GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Giảng Lễ và Huấn Từ Truyền Tin hay Lạy Nữ Vương 2017

 

24-25/12: ĐTC Phanxicô - Lễ Đêm GS 24/12 và Sứ Điệp GS 25/12

 

17/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN III Mùa Vọng

 

10/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN II Mùa Vọng

 

3/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN I Mùa Vọng

 

26/11: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Kitô Vua

 

1/11: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Các Thánh

 

29/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

 

25/6: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XII Thường Niên 25/6/2017

 

18/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 

7/5: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật IV Phục Sinh

 

23/4: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật II Phục Sinh

 

15/4: ĐTC Phanxicô chủ tế và giảng lễ Đêm Vọng Phục Sinh và Sứ Điệp Phục Sinh

 

9/4: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Lá và Huấn Từ Truyền Tin

 

26/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay

 

19/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

 

12/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

 

5/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay

 

25/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên

 

19/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VII Thường Niên

 

12/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VI Thường Niên

 

5/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên

 

29/1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Thường Niên

 

22/1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên

 

8-1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

6-1: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Hiển Linh và Huấn Từ Truyền Tin

 

1-1: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa và Huấn Từ Truyền Tin đầu Năm 2017