinh, khng chiếm hữu vật no ở đời, v đặt trt muốn vo tay Thin Cha'. Mẹ lại thm: 'Trong cc giới luật Cha truyền, giới luật m Mẹ lun lun chăm ch niệm suy l giới luật yu mến: Hy yu mến Thin Cha. Nửa đm, Mẹ đến trước bn thờ xin Cha ban ơn chu ton giới luật Cha. Rồi ước mong ngy Mẹ Cha Cứu Thế sinh ra, Mẹ ni xin Cha gn giữ mắt Mẹ để được nhn xem Mẹ Cha, gn giữ lưỡi Mẹ để được ca tụng Mẹ Cha, gn giữ tay chn Mẹ để Mẹ được phục vụ Mẹ Cha, v gn giữ gối Mẹ để được tn thờ Con Thin Cha trong lng B Mẹ phc đức cao sang ấy'. Thnh nữ Isave hỏi: 'Thưa Mẹ, Mẹ lại chẳng đ đầy n sủng v nhn đức rồi sao?' th Đức Mẹ trả lời: 'Con nn biết lc đ Mẹ nhn nhận mnh l một thụ tạo hn km nhất, bất xứng nhất đối với ơn Cha ban, cho nn khng bao giờ Mẹ ngừng xin Cha ban n sủng v nhn đức cho Mẹ cả... Con tưởng Mẹ đ khng vất vả g m được hết những n sủng v những nhn đức đ ư? Khng phải đu, khng một n sủng no Cha ban m Mẹ khng phải nỗ lực vất vả, khng phải cầu nguyện thiết tha lin lỉ, khng phải ước ao nồng nhiệt v tốn nhiều nước mắt ăn năn'. Nhưng sch Mạc Khải lục của thnh nữ Brigita mới cho ta suy hiểu nhất về những nhn đức v những việc đạo hạnh Nữ Vương chng ta thực hiện hồi nin ấu. Sch đ viết: 'Ngay từ nin ấu, Maria đ được trn đầy Thnh Linh, tuổi Mẹ cng lớn, n sủng cng trn đầy trong Mẹ. Ngay từ buổi thơ nin, Mẹ đ quyết tm tận tnh yu mến Cha, lời ni việc lm khng tơ ho xc phạm đến Thin Cha. Mẹ khng hề để tm đến của cải trần gian, m c g l đem phn pht hết cho người ngho. Mẹ ăn uống rất mực tiết độ, chỉ dng những g hết sức cần thiết cho thn xc sống được m thi. Đọc Thnh Kinh, khm ph ra rằng Thin Cha sẽ sinh ra bởi một nữ trinh để cứu chuộc thế giới, tm hồn Mẹ đ chy ln một tnh mến Cha hăng nồng, chỉ những pht giy tư tưởng đến Cha, kht vọng một mnh Cha. Chỉ một niềm tm duy c Thin Cha lm hạnh phc, Mẹ trnh cả ni đến song thn, e khng cn tưởng nhớ được tới Cha nữa. Sau cng, Mẹ ước ao được sống vo thời kỳ Cha Cứu Thế sinh xuống trần gian, để xin đến lm nữ t hầu hạ Nữ Trinh phc đức được lm Mẹ Cha'... Tắt một lời, Đức Nữ Trinh xun xanh ch i lun lun tiến cao trn đỉnh trọn lnh đ, chnh l đối tượng hỉ hoan của Thin Cha, Mẹ xng hương thơm mọi nhn đức, như cy cột khi hương Thnh Linh đ tả trong Nh Ca: Ai kia đang từ miền khong d tiến ln như một cy cột hương trầm, mộc dược, v mọi mi thơm nghi ngt (Ct 3,6)... Để Mẹ được đặc tuyển, được chỉ định lm Mẹ Thin Cha, Mẹ phải chiếm hữu một bậc trọn lnh siu việt, hon ton, vượt trn bậc trọn lnh của ton thể thụ tạo. Thnh Antoninh viết: 'Cố gắng xuất chng nhất của n sủng l chuẩn bị cho một thụ tạo hoi thai Con Thin Cha'."
 

29- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Truyền Tin cho Mẹ ra sao?

Thnh Anphong đ diễn giải việc Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Truyền Tin cho Mẹ như sau.
"Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Maria khng thể tự hạ hơn nữa: đ l điểm thứ nhất ta sẽ suy niệm. Điểm thứ hai l Cha đ khng thể tn vinh Mẹ cao hơn được nữa.
