SINH HOẠT TNG ĐỒ

2011

2012

Thứ Hai 24/12: nh sng đn Ma Ging Sinh tại Trụ Sở Trung Ương của Chi Dng Đồng Cng Hoa Kỳ Carthage Missouri

https://www.youtube.com/watch?v=V9trFwiQMvQ

Cha Nhật 23/12: Tng Đồ Cha Tnh thương tặng qu Ging Sinh 2012 cho Anh Chị Em Homeless ở Los Angeles Downtown

Thứ Tư 19/12: Bộ 5CD Hn Nhn Gia Đnh sống Lng Thương Xt Cha

Thứ Su 2/11: L cầu nguyện cho cụ Gioan Baotixita Ng Đnh Dim tại nghĩa trang Li Thiu; Tng Đồ Cha Tnh Thương hiệp thng cầu hồn

Thứ Tư 31/10: Kinh Cầu Cho Người Bầu Phiếu; Chiến Dịch Fatima Ngũ Nin (2012-2017) cho Tri Tim Mẹ Ton Thắng trn Qu Hương Việt Nam

Thứ Bảy 20/10: 75 cu hỏi về Năm Đức Tin

Thứ Năm 11/10: Tng Đồ Cha Tnh Thương Tch Cực Sống Năm Đức Tin;

                     Tng Đồ Fatima Hưởng Ứng v Đp Ứng Năm Đức Tin

                              Gia Đnh Tận Hiến Đồng Cng theo chiều hướng Năm Đức Tin

 

Thứ Năm 30/8: Lng Thương Xt Cha trong đời ti

 

Thứ Bảy 18/8: Hiện Tượng Cha Trần Đnh Long v Mục Vụ Lng Thương Xt Cha

 

Thứ Bảy 11/8: Cảm Nghiệm về Chuyến Hnh Hương Ngy Thnh Mẫu 2012

 

Thứ Năm 26/7: Nội San Kinh Mn Ci 8/2012

 

Thứ Năm 18/7: Điện San Gio Sĩ Việt Nam 175

 

Thứ Bảy 14/7: Ngy Thnh Mẫu 2012 - Bắt đầu sửa soạn

http://www.youtube.com/watch?v=cjbOVnImclo

Thứ Năm 12/7: Ngy Thnh Mẫu 2012

 Về Ngy Thnh Thể III - 2012

Thứ Năm 27/6: Về Cuộc Tĩnh Tm Hy Đến Với Cha III - 2012: "Hn Nhn Gia Đnh Sống Lng Thương Xt Cha"

Thứ Năm 31/5: Hnh Hương Ngy Thnh Mẫu 2012

Thứ Ba 29/5: In Touch

Thứ Hai 21/5: Điện San Gio Sĩ Việt Nam 171

Cha Nhật 15/4: Tĩnh Tm Hy Đến Với Cha III - 2012: Hn Nhn Gia Đnh sống Lng Thương Xt Cha

Thứ Bảy 14/4: Ban Lnh Đạo Lin Đon Thăm v Họp với Lin Dng Nữ Tu Việt Nam Hoa Kỳ

Thứ Tư 11/4: Thng Bo Mời Gọi Tham Dự Đại Hội La Vang của Lin Đon Cpng Gio Việt Nam Hoa Kỳ; http://hocvienthanhthe.com/vn/trang-chu.html

Cha Nhật 1/4: Tĩnh lặng Cảm Nghiệm Mầu Nhiệm Vượt Qua trong Tuần Thnh

Cha Nhật 25/3: Thng Bo mời gọi tham dự Ngy Thnh Thể III 7-10/6/2012

Thứ Su 16/3: Điện san 3/2012 về Lng Thương Xt Cha

Tĩnh Tm về Lng Thương Xt Cha

Nhm Tng Đồ Cha Tnh Thương

Điện Bo Thnh Gia 2/2012