Đức Thánh Cha Phanxicô

 

CÁC BÀI GIẢNG PHỤNG VỤ

 

Chúa Nhật 27/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Gia và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Gia 27/12 và Lễ Thánh Stephanô Tử Đạo 26/12

 

Thứ Sáu 25/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh và Sứ Điệp Giáng Sinh cho Thành Rôma và Thế Giới

 

Chúa Nhật 13/12: Đức Thánh Cha Phanxicô Mở Cửa Thánh Đền Thờ Latêranô, và Giáo Hội Hiện Thế ở Tòa Thánh Vatican trong Tuần qua

 

Thứ Ba 8/12: Đức Thánh Cha Phanxicô Khai Mở Năm Thánh Tình Thương - Lễ Mẹ Vô Nhiễm

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng lễ bế mạc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới thường Lệ XIV về Gia Đình Chúa Nhật 25/10/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng lễ khai mạc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới thường Lệ XIV về Gia Đình Chúa Nhật 4/10/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Chúa Nhật Hiện Xuống 24/5/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hai bài giảng về Lễ Lòng Thương Xót Chúa 11-12/4/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh Tối Thứ Bảy 4/4/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lá 29/3/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài Giảng Phong Tước Hồng Y cho 19 Vị - Chúa Nhật 15/2/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài Giảng bế mạc Tuần Lễ Hiệp Nhất Kitô Giáo tối vọng Thứ Bảy 24/1/2015

ĐTC Phanxicô Giảng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 11/1/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Hiển Linh đúng ngày 6/1/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2015 tại Đền Thờ Thánh Phêrô