"Theo một mạc khải cho thnh nữ Isave, nữ tu dng thnh Bnđit, lc Đức Nữ Trinh Maria khim hạ đang ở trong gian nh ngho kh, ước ao cho Đấng Cứu Thế đến trần gian, v nhiệt liệt cầu xin Thin Cha phi Ngi xuống trần, th Tổng thần Gabin mang sứ điệp trời cao đến cho Mẹ. Tổng thần vo cho Mẹ rằng: Knh cho Trinh Nữ đầy n sủng, Cha ở cng Trinh Nữ, Trinh Nữ được chc phc hơn mọi người nữ (Lc 1,28). i Trinh Nữ, nhn danh Thin Cha, ti ci cho Trinh Nữ. Trinh Nữ đầy n sủng v lc no Trinh Nữ cũng đ giầu sang n sủng vượt cao trn hết cc thnh, Cha ở cng Trinh Nữ, v Trinh Nữ khim nhượng thẳm su. Trinh Nữ c phc hơn mọi người nữ, v hết thảy họ ha theo tội c, nhưng phần Trinh Nữ, i Mẹ Đấng đời đời vinh phc, Trinh Nữ đ v sẽ được lun lun chc phc, lun lun được phng ngừa khỏi mọi vết t. Trước lời cho knh ca tụng đ, Mẹ Maria khim nhu đ trả lời thế no? Mẹ khng trả lời, Mẹ suy nghĩ về lời thin thần v sao xuyến tm hồn... Niềm rối tr của Mẹ đ l ci rối tr của một người hon ton khim nhu, ci rối tr gy nn do sự giao động của những lời ca tụng khng ho hợp với tm tnh khim nhượng Mẹ hằng ấp ủ... Thấy lời mnh đ gieo cho Mẹ một nỗi băn khoăn như vậy, thin thần Gabin vội trấn tĩnh Mẹ: hỡi Maria, đừng sợ g; Trinh Nữ đ được ơn nghĩa cng Cha. Trinh Nữ sẽ thụ thai v sinh hạ một Con trai, v Trinh Nữ sẽ đặt tn cho l Gisu (Lc 1,30)... Mẹ trả lời: Ti đy l nữ t của Cha, ngi ni sao ti xin vng vậy (Lc 1,38). Thật l một cu trả lời tuyệt mỹ, tuyệt khim, tuyệt thng, tuyệt kho m dầu cả loi thin thần v cc thnh c chung ti gp tr cũng khng khm ph ra được, dầu c suy niệm tư duy đến một triệu năm!... Hon ton được nh sng trời cao soi chiếu, Mẹ biết tất cả cao quang gồm chứa trong chức Mẹ Thin Cha... Tuy nhin, Mẹ vẫn khng coi mnh cao trọng hơn cht no, v cũng khng ngừng lại một giy pht để tự mn với cuộc tn phong đ. Mẹ chỉ một mặt xc nhận lại tnh cch hư v của mnh, một mặt tn vinh Thin Cha uy linh v cng đ tuyển Mẹ lm Mẹ, m nhận mnh bất xứng với một danh dự cao cả nhường kia. Nhưng Mẹ lại khng muốn cưỡng lại thnh Cha, v trong khi được hỏi kiến như vậy Mẹ phải lm g? Ni g? Hon ton tự biến vo hư v, v hon ton chy bng một hoi bo hợp nhất mật thiết với Cha, Mẹ đ ph thc ton thn cho thnh của Cha ch cao. Mẹ trả lời: Con l ti tớ của Cha, nhiệm vụ con l thi hnh mệnh lệnh Cha truyền... Cha Bnađin Busti xc nhận rằng qua cu trả lời: đy con l nữ t Cha, Mẹ Maria đ lập được cng trạng nhiều hơn hết thảy cc thnh c thể lập được bằng hết cc việc lnh của cc ngi... Mẹ cũng tỏ cho thnh nữ Brigita rằng: 'C lẽ no Mẹ đ đng được lm Mẹ Cha, nếu khng phải v Mẹ đ nhn nhận mnh l hư v m ăn ở khim nhượng'. Trong ca vịnh rất khim nhu của Mẹ, Mẹ cũng ht ln rằng: 'V Cha đ đoi nhn phận hn nữ t Cha' (Lc 1,48). Thnh Laurens Justinian nhận xt: 'Thnh nữ Đồng Trinh đ khng ni Cha đoi nhn sự trinh khiết, sự v tội của Mẹ, m chỉ ni đoi nhn sự khim hạ của Mẹ m thi'... Tin tri Isaia cũng đ ni r qua lời tin bo ny: Một chồi sẽ mọc ln từ gốn Jesse, v từ gốc đ sẽ trổ một bng hoa (Is 1,11). Theo nhận xt của thnh Albt Cả, bng hoa ch thnh đ l Con duy nhất của Thin Cha, khng mọc trn ngọn cy, hay trn thn cy Jesse, nhưng sẽ trổ ln từ gốc cy, l cốt để tỏ r đức khim nhu của Mẹ Maria... Chnh v đức khim nhượng của Nữ tử ưu i Cha m Cha ni: Hy quay mắt con khỏi ta, v đi mắt của con cưỡng bch ta phải bay (Ct 6,4). Thnh Tma Villanova hỏi: 'Cha bị cưỡng bch bay từ đu, nếu khng phải l từ lng Cha xuống lng Mẹ?'...
