TÌNH HÌNH THỜI CUỘC

2018

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       Trump được gì nếu không kích Syria?
                                                                                                              26/3: Thế giới của Trump và Putin không có giải pháp nửa mùa


Tây phương nuôi con hổ Trung Quốc


Thương mại : Trump tuyên chiến với Bắc Kinh, tạm tha châu Âu

 

25/3: Thế giới lo lắng trước cố vấn an ninh quốc gia mới của ông Trump

 

 

22/3: 15 năm cuộc chiến Iraq - lời cảnh tỉnh cho nhân loại

2

18/3: Tổng Thống Trump: Cô lập, phẫn nộ

 

17/3: Vụ đầu độc Skripal liệu mở màn cuộc chiến tranh lạnh mới ?

 

                                                              10/3 http://vi.rfi.fr/chau-a/20180314-chau-a-va-trung-dong-manh-dat-mau-mo-cho-cac-tap-doan-vu-khi

 

4/3: Khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và thế giới nổ ra

 

31/1/2018: Cộng Sản Việt Nam - Diễn Biến Tình Hình

29/1/2018: Cựu gián điệp Bắc Hàn: ‘Kim Jong Un sẽ phá Thế Vận Hội’

19/1/2018: Tổng Thống Trump - Một năm sau

8/1/2018 Việt Nam - Vụ Án có thể gây Biến Động Lịch Sử