"Thnh Tma Villanova nu ln nhận xt ny: đừng ai ngạc nhin v cc thnh k đ ca tụng thnh Gioan Tẩy Giả, thnh nữ Mađalena nhiều như vậy, m lại ni rất t đến đặc n của Mẹ Maria. Khi viết Cha Gisu sinh ra bởi Mẹ l cc thnh k đ ni tất cả rồi. Đ gi gọn tất cả vẻ cao trọng của Mẹ vo một cu độc nhất đ rồi, hẳn khng cần g phải diễn tả tất cả cc đặc n xuất pht từ cao quang đ nữa... L do đ đ minh nhin. Thnh Tma đặt thnh cng thức như sau: Một hữu thể cng tới gần nguyn nhn, cng tham hưởng vẻ mỹ diệu của nguyn nhn. M khng c thụ tạo no tới gần Thin Cha bằng Mẹ Maria, khi Cha xuống mặc nhn tnh trong lng Mẹ. Tất nhin, Cha đ tro đổ trn Mẹ Maria một sung mn n sủng, trọn lnh v cao cả hơn hết mọi thụ tạo... Thnh Tiến sĩ thin thần giảng: 'Đ l một hợp nhất tuyệt cao, tuyệt mật thiết m một thụ tạo c thể kết nối cng Thin Cha'. Thnh Albt Cả kết luận: 'Do đấy thnh ra vinh dự lm Mẹ Thin Cha trực tiếp đi liền sau vinh dự lm Thin Cha, v, ngoại trừ trở nn Thin Cha, th Mẹ Maria khng thể lin kết duy nhất với Thin Cha hơn được nữa'... Thnh Bnađin Sienna quả quyết: 'Nếu khng c một n sủng sung mn hầu như v cng nng ln một độ ngang với Thin Cha, th một phụ nữ khng thể no hoi dựng v đản sinh Thin Cha được'. Ta phải kết luận với thnh Phr Đamian rằng nếu Thin Cha hiện diện trong vạn vật theo 3 cch khc nhau, th Cha đ hiện diện nơi Mẹ Maria bằng cch thứ bốn, một cch hon ton đặc biệt. Ngi viết: 'tức l cch đồng nhất, v Cha đ tự ho nn một với Mẹ Maria... Thin Cha đ cư ngụ trong Đức Thnh Trinh Nữ, v đ đồng ho cng Trinh Nữ'... Trong sự kết hợp với một Ngi Thin Cha, thường sủng của Cha Kit khng thể no trọn hảo hơn được nữa. Quyền năng của Thin Cha c thể tạo dựng một ci g vĩ đại hơn, hon hảo hơn ơn thường sủng ban cho Cha Kit, nhưng khng c thể đặt Cha vo một trật tự no vĩ đại hơn, hon hảo hơn sự hợp nhất của Cha Kit với Con duy nhất của Thin Cha. Thnh tiến sĩ thin thần giảng giải như thế, rồi đem p dụng ngay vo Đức Thnh Trinh Nữ. Ngi viết: 'Mẹ Đồng Trinh Maria, do việc được lm Mẹ Thin Cha, đ chiếm hữu một tước vị gọi được l v cng bởi sự thiện v cng l Thin Cha. Về phương diện ny, khng cn g c thể cao cả hơn được nữa'..."
 

30- Gio Hội , mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Thăm Viếng ra sao?

 Thnh Anphong đ diễn giải việc Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Thăm Viếng như sau
"Trong bi diễn giảng ny, chng ta sẽ tm hiểu Mẹ Maria l quản thủ kho n sủng như thế no. Chng ta sẽ nhn theo hai kha cạnh. Thứ nhất: ai muốn được lĩnh hưởng n sủng, phải đến cầu xin nơi Mẹ. Thứ hai: ai đến cầu xin Mẹ phải tin tưởng sẽ được lĩnh hưởng hết mọi n sủng cầu mong.
"Mẹ vừa bước qua ngưỡng cửa v thốt ln lời cho đầu tin, th b Isave đ được đầy Cha Thnh Thần, v một ơn thnh ho đ giải thot thai nhi Gioan khỏi tội nguyn tổ. Gioan rn mừng trong thai, tỏ niềm hoan hỉ v chứng thực đ nhờ Mẹ Maria m nhận được n sủng, như thnh nữ Isave đ tuyn nhận: Tiếng Nữ Trinh vừa lọt tai ti, th con tội đ nhảy vui trong lng ti (Lc 1,44). n sủng Thnh Linh dng thnh ho Gioan, đ nhờ Mẹ Maria m được ban xuống cho ng... Như vậy, hết những hiệu quả ơn Cứu Chuộc đầu tin đều qua Mẹ Maria; Mẹ trở nn một đạo tuyến để thng ban n sủng cho Gioan Tẩy Giả, ban Thnh Linh cho b Isave, ban ơn tin tri cho ng Giacaria, v biết bao n sủng khc cho gia đnh ng, những n sủng trước hết Ngi Lời đ ban cho tri đất sau khi Nhập Thể... Do đ, cc vị Tiến sĩ v cc thnh thật đ đng l khi tuyn tụng Mẹ Maria l bu tng, l người quản thủ, l đấng ban pht cc ơn Cha... Thnh Bonaventura tự hỏi thửa ruộng Phc m (Mt.13,44) ni đy, nơi chứa đựng một kho bu phải mua bằng bất cứ gi no, l thửa ruộng no? Ngi lại tự đp: 'Thửa ruộng ấy chnh l Mẹ Maria, Nữ Vương chng ta, trong Mẹ gồm chứa bu tng của Thin Cha l Cha Gisu Kit, v cng với Cha Gisu Kit, gồm chứa nguyn ủy v nguồn mạch của hết mọi n sủng'... Chnh Mẹ Maria cũng quả quyết với ta: Trong Mẹ c mọi n sủng để tiến bộ v nhận chn l (Eccl 24,25)... Ch giải lời tổng thần Gabin cho Mẹ, thnh Albt Cả đ đem ra suy niệm ny: 'Khng, lạy Mẹ Maria, Mẹ đ khng cướp đoạt n sủng như Luxiphe; Mẹ đ khng khnh tận n sủng như nguyn tổ; Mẹ đ khng mua chuộc n sủng như tn ph thủy Simon, nhưng Mẹ đ khm ph ra n sủng v Mẹ đ từng ước ao tm ti n sủng, Mẹ đ pht minh ra n sủng tự tại l chnh Thin Cha trở nn Con Mẹ, v cng với n sủng tự tại ấy, Mẹ đ tm được v nắm được hết mọi n sủng thụ sinh khc'... Muốn được n sủng no, chng ta phải ku cầu đến Đấng ban pht mọi n sủng ny mới được, thnh Bnađ cam đoan rằng 'thnh cao cả của Cha tạo dựng n sủng l chng ta phải nhờ Mẹ Maria mới được hưởng bất cứ ơn no'... Nhưng muốn được Cha ban ơn, chng ta cần phải c lng tin tưởng...
"Tại sao Cha Gisu lại đặt vo tay Mẹ Maria tất cả kho tng tnh thương m Cha muốn ban cho chng ta, nếu khng phải l để Mẹ tro đổ xuống cho cc tn hữu mến yu, tn knh v tin tưởng chạy đến cầu xin Mẹ? Chnh Mẹ đ chẳng tuyn nhận điều đ bằng những lời m Gio Hội đ p dụng vo Mẹ trong một số lớn knh Mẹ: Mẹ c rất nhiều ti nguyn... để lm giầu cho những ai mến Mẹ (Pr 8,17,21) đ ư?... Mẹ Maria phn: Ai tm được mẹ l tm đỉược sự sống v kn mc được ơn độ phc trong Cha (Pr 8,35). Phải rồi, phc thay người no chạy đến cng Mẹ m tm Mẹ!... Muốn biết Mẹ Maria ước muốn gip đỡ hết thảy chng ta như thế no, chỉ cần suy niệm mầu nhiệm Mẹ đi thăm b Isave hm nay l đủ... Ta nn lưu : ở đy thnh k đ ni Mẹ vội v ln đường khi ni về cuộc hnh trnh của Mẹ Maria đi thăm b Isave. M khi Mẹ trở về, thnh k chỉ viết: Maria ở lại nh Isave chừng ba thng, rồi trở về nh mnh (Lc 1,56). Khng ni Mẹ vội v trở về nữa. Thnh Bonaventura nu ln cu hỏi: 'L do no đ thc bch Mẹ hối hả đi thăm nh Gioan Tẩy Giả, nếu khng phải l đức i thiu đốt tm hồn Mẹ', v giục Mẹ thi n cho gia đnh ng? Ngy nay ở trn trời, Mẹ Maria cũng vẫn khng qun cảm thương loi người như vậy. Tri lại, đức i của Mẹ cng lớn lao thm, v ở trn trời, Mẹ nhận thấy r những nhu cầu của chng ta hơn, v mủi lng hơn trước những cảnh huống khổ sầu của chng ta. Cha Bnađin Busti quả quyết rằng Đức Nữ Vương khoan nhn của chng ta kht vọng phung pht hồng n cho ta hơn chng ta kht vọng đến lĩnh nhận, đến coi như mnh bị xc phạm nếu người ta khng cầu xin ơn no. Thnh Bonaventura viết: 'Lạy Mẹ, khng những những người lăng mạ xỉ nhục Mẹ, m cả những người khng xin Mẹ ơn g, cũng xc phạm đến Mẹ nữa'. Đem n sủng lm giầu cho chng ta, đ l xu hướng của bản tnh Mẹ, l cần thiết của tm hồn Mẹ... Thế nn, no! theo lời thnh Tng Đồ Phaol khuyến khch, chng ta hy tin tưởng đến gần to n sủng, để ni xin tnh thương v tm kiếm n sủng trong thời gian thuận lợi ny (He 4,6). Thnh Albt Cả viết: 'To n sủng đy chnh l Mẹ Maria'..."
 

31-  Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Dng Con ra sao?

Thnh Anphong đ diễn giải việc Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Dng Con như sau.
"Chng ta hy tạm bỏ qua những suy niệm chng ta c thể suy về v số những mầu nhiệm ngy lễ hm nay khơi dậy, m chỉ ch tm xt xem khi hiến dng sự sống Con Mẹ, Mẹ Maria đ tự hiến dng ton thn cho Thin Cha bằng một hy sinh cao trọng chứng no. Đ l đề ti duy nhất của bi thuyết giảng hm nay.
"Trước khi phi Con Cha đền ci trần để mặc lấy bản tnh nhn loại, Cha đ tuyển cho Con một người Mẹ, ấy l Mẹ Maria. Cha đ khng muốn Con Cha trở nn Con của Mẹ Maria m khng được Mẹ tn thnh trước r rng, th Cha cũng khng muốn Cha Gisu hi hiến mạng sống m khng c sự ưng thuận của Mẹ Maria, để mạng sống của Con v tm hồn của Mẹ được cng st tế trong một lễ hi sinh duy nhất. Theo thnh Tma, người mẹ c một quyền lợi đặc biệt trn người con. M Cha Gisu v l chnh sự v tội, nn khng phải gnh chịu một sự trừng phạt no v tội ring mnh. Vậy điều hợp l hơn l Cha sẽ khng phải chịu chết trn thnh gi, nếu Mẹ Maria khng ưng thuận v khng tự tnh hiến dng Con chịu chết. Sự ưng thuận ny Mẹ Maria đ minh nhin pht biểu ci đầu khi nhận nhiệm vụ lm Mẹ Cha Cứu Chuộc. Tuy nhin, Thin Cha cũng muốn trong ngy Mẹ hiến dng sự sống chu bu Con Mẹ cho Thin Cha ch cng, cũng tự hi hiến ton thn Mẹ nữa. Hiểu như thế, thnh Epiphan đ khng ngần ngại xưng tụng Mẹ Maria l linh mục. Ngi viết: 'Ti tuyn nhận Mẹ Maria l Nữ Trinh linh mục'... Phải, Đức Thnh Trinh Nữ sẽ phải chịu tử đạo trong tm hồn. Chnh niềm đau thương trước những thống khổ của Con dấu yu Mẹ sẽ lm nn lưỡi gươm xuyn lt qua tri tim Mẹ, đng như lời tin bo của ng gi Simon: Một lưỡi gươm oan khổ sẽ đm thủng tri tim Trinh Nữ' (Lc 2,35)... Cha mạc khải cho thnh nữ Trsa, trong lời tin tri Simon: một lưỡi gươm oan khổ sẽ xuyn thấu tri tim Trinh Nữ, Mẹ nhn thấy r rng tất cả những hon cảnh đau thương đặc biệt, trong tm hồn cũng như ngoi thn xc, sẽ dằn vặt Gisu ch i của Mẹ một cch d man. Tuy vậy, Mẹ vẫn ưng thuận tất cả, với một tm hồn quả cảm phi thường lm cc thin thần cũng phải kinh ngạc, Mẹ đ tuyn đọc bản n đi ở Mẹ như sau: 'Cứ để Con con phải chết, chết một ci chết nhục d man. Lạy Cha hằng hữu, Cha đ muốn thế, th xin Cha cứ thi hnh thnh Cha, chứ đừng ring con. Con xin nhất tm thuận cng Cha m hi hiến Con yu dấu của Con! Con vui lng mất sự sống để Cha được vinh hiển v trần gian được độ phc. Con xin hiến dng Cha tri tim con cng với Con con. Ty Cha, Cha cứ để mũi gươm đau khổ xuyn thấu tận tri tim con. Lạy Cha, miễn l Cha được vinh danh, được đền tạ l đủ. Một lần nữa con xin rằng, xin Cha cứ thi hnh thnh Cha, chứ đừng ring con'... Đ l lẽ tại sao trong cuộc Tử nạn, Mẹ Maria vẫn im lặng khi Cha Gisu bị vu khống, bị co gian. Mẹ khng ni nửa lời biện hộ cho Cha trước tổng trấn Philat... Mẹ chỉ cng khai xuất hiện đến chứng dự lễ hi sinh cao cả... đứng bn thnh gi Cha Gisu (Jn 19,25)... Mẹ Maria đ hon thnh lễ hiến dng Mẹ hi tế Thin Cha trong đền thờ như vậy đ".
 

32- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Mng Triệu lin quan đến việc Mẹ Qua Đời ra sao?

Thnh Anphong đ diễn giải việc Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Mng Triệu lin quan đến việc Mẹ Qua Đời như sau.
"Ci chết l hnh phạt của tội lỗi. Theo đ th Mẹ Maria v nhiễm ch thnh rất c thể khng bị lm vo số phận chung của con ci Ađam, những người đ ly nọc độc tội lỗi, nghĩa l rất c thể Mẹ khng phải chết. Tuy nhin, Mẹ Maria vẫn chịu chết như mọi người. A! đ l v Cha muốn cho Mẹ được hon ton tương tự như Con Mẹ: Cha Gisu đ chịu chết, th Mẹ Maria cũng chịu chết nữa mới l hợp lẽ... Cho nn Mẹ Maria đ phải chết, nhưng chết bằng một ci chết m dịu hạnh phc ch linh. Chng ta hy suy niệm ci chết của Mẹ Maria qi bu chừng no: thứ nhất v n sủng km theo ci chết ấy; thứ hai v cch thức ci chết ấy đến ngắt lấy Mẹ.
"... Đức Thnh Trinh Nữ chết như Mẹ đ từng sống, nghĩa l hon ton dứt bỏ của đời; Mẹ chết với một lương tm bnh lặng yn hn; Mẹ chết với một thức quyết chắc được vinh hiển đời đời... Mẹ Maria đ lun lun sống xa la của cải trần gian m hợp nhất với một mnh Thin Cha, nn ci chết khng hề lm cho Mẹ phải cay đắng, m lại lm cho Mẹ cảm thấy dịu ngọt qi bu v cng, v ci chết đ sẽ lin kết Mẹ mật thiết hơn với Thin Cha trn nơi vĩnh phc... Đức Thnh Nữ Trinh Maria nhất định khng thể phải u sầu v một cắn rứt no của lương tm, lc Mẹ hng gi thế... Ni cho gọn một lời, Mẹ chỉ h hấp v Cha, khng rời một bước, khng bỏ một giy xa la tnh yu ch thnh. A! nhất định rằng trong giờ Mẹ lm chung, hết cc nhn đức mỹ diệu Mẹ đ thực hnh trong trt cuộc đời đ, đ đến đon đon lớp lớp xếp vng quanh giường Mẹ... Đứng trước ci chết Mẹ khoi th dường no, v Mẹ thức r rng, rất r rng rằng Mẹ được sống thn tnh ch thiết cng Cha, nhất l ngy Sứ thần Cha sai đến đ tuyn dương Mẹ l đầy n sủng, l Mẹ được Cha ở cng... Mẹ đ sống hon ton thiu ha v tnh yu Cha, th Mẹ cũng chết hon ton v tnh yu mến Cha ha thiu. Tnh yu Cha đ ban sự sống cho Mẹ, th cũng tnh yu Cha ngắt lấy sự sống của Mẹ. Thật vậy, kiến chung của cc nh Tiến sĩ, cc thnh Gio Phụ, l Mẹ Maria đ chết v yu mến Cha. Thnh Iđphong viết: 'Hoặc Mẹ khng chết, hoặc Mẹ chết v yu m thi'.
"Ci chết phc đức của Mẹ Maria đ xảy ra thế no. Sau khi Cha Gisu đ về trời, Mẹ Maria cn ở lại trần gian để săn sc đến cng cuộc truyền b đức tin. Cc mn đệ Cha thảy đều nương nhờ ở Mẹ hồi đ. Mẹ giải đp những mối thắc mắc họ nghi ngờ, Mẹ đỡ nng họ trong cuộc bị truy n, Mẹ phấn khởi họ tận tm tất lực với vinh danh Cha v phần rỗi cc linh hồn. Thật, Mẹ sẵn sng ko di mi cuộc đời trầm ải ở trần gian, nếu biết r Cha muốn như vậy để tăng gia lợi ch cho Gio Hội. Nhưng khng c mnh lực no c thể gột xa khỏi tm hồn Mẹ nỗi sầu buồn Mẹ cảm thấy khi phải xa mặt Con ch i của Mẹ đ ln trời... Mẹ Maria chỉ c một nguyện vọng kht khao yu mến Cha Gisu, bu tng duy nhất của lng Mẹ, m nay Cha Gisu đ về trời, th ton thể tm hồn Mẹ cũng hướng về trời, tất cả những nguyện vọng của Mẹ đều ging thẳng về trời bn Con Mẹ... Thực ra, trong niềm đau đớn m tm hồn Từ Mẫu của Mẹ cảm thấy v cuộc phn ly no nề ny, Mẹ Maria vẫn tm thấy một an ủi khi nhn lại những nơi Con Mẹ đ từng đặt chn tới trong cuộc k thế... Nhưng Mẹ vẫn uổng cng tm cch tỉnh giảm nỗi đau sầu Mẹ cảm nghiệm trong cuộc đời lưu đầy khắc bạc, khng sao nếm được một cht yn hn ton vẹn ở đời ny. Thế nn ngy đm Mẹ hướng những ước mơ về Cha... Theo cc tc giả Cđrn, Nicph, v Mtapht, t ngy trước khi Đức Mẹ la trần, Cha đ phi Tổng thần Gabin đến bo tin cho Mẹ... Sau khi đ nhận tin mừng rất dịu lng đ, Mẹ bo lại cho thnh Gioan... Rồi Mẹ Maria đi knh viếng lần cuối cng những nơi thnh ở Gialim, nhất l ni Canv... Sau đ, Mẹ lui vo căn nh nhỏ ngho của Mẹ để dọn mnh ra khỏi trần gian... Nhiều tc giả, như thnh Anr Crta, thnh Gioan Đama, Euthymi, ghi lại rằng Cha quyền năng đ lm một php lạ đưa cc tng đồ v một số mn đệ đang tản mt khắp nơi trn thế giới hồi đ về tụ họp bn Đức Thnh Trinh Nữ... Từng cơ đội thin thần nối theo nhau đ đến... Thnh nữ Isave được mạc khải rằng lc ấy Cha Gisu xuất hiện mang theo cả thnh gi trong tay... Theo mạc khải cho thnh nữ Brigita, một nh sng lộng lẫy tỏa chiếu khắp phng... Mẹ Maria nhn quanh khắp lượt, để ni với từng người lời vĩnh quyết: 'Cc con Mẹ! Mẹ chc lnh cho cc con. Đừng sợ Mẹ qun cc con bao giờ'... V giữa những kht vọng yu đương, Mẹ thở ln một nhịp tnh yu mnh liệt, rồi ngừng tắt. Thế l linh hồn cao cả của Mẹ, như một bồ cu xinh đẹp, vươn cnh bay ln trời..."

33- Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Mng Triệu (lin quan đến việc Mẹ được tn lm Nữ Vương) ra sao?

Thnh Anphong đ diễn giải việc Gio Hội mừng "Vinh Quang Mẹ Maria" qua lễ Mẹ Mng Triệu lin quan đến việc Mẹ được tn lm Nữ Vương như sau.
"Hm nay Mẹ Maria về trời để được tn phong lm Nữ Vương thin quốc... V để sự tn phong của Mẹ cng lm chng ta vui mừng, chng ta hy suy niệm: thứ nhất, cuộc khải hon của Mẹ Maria ngy được Mng Triệu thăng thin vinh hiển chừng no; v thứ hai, ngai to Cha tn triệu Mẹ ln cao cả chừng no.
"... Thnh Anselm quả quyết: 'Cha Cứu Chuộc bỏ đất về trời trước Mẹ Đồng Trinh, khng cốt để chuẩn bị ngai to cho Mẹ thi, m cn c một dụng rất xứng với tm hồn Cha, l để hướng dẫn triều đnh thin quốc xuống đn rước Mẹ, để cuộc vo trời của Mẹ cng thm vinh hiển'. Suy niệm điều đ, thnh Phr Đamian đ viết: 'Nếu suy niệm vẻ huy hong của ngy Mẹ Maria Mng Triệu, ta sẽ thấy vẻ huy hong đ lộng lẫy hơn cuộc Thăng Thin của Cha Gisu. Thật vậy, trong cuộc cung nghinh Cha về trời, chỉ c cc thin thần xuống đn Cha; nhưng khi Mẹ Maria mng triệu thăng thin, cn c cả Cha của mun vinh quang v ton thể cc thin thần v cc thnh thp tng'. Cha Guric thc lời Cha Gisu về điểm ny rằng: 'Để knh tn Cha ta, ta đ bỏ trời xuống đất, nhưng để knh tn Mẹ ta, ta đ ln trời, để c thể đến đn gặp v đch thn rước Mẹ vo thin đng'... V Mẹ Maria đ vo qu hương hạnh phc. Cha righn viết: 'nhn thấy biết bao lộng lẫy huy hong, cc thin thần chỉ cn biết reo ln một tiếng hn hoan'. Cc thin thần ứng trực gh hỏi cc thin thần theo hầu gi ngự: Nữ nhn ấy l ai đấy? Thụ tạo no m đang hớn hở tiến ln từ sa mạc trần gian... đang dựa trn Cha ch yu (Ct 8,5) m vo thin quốc đ? Cha cũng tổ chức một cuộc đại lễ tưng bừng knh tn v thn đến hướng dẫn vo trời đ? Cc thin thần hầu loan trả lời: Đấy chnh l Hong Thi Hậu của Hong Đế chng ta, l Nữ Vương chng ta... V ton thể cc thần trời, cng chung tiếng chc tụng knh mừng Mẹ...: Mẹ l vinh quang của Gialim, Mẹ l hoan hỉ của ch Din, Mẹ l vinh dự của dn tộc chng con (Jd 15,10)... Ton thể cc thnh lc ấy đang hưởng phc thin đng cũng ra chc tụng v cho knh Mẹ Maria l Nữ Vương mnh. Trước hết l cc thnh Đồng Trinh... Rồi đến cc thnh Hiển tu... Cc thnh Tử đạo... Một thnh tng đồ duy nhất đ l thnh Giacb Lo... Cc thnh Tin tri... Cc thnh Tổ phụ... Cc thnh thn thiết (Simon, Giacaria v Isave, Gioan Tẩy Giả, Gioakim v Anna, thnh Giuse)... Lc đ ton thể thin thần cũng đến cho mừng Mẹ... Tuy nhin, Đức Nữ Trinh thnh thiện khim nhu đ qi gối lạy thờ Thin Cha uy nghi. Hon ton chm thẳm xuống nhận mnh l hư v, Mẹ cảm tạ Cha về hết mọi ơn lnh nhn từ Cha đ ban cho Mẹ, nhất l đ tuyển chọn Mẹ lm Mẹ Ngi Hai đời đời... Tn phong Mẹ, Cha Cha trao sang Mẹ quyền năng, Cha Con tặng Mẹ thượng tr, v Cha Thnh Linh chuyển thng đức i cho Mẹ. Cả Ba Ngi cng đặt Mẹ ln ngai ta bn hữu Cha Gisu...
"Ta xc nhận lại rằng Thin Cha tưởng thưởng cn xứng với cng trạng, như thnh Phaol đ tuyn ngn: Cha sẽ trả cho mỗi người ty cng trạng họ lập (Rm 11,6). Vậy nếu cng trạng Mẹ Maria lập đ vượt trn cng trạng của cả nhn loại v thần loại, th tất nhin Mẹ cũng vượt cao trn cả loi người v thin thần trong n thưởng cao vinh. Đ chnh l lối lập luận của thnh Tma... Tắt một lời, theo thnh Bnađ, 'mức độ n sủng Mẹ được ở trần gian vượt cao hơn vạn vật bao nhiu, th ở trn trời, mực độ vinh quang Mẹ được tn phong cũng cao vượt hơn mun loi bấy nhiu'... Ta cũng phải lun lun xc nhận rằng, nếu đ mến yu phụng sự Cha với một niềm trung tn lớn hơn, th hẳn cc thnh đ được một vinh hiển xứng với niềm trung tn ấy hơn. Nn cc thnh khng cn kht vọng g hơn hạnh phc đ được thật, nhưng vẫn c thể cn một ci g phải kht khao hơn nữa... Trn thin đng, Mẹ ni rất đng được rằng: Lạy Cha, nếu con đ khng yu mến Cha được như Cha đng yu mến, th t l con đ mến yu Cha bao nhiu con c thể mến yu... Cng với thnh Bnađ, thnh Bnađin Sienna viết: 'Cc thnh thng dự vo phần no vo vinh quang Thin Cha, nhưng Mẹ Maria đ được vinh quang ấy bao phủ, đ vo su trong vinh quang ấy, đến nỗi một thụ tạo khng cn khả năng no để kết hợp mật thiết hơn nữa với Thin Cha. Khng cn tan biến hơn được nữa trong nh sng khng thấu của Thin Cha ton năng'... Thnh Phr Đamian xc nhận rằng sau hạnh phc được chim ngưỡng Thin Cha, th hạnh phc lớn nhất của cc người tuyển phc l được nhn ngắm vẻ mỹ lệ của Nữ vương thin đng